ข้อมูล “นักบุญยอแซฟ” ในสังฆมณฑลเชียงใหม่

ข้อมูล “นักบุญยอแซฟ” ในสังฆมณฑลเชียงใหม่

ในสังฆมณฑลของเรา มีบรรดาพระสงฆ์ที่มีนามนักบุญยอแซฟเป็นองค์อุปถัมภ์  9 คน คือ คุณพ่อดุรงค์ฤทธิ์  คุณพ่อณรงค์ชัย  คุณพ่อจตุพงษ์  คุณพ่อศราวุธ  คุณพ่อศตวรรษ  คุณพ่อศรชัย  คุณพ่อชูพงษ์  คุณพ่อประทีป  และ คุณพ่อไวยากรณ์

            วัด  2 เขตวัด คือ         

– วัดนักบุญยอแซฟกรรมกร  อ. แม่ริม  ( เขต 1 )

– วัดนักบุญยอแซฟ   อ.สะเมิง  ( เขต 3 )

            วัดสาขา  24 แห่ง คือ

 1. อาสนวิหาร มีวัดสาขานักบุญยอแซฟ  ดอยสะเก็ด
 2. วัดพระมหาไถ่ (ศูนย์ม้งคาทอลิก) 2 แห่ง คือ บ้านห้วยกว้าง และบ้านปง
 3. แม่ปอน  –  บ้านเมืองอาง
 4. ห้วยตอง –  บ้านห้วยข้าวลีบ  ตำบลแม่วิน
 5. อมก๋อย (2 แห่ง) –  บ้านแพะ    – บ้านห้วยน้ำผึ้ง  ต.สบโขง
 6. ขุนแปะ (2 แห่ง) –  บ้านส้มป่อย  ตำบลดอยแก้ว   –  บ้านผาขาว  ต.บ้านแปะ
 7. เชียงดาว –  บ้านแม่กอนใน  ตำบลทุ่งข้าวพวง
 8. สะเมิง  (5 แห่ง)
  –  บ้านสันป่าตุ๊  ตำบลบ่อแก้ว
  – บ้านขุนสานอก  ตำบลโป่งสา
  –  บ้านห้วยเฒ่า  ตำบลบ่อแก้ว
  – บ้านสนามกีฬา  ตำบลบ่อแก้ว
  –   บ้านห้วยเต่า  ตำบลบ่อแก้ว
 9. ฝาง –  บ้านบาหลา
 10. แม่โถ – บ้านแม่อุมพายเหนือ
 11. แม่สะเรียง – บ้านฮากไม้ใต้
 12. แม่เหาะ  (2 แห่ง)  – บ้านแม่ลิดน้อย –  บ้านดอกแดง
 13. แม่ลาน้อย ( 4 แห่ง ) – บ้านห้วยกองเป๊าะ –  บ้านแม่ลางิ้ว – บ้านแม่แป –  บ้านดูลอเปอ

โรงเรียนเซนต์โยเซฟ  แม่แจ่ม  และซิสเตอร์คณะนักบุญยอแซฟแห่งการประจักษ์  ตำบลช่างเคิ่ง  อำเภอแม่แจ่ม

            เด็กและเยาวชนสัตบุรุษที่มีนักบุญยอแซฟเป็นองค์อุปถัมภ์มีใครบ้าง  จำนวนเท่าไหร่ต้องขอคุณพ่อตอบกันเองนะครับ   ที่พ่อค้นคว้ามา เป็นข้อมูลเพื่อจัดกิจกรรมใน ปีนักบุญโยเซฟ

(ฟ.วีระ  อาภรณ์รัตน์  21/01/2021)

การอบรม เลาดาโตซีในบ้านเณร

การอบรม เลาดาโตซีในบ้านเณร

เอกสาร FABC เล่มที่ 162 (6 มกราคม 2021 หน้า 2-3) มีรายงานการสัมมนา  เรื่อง การสอนการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในบ้านเณร  วันที่ 4-8 พฤศจิกายน  2018  ที่บ้านฟื้นฟูจิตใจซาเลเซียน  หัวหิน ประเทศไทย  ผู้เข้าอบรม 40 คนจาก 10 ประเทศในทวีปเอเชีย

