Skip to content
Chiang Mai Diocese
อาทิตย์แห่ใบลาน
(Palm Sunday)
วันพฤหัสฯศักดิ์สิทธิ์
(Holy Thursday)
วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์
(Good Friday)
วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์
(Holy Saturday)
วันสมโภชปัสกา
(Easter)
28 มีนาคม 2021
1 เมษายน 2021
2 เมษายน 2021
3 เมษายน 2021
4 เมษายน 2021

รวมบทความ

เกี่ยวกับปีนักบุญโยเซฟ

2021

ปีนักบุญโยเซฟ

2021

อ่านต่อ
ข้อคิดข้อรำพึง
พระวาจาพระเจ้า ของอาทิตย์ที่ 3 เทศกาลมหาพรต ปี B
เหตุผลที่พระสันตะปาปาเสด็จอิรัก
ประชุมและเยี่ยมเยือนโครงการผู้สูงอายุ บ้านเด่นฮ่อม
วัคซีน และ มโนธรรม
ข้อคิดข้อรำพึง
พระวาจาพระเจ้า ของอาทิตย์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต ปี B
รวมประกาศ เกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆ ในช่วงนี้
วิดีโอที่น่าสนใจ
10 ประเทศในทวีปเอเชีย ที่มีคาทอลิกมากที่สุด (พากษ์ไทย)
10 ประเทศในทวีปเอเชีย ที่มีคาทอลิกมากที่สุด (พากษ์ไทย)
10 ประเทศในโลก ที่มีคาทอลิกมากที่สุด (พากษ์ไทย)
10 ประเทศในโลก ที่มีคาทอลิกมากที่สุด (พากษ์ไทย)
รายการ chiangmai diocese (เรื่องเล่ามิสซัง) EP.4 ตอนที่ 23
รายการ chiangmai diocese (เรื่องเล่ามิสซัง) EP.4 ตอนที่ 23
รายการ chiangmai diocese ข่าวคราวพระศาสนจักรทั่วไป EP.7 ตอนที่ 22
รายการ chiangmai diocese ข่าวคราวพระศาสนจักรทั่วไป EP.7 ตอนที่ 22
ปีนักบุญโยเซฟ ตอน 'บทสรุปและบทภาวนา' ของสมณลิขิตด้วยหัวใจของบิดา (พากย์ไทย 4 นาที)
ปีนักบุญโยเซฟ ตอน 'บทสรุปและบทภาวนา' ของสมณลิขิตด้วยหัวใจของบิดา (พากย์ไทย 4 นาที)
โป๊ปฟรังซิสทรงรักรูป "นักบุญโยเซฟกำลังนอนหลับ" (พากย์ไทย  2 นาที)
โป๊ปฟรังซิสทรงรักรูป "นักบุญโยเซฟกำลังนอนหลับ" (พากย์ไทย 2 นาที)
bishop_vira

Bishop Francis Xavier Vira Arpondratana

บิชอป

ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์

สังฆมณฑลเชียงใหม่

เว็บไซต์ข้อมูลข่าวสารคริสตชนนิกายโรมันคาทอลิกในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
เชียงใหม่, ลำพูน, ลำปาง และแม่ฮ่องสอน

ปี 2021 
 
 
นักบุญโยเซฟ
โอกาสครบ 150 ปีแห่งการประกาศให้นักบุญเป็นองค์อุปถัมภ์ของพระศาสนจักรสากล

วันพุธรับเถ้า เทศกาลมหาพรต

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2021

สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
พระคัมภีร์ที่ฉันรัก ตอนที่ 10/2021 (07-03-2021)
พระคัมภีร์ที่ฉันรัก ตอนที่ 10/2021 (07-03-2021)
23:48
ข่าวพระศาสนจักรคาทอลิก 03-03-2021 “การภาวนาเปิดใจเราสู่พระตรีเอกภาพ”
ข่าวพระศาสนจักรคาทอลิก 03-03-2021 “การภาวนาเปิดใจเราสู่พระตรีเอกภาพ”
05:59
ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิต | เขาชื่อ โยเซฟ | Ep.5 เขาชื่อ โยเซฟ เธอชื่ออะไร?
ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิต | เขาชื่อ โยเซฟ | Ep.5 เขาชื่อ โยเซฟ เธอชื่ออะไร?
11:02
คุยกับวิษณุ ตอนที่ 195
คุยกับวิษณุ ตอนที่ 195
16:55
ข่าวพระศาสนจักรคาทอลิก 28-02-2021 “หลุดพ้นความเฉื่อยชาฝ่ายจิตเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น”
ข่าวพระศาสนจักรคาทอลิก 28-02-2021 “หลุดพ้นความเฉื่อยชาฝ่ายจิตเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น”
06:42
POWER OF LOVE | EP.05 | เพื่อนคู่คริสต์กับปีเยาวชน 2021 | 07-03-2021
POWER OF LOVE | EP.05 | เพื่อนคู่คริสต์กับปีเยาวชน 2021 | 07-03-2021
22:43