โครงการอาหารโลก ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ

โครงการอาหารโลก ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ

นับเป็นเกียรติ ที่องค์การสหประชาชาติ  ค.ศ.2020  โครงการอาหารโลก World Food Day (16 ตุลาคม) ได้รับรางวัลโนเบล  ปี 2020 สาขาสันติภาพ   ที่มีสมาชิก พยายามช่วยเหลือ เกือบ 100 ล้าน คน  ที่หิวโหย

แต่ข้อเท็จจริง  มีประมาณ 690 ล้านคนที่เข้านอน  แต่ท้องยังหิวทุกคืน  ในวิกฤตปัจจุบัน สาเหตุจาก  ข้อขัดแย้ง  อากาศเปลี่ยนแปลงกะทันหัน  และยิ่งมีโรคระบาดไวรัสโควิด 19 จึงทวีความหิวยิ่งขึ้น

รางวัลนี้  เป็นเครื่องเตือนใจว่า ความมั่นคงทางอาหาร  โดยที่เราร่วมมือกัน เมื่อเราต่อสู้ความหิว  เราก็ต่อสู้เพื่อสันติภาพด้วย

เมื่อคุณใจกว้าง  ก็ยิ่งช่วยโลกให้มีสันติภาพยิ่งขึ้น  ทุกกคนจะมีอาหารพอเพียงรับประทาน

ด้วยความขอบคุณจริง  และปรารถนาดี
Halcyon Garrette
UN  World Food Programme,โรม

ฟ.วีระ  อาภรณ์รัตน์   แปลสรุป (12 ตุลาคม 2020)
https://www.nobelprize.org/prizes/peace/2020/press-release

รางวัลโนเบล สาขาสันติภาพ ปี 2020

รางวัลโนเบล สาขาสันติภาพ ปี 2020

ความจำเป็นสำหรับความเป็นปึกแผ่นหนึ่งเดียวกัน  และความร่วมมือกันหลายด้าน  เป็นความสำคัญเด่นชัดมากกว่าแต่ก่อน  คณะกรรมการรางวัลโนเบลของประเทศนอร์เวย์  ตัดสินมอบรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ  ปี 2020 แก่โครงการอาหารโลก (World Food Programme)ของสหประชาชาติ  ที่พยายามต่อสู้ความหิว  ที่ช่วยเหลือให้มีสภาพดีขึ้น  สำหรับสันติภาพ  ในสถานที่ที่มีความขัดแย้ง  และพยายามออกแรง  ป้องกันความหิวโหย  เหมือนผู้ที่ใช้อาวุธ ทำสงครามและความขัดแย้ง

โครงการอาหารโลก  เป็นองค์การช่วยมนุษย์ที่ใหญ่ที่สุด  ช่วยผู้หิวโหยให้มีอาหารรับประทาน  ใน ค.ศ. 2019  โครงการนี้ช่วยประมาณ  100 ล้านคน  ใน 88 ประเทศ  ผู้เป็นเหยื่อเคราะห์ร้าย  ขาดอาหาร  ใน ค.ศ. 2015 เป้าหมายหนึ่งของการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ  คือขจัดความหิว  ไม่กี่ปีมานี้  สถานการณ์แย่ลง  ในปี 2019  ประชาชน 135 ล้านคน  เผชิญความหิวโหย  จำนวนสูงหลายปี  สาเหตุเพราะสงคราม  และความขัดแย้งที่ใช้อาวุธต่อสู้กัน

การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า  ทำให้มีคนหิวโหยยิ่งขึ้น  ในหลายประเทศ เช่น เยเมน  สาธารณรัฐคองโก  ไนจีเรีย  ซูดานใต้  และบูร์กีนาฟาโซ  ความขัดแย้งรุนแรงภายในประเทศ  และการแพร่ระบาดทำให้ประชาชนรับเคราะห์หิวโหยเพิ่มจำนวนขึ้น   การเผชิญกับการแพร่ระบาดของไวรัส โครงการอาหารโลก  ได้พยายามช่วยเหลืออย่างน่าประทับใจ  “อาหารเป็นวัคซีนที่ดีที่สุด  ต่อสู้ความวุ่นวายนี้  จนกว่าเราจะมีวัคซีนเยียวยารักษา”

โลกกำลังประสบวิกฤติความหิว  ถ้าโครงการอาหารโลก  และองค์การอื่นๆที่ช่วยเหลือด้านอาหาร  ไม่รับช่วยเหลือด้านการเงินตามที่พวกเขาร้องขอมา