            ในถ้อยแถลงมีกล่าวว่า  พระสงฆ์ในอนาคตจะเป็นกุญแจสำคัญในการต่อสู้เพื่อโลกที่ยั่งยืน  จึงควรมีการอบรมสามเณรให้มีการพัฒนาทัศนคติ  วิถีปฏิบัติ  และมุ่งมั่นในเรื่องนี้

            ผู้ร่วมสัมมนาอุทิศตนแนะนำวิชา  เทววิทยาด้านสิ่งแวดล้อม  คำสอนคาทอลิก  และการปฏิบัติ  ที่เข้ากับสภาพท้องถิ่น  ในสามเณราลัย

            ส่งเสริมให้มีการกลับใจด้านนิเวศวิทยาอย่างต่อเนื่อง  แก่ผู้อบรมสามเณร และทีมงานบ้านเณร  ให้ไตร่ตรองเรื่องสิ่งสร้างของพระเจ้า  อาศัยพิธีกรรม  การภาวนา  การฟื้นฟูจิตใจเรื่องสิ่งแวดล้อม  และมีช่วงเวลาเงียบอยู่กับธรรมชาติด้วย

            เพื่อเข้าใจเสียงร้องคร่ำครวญของโลกให้ดีขึ้น  จำเป็นต้องฟังเสียงร้องคร่ำครวญของคนจน  สตรี  ชนพื้นเมือง  และกลุ่มเปราะบาง  ที่ต้องทนทุกข์มากที่สุดจากภัยพิบัติด้านสภาพอากาศ  ควรให้สามเณรไปสัมผัสชีวิตจริงของคนจน  และเรียนรู้จากพวกเขา  อยู่กับพวกเขาไม่ว่าระยะสั้น  หรือระยะยาว  อาจมีการเสวนากับบุคคลต่างความเชื่อ  เรียนรู้ประเพณีความเชื่อของเขา  ในเรื่องเอาใจใส่บ้านที่เราอาศัยร่วมกันนี้

            วิกฤติสภาพอากาศอยู่รอบตัวเรา  ช่วงเวลานี้  เราจึงพิจารณาถึงโครงสร้างการอบรมในบ้านเณร  อาจจะมีวิธีการอบรมใหม่ๆ  ขอให้พูดคุยกันด้วยความจริงใจ  และโปร่งใส   ฟังเสียงร้องคร่ำครวญของโลก  และที่พระเจ้ากำลังขอให้เรากระทำ

ฟ.วีระ  อาภรณ์รัตน์  รายงาน  (11 มกราคม 2021)

คุณพ่ออัตตีลีโอ เด บัตติสตี

คุณพ่ออัตตีลีโอ เด บัตติสตี

8 มกราคม 2021

คุณพ่ออัตติลิโอ เด บัตติสตี เคยเป็นธรรมทูตที่ประเทศเอควาดอร์ (ตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปอเมริกาใต้) 12 ปี ประมาณ ค.ศ. 1996 -2008 ก่อนมาประเทศไทย และมาที่สังฆมณทลเชียงใหม่

อยู่สังฆมณฑลเชียงใหม่ 12 ปี (2008 – 2021) เคยเป็นเจ้าอาวาสที่วัดนักบุญฟรังซิส อัสซีซี ตั้งแต่ ค.ศ. 2017 – 3 มกราคม 2021

วันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม ได้มีพิธีต้อนรับคุณพ่อ เฟอร์ดินานโด ปิสตอเร มาเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส และอำลา คุณพ่ออัตติลิโอ ซึ่งจะเดินทางกลับสังฆมณฑลปาดัว ประเทศอิตาลี ใน คืนวันที่ 9 มกราคม 2021 และคุณพ่อ บรูโน ซอปเปลซา เป็นเจ้าอาวาส

เช้าวันนี้ คุณพ่ออัตติลิโอ มาลาผม และพระสงฆ์ที่สำนักมิสซัง ขอบคุณคุณพ่ออย่างมากนะครับ

ขอพระอวยพร และคุ้มครองให้เดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัย

(ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์)

