พิธีมอบอำลาหมู่ 4 บ้านมารีน่า เชียงใหม่

พิธีมอบอำลา หมู่ 4 บ้านมารีน่า เชียงใหม่

15 ตุลาคม 2020 เวลา 17.30 น.

บ้านมารีน่า  เชียงใหม่  จัดพิธีมิสซา ขอบคุณพระเจ้าที่ประทานพระหรรษทานและโอกาสดีๆแก่เราทุกคน จนมีวันนี้  มี มอบเกียรติบัตร  แก่เยาวสตรี  7 คน (หมู่ 4) ที่สำเร็จการศึกษา  หลักสูตร ตัด เย็บ  ออกแบบเสื้อผ้า  โดยใช้เวลาการศึกษา  หนึ่งปีครึ่ง

            หลังจากมิสซา  มีรับประทานอาหาร   การฟ้อนและแสดงละคร รวมประมาณ 10 รายการของแต่ละหมู่  พี่ครู และศิษย์เก่า เรียกเสียงหัวเราะ และความชื่นชม แก่ผู้ปกครองและผู้ชม  มี คุณพ่อสายชล  คุณพ่อพิพัฒน์  และบราเดอร์ปี คณะ เยสุอิต มาร่วมรับประทานอาหาร  และชมการแสดงให้กำลังใจแก่คณะมารีนา ถึง 21.30 น.

            คณะธรรมทูตแห่งพระหฤทัยพระเยซูเจ้า  และพระนางมารีอา (คณะมารีน่า)  เข้ามาทำงานในสังฆมณฑลเชียงใหม่  ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 1965 (55 ปี) มี 3 บ้าน คือที่เชียงใหม่  พะเยา(เชียงราย)  และลำพูน  ปัจจุบันมีซิสเตอร์ ประมาณ 10 คน อัสปีรันต์ และผู้สนใจ 2-3 คน

            ขอบคุณซิสเตอร์  ศิษย์เก่า ครู และพี่ครู  ที่ทำงาน ให้แก่ศึกษาอบรม  จริยธรรม และทักษะชีวิตแก่เยาวชนของเราตลอดมา

ฟ.วีระ  อาภรณ์รัตน์   รายงาน
สิริ   เจริญธรรม     ถ่ายภาพ

ซิสเตอร์มารีนาได้สมาชิกคนไทยคนที่ 10

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม  2561 โอกาสครบรอบ 53 ปีที่ซิสเตอร์คณะพระหฤทัยพระเยซูเจ้าและพระนางมารีอามาทำงานในประเทศไทยที่เชียงใหม่  ได้จัดให้มีพิธีปฏิญาณตนครั้งแรกให้กับซิสเตอร์ แบร์นาแด๊ต อุบล ประลองผล ที่วัดภายในบ้านมารีนาเชียงใหม่ โดยพระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน ถือเป็นสาชิกคณะที่เป็นคนไทยคนที่ 10  โอกาสนี้มีคณะนักบวชต่างๆ ทั้งชายและหยิงที่มาทำงานในเชียงใหม่มาร่วมยินดีด้วยอย่างครบครัน รวมทั้งบรรดาญาติพี่น้องและศิษย์เก่าบ้านมารีนาด้วย

ซิสเตอร์แบร์นาแด๊ต อุบล ประลองผล เป็นชาวปกาเกอะญอ เป็นบุตรสาวของนาย บุญยวง (ศดิ) และนางบุษบา ประลองผล สัตบุรุษหมู่บ้านห้วยหมากหนุน ต.ท่าผาปุ้ม อ.แม่ลาน้อย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวัดสาของของวัดนักบุญเปโตรแม่ลาน้อย ความเป็นมาของกระแสเรียกเป็นซิสเตอร์เริ่มจากได้รับการสนับสนุนจากคุณพ่อคำมา อำไพพิพัฒน์ ซึ่งเป็นเจ้าวัดวัดนักบุญเปโตร แม่ลาน้อย ในขณะนั้น ได้ส่งเข้าไปศึกษาด้านการตัดเย็บที่บ้านมารีนา เชียงใหม่ ในที่สุดเกิดความประทับใจในกิจการงานดูแลเยาวสตรีของซิสเตอร์มารีนา จึงสมัครเข้าฝึกชีวิตเป็นซิสเตอร์ในคณะมารีนานี้

