บทเทศน์ : ฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง 12 มกราคม 2014

08OrdinarioA1

ฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง
12 มกราคม 2014

บทอ่าน อสย 42: 1-4, 6-7 ; กจ 10: 30-38 ; มธ 3: 13-17

หัวข้อ พิธีล้างของพระเยซูเจ้าเริ่ม “ยุคใหม่” ยุคใหม่นี้ คือ “สิ่งสร้างใหม่” พระเยซูเจ้าทรงเป็นอาดัมใหม่

Ann Thomas อยู่กับเพื่อนชื่อ Betty เดินซื้อของเก่า ณ สถานที่แห่งหนึ่ง แอนไม่เห็นมีอะไรน่าสนใจ แต่เบตตี้เหลือบไปเห็นไม้กางเขนเก่าๆ อันหนึ่ง หยิบขึ้นมาดูก็รู้ว่าทำด้วยเงินเก่าแก่ เป็นของมีค่า

เมื่อเบตตี้กลับบ้าน เธอก็ทำความสะอาด จนรู้ว่ากางเขนเป็นของมีค่า ลูกชายของเบตตี้อายุ 7 ขวบ หยิบกางเขนขึ้นมาดูด้วยความเคารพเป็นเวลานานแล้วร้องไห้ แม่ถามว่าร้องไห้ทำไม เด็กตอบว่า “ผมกำลังดูพระเยซูถูกตรึงไม้กางเขน”

สามคนมองกางเขนอันเดียวกัน คนหนึ่งเฉยๆ อีกคนเห็นเป็นของมีค่า คนที่สามเห็นพระเยซูเจ้า

เรื่องไม้กางเขนก็เป็นจริงเกี่ยวกับพระวรสาร 3 คนฟังพระวรสารเรื่องเดียวกัน แต่เกิดผลลัพธ์แตกต่างกัน คนแรกเพียงแต่ฟังเรื่องราว และไม่มีอะไรเกิดขึ้น คนที่สองฟังและพยายามเรียนรู้ความหมาย คนที่สามฟัง พยายามเรียนรู้ความหมาย และพยายามประยุกต์เข้ากับชีวิต

ให้เรานำ 3 วิธีมาใช้กับพิธีล้างของพระเยซูเจ้า

วิธีแรก เราแค่ฟังเรื่องราว รู้ว่านักบุญยอห์นทำพิธีล้างให้พระเยซูเจ้า มี 3 เหตุการณ์เกิดขึ้น คือ ท้องฟ้าเปิดออก พระจิตเสด็จลงมา และมีเสียงจากสวรรค์

วิธีที่สอง พยายามเรียนรู้ความหมายของเรื่องนี้ ท้องฟ้าเปิดออก ตามความเข้าใจของชาวยิวโบราณ ท้องฟ้าแยกสวรรค์กับแผ่นดิน ถ้าพระเจ้าทรงต้องการเสด็จมาสู่โลก ก็ต้องผ่านท้องฟ้าที่กั้นอยู่ ดังที่ประกาศกอิสยาห์ได้เคยขอพระเจ้าให้ช่วยไถ่กู้โลกจากบาป เคยกล่าวกับพระเจ้าว่า “ทำไมพระองค์ไม่ทรงแหวกท้องฟ้าและเสด็จลงมาเล่า” (อสย 63: 19) สดุดี 144: 5-7 ก็เช่นกัน “ข้าแต่พระยาเวห์ โปรดทรงเอียงท้องฟ้า และเสด็จลงมา… ช่วยข้าพเจ้า”

ภาพลักษณ์ของการเปิดท้องฟ้า หมายความว่า พระเจ้าทรงฟังคำภาวนาของประชาชน พระองค์กำลังเสด็จมาช่วยพวกเขา กล่าวคือ ยุคใหม่เริ่มขึ้นบนแผ่นดินแล้ว

