คริสต์มาสบ้านมารีน่า 2020

คริสต์มาสบ้านมารีน่า 2020

คริสต์มาสบ้านมารีน่า

ซิสเตอร์มารีน่าเชิญพ่อไปถวายมิสซาที่บ้านมารีนาเชียงใหม่ (11 ถนนอารักษ์  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  50200)  มิสซาเวลา  17.30 น. มีโปรดศีลกำลังแก่เยาวชน  ม้ง (คู่แฝด) และศีลมหาสนิทครั้งแรก รวม 3 คน

            “ประชากรที่เดินในความมืด  แลเห็นความสว่างยิ่งใหญ่”  (อสย.9:1) พ่อจึงให้ปิดไฟระหว่างเทศน์  แต่มีแสงเทียนบนพระแท่น  และถ้ำคริสต์มาสส่องสว่าง  บางครั้งเราชอบความมืด  มากว่าความสว่าง ที่พระเยซูทรงนำมาให้

             หลังมิสซา  รับประทานอาหารร่วมกัน   ชมการแสดงละครคริสต์มาส  (โดย เยาวชน 25 คน) ซึ่งจะไปแสดง  วันที่ 26  ธันวาคม  ที่วัดพระแม่มารีย์หนองแห้ง  โอกาสฉลอง  60 ปี ชุมชนคริสตชน หลังการแสดงละครมีถามคำถาม 3-4 คำถาม

            มีการจับฉลากของขวัญ  นำความตื่นเต้นยินดีให้ทุกคน  หลายคนได้รับตรงกับใจของตนปรารถนา โป๊ปฟรังซิสมอบสารวันสันติภาพสากล ว่า วัฒนธรรมแห่งการเอาใจใส่เอื้ออาทร  เป็นหนทางสู่สันติภาพ

ฟ.วีระ  อาภรณ์รัตน์  รายงาน

ฉลองคริสต์มาสบ้านมารีนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 ซิสเตอร์บ้านมารีนา ได้จัดฉลองคริสต์มาสร่วมกับน้องๆบ้านมารีนา คุณพ่อศราวุธ แฮทู  จิตตาธิการบ้านมารีนา คุณพ่อหิรัญ กลิ่นบัวแก้ว อธิการบ้านเบธารามเชียงใหม่ โดยมีพระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ มาเป็นประธานในพิธี  หลังพิธีรับประทานอาหารด้วยกัน ต่อด้วยการแสดงละครคริสต์มาสและการแสดงของน้องๆ สุดท้ายจับเบอร์ของขวัญให้กับผู้มาร่วมงานทุกคนด้วย

IMG_0462