ความเชื่อมโยงระหว่างความหิว  และความขัดแย้งที่ใช้อาวุธ  เป็นวงจรชั่วร้าย  สงครามและความขัดแย้ง  เป็นสาเหตุให้ขาดอาหาร  และความหิวโหย   เหมือนความหิวและการขาดอาหาร ก็เป็นสาเหตุความขัดแย้ง  ก่อให้เกิดความรุนแรงได้   เราจะไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายขจัดความหิวได้ หากเราไม่ยุติสงคราม  และความขัดแย้งที่ใช้อาวุธ

คณะกรรมการรางวัลโนเบิล แห่งประเทศนอร์เวย์  ปรารถนาเน้นว่าการจัดความช่วยเหลือเพิ่มความมั่นคงด้านอาหาร  มิใช่ป้องกันความหิวเท่านั้น  แต่ยังสามารถช่วยให้เกิดความมั่นคง  และสันติภาพด้วย  โครงการอาหารโลกเป็นผู้นำในการทำงานนี้  กับพยายามส่งเสริมสันติภาพ  โดยอาศัยโครงการริเริ่มต่างๆในทวีปอเมริกาใต้  อาฟริกา  และอาเซีย

            โครงการอาหารโลก  ได้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในกระบวนการทางทูต ในเดือนพฤษภาคม  2018  ในคณะมนตรีความมั่นคงของสหประชาชาติ  ซึ่งเป็นครั้งแรก  ที่ประกาศเชื่อมโยงระหว่างความขัดแย้งและความหิว…  และเป็นเจตนาของอัลเฟรด  โนเบล  ที่ต้องการสร้างภราดรภาพในประเทศต่างๆ

งานของโครงการอาหารโลก  ควรได้รับการรับรู้  การรับรอง  และการสนับสนุนจากประเทศต่างๆในโลก

กรุงออสโล    9 ตุลาคม 2020
ฟ.วีระ  อาภรณ์รัตน์  แปลสรุป (12 ตุลาคม 2020)
https://www.nobelprize.org/prizes/peace/2020/press-release

สังฆมณฑลเชียงใหม่จัดงานวันอาหารโลก

สังฆมณฑลเชียงใหม่จัดงานวันอาหารโลก

วันอาทิตย์ที่11 ตุลาคม 2020 ฝ่ายงานสังคมสังฆมณฑลเชียงใหม่ร่วมกับมูลนิธิชาวดอยรู้รักสามัคคี จัดงานวันอาหารโลกที่มูลนิธิชาวดอยรู้รักสามัคคี จอมทองอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากพระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวียร์วีระ อาภรณ์รัตน์ มุขนายกเขตศาสนปกครองเชัยงใหม่ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณและเปิดงานในครั้งนี้ โอกาสนี้พระคุณเจ้าได้ให้ข้อคิดว่า”เราต้องขอบคุณพระเจ้าเสมอที่พระองค์ประทานอาหาร น้ำ ดินฟ้าอากาสให้เราพระองค์เตรียมสิ่งสร้างธรรมชาติให้เราเพื่อดำเนินชีวิต รักพระองค์ เมื่อรักพระองค์ก็ต้องรักแบ่งปันอาหารการกินแก่กันและกันรวมทั้งบำรุงรักษาด้วย เช่นเดียวกันพระสันตะปาปาฟรังซิสได้สมณสาสน์เลาดาโตซีเชิญชวนให้เราตระหนักและรักสิ่งแวดล้อมสิ่งสร้าง และสรรเสริญพระเป็นเจ้าด้วยกัน เพราะพระองค์ดำรงอยู่กับเราในสิ่งสร้างต่างๆ เหล่านี้ เมื่อเราเห็นสิ่งสร้างและธรรมชาติต่างๆให้เราคิดถึงและสรรเสริญพระองค์ที่เลี้ยงดูเรา” เช่นเดียวกัน ภาราดาอนุรักษ์นิธิภัทราภรณ์ ได้ให้ข้อคิดว่า”