ภาพลักษณ์ที่สอง พระจิตเจ้าเสด็จลงมาเหนือพระเยซูเจ้าและเหนือน้ำ เหมือนในหนังสือปฐมกาลที่บรรยายการเนรมิตสร้างโลกว่า “พระจิตของพระเจ้า (ลมพายุแรงกล้า) พัดอยู่เหนือน้ำ” (ปฐก 1: 2)

ภาพลักษณ์ของพระจิตเคลื่อนไหวเหนือพระเยซูเจ้าและเหนือน้ำ บ่งบอกถึงยุคใหม่เริ่มแล้ว นั่นคือ สิ่งสร้างใหม่ หรือ การสร้างใหม่ของโลก

ทำให้เรามาถึงภาพลักษณ์สุดท้าย คือ เสียงจากสวรรค์กล่าวว่า “ผู้นี้เป็นบุตรสุดที่รักของเรา” หมายถึง พระเยซูเจ้าเป็นบุตรของพระองค์ พระเยซูเจ้าเป็นอาดัมใหม่แห่งการสร้างใหม่ นักบุญเปาโลเปรียบพระเยซูเจ้ากับอาดัม ดังนี้

“อาดัมมนุษย์คนแรกถูกสร้างขึ้นเป็นสิ่งมีชีวิต อาดัมคนสุดท้าย (พระเยซูเจ้า) เป็นจิตซึ่งประทานชีวิต… มนุษย์คนแรก (อาดัม) มาจากดิน อาดัมคนที่สองมาจากสวรรค์… เราเกิดมามีลักษณะเหมือน (อาดัม) คนฝ่ายโลกฉันใด เราก็จะมีลักษณะเหมือนคนจากสวรรค์ (พระเยซูเจ้า) ฉันนั้น (1 คร 15: 45-49)

ดังนั้นเราสามารถสรุปความหมายของพิธีล้างของพระเยซูเจ้าในแม่น้ำจอร์แดน ว่าเป็นจุดเริ่มยุคใหม่ในประวัติศาสตร์ ยุคใหม่นี้หมายถึงสิ่งสร้างใหม่ ซึ่งพระเยซูเจ้าทรงเป็นอาดัมใหม่

ตอนนี้มาถึงขั้นที่ 3 ของเรื่องพิธีล้างของพระเยซูเจ้า กล่าวคือ นอกจากฟังเรื่องนี้ เราเรียนรู้ความหมายลึกขึ้นของเนื้อเรื่อง สัมพันธ์กับชีวิตของเรา และดำเนินชีวิตอย่างไร

วิธีหนึ่งก็คือ ทำตามแบบที่บ๊อบบี้ เด็กอายุ 7 ขวบ ที่ทำต่อไม้กางเขนเงิน เราสามารถไตร่ตรองเรื่องนี้ในใจและภาวนา ยกตัวอย่าง ไตร่ตรองเรื่องสิ่งสร้างใหม่ ที่ได้เริ่มจากพิธีล้างของพระเยซูเจ้า เราแต่ละคนได้รับศีลล้างบาปแล้ว เมื่อเราได้รับศีลล้างบาป ท้องฟ้าเปิดออก พระจิตเจ้าเสด็จมาเหนือเรา และมีเสียงจากสวรรค์กล่าวว่า “ผู้นี้เป็นบุตรสุดที่รักของเรา”

นักบุญเปาโลเขียนถึงคริสตชนใหม่ว่า “เมื่อรับศีลล้างบาป ท่านทั้งหลายถูกฝังพร้อมกับพระคริสตเจ้า และกลับคืนชีพพร้อมกับพระคริสตเจ้า… ในอดีตท่านตายแล้ว เพราะบาป… แต่พระเจ้าโปรดให้ท่านมีชีวิตพร้อมกับพระคริสตเจ้า” (คส 2: 12-13)