ฉลองวัดพระวิสุทธิวงศ์ ห้วยบง
มกราคม 2021

ฉลองวัดพระวิสุทธิวงศ์ ห้วยบง

1-2 มกราคม 2021

ขอบคุณพระเจ้าที่โปรดให้เรามีชีวิต ก้าวเข้าสู่ปีใหม่ 2021

          – 9.00 น. เช้าถวายมิสซาที่สำนักมิสซัง สมโภชแม่พระมารดาพระเจ้า ขอบคุณและขอพร ในตอนบ่ายเดินทางไปวัดพระวิสุทธิวงศ์ ห้วยบง อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ คุณพ่ออาทิตย์ เกษตรสุขใจ เป็นเจ้าอาวาส มีการตรวจวัดไข้ก่อนเข้าเขตวัด

          -19.00 น. ฉลองคริสต์มาส ของเขตวัดนี้ คุณพ่อชาญ กุ๊นุ เป็นประธานมิสซา ภาษาปกาเกอะญอ เริ่มที่หน้าวัดด้วยการอ่านพระวรสาร (มธ.2โหราจารย์ ติดตามดาว มาเฝ้าพระกุมาร)) และการชักดาวขึ้นยอดวัด มีชาวบ้านมาร่วมฉลองเต็มวัด ประมาณ 500 คน

          หลังมิสซา ประมาณ 20.30 เริ่มกิจกรรมบนเวที การแสดงร้องเพลง และมีสอยดาว

          เช้าวันที่ 2 มกราคม (อากาศหนาว 12 องศา C.)

          7.30 น. ไปเสกบ้านใหม่ ของพ่อแม่โมโด่ะแอน (ใกล้บ้านมาสเตอร์โก)

          9.50 น. มีการแสดงกระทบไม้ ของเด็กๆ และมิสซา ฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ วัด (ปีที่ 64) ปกติสัตบุรุษจะนั่งแยกชาย – หญิง แต่วันนี้ นั่งเป็นครอบครัว ชาวบ้านมาประมาณ 400 คน
ชาวบ้านมีธรรมเนียมทำบุญข้าวให้วัด ในวันฉลองวัด กองอยู่หน้าวัด เพื่อให้วัดใช้ และทำบุญไปยังศูนย์อื่นๆที่จำเป็น
บทอ่านเป็นเรื่อง อับราฮัม บรรพบุรุษความเชื่อของชาวยิว ผมจึงขอให้คุณพ่อประสิทธิ์ กุ๊นุ แบ่งปันว่าใครคือผู้นำความเชื่อมาที่หมู่บ้านนี้ มีเด็ก และผู้ใหญ่รับศีลกำลัง 11 คน

          ผมมอบสมณลิขิต “ด้วยหัวใจของบิดา” ให้พ่อหลวงสนั่น เชอร์ หัวหน้าคริสตชน เป็นสัญลักษณ์ถึง “ปีนักบุญโยเซฟ”

          หลังมิสซารับประทานอาหาร ป้าน้อยกับคณะจากอาสนวิหารเชียงใหม่ทำอาหารและขนมสาคูเผือกมาเสริม ภาคบ่าย มีการแข่งขันฟุตบอล วอลเล่ย์บอล

          มีการเชิญรูปพระหฤทัยพระเยซูเจ้าไปป่าต้นน้ำ ซึ่งเป็นต้นน้ำที่สำคัญสำหรับชาวบ้าน มีอาสาสมัครเฝ้าดูแล คณะเซนต์ปอลฯ ได้เคยสนับสนุนเดินท่อน้ำไปยังหมู่บ้าน (เกือบ 10 กิโลเมตร) ก่อนกลับเชียงใหม่ พ่อมีโอกาสไปเยี่ยมครอบครัวหนึ่ง ภาวนา และเสกบริเวณบ้านให้ สำหรับผมการฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า ในวันนี้ มีความหมายดีสำหรับหน้าที่และต่อบรรดาสัตบุรุษ

60 ปีชุมชนคริสตชนบ้านหนองแห้ง

60 ปีชุมชนคริสตชนบ้านหนองแห้ง

26-27 ธันวาคม 2020

นอกจากฉลองคริสต์มาสที่อาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่ คืนวันที่ 24 ธันวาคม 21.30 น. แล้ว เช้าวันที่ 25 ธันวาคม เวลา 11 โมง ผมไปถวายมิสซาที่อารามกลาริส สารภี