เวลาที่เราเห็นธรรมชาติสิ่งสร้างรอบตัวเราให้เราคิดถึงพระเป็นเจ้าว่าพระองค์ประทับอยู่กับเราตลอดเวลาประทานอาหารอากาศสิ่งแวดบ้อมให้เรามีชีวิตและรับใช้พระองค์ในเพื่อนมนุษย์ เพื่อนร่วมโลก และรักเคารพธรรมชาติที่หล่อเลี้ยงชีวิตเราต้องอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน แม้เรามีความกบากหลายของชนเผ่าแต่ล้วนมีพระบิดาเดียวกัน ดังนั้นเราต้องสรรเสริญพระเจ้าเสมอที่ประทานธรรมขาติให้เราดังที่พระสันตะปาปาฟรังซิสได้ออกสมณสาสน์เลาดาโตซี เชิญชวนให้เราสรรเสริญพระเป็นเจ้าที่พระองค์ประทานสิ่งสร้างต่างๆให้เรา คือเมื่อเห็นธรรมชาติแล้วสรรเสริญพระเป็นเจ้าด้ายการดำเนินชีวิตรักและรับใช้ซึ่งกันและกัน”

หลังพิธีบูชาขอบพระคุณมีกิจกรรมฐานเรียนรู้ต่างๆ เช่น ฐานฐานเกษตร, ฐานสมุนไพร, ฐานสัตว์เลี้ยงชนิดต่างๆ,ฐานสัมผัสธรรมชาติสิ่งสร้างของพระเจ้าและฟังเสียงธรรมขาติ, ฐานย้อมสีธรรมชาติ และแต่ละชนผ่าแต่ละหมูบ้านได้นำเอาอาหารของแต่ละท้องถิ่นของตนมาให้บริการแก่ผู้มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

(คุณพ่อ ณรงค์ชัย หมั่นศึกษา)

ชุมชนการเรียนรู้เซเวียร์ ที่เชียงแสน

ชุมชนการเรียนรู้เซเวียร์ ที่เชียงแสน

9-10 กันยายน 2020

หลังจากที่โทรศัพท์คุยกับคุณพ่อสุกีโย  ปิโตโย   เจ้าคณะเยสุอิต(ชาวอินโดนีเซีย)ในไทย  เมื่อวันจันทร์ ที่ 7 กันยายน   ผมจึงตัดสินใจเดินทางไปเยี่ยม Xavier Learning  Community  วันพุธ ที่ 9 กันยายน ใช้เวลาเดินทางประมาณ  6 ชั่วโมง   จากเชียงใหม่ แวะทานอาหารเที่ยงที่วัดนักบุญมีคาแอล  ที่เชียงดาว  ถึงเชียงแสน  ประมาณบ่ายห้าโมง  พบคุณพ่อปิโตโย  คุณพ่อวินัย บุญลือ กำลังตัดหญ้า  และ คุณพ่อพิริยะ  ไชยมุกดากุล  ผู้ดูแลสามเณร

ทุ่มครึ่งพบปะสนทนากับบรรดาสามเณรที่จบจากบ้านเณรกลาง  และอยู่ที่นี่  1 ปี  เรียนภาษาอังกฤษ  มีสามเณรจากกรุงเทพ  10 คน  ราชบุรี 2 คน  เชียงใหม่ 1 คน  นอกนั้นมีสามเณรเยสุอิต  เซนต์คาเบรียล ฯลฯ รวม  22  คน  แบ่งปันหนึ่งชั่วโมง และสวดสายประคำด้วยกัน

วันที่ 10 กันยายน  ทำวัตรเช้า  6.20 น.  และมิสซาเวลา 6.40 น. หลังอาหารเช้านั่งสนทนากับคุณพ่อปิโตโย  เรื่อง”ความฝัน”  ของคุณพ่อเกี่ยวกับการช่วยการศึกษาแก่เยาวชน  ที่ชุมชนแห่งนี้

10.00 น. พบปะสนทนากับนักศึกษา  ปี 2-4 ที่อยู่ที่นี่  ผมฉายคลิปเรื่อง  พันธกิจของหน่วยงานสนับสนุนการพัฒนาทั้งครบ (2  นาที) และข้อตกลงร่วมกันด้านการศึกษา (Global  Education  Compact) ที่ โป๊ปฟรังซิสจะจัด  วันที่  15 ตุลาคม  2020  ที่กรุงโรม  และให้เวลาพวกเขาแบ่งปันความประทับใจจากการดูคลิปงานของพระศาสนจักร  ในกลุ่มย่อย และกลุ่มใหญ่ ประมาณ 100 คน  มีครูชาวอินโดนีเซีย 4 คน และครูที่เคยอยู่ที่โรงเรียนสันติวิทยา ก็มาอยู่ที่นี่ด้วย