นักบุญเปาโลอธิบายประยุกต์เรื่องพิธีล้างของพระเยซูเจ้ากับชีวิตของเราคริสตชน พ่อขอจบด้วยคำพูดของนักบุญเปาโลว่า “ถ้าท่านทั้งหลายกลับคืนชีพพร้อมกับพระคริสตเจ้าแล้ว ก็จงใฝ่หาแต่สิ่งที่อยู่เบื้องบนเถิด… จงคิดถึงแต่สิ่งที่อยู่เบื้องบน อย่าพะวงถึงสิ่งของบนแผ่นดินนี้… ชีวิตของท่านก็ซ่อนอยู่กับพระคริสตเจ้า เมื่อพระคริสตเจ้าองค์ชีวิตของท่านจะทรงสำแดงพระองค์ เมื่อนั้นท่านจะปรากฏพร้อมกับพระองค์ ในพระสิริรุ่งโรจน์ด้วย” (คส 3: 1-4)

บิชอป วีระ อาภรณ์รัตน์ แปล
จาก Sunday Homilies Year A
โดย Mark Link, SJ. (2010), หน้า 102-105.

หมายเหตุ : วันที่ 12 มกราคม ระลึกถึงบุญราศีคุณพ่อนิโคลัส บุญเกิด กฤษบำรุง

บทเทศน์ : วันสมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์ 5 มกราคม 2014

07NavidadA3

วันสมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์
5 มกราคม 2014

บทอ่าน อสย 60: 1-6 ; อฟ 3: 2-3, 5-6 ; มธ 2: 1-12

หัวข้อ ของขวัญของโหราจารย์ เป็นสัญลักษณ์หมายถึง ฐานะมนุษย์ ฐานะพระเจ้า และฐานะกษัตริย์ของพระเยซูเจ้า และเรียกร้องเราให้มีกิจการแบบคริสตชน

ใน ค.ศ. 1969 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ส่งยานอวกาศ Apollo 11 พร้อมนักบินอวกาศ 3 คนไปสำรวจดวงจันทร์ได้สำเร็จ และกลับมาสู่โลกเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม เมื่อนักบินอวกาศยิ้มออกมาจากแคปซูลอวกาศ ประธานาธิปดีนิกสันได้ต้อนรับพวกเขาด้วยความยินดี เขาได้เดินทางไปที่ต่างๆ เป็นพยานถึงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ บอกว่าเป็นสัปดาห์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตั้งแต่การสร้างโลก นักบินอวกาศทั้งสามได้เดินทางไป 23 ประเทศ ภายใน 45 วัน นักบินอวกาศคนหนึ่งชื่อ เอ็ดวิน อัลดริน ได้ไปที่วาติกัน ได้กล่าวว่า “เป็นช่วงเวลาที่ประทับใจมากที่สุด” และได้รับของขวัญพิเศษจากสมเด็จพระสันตะปาปาปอล ที่ 6 เขาได้เขียนหนังสือชื่อ “Return to Earth” (การกลับมาสู่โลก) เขากล่าวว่า “สมเด็จพระสันตะปาปาได้เปิดรูปปั้นที่สวยมากๆ ของโหราจารย์ 3 องค์ พระองค์กล่าวว่า นักปราชญ์ทั้ง 3 คนนี้มีดาวนำพวกเขามาพบพระกุมารเยซู และกล่าวอีกว่า เราทั้งสามคนไปถึงจุดหมายของเรา ด้วยการมองดูดวงดาวเช่นกัน”

ขณะที่นักบินอวกาศทั้งสามได้ชื่นชมกับรูปปั้นของปราชญ์ทั้งสามนั้น ความคิดของพวกเขาหันไปยังเรื่องราวที่เราได้รับฟังจากพระวรสารวันนี้ เหมือนเราอย่างไม่มีข้อสงสัย พวกเขาได้ไตร่ตรองความหมายลึกซึ้งของเรื่องนี้แน่ๆ เราทราบดีว่า พระเยซูเจ้าทรงแสดงองค์แก่คนต่างศาสนา ที่มิใช่ชาวยิว ตรงกับวันฉลอง Epiphany ที่หมายความว่า การแสดงองค์