บ่ายวันที่ 26 ธันวาคม นั่งรถจากเชียงใหม่ไปประมาน 5 ชั่ว โมง ถึง วัดพระแม่มารีย์ หนองแห้ง ต.เมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน พบ คุณพ่อธรรมนูญ จินดาดุจสายชล เจ้าอาวาส ต้อนรับ มีการ ตรวจวัดไข้ ก่อนเข้าหมู่บ้าน ถึง 2 รอบ

18.45 น. นายก อบต.สมชาย วงษ์จันทธนพงษ์ เป็นประธานเปิดงาน

19.00 น. เริ่มการแสดงละครคริสตมาส โดย เยาวชนบ้านมารีน่าเชียงใหม่ และต่อด้วยมิสซาฉลองคริสต์มาส มีพระสงฆ์ ซิสเตอร์ สามเณรใหญ่ และชาวบ้านจากหลายหมู่บ้าน ประมาณ 600 คน มาร่วมงาน
หลังมิสซา มีการแสดงจากเยาวชน – แม่บ้าน เขตวัดแม่ลาน้อย ไม่นานมากนัก เพราะ
ต้องระวังการแพร่ระบาดโควิด-19 และชาวบ้านรีบกลับบ้านด้วยเจ้า

เช้าวันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม ฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ ของพระเยซูเจ้า และ 60 ปีชุมชน
09.30 น. ก่อนเริ่มมิสซา คุณพ่อธรรมนูญอ่านประวัติของชุมชน (ที่รายงานในสารสังฆมณฑลเชียงใหม่)ช่วยให้เยาวชน สัตบุรุษ และ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแห้ง ทราบ
บ้าน วัด และโรงเรียน เป็น 3 สถานบันเพื่อร่วมมือกันพัฒนาชีวิตของชุมชน

ครอบครัวศักดิ์สิทธ์ มี พ่อ แม่ ลูก คนเลี้ยงแกะ และโหราจารย์ สอนใจเรา ให้พ่อแม่ดูแลลูก และสอนลูกเรื่อง ชีวิตคริสตชน
หลังมิสซา มีการขอบคุณ และมอบของที่ระลึก (เป็นย่ามปกาเกอะญอ) แก่พระสงฆ์ นักบวช ครูคำสอน และถ่ายภาพร่วมกัน และรับประทานอาหารที่ริมลำธารน้ำ บรรยากาศดี
ชีวิตต้องมีการฉลอง แม้มีการแพร่ระบาดไวรัส 19 เราก็พยายามระวังตัว มีเจ้าหน้าที่อนามัยตำบลมาให้ความช่วยเหลือ และผอ.โรงเรียนก็ให้ครูมาช่วยงาน และเอาไอศรีมมาเลี้ยงด้วย


ชาวบ้านหนองแห้งดีใจ ให้ความร่วมมือกันดีมาก ในโอกาสพิเศษนี้

(ฟ.วีระอาภรณ์รัตน์ รายงาน)

คริสต์มาสบ้านมารีน่า 2020

คริสต์มาสบ้านมารีน่า 2020

คริสต์มาสบ้านมารีน่า

ซิสเตอร์มารีน่าเชิญพ่อไปถวายมิสซาที่บ้านมารีนาเชียงใหม่ (11 ถนนอารักษ์  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  50200)  มิสซาเวลา  17.30 น. มีโปรดศีลกำลังแก่เยาวชน  ม้ง (คู่แฝด) และศีลมหาสนิทครั้งแรก รวม 3 คน

            “ประชากรที่เดินในความมืด  แลเห็นความสว่างยิ่งใหญ่”  (อสย.9:1) พ่อจึงให้ปิดไฟระหว่างเทศน์  แต่มีแสงเทียนบนพระแท่น  และถ้ำคริสต์มาสส่องสว่าง  บางครั้งเราชอบความมืด  มากว่าความสว่าง ที่พระเยซูทรงนำมาให้