การมาเยี่ยมชม  และพบปะสนทนากัน ทำให้ผมมั่นใจในพระญาณเอื้ออาทรยิ่งขึ้น  ที่พระเจ้าทรงช่วยเยาวชนของเรา  โดยผ่านทางคณะเยสุอิต  ความร่วมมือของคณะเซนต์ปอล  เดอ ชาร์ตร  และผู้ใหญ่ใจดี  หลายๆ คน

ฟ.วีระ  อาภรณ์รัตน์  รายงาน

เลือกตั้งแม่อธิการอารามกลาริส

เลือกตั้งแม่อธิการอารามกลาริส

วันเสาร์ที่  5  กันยายน  10.30 น.

            สมาชิกคณะกลาริส  6 คน  มาอยู่ที่  อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่  ตั้งแต่  วันที่ 23 พฤษภาคม 2019  คุณแม่อธิการขอให้พ่อไปเป็นประธานในการเลือกอธิการคนใหม่  เริ่มด้วยการขับร้องเพลง  เชิญพระจิต(ภาษาละติน)  และเลือกตั้ง  ผลออกมาคือ

 1. ซิสเตอร์ มารีอาโรซา เกียร่า บุญฉิม  เป็นอธิการ
 2. ซิสเตอร์ มารีอา เยลทรูด  เบวีอากวา  รองอธิการ
 3. ซิสเตอร์มารีอา คาธารีนา กิจสกุล เป็นเลขา

            หลังจากประกาศผลการเลือกตั้ง   เราจึงร่วมมิสซาบูชาขอบพระคุณ  และรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน  พ่อได้ปรึกษากับสมาชิกเรื่องการทำถนนให้สูงขึ้นกันน้ำท่วมอีก

            เวลาเยี่ยมซิสเตอร์ประจำวัน  คือ  9.30 – 12.00 น.   และ 15.00 – 16.30 น  โทร 06-5445-7948

(ฟ.วีระ   อาภรณ์รัตน์   รายงาน)

แผนกิจกรรม เลาดาโตซี 7 ปี

แผนกิจกรรม เลาดาโตซี 7 ปี

แผนกิจกรรมเลาดาโตซี  (Laudato Si  Action Platform) 7 ปี  เริ่มต้น พฤษภาคม ค.ศ.2020  จุดประสงค์เพื่อทำให้ชุมชนทั่วโลกสนใจนิเวศแบบองค์รวม ดูแลรักษาโลก  บ้านที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน

ระหว่าง  ปีพิเศษเลาดาโตซี  ( 24 พฤษภาคม  2020 – 24  พฤษภาคม 2021) โอกาสครบ 5 ปี ของสมณสาส์น Laudato Si (ขอสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า)ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส แผนกสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติของวาติกัน  ได้ประชาสัมพันธ์  แผน 7 ปี ขอความร่วมมือจากสถาบันต่างๆ

 1. ครอบครัว
 2. สังฆมณฑล
 3. โรงเรียน
 4. มหาวิทยาลัย
 5. โรงพยาบาล ศูนย์ดูแลสุขภาพ
 6. ธุรกิจฟาร์มเกษตรกรรม
 7. คณะนักบวช

ร่วมดำเนินการ  7  ปี  มุ่งสู่นิเวศวิทยาแบบองค์รวม  (คนกับสิ่งแวดล้อม)