นักปราชญ์ทั้ง 3 คน หรือโหราจารย์จากตะวันออกสนใจพระเยซูเจ้าได้อย่างไร พวกเขาคิดอะไรกับเด็กเกิดใหม่ที่มีสภาพแวดล้อมพิเศษนี้

นักบุญมัทธิวได้มีคำถามเดียวกันนี้ในใจ เมื่อท่านนับของขวัญที่ปราชญ์มอบให้พระเยซูเจ้า นักบุญมัทธิวบันทึกว่า “เขาเข้าไปในบ้าน พบพระกุมารกับพระนางมารีย์พระมารดา จึงคุกเข่าลงนมัสการพระองค์ แล้วเปิดหีบสมบัตินำทองคำ กำยาน และมดยอบ ออกมาถวายพระองค์”

คนสมัยก่อนถือว่า ทองคำ เป็นยอดของโลหะทั้งหลาย ดังนั้น ถือว่าเป็นของขวัญดีที่สุดสำหรับกษัตริย์ เราคริสตชนจึงอธิบายทองคำที่โหราจารย์ถวายพระกุมารว่าแสดงฐานะกษัตริย์ของพระเยซูเจ้า

เกี่ยวกับฐานะกษัตริย์ของพระเยซูเจ้า นักบุญเปาโลบันทึกในจดหมายถึงชาวเอเฟซัสว่า “(พระบิดา) ทรงแสดงในองค์พระคริสตเจ้า เมื่อทรงบันดาลให้พระคริสตเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตาย และให้ประทับเบื้องขวาของพระองค์ในสวรรค์… พระเจ้าทรงวางทุกสิ่งไว้ใต้พระบาทของพระคริสตเจ้า และทรงแต่งตั้งพระคริสตเจ้าไว้เหนือสรรพสิ่ง” (อฟ 1: 20-22)

ของขวัญชิ้นที่ 2 คือ กำยาน

คนสมัยก่อนใช้กำยานในการนมัสการ กลิ่นหอมและควันลอยสูงสู่พระเจ้า เราคริสตชนจึงอธิบาย กำยาน ว่าหมายถึง ฐานะพระเจ้าของพระเยซูเจ้า ในจดหมายถึงชาวฮีบรู กล่าวว่า “(พระเยซูเจ้า) ทรงเป็นรังสีแห่งพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้า ทรงเป็นภาพลักษณ์ที่สมบูรณ์ขององค์พระเจ้า พระบุตรทรงผดุงจักรวาลไว้ด้วยพระวาจาทรงฤทธิ์” (ฮบ 1: 3)

ของขวัญชิ้นสุดท้าย คือ มดยอบ

คนโบราณใช้มดยอบสำหรับชโลมศพคนตายก่อนนำไปฝัง เรานึกถึงบรรดาสตรีได้นำมดยอบไปที่พระคูหาของพระเยซูเจ้า เราคริสตชนจึงแปล มดยอบ ว่าหมายถึง ฐานะมนุษย์ของพระเยซูเจ้า นักบุญเปาโลเขียนจดหมายถึงชาวฟิลิปปีว่า “(พระเยซูเจ้า) ทรงมีธรรมชาติพระเจ้า แต่… ทรงรับสภาพมนุษย์ดุจเรา… ทรงถ่อมพระองค์จนถึงกับทรงยอมรับแม้ความตาย เป็นความตายบนไม้กางเขน” (ฟป 2: 6-8)