             หลังมิสซา  รับประทานอาหารร่วมกัน   ชมการแสดงละครคริสต์มาส  (โดย เยาวชน 25 คน) ซึ่งจะไปแสดง  วันที่ 26  ธันวาคม  ที่วัดพระแม่มารีย์หนองแห้ง  โอกาสฉลอง  60 ปี ชุมชนคริสตชน หลังการแสดงละครมีถามคำถาม 3-4 คำถาม

            มีการจับฉลากของขวัญ  นำความตื่นเต้นยินดีให้ทุกคน  หลายคนได้รับตรงกับใจของตนปรารถนา โป๊ปฟรังซิสมอบสารวันสันติภาพสากล ว่า วัฒนธรรมแห่งการเอาใจใส่เอื้ออาทร  เป็นหนทางสู่สันติภาพ

ฟ.วีระ  อาภรณ์รัตน์  รายงาน

เสกวัด (สาขา) แม่พระองค์อุปถัมภ์
บ้านห้วยปูแกง ต.ผาบ่อง อเมือง จ. แม่ฮ่องสอน

เสกวัด (สาขา) แม่พระองค์อุปถัมภ์
บ้านห้วยปูแกง ต.ผาบ่อง อเมือง จ. แม่ฮ่องสอน

19 ธันวาคม 2020

ช่วงที่มีการแพร่ระบาดโควิด 19 รอบที่สองทำให้ต้องยกเลิกการฉลองวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ แม่ฮ่องสอน   คุณพ่อดุรงค์ฤทธิ์  กระบวนศิริ เป็นเจ้าอาวาส  แต่ก็มีการเสกวัดสาขาที่ห้วยปูแกง ซึ่งเป็นชาวกะยัน (กะเหรี่ยงคอยาว) 17 ครอบครัว  ประมาณ 80 คน สมควรที่จะมีสถานที่ประกอบพิธีกรรมและสวดภาวนา

จากการรายงานของคุณพ่อเจ้าวัดและ ครูลูกาทำให้ทราบว่า ชาวบ้านตั้งใจสร้างวัด  โดยหวังว่าจะได้รับความช่วยเหลือ  จากพี่น้องที่ต่างประเทศ  แต่มีการแพร่ระบาดโควิดทั่วโลก  ทำให้มีความลำบากทั่วโลก  แต่ก็ได้รับความช่วยเหลือจาก คุณ วราภรณ์  พันธุมจินดา  (530,000 บาท)  ป้าน้อยหนึ่งแสนบาท   และพี่น้องอีกบางคน   สองแสนกว่าบาททำให้ ความฝัน และความตั้งใจสำเร็จ

ประมาณเก้าโมงเช้า  พ่อไปถึง ชาวบ้านให้ใส่เสื้อสีแดง ตามวัฒนธรรมชองเขา ข้ามฟาก มาถึงวัด  จึงนั่งสนทนาเรื่องความเชื่อ  กับเด็กและเยาวชน  10 คน  ที่จะรับศีลกำลัง

ก่อนสิบโมงปลูกต้นไม้ที่หน้าวัด เป็นสัญลักษณ์ ปีเลาดาโตซี แล้วจึงเริ่มพิธีเสก และพิธีขอบคุณพระเจ้า  ซิสเตอร์มารีอาและเยาวชนร้องเพลงดีมาก  ซิสเตอร์แม่ปอนช่วยจัดดอกไม้ ชาวบ้านและอาสาสมัครจากอาสนวิหารทำอาหารเลี้ยง

วัดสาขาหลังนี้  เป็นบ้านแห่งการภาวนา  ที่ชาวบ้านภูมิใจ  โดยได้รับการช่วยเหลือจากพี่น้องที่อื่นๆ ทำให้เราเข้าใจว่า “วัฒนธรรมแห่งการเอาใจใส่เอื้ออาทร”ช่วยเหลือ  นำสันติสุขและความยินดีมาให้

ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์ รายงาน
สังฆมณฑลเชียงใหม่

เสกวัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ ห้วยปูแกง แม่ฮ่องสอน

เสกวัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ ห้วยปูแกง แม่ฮ่องสอน

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2020 เขตวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ แม่ฮ่องสอน ได้จัดให้มีพิธีเสกและและเปิดวัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ ห้วยปูแกง อำเมือง แม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นวัดสาขาของวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ แม่ฮ่องสอน โดยพระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน พร้อมกันนี้ได้มีพิธีโปรดศีลกำลังให้กับคริสตชนจำนวน 10 คนด้วยกัน และในคืนวันที่ 18 ธันวาคม 2020 ได้มีพิธีฉลองพระคริสตสมภพ โดยคุณพ่อนนธชัย ริทู เป็นประธาน

สำหรับการการเดินทางไปร่วมเสกวัดครั้งนี้ได้สร้างความประทับใจให้กับผู้ไปร่วมด้วยการต้องนั่งเรือข้ามฟากแม่น้ำปาย เนื่องจากไม่มีสะพานข้ามแม่น้ำ โดยการบริการของพี่น้องห้วยปูแกงนั่นเอง

(คุณพ่อณรงค์ชัย หมั่นศึกษา)

ประวัติแม่พระองค์อุปถัมภ์ บ้านห้วยปูแกง

ความเป็นมาของวัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ ห้วยปูแกง เป็นมาดังนี้ คือ ในปีช่วงปี ค.ศ. 1989 เกิดการสู้รับกันในฝั่งเมียรมาร์ ใกล้ชายแดนไทยเมียนมาร์ จึงก่อให้เกิดการอพยยพเข้ามาพักพิงตามชายแดนไทย จึงได้มีการตั้งค่ายพักพิงที่บ้านห้วยปูแกงนี้สำหรับรองรับพี่น้องที่ได้หนีการสู้รบเข้ามายังฝั่งไทย ซึ่งมีที่พักพิงที่ห้วยปูแกง กับในสอย อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงทำให้ผู้อพยพบางท่านได้ย้ายไปมาระหว่างค่ายที่แม่สุริน กับค่ายพักพิงที่บ้านห้วยปูแกงนี้ ซึ่งในขณะนั้น ได้มีพระสงฆ์สังฆมณฑลเชียงใหม่คือ คุณพ่อสนั่น สันติมโนกุล (เส่แฮ) ได้รับแต่งตั้งให้รับผิดชอบหน่วยงานคาทอลิกเพื่อผู้อพยพย้ายถิ่นฐาน ได้ติดตามให้ความช่วยเหลือ และมีคุณพ่อมิชชันนารีอีกท่านหนึ่ง คือ คุณพ่อ John Hantom ได้เยี่ยมคริสตชนที่นี่ปีละ 1-2 ครั้ง และต่อมาปี ค.ศ. 1993 ที่ห้วยปูแกง นี้ได้รับแต่งเป็นหมู่บ้านทางการ และไม่ได้เป็นศูนย์อพยพอีกต่อไป

ปี ค.ศ. 1996 ได้มีคุณพ่อมารีอาโน จากสังฆมณฑลหล่อยก่อ ประเทศเมียนมาร์ ได้มาดูแลกลุ่มคริสตชนที่ศูนย์อพยพในเขตแม่ฮ่องสอน รวมทั้งได้มาเยี่ยมกลุ่มคริสตชนที่ห้วยปูแกงนี้ด้วย ซึ่งเวลานั้นยังไม่มีวัดสำหรับถวายมิสซาและประกอบพิธีกรรมต่างๆ จึงใช้บ้านของสัตบุรุษสำหรับรวมกลุ่มถวายมิสซาและสวดภาวนา

ต่อมา ปี ค.ศ. 1997 ได้เริ่มสร้างวัดน้อยเป็นไม้ หลังคามุงใบตองเพื่อเป็นโรงสวดภาวนาที่บนดอยเหนือขึ้นไปจากหมู่บ้าน หลังจากนั้นคุณพ่อซึ่งมีอายุมากแล้ว และมีปัญหาเรื่องสุขภาพจึงไม่สะดวกในการขึ้นลง จึงได้ย้ายลงมาสร้างวัดหลังใหม่ในหมู่บ้าน โดยชาวบ้านช่วยกันทั้งปัจจัยและวัสดุ โดยมีผู้ใหญ่ปอหลุ เบียแหระให้ความช่วยเหลือมุงหลังคาด้วยสังกะสี