            มาตรฐานวัด นิเวศวิทยาแบบองค์รวม ตามเจตนาของสมณสาส์นเลาดาโตซี

 1. การตอบสนองต่อเสียงค่ำครวญของแผ่นดิน (การใช้พลังงานทดแทนที่สะอาด การลดเชื้อเพลิงถ่านหิน  เพื่อพิทักษ์  และส่งเสริมความแตกต่างทางชีวภาพ   การช่วยให้ชาวบ้านมีน้ำสะอาดบริโภค ฯลฯ)
 2. การตอบสนองต่อเสียงคร่ำครวญของคนจน (ปกป้องชีวิตมนุษย์ตั้งแต่การปฏิสนธิจนสิ้นชีวิต… สนใจช่วยเหลือชนพื้นเมือง  ผู้อพยพ  เด็กๆที่เสี่ยงต่อการค้าทาส ฯลฯ)
 3. เศรษฐศาสตร์ระบบนิเวศ ผลิตผลที่ดี   ยุติธรรม   มีศีลธรรม ไม่ทำร้ายธรรมชาติ   พลังงานทดแทน ฯลฯ
 4. การใช้ชีวิตที่เรียบง่าย การใช้ทรัพยากร  และพลังงาน  อย่างมีสติ  หลีกเลี่ยงการใช้พลาสติกครั้งเดียว  ลดการบริโภคเนื้อ  การใช้ขนส่งสาธารณะ  หลีกเลี่ยงการทำให้อากาศเป็นพิษ  ดินเป็นพิษ  ฯลฯ
 5. สิ่งแวดล้อมศึกษา ช่วยปลูกจิตสำนึกด้านรักษาสิ่งแวดล้อม มีกิจกรรมส่งเสริมการรักษาธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม  แก่เยาวชน  ครู  และ ผู้นำการศึกษา ฯลฯ
 6. จิตวิญญาณเชิงนิเวศ ค้นพบวิสัยทัศน์ด้านศาสนาของสิ่งที่พระเจ้าสร้างสรรค์ สนับสนุนประชาชนให้สัมผัสธรรมชาติ  ชื่นชม สรรเสริญ  กตัญญู  จัดพิธีรักษ์สิ่งสร้าง   พัฒนาคำสอนด้านนิเวศ  การภาวนา  การฟื้นฟูจิตใจ  การอบรม ฯลฯ
 7. ข้อตกลงในชุมชน และปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  เพื่อดูแลธรรมชาติ  ในระดับท้องถิ่น  เขต  ระดับชาติ  และนานาชาติ  (ส่งเสริมการณรรงค์ภาคประชาชน  ดูแลรักษาระบบนิเวศในท้องถิ่น ฯลฯ)

การมอบรางวัลเลาดาโตซี   เพื่อให้กำลังใจ  รับรู้การอุทิศตนที่ดูแลบ้านที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน  เริ่มในปี ค.ศ. 2021  เป็นต้นไป  ในแต่ละปี

 1. แก่ผู้นำระดับท้องถิ่น ระดับสากล
 2. ครอบครัวที่เด่น
 3. สถานบันการศึกษา โรงเรียน  มหาวิทยาลัย
 4. ชุมชนคริสตชน  เขตวัด  สังฆมณฑล  นักบวช
 5. ความคิดริเริ่มเด่นๆของกลุ่มชาวบ้าน และ เยาวชน
 6. เศรษฐกิจ ธุรกิจ  การดูแลสุขภาพ  เกษตรกรรมเด่น
 7. การสื่อสารเลาดาโตซี (ผลงานศิลปะ  ผลงานวิชาการ ฯลฯ)

            “เราทุกคนสามารถร่วมมือ  ในฐานะเป็นเครื่องมือของพระเจ้า  เพื่อดูแลรักษาธรรมชาติ  ตามวัฒนธรรม  ประสบการณ์  การมีส่วนร่วม  และความสามารถของตน” (โป๊ปฟรังซิส)

ฟ.วีระ  อาภรณ์รัตน์

แปลจาก ข่าววาติกัน  แผนกพัฒนามนุษย์ฯ  25/08/2020

ปีเลาดาโต ซี

ปีเลาดาโต ซี

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้ออกสมณสาส์น  เลาดาโตซี (ขอสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า)  เมื่อวันที่  24 พฤษภาคม ค.ศ. 2015  เราได้ฉลองสัปดาห์เลาดาโตซี  16 – 24  พฤษภาคม ค.ศ. 2020 โอกาส ครบ 5 ปี ของสมณสาส์นฉบับนี้  และที่สุดทางวาติกันถือเป็น  ปีเลาดาโตซี  ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม  2020 – 24 พฤษภาคม 2021  โดยมีกิจกรรมดังนี้

 1. มีบทภาวนาเพื่อโลก  และมนุษยชาติ  เพื่อรณรงค์ภาวนา เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2020
 2. เทศกาลแห่งสิ่งสร้าง (1 กันยายน – 4 ตุลาคม)
 3. ข้อตกลงด้านการศึกษาระดับโลก (15 ตุลาคม 2020)  ที่กรุงโรม
 4. เศรษฐกิจของฟรังซิสโก ( 21 พฤศจิกายน 2020 )  ที่เมืองอัสซีซี
 5. การประชุมด้านเศรษฐกิจโลก, ที่ดาวอส (26 – 29  มกราคม  2021)
 6. (เสนอ) ประชุมผู้นำศาสนา (ต้นฤดูใบไม้ผลิ)
 7. วันน้ำโลก ( 22 มีนาคม 2021)
 8. ฉลองปิดปีเลาดาโตซี 20-22 พฤษภาคม 2021 จัดประชุมพิเศษ  การแสดงดนตรีของเยาวชน และมีการมอบรางวัล เลาดาโด ซี

(ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์)

วาติกันประกาศ แผน 7 ปีส่งเสริมเลาดาโต ซี

วาติกันประกาศ แผน 7 ปีส่งเสริมเลาดาโต ซี

บาทหลวง  โจสตรม  ไอแซค   คูรีธาดัม  ผู้ประสานงานแผนกสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ  ของรัฐวาติกัน  เพื่อส่งเสริมการพัฒนามนุษย์แบบองค์รวม  ได้กล่าวถึงแผน  7 ปีเพื่อส่งเสริมพระสมณสาส์น  เลาดาโตซี  (ขอสรรเสริญองค์พระผู้เจ้า)  เกี่ยวกับการดูแลรักษาโลก  บ้านที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน

            โครงการนี้จะมีกิจกรรม  และเหตุการณ์ฉลองต่างๆ ที่ชุมชนพระศาสนจักรท้องถิ่น  และกลุ่มต่างๆ ในชุมชนสามารถร่วมมือกัน

            เป้าหมายผู้ร่วมกิจกรรมทั้งชาวคาทอลิก  นักบวช  กลุ่ม – หน่วยงานรัฐ  และสถาบันเอกชนต่างๆ

โครงการพิเศษ  เริ่มปี 2020 นี้  จะมีคลิปวีดีโอสารคดีเกี่ยวกับเลาดาโตซี  ที่เน้นกิจกรรมเด่นๆ  ที่ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม

            การสร้างวัดน้อย  และสวนในประเทศต่างๆ   การสร้างเครือข่ายพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

            โครงการ 7 ปี  จะมีเป้าหมาย 7 ประการ  วันที่ 18 มิถุนายน 2020  วาติกันพิมพ์เอกสาร  200 หน้า เป็นแนวปฏิบัติ  ส่งเสริมนิเวศ  และดูแลสิ่งสร้าง  หัวข้อคือ  การก้าวเดินร่วมกันเพื่อรักษาบ้านที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน”

พระศาสนจักรคาทอลิก  กำลังสร้างเครือข่ายของ “เลาดาโตซี” ขยายงานทุกปี เพื่อรักษาธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม  ตามที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้กล่าวในสมณสาส์น   ทรงต้องการสร้างสะพานเชื่อมระหว่างสิ่งแวดล้อมและนิเวศด้านสังคม   ทรงเชิญทุกคนให้เป็นผู้พิทักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  รวมทั้งดูแลพี่น้องร่วมโลก คือความยุติธรรมสังคม

ภาวะขาดอาหาร  อากาศเสีย  การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ  และความไม่เสมอภาค  กำลังฆ่าประชาชนทุกวัน  ทุกคนจำเป็นต้องกลับใจด้านนิเวศของโลก  เพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน

พระองค์ทรงตั้งกลุ่มทำงาน 7 กลุ่ม  ทำงานใน 7 ปีนี้  เช่นครอบครัว  โรงเรียน  มหาวิทยาลัย  สังฆมณฑล  นักบวช  แผนกสุขภาพอานามัย  และหน่วยงานเกษตรกรรม

โดยรวม  เราจะศึกษาคำสอนด้านสังคมของพระศาสนจักร  และความเป็นปึกแผ่นหนึ่งเดียว  สมเด็จพระสันตะปาปาต้องการเชื่อมหน่วยงานธุรกิจ  และรัฐบาล  เพื่อร่วมมือกันสร้างเครือข่าย  ส่งเสริมสนับสนุนวิสัยทัศน์  เลาดาโตซี

ฟ.วีระ   อาภรณ์รัตน์
แปลจาก  LaCroix International
11/6/2020

สรุป ค่ายคำสอน ค่ายเยาวชน ภาคฤดูร้อน พ.ศ.2563

สรุป ค่ายคำสอน ค่ายเยาวชน ภาคฤดูร้อน พ.ศ.2563

            ตามปกติ  ตามวัดจัดค่ายคำสอน ภาคฤดูร้อน  เป็นประจำทุกปี  เพื่ออบรมเด็ก-เยาวชน เตรียมรับศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ  และฟื้นฟูชีวิตเยาวชน เช่น ในช่วงปิดเทอมใหญ่   ปีที่แล้ว เมษายน 2562  มีรายงาน 35 ค่าย จาก 27 วัด (ในจำนวน 34 วัด  7 วัดไม่ได้จัด หรือจัดแต่อาจไม่ได้รายงานมิสซัง)  มีข้อมูลสรุปดังนี้

