สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงกล่าวชมเชยศาสนบริกรบาดหลวง บทเทศน์วันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์ ค.ศ. 2020

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงกล่าวชมเชยศาสนบริกรบาดหลวง ภายในมหาวิหารนักบุญเปโตร นครรัฐวาติกันแทบจะว่างเปล่า ในวันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์นี้สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงชมเชยบรรดาศาสนบริกรบาดหลวงที่ดีและที่เสียสละทั่วโลก ปีที่ผ่านมาสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสเสด็จไปยังสถานที่คุมขังนักโทษ เวลเลทตรี (Velletri) เพื่อถวายพิธีบูชาขอบพระคุณ (มิสซา) รำลึกถึงการเลี้ยงอาหารค่ำมื้อสุดท้ายของพระเยซูคริสต์ด้วยการทำพิธีล้างเท้าผู้ถูกคุมขัง ซึ่งเป็นการเริ่มตรีวารฉลองปัสกา ปีนี้โลกส่วนใหญ่ถูกปิดพื้นที่ (lockdown) เพื่อป้องกันการแพร่ไวรัสโคโรนาซึ่งนำความตายมาสู่ผู้คนจำนวนมากทั่วโลกซึ่งในประเทศอิตาลีเองมีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า 18,000 คน จึงได้มีการเปลี่ยนกำหนดการของสมเด็จพระสันตะปาปา  พระองค์มิได้ทำพิธีเสกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ตามธรรมเนียมปฏิบัติในพิธีมิสซาในภาคเช้า และพระองค์ก็มิได้เสด็จออกไปข้างนอกเพื่อทำพิธีล้างเท้า สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงทำพิธีฉลองบูชามิสซารำลึกถึงการเลี้ยงอาหารค่ำมื้อสุดท้าย (Caena Domini) ภายในมหาวิหารนักบุญเปโตร นครรัฐวาติกัน ที่แทบจะว่างเปล่าโดยไม่มีพิธีล้างเท้า ระหว่างการเทศน์พระองค์กล่าวถึง บรรดาศาสนบริกรบาดหลวงและทรงชมเชยท่านเหล่านั้นจำนวนนับไม่ถ้วนที่ได้เสียสละแม้กระทั่งยอมอุทิศชีวิตตนเอง สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงเสียพระทัยที่บาดหลวงกว่า 60 องค์ต้องเสียชีวิตไปในประเทศอิตาลีเพราะติดเชื้อโรคโควิด-19   “ขอให้ทุกคนจงกล้าหาญ” สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงให้กำลังใจบรรดาสมณะบาดหลวงเพราะว่าพระเยซูคริสต์จะทรงประทับอยู่กับพวกท่านเสมอ  พระองค์ทรงชมเชยบรรดาบาดหลวงที่ต้องเดินทางไปในถิ่นแดนไกลๆแม้กระทั่งต้องอุทิศชีวิตของตนเองและบางครั้งแทบจะจำชื่อพวกท่านไม่ได้ พระองค์ยังทรงคิดถึงบรรดาบาดหลวงที่รับใช้ตามหมู่บ้าน ซึ่งโลกอาจไม่รู้จักแต่สัตบุรุษรู้จักคุณพ่อเหล่านั้นเป็นอย่างดี  สนมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสรทรงชื่นชมที่บาดหลวงเหล่านั้นรู้จักประชาสัตบุรุษที่ตนเองรับใช้เป็นการส่วนตัว แล้วพระองค์ยังทรงเตือนใจด้วยว่าคุณพ่อบาดหลวงควรจำแม้กระทั่งชื่อสุนัขของพี่น้องสัตบุรุษ         สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงเสียพระทัยว่าบาดหลวงที่ประพฤติตนเองไม่เหมาะสมบางคน บ่อยครั้งทำให้ชีวิตของผู้อื่นต้องถูกดูหมื่นดูแคลนและไม่ได้รับการเคารพ พระองค์ทรงเสียพระทัยอย่างมากกับวิกฤตที่เกิดขึ้นของการล่วงละเมิดในรูปแบบต่างๆ         สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงแสดงความผิดหวังที่พระองค์ไม่สามารถถวายบูชาขอบพระคุณ (มิสซา)ในมหาวิหารช่วงสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์นี้ได้ ซึ่งพระองค์ทรงปรารถนาเป็นอย่างยิ่ง หากสถานการณ์ดีกว่านี้ ซึ่งอาจก่อนที่จะถึงวันสมโภชพระจิตเจ้า (มิฉะนั้นก็คงเลื่อนไปเฉลิมฉลองเป็นปีหน้า) (วิษณุ ธัญญอนันต์ – เก็บบทเทศน์ของพระสันตะปาปาฟรานซิสมาแบ่งปัน)

ประชุมบาดหลวงประจำเดือน มีนาคม 2020

วันพฤหัสบดีที่ 5 เดือนมีนาคม ประชุมบาดหลวงประจำเดือน พิธีบูชาขอบพระคุณโดย บิชอป ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ "จารีต สินสมรสและพิธีสมรสตามธรรมเนียมคริสตชนคาทอลิก" โดยคุณพ่อเชษฐา ไชยเดช ต่อด้วย วาระประชาสัมพันธ์ทั่วไปตามด้วย วาระของพระคุณเจ้า

25 ปีชีวิตสงฆ์ ของบาดหลวง อนุพงศ์ ดำรงอุษาศีล

25 ปีชีวิตสงฆ์ของบาดหลวงอนุพงศ์ ดำรงอุษาศีล "ท่านพูดเพียงว่าใช่หรือไม่ใช่ คำพูดที่มากไปกว่านั้นมาจากปีศาจ" มัทธิว5:57. วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2020. Reported by Togy Yuthachai Ngeanla

บาดหลวงเยสุอิตชาวเกาหลี

6 ธันวาคม 2019 คุณพ่อ ลูโดวีโก (หลุยส์) Ryu Hyong - nyol เกิด 29 พฤศจิกายน 1963 (อายุ 56 ปี) คณะเยสุอิตจากเกาหลีใต้ ได้มาพบพ่อที่สำนักมิสซังเชียงใหม่ เช้าวันนี้ ตามคำเชิญของคุณพ่อออกัสติน สุกีโย ปีโตโย อธิการเจ้าคณะเยสุอิตในประเทศไทยได้เขียนจดหมายขอบาดหลวงเยสุอิตเกาหลี มาอภิบาลชาวเกาหลีที่เชียงใหม่ คุณพ่อยอห์น ซอง เช-ซอง อธิการเจ้าคณะเยสุอิต เกาหลีได้เขียนจดหมาย (20 สิงหาคม 2019) รับรองคุณพ่อลูโดวีโก วันนี้คุณพ่อได้มาพบพ่อ แจ้งว่าที่สวนเจ็ดริน มีมิสซาภาษาเกาหลีทุกวัน (ยกเว้นวันเสาร์) พ่อจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบ ถึงความเอาใส่ในงานอภิบาลชาวเกาหลีที่ออกนอกประเทศ มาบ้านเรา ฟ.บิชอป วีระ อาภรณ์รัตน์ รายงาน