นักบุญเปโตร คริโซโลโก บิชอป ประมาณ 1,500 ปีที่แล้ว ได้กล่าวถึงวันฉลองนี้ว่า “วันนี้คณะบัณฑิตได้เพ่งมองด้วยความปีติยินดีในสิ่งที่พวกท่านเห็น คือสวรรค์บนแผ่นดิน และแผ่นดินถูกรวมเข้ากับสวรรค์ เห็นมนุษย์ในองค์พระเจ้า และพระเป็นเจ้าในร่างมนุษย์ พระเป็นเจ้าผู้ซึ่งโลกทั้งโลกไม่อาจบรรจุได้ บัดนี้ ทรงแฝงอยู่ในร่างของทารกน้อย ขณะที่เพ่งมอง พวกท่านได้เชื่อโดยไม่มีความสงสัยเลย เครื่องบรรณาการที่พวกท่านถวายก็เป็นพยานถึงความเชื่อนี้ คือ กำยานถวายแด่พระเจ้า ทองคำสำหรับกษัตริย์ และมดยอบถวายแด่ผู้ที่จะต้องรับความตาย”

ในทางปฏิบัติ ทั้งหมดนี้มีความหมายอะไรสำหรับเราที่นี่ในวัดวันนี้ วันฉลองนี้หมายความว่า ในสมัยนี้เราต้องสานต่อสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงเริ่มในสมัยของพระองค์ หากว่าข่าวสารของพระเยซูเจ้าต้องทำให้ทุกชาติทุกภาษารับรู้ เราต้องออกแรง เราต้องประกาศ ข่าวดี ที่พระเยซูบุตรของพระเจ้า ทรงรับสภาพมนุษย์และได้เจริญชีวิตท่ามกลางเรา

เราต้องแบ่งปันข่าวดีที่พระเยซูเจ้าทรงเข้ามาในประวัติศาสตร์ มิใช่สำหรับชาวยิวเท่านั้น แต่สำหรับประชาชนทุกคน

เราต้องแบ่งปันข่าวดีที่พระเยซูเจ้าได้มาเริ่มอาณาจักรพระเจ้า พระองค์ทรงมาจัดตั้งระบบโลกใหม่ อาณาจักรที่ไม่ควรมีความเศร้าโศกอีกต่อไป ไม่มีความทุกข์อีกต่อไป ไม่มีความเจ็บปวดอีกต่อไป อาณาจักรซึ่งคนขัดสน ถูกทอดทิ้งให้เป็นคนแปลกหน้าตอนกลางคืน จะพบเพื่อนที่รักเขา

นี่คือ “ข่าวดี” ที่เราต้องนำไปในสังคม นี่คือสาระในทางปฏิบัติของวันฉลองพระคริสตเจ้าแสดงองค์ ที่เรียกร้องเราคริสตชนแต่ละคนให้ไปปฏิบัติ ดังที่คริสตชนนิรนามคนหนึ่งเขียนไว้ว่า

“เมื่อบทเพลงของทูตสวรรค์จบแล้ว

เมื่อบรรดากษัตริย์  และเจ้าชายกลับบ้าน

งานคริสต์มาสก็เริ่มขึ้น  คือ

สร้างชาติให้สามัคคี  นำสันติสุขมาสู่พี่น้องของเรา

 

เมื่อดวงดาวนั้นลับขอบฟ้า

เมื่อคนเลี้ยงแกะนำฝูงแกะกลับไป

เลี้ยงดูผู้หิวโหย  ปลดปล่อยผู้ถูกคุมขัง

และเสียงเพลงนั้นยังดังก้องอยู่ในหัวใจของเรา”

บิชอป  วีระ  อาภรณ์รัตน์  แปล

จาก  Sunday Homilies Year A

โดย Mark Link (2010), หน้า 42-45.