 • รับศีลล้างบาป 538  คน
 • รับศีลมหาสนิท 556  คน
 • รับศีลกำลัง 540  คน
 • รื้อฟื้นศีลล้างบาป 106  คน
 • รับศีลอภัยบาปครั้งแรก 238  คน

รวมเด็กเข้าค่าย 2671  คน

เยาวชน    956  คน            ผู้ใหญ่  79  คน

บุคลากรจัดค่าย    616  คน

งบประมาณที่ใช้           1,852,828  บาท   (หนึ่งล้านแปดแสนกว่าบาท)

สำหรับเมษายน-มิถุนายน   2563  ปีนี้ เนื่องจากมีการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่าจึงไม่สามารถจัดค่ายคำสอนและค่ายเยาวชนได้  แต่มีบางวัดรายงานมาดังต่อไปนี้

1.เขตวัดนักบุญเปโตร  (ขุนแม่ลา)

จัดระหว่างวันที่ 1-12 เมษายน พ.ศ.2563 จัดค่ายคำสอนไปตามหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านทั้งหมด  4 หมู่บ้าน คือ หมู่บ้านแม่ซ้อ,บ้านหัวดอย,บ้านห้วยเหี้ยะ,บ้านฟักทอง  โดยจัดค่ายคำสอนครั้งนี้    มีทั้งเด็ก  เยาวชน และผู้ใหญ่ ( เด็กจำนวน 60 คน)  เยาวชน ( จำนวน  40 คน)  และผู้ใหญ่ (จำนวน  60 คน)

ผู้ดำเนินการจัดค่ายคำสอนครั้งนี้  มี พระสงฆ์ 2 องค์  ครูคำสอน 6  คน    บราเดอร์  4 คน

2.เขตวัดนักบุญเปาโล   นาเกียน 

            16-21 มีนาคม ที่หมู่บ้านทีลอ (จำนวน  30 คน)  และหมู่บ้านทิกะเย (จำนวน 42 คน)

3.เขตวัดนักบุญเปาโล  (แม่สะเรียง)

จัด 5 หมู่บ้าน คือ แม่ละ ฮากไม้ใต้ ป่าแป๋  โก๊ะไม้หลู่  และห้วยเดื่อ  (ยังไม่รายงานจำนวนคน)           

นอกนั้นมี 3 วัดที่รายงานช่วยสู้ภัยโควิด คือ

 1. เขตวัดนักบุญมีคาแอล การีกอยส์  เชียงดาว ซื้อปลากระป๋อง  13 ลัง

  แจก 8 แห่งที่ได้รับผลกระทบโควิด 19

 1. เขตสบเมย ใช้งบ เตรียมพื้นที่สร้างวัด(สาขา)ที่หมู่บ้านแม่แฮด มีคริสตชน 12 หลังคา
 2. วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์แม่ฮ่องสอนช่วยคนยากจน

            สรุปปีนี้ การแพร่ระบาดของโควิด 19 ทำให้ไม่สามารถจัดค่ายคุณธรรม คำสอนได้อย่างเคย

ฟ.วีระ  อาภรณ์รัตน์  (สรุปรายงาน)

ปี เลาดาโต ซี

ปี เลาดาโต ซี

24 พฤษภาคม ค.ศ.2020 ถึง 24 พฤษภาคม ค.ศ. 2021 ทั้งปี

🌏🥦🥑🥭🍇☀️🌽🍊🍉🌶🌕

ขอเชิญร่วมฉลองครบ 5 ปีของ ‘สมณสาส์นเลาดาโต ซี’ โป๊ปฟรังซิสทรงเชิญเราฉลอง ‘สมณสาส์นเลาดาโต ซี’ ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม ค.ศ.2020 ถึง 24 พฤษภาคม ค.ศ. 2021 ทั้งปีมีหลายทางที่เธอสามารถมีส่วนร่วมจากที่บ้านของเธอเอง พร้อมกับสมาชิกในครอบครัว กลุ่ม เขตวัด และหมู่คณะ