จากนั้น ปี ค.ศ. 1999 ได้มีการสร้างวัดน้อยหลังใหม่มีพื้นที่ขนาด 30×40 เมตร โดยครูคำสอนได้เลือกเอาแม่พระองค์อุปถัมภ์ และเสนอให้คุณพ่อผู้ดูแลตั้งเป็นชื่อของวัด และคุณพ่อเจ้าวัดเห็นด้วย ซึ่งในเวลานั้นมีคริสตชนอยู่ 21 ครอบครัว ส่วนใหญ่เป็นชนเผ่ากะยัน กะยอ มะนอ ซึ่งมีบางท่านอพยพไปอยู่ที่ค่ายในสอย และบางส่วนได้อพยพไปอยู่ต่างประเทศ (โลกที่ 3)

ปี ค.ศ.2001 มีคุณพ่อมาร์โก แพเบีย จากสังฆมณฑลหล่อยก่อ ประเทศเมียนมาร์ (ได้มาถึงสิงหาคม 1998 มารับงานในเดือนธันวาคม 1999) มารับหน้าที่ดูแลคริสตชนต่อจากคุณพ่อมารีอาโน หลังจากนั้น ปี ค.ศ. 2011-2016 คุณพ่อดอมินิก ญาแหระ (มาถึง ปี 2008) เป็นผู้อภิบาลดูแลกลุ่มคริสตชนต่อจากคุณพ่อมาร์โก แพเบีย

จากนั้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 2016 ได้มีคุณพ่อคณะมิชชันนารี ยารูมาล จากโคลอมเบีย คือคุณพ่อหลุยส์ อันโตนีโอ นิเอโต้ คุณพ่อฮวนเปาโล อากีลา และคุณพ่อเมารีซีโอ โปลังโก มารับหน้าที่เป็นผู้อภิบาลเขตวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ แม่ฮ่องสอน และได้รับเอาวัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ ห้วยปูแกง เป็นวัดสาขาของวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ แม่ฮ่องสอน

สำหรับวัดหลังปัจจุบันนี้ ได้เริ่มดำเนินการโดยคริสตชนเอง เมื่อปลายปี ค.ศ. 2018 และเริ่มลงมือในเดือนมีนาคม ค.ศ. 2019 จากนั้นคุณพ่อดุรงค์ฤทธิ์ กระบวนศิริ เจ้าอาวาส ซึ่งมารับตำแหน่งเจ้าวัดวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ แม่ฮ่องสอน จึงได้ติดตามการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นว่าจำเป็นที่จะต้องให้ความช่วยเหลือในการก่อสร้างวัดหลังใหม่นี้ จึงได้ปรึกษากับพี่น้องคริสตชนและรายงานให้พระคุณเจ้ารับทราบ พร้อมทั้งแจ้งจำนวนประชากรในหมู่บ้านห้วยปูแกง ณ ปัจจุบันว่า มีทั้งหมด 60 ครอบครัว เป็นคริสตชนคาทอลิก 18 ครอบครัว มีจำนวนสมาชิกทั้งหมด 80 คน

จากนั้น ในโอกาสฉลองวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ แม่ฮ่องสอน ประจำปีเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2019 พระคุณเจ้าได้ประกาศให้ดำเนินการได้ พร้อมทั้งให้การสนับสนุนเบื้องต้น 520,000 บาท นอกจากนั้นได้รับการสนับสนุนจากบุคคลต่างๆ เช่น คุณอักแนส มาลินี กิ้งก้าน 100,000 บาท คุณกรรณิการ์ วรรณศิริ 10,000 บาท คุณจารุพรรณ รัตนภาพงศ์ 1,000 บาท คุณเสาวลักษณ์ ศรีสำราญ 500 บาท คุณพ่อลำดวน ผ่องอุดม 500 บาท คุณวันทนีย์ ธาราศีลป์ (กางเขน และรูปพระ) 32,000 บาท คุณสมบัติ คุณพิพัฒน์ 5,000 บาท Sister Daughter of Jesus 2,000 บาท คริสตชนห้วยปูแกง (406 คน 76 วัน) 151,148 บาท คุณเชียง (จากสิงคโปร์) 20,388 บาท รวมได้รับบริจาคทั้งสิ้น 842,536 บาท ค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 834,028 บาท เหลือ 8,508 บาท (นำมาใช้สำหรับจัดงานคริสตมาสและเสกวัดใหม่ในครั้งนี้) นอกจากนั้นยังมีครอบครัวสังขรัตน์ และพี่น้องจากบ้านเปียงหลวงสนับสนุนการจัดงานครั้งนี้ด้วย