สำหรัรบจิตตารมณ์ของซิสเตอร์มารีนาคือ ศีลมหาสนิท บาดหลวง และธรรมทูต คือจะมีการสวดภาวนาให้กับกระแสเรียกทุกวัน โดยเฉพาะจิตตารมณ์ของวันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์ คือศีลมหาสนิทนั่นเอง

อธิการิณีเจ้าคณะมารีนามาเยี่ยม

เช้าวันที่ 1 พฤศจิกายน 2017

ซิสเตอร์กอนเซปซีออน กามาร์ร่า ลาออร์เดน อธิการิณีเจ้าคณะธรรมทูตแห่งพระหฤทัยพระเยซูเจ้าและพระนางมารีอา (ซิสเตอร์มารีนา) ซิสเตอร์เรเม ที่ปรึกษา พร้อมกับสมาชิกคณะในสังฆมณฑลเชียงใหม่ (บ้านที่เชียงใหม่ พะเยา และลำพูน) มาเยี่ยมพ่อที่สำนักมิสซังเชียงใหม่

ซิสเตอร์รุ่นแรก 7 ท่าน มาเริ่มงานที่บ้านมารีนาเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2508 ทำงานกับกลุ่มเยาวสตรีฐานะยากจน จัดฝึกอบรมด้านวิชาชีพ ตัดเย็บเสื้อผ้าเป็นหลัก

พ.ศ. 2534 เริ่มงานที่จังหวัดพะเยา
พ.ศ. 2557 เริ่มงานที่จังหวัดลำพูน
ปัจจุบันสมาชิก 84 ท่าน ทำงานในเมืองซานเซบัสเตียน ประเทศสเปน และอีก 5 ประเทศ อยู่ในประเทศไทย 9 ท่าน
ซิสเตอร์ทั้งสองมาเพื่อเยี่ยมเยียนสมาชิก
ปัจจุบัน ซิสเตอร์อรุณ ไพรขจี เป็นเจ้าคณะแห่งประเทศไทย

บิชอป วีระ อาภรณ์รัตน์

1

“คืนอำลา” บ้านมารีนา

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 บ้านมารีนาได้จัดงาน “คืนอำลา” เพื่อแสดงความยินดีกับเยาวชนหญิง จำนวน 16 คน ที่สำเร็จวิชาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า หลักสูตร 2 ปี ประธานในพิธีโดย บิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ พร้อมกับคุณพ่อศราวุธ คุณพ่อหิรัญ คุณพ่อบรูโน และคุณพ่อบุญเลิศ ที่มาร่วมยินดีกับน้องๆ

ในพิธีบูชามิสซาขอบพระคุณ มีเยาวสตรีรับศีลล้างบาป 2 คน ร่วมกับศีลกำลังทั้งหมด 7 คน และในโอกาสนี้ ได้ร่วมยินดีกับคุณพ่อศราวุธ คุณพ่อจิตตาธิการบ้านมารีนา เนื่องในโอกาสวันครบรอบวันคล้ายวันเกิดของคุณพ่อในวันนี้ด้วย

จากนั้น ต่อด้วยกิจกรรม “คืนอำลาหมู่ 4” ด้วยการรับชมการแสดงของน้องเยาวชนหญิงในบ้านมารีนา ที่ได้ ร่วมแบ่งปันความสุข ความยินดีด้วยการแสดงต่างๆ ให้เพื่อนพี่น้องได้รับชมกัน บรรยากาศเต็มด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะที่ทุกคนได้มอบให้แก่กันและกัน

P3160006