ปีนี้เชิญเราเอาใจใส่ดูแลรักษาโลก ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เรียนรู้ ร่วมกิจกรรมและสวดภาวนา การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ เป็นเรื่องสำคัญต้องช่วยกันรักษาธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เราต้องกลับใจด้านนิเวศวิทยา

เราอยู่ในวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า วิถีชีวิตใหม่เราต้องเอาใจใส่ดูแลแก้ไขสิ่งที่ตามมา เรามีโอกาสมาร่วมมือกันทำให้วิถีชีวิตใหม่ดีกว่าแต่ก่อน โป๊ปฟรังซิสทรงสอนเราให้สร้างโลกที่ยุติธรรม และยั่งยืนยิ่งขึ้นด้วยกัน

เหตุผลของ ปี เลาดาโต ซี

1. ฉลอง 5 ปี ของพระสมณสาส์น เลาดาโต ซี
2. การแพร่ระบาดของโควิด 19 ช่วยให้เราตระหนักว่า ทุกสิ่งทุกอย่างสัมพันธ์กัน และขึ้นต่อกันและกัน
3. เพื่อเตรียมโลกที่ดีกว่าปัจจุบันแก่เด็กๆ ของเรา

“โลกแบบใด ที่เราต้องการเก็บไว้ให้เด็กๆ ที่กำลังเติบโต ตามหลังเรา” โป๊ปฟรังซิส

บทภาวนา ปี เลาดาโต ซี

🙏ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงรักเรา

พระผู้สร้างสวรรค์ และแผ่นดิน และทุกสิ่งที่อยู่ในนั้น พระองค์ทรงสร้างข้าพเจ้าทั้งหลายให้มีภาพลักษณ์ของพระองค์เอง และทรงมอบหน้าที่ให้ดูแลสิ่งสร้างทั้งหมดของพระองค์ พระองค์ได้อวยพรแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย โดยอาศัยดวงอาทิตย์ น้ำ และแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์ เพื่อว่าทุกสิ่งจะได้รับการบำรุงเลี้ยง

🙏โปรดเปิดจิตใจ และสัมผัสหัวใจของข้าพเจ้าทั้งหลาย🙏

เพื่อข้าพเจ้าทั้งหลาย ดูแลของประทานแห่งสิ่งสร้างจากพระองค์ โปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้ตระหนักว่า บ้านส่วนรวมของเรา มิได้เป็นของเราเท่านั้น แต่เป็นของทุกสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างขึ้น และชนทุกรุ่นในอนาคต และเป็นความรับผิดชอบของเราที่จะต้องปกปักรักษาไว้ โปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายช่วยเหลือ แต่ละคนให้มั่นใจว่า จะมีอาหาร และทรัพยากรที่จำเป็น

🙏โปรดประทับอยู่กับบรรดาคนขัดสน ในยามถูกทดลอง เป็นพิเศษคนยากจนที่สุด และผู้ที่เสี่ยงถูกทิ้งไว้ข้างหลัง โปรดเปลี่ยนความกลัว และความรู้สึกโดดเดี่ยว ให้มีความหวังและภราดรภาพ เพื่อข้าพเจ้าทั้งหลายมีประสบการณ์การกลับใจที่แท้จริง

🙏โปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายปฏิบัติความเป็นปึกแผ่นหนึ่งเดียวกันที่สร้างสรรค์ ต่อผลที่ตามมาจากการแพร่ระบาดทั่วโลกครั้งนี้ โปรดทำให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย กล้ายอมรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่จำเป็น เพื่อความดีส่วนรวม ปัจจุบันนี้ยิ่งกว่าก่อน ข้าพเจ้าทั้งหลายรู้สึกว่าข้าพเจ้าทั้งหลายสัมพันธ์กัน และขึ้นต่อกัน โปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้สามารถรับฟัง และตอบสนองเสียงร้องคร่ำครวญของโลก และเสียงร้องคร่ำครวญของคนยากจน โปรดให้ความทุกข์ปัจจุบัน ช่วยให้เกิดโลกที่รู้สึกเป็นพี่น้องกัน และช่วยเหลือกันมากยิ่งขึ้น

🙏ภายใต้สายตาแห่งความรัก ของพระนางมารีย์ ความช่วยเหลือของบรรดาคริสตชน ข้าพเจ้าทั้งหลายภาวนา อาศัยพระคริสตเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย อาแมน

++++++++++

(ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์ แปล 24/6/2020 )

(ฟ. วีระ อาภรณ์รัตน์)