ซุปเปอร์บุ๊ค (Superbook)

feature_default2

ซุปเปอร์บุ๊ค (Superbook)

หนังสือมหัศจรรย์ เป็นวีดีทัศน์การ์ตูนชุดพระคัมภีร์ (31 ปีมาแล้ว) ฉายในโทรทัศน์ที่ Tatsunoko Production ผลิตในประเทศญี่ปุ่นร่วมมือกับ Christian Broadcasting Network (CBN) ในสหรัฐอเมริกา

ซุปเปอร์บุ๊คเป็นเรื่องในพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ 52 ตอน ชุดแรกมี 26 ตอน ออกอากาศเมื่อ 1 ตุลาคม 1981 ถึง 29 มีนาคม 1982    ชุดที่สองมี 26 ตอน ออกอากาศเมื่อ 4 เมษายน 1983 ถึง 26 กันยายน 1983

ปัจจุบัน CBN กำลังผลิต Superbook ชุดใหม่ (2009) มี 20 ตอน  ความคิดในการดำเนินเรื่องคือ เด็กผู้ชาย  เด็กผู้หญิง  และหุ่นยนต์  เดินทางย้อนเวลาไปหาอดีตในสมัยพระคัมภีร์  และประยุกต์การสอนให้เข้ากับชีวิตประจำวัน   ตัวแสดงหลัก   เด็กผู้ชาย ชื่อ คริสโตเฟอร์   เด็กผู้หญิง ชื่อ จอย  เป็นดีที่สุดของคริสโตเฟอร์    ศาสตราจารย์ ชื่อ แฟรด บิดาของคริสโตเฟอร์   เป็นนักวิทยาศาสตร์ขี้ลืม และมีลักษณะพิเศษ

กิสโม เป็นหุ่นยนต์ (Robot) ของเล่น  ซึ่งต้องไขลานเป็นประจำ  จะมีบทบาทพูดได้  เมื่อย้อนเวลาหาอดีตเท่านั้น รัฟเฟิ้ล เป็นสุนัขตัวเล็กๆ ของคริสโตเฟอร์

รายการซุปเปอร์บุ๊ค ชุดใหม่ (2009)

1.  ในปฐมกาล เกี่ยวกับการสร้างสรรค์
2.  โนอาห์
3. ของขวัญสมบูรณ์ – อับราฮัม และอิสอัค
4.  การแสวงหาการให้อภัย – ยาโคบ และเอซาว
5.  การเลือกที่สมบูรณ์ – การอพยพ
6.  กฎหมายของแผ่นดิน – บัญญัติ 10 ประการ
7.  การผจญภัยกับยักษ์ – ดาวิดและโกลิอัท
8.  เสียงคำราม – ดาเนียลในถ้ำสิงห์
9.  ราชินีเอสเธอร์
10. ราหับ

11. โยเซฟ
12. โยนาห์
13. การทดสอบ
14. คริสต์มาสครั้งแรก – การประสูติของพระเยซู
15.  มหัศจรรย์ของพระเยซู
16. ใบลานและปัสกา – อาทิตย์ใบลาน
17. แม่และลูก – ปัสกา
18. ทางสู่ดามัสกัส – เซาโล / เปาโล
19. พระองค์ทรงกลับคืนชีพ
20. อัลฟาและโอเมก้า – วิวรณ์

ซุปเปอร์บุ๊ค (Superbook)

 ทีมงานจัดทำเป็น 16 ภาษา : อังกฤษ  อาร์มีเนีย  จีน  เยอรมัน  โปแลนด์  โปรตุเกส  สเปน  สวีเดน  อิตาเลี่ยน  อาฟริกา  ฟินแลนด์  ฮังการี  โรมาเนีย  รัสเซีย  ลัตเวีย  และอาราบิก

CBN สยาม  ได้ดำเนินการแปล  และพากย์ไทยได้  13 ตอนแล้ว  กำลังตรวจความถูกต้อง  จะจำหน่ายและฉายในโทรทัศน์ในเดือนเมษายนนี้

การส่งเสริมเด็กและเยาวชนรู้เรื่องพระคัมภีร์  และรักพระวาจาของพระเจ้า  เขาจะเป็นผู้ช่วยสร้างสันติสุขในครอบครัวและชุมชน

http://www.facebook.com/SuperbookTV

http://www.cbn.com/superbook/index.aspx