ประกาศผลการประกวดวาดภาพพระคัมภีร์ ประจำปี 2563

ประกาศผลการประกวดวาดภาพพระคัมภีร์ ประจำปี 2563

แผนกพระคัมภีร์ โดยการนำของคุณพ่อโบ้ สิริชัย บุหงาสวรรค์ได้จัดให้มีการประกวดวาดภาพพระคัมภีร์ในประเด็นเกี่ยวกับสมณสาส์นลอดาโตซี ซึ่งมีการตัดสินแล้วผลปรากฏดังต่อไปนี้

 • รางวัลที่ 1 ศูนย์คาทอลิกวัดพระคริสต์แสดงองค์ ฝาง
 • รางวัลที่ 2 วัดอัครเทวดาราฟาแอล ขุนแปะ
 • รางวัลที่ 3 มูลนิธินาโกลี จอมทอง

ส่วนงานอื่น ๆ ที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดเป็นรางวัลชมเชย สำหรับรางวัลจะติดต่อมอบให้ภายหลัง ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป

(Cauhpoqai Pgama-e)

ฉลองวันครูคำสอนไทย

ฉลองวันครูคำสอนไทย

16 ธันวาคม 2020 เชียงใหม่

บุญราศีฟิลิป  สีฟอง  ถวายชีวิตคืนแด่พระเจ้า  วันที่ 16 ธันวาคม 2563  อักเนสพิลา และเพื่อนมรณสักขี   วันที่ 26 ธันวาคม ค.ศ. 1940  จึงครบ  80 ปี  นักบุญสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอลที่ 2 ได้ประกาศรับรองความศักดิ์สิทธิ์นักบุญราศี เมื่อ 22 ตุลาคม ค.ศ. 1989 (วันอาทิตย์แพร่ธรรมสากล)

            สามโรงเรียนคาทอลิกคือ โรงเรียนเรยีนา มงฟอร์ต  และพระหฤทัย  ร่วมฉลอง  “วันครูคำสอนไทยด้วยกัน  ที่สำนักมิสซังเชียงใหม่  เวลา 17.00 น. พิธีมิสซา  มีนักศึกษาศูนย์คำสอนแม่ริม  โฟโกลาเร่ และผู้ร่วมงานในสำนักมิสซังเชียงใหม่  รวม 75 คน

            หลังมิสซา  ชมวีดีทัศน์  ปรีชาของมด  แล้วแบ่งปัน  ข้อคิด  และแนะนำ  ปีนักบุญโยเซฟ ที่สมเด็จพระสังตะปาปาฟรังซิส ประกาศ  วันที่ 8 ธันวาคม 2020  โอกาส ครบ 150 ปี  ที่พระศาสนาจักรประกาศให้นักบุญโยเซฟ เป็นองค์อุปถัมภ์พระศาสนจักรสากล

            มงซินญอร์  วิษณุ  ธัญญอนันต์  กำลังจัดพิมพ์ 2000 เล่ม จะเป็นประโยชน์แก่เรา  แม้พระศาสนไทยถือ  ค.ศ. 2021 ปีเยาวชน  พระจักรสากลประกาศ  “ ปีนักบุญโยเซฟ ”

            18.30 น. รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน  โดยแต่ละโรงเรียนนำอาหารมาแบ่งปันกัน  มีชาวบ้านนำ ผักสลัดแก้ว  มาให้  2 คนรถ  จึงปิดการฉลอง ด้วยการมอบผัก  กลับบ้าน

            มิสซังมอบ “ไบเบิ้ลไดอารี่” เป็นของขวัญแก่ครูคำสอน

ฟ.วีระ  อาภรณ์รัตน์