การแปลสมณสาส์น “ทุกคนเป็นพี่น้องกัน” (2)

มาเซอร์มารี หลุยส์ พรฤกษ์งาม (คณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร) ได้แปล สมณสาส์น”ทุกคนเป็นพี่น้องกัน” เสร็จแล้ว ต่อไปคุณวัชรี กิจสวัสดิ์กำลังจัดอาร์ตรูปเล่ม มีอีก 2-3 คนกำลังช่วยตรวจทานพิสูจน์อักษร และจึง เข้าโรงพิมพ์ หวังว่าเราจะได้หนังสือเล่มนี้โอกาสคริสต์มัสปีนี้ครับ
ขอเชิญอ่าน “บทนำ” ของผู้แปลนะครับ …มีประโยชน์

ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์

19 พฤศจิกายน 2020

สมณสาส์น ทุกคนเป็นพี่น้องกัน ของสมเด็จพระ สันตะปาปาฟรังซิส เป็นสมณสาส์นฉบับที่ 3 ซึ่งออกมาเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2020 วันฉลองนักบุญฟรังซิสอัสซีซี เอกสารฉบับนี้สมเด็จพระสันตะปาปาทรงสะท้อนข้อท้าทายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเวลาที่โลกต้องเผชิญกับโรคระบาดโควิด-19 และทรง เรียกร้องให้ทุกคนสร้างวัฒนธรรมใหม่ของภราดรภาพและ การเสวนา
เมื่อได้รับมอบหมายให้แปลสมณสาส์นทางสังคมฉบับนี้ โดยส่วนตัวรู้สึกยินดีมาก เพราะเป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทยประสบวิกฤตหลายด้าน ทั้งโรคระบาด น้ำท่วม สถานการณ์ทางการเมืองและที่สำคัญความเปลี่ยนแปลง ในทางความคิดของบรรดาเยาวชน ซึ่งทำให้ผู้ใหญ่ในสังคมเกิดความรู้สึกหวั่นวิตกว่าสังคมไทยจะเป็นอย่างไรต่อไป ตัว ผู้แปลเองยอมรับว่าเมื่อเสพข่าวจากสื่อต่างๆ ในโซเชียลมีเดีย ก็ยิ่งทำให้รู้สึกกังวลหรือที่เรียกว่าจิตตก จนตัดสินใจว่าจะต้องเลิกเสพสื่อสักพักและหันมาแปลสมณสาส์นฉบับนี้ ซึ่งเมื่อได้อ่านแล้วก็รู้สึกได้รับกำลังใจและรู้สึกเหมือนว่าพระสันตะปาปาทรงประทับอยู่ในประเทศไทย เพราะเนื้อหาหลายข้อตรงกับสถานการณ์ในบ้านเราอย่างไม่น่าเชื่อ ทำให้เราได้เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้น และเริ่มต้นเสวนาได้โดยเริ่มต้นจากคนใกล้ตัวเราก่อน
สมณสาส์นฉบับนี้แปลจากต้นฉบับภาษาฝรั่งเศส เนื่องจากเป็นภาษาที่ถนัดมากกว่าและเชื่อว่าใกล้เคียงกับต้นฉบับภาษาสเปนของพระสันตะปาปา รูปประโยคหรือคำบางคำอาจจะไม่ตรงกับภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ตาม ได้ใส่คำภาษาอังกฤษกำกับไว้บางคำ และใส่บรรณานุกรมเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อให้เป็นที่เข้าใจได้ทั่วกัน กราบขออภัยไว้ล่วงหน้า หากการแปลมีข้อผิดพลาดใดๆ ขอเชิญชวนทุกท่านให้อ่านสมณสาส์นฉบับนี้ เพื่อเราจะได้รับคำตอบในการแก้ไขปัญหาที่เราประสบอยู่ด้วยสายตาแห่งความรักและความเป็นพี่น้องกัน

ด้วยรักในภราดรภาพ
เซอร์มารี หลุยส์ พรฤกษ์งาม

Recommended Posts