Skip to content
Chiang Mai Diocese

🙏🙏 บทภาวนา ปีเลาดาโตซี 🙏🙏


บทภาวนาร่วมกัน ฉลองครบ 5 ปีของพระสมณสาส์น เลาดาโตซี


เกี่ยวกับการดูแลรักษาโลก บ้านที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน


🙏ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงรักเรา

พระผู้สร้างสวรรค์ และแผ่นดิน และทุกสิ่งที่อยู่ในนั้น พระองค์ทรงสร้างข้าพเจ้าทั้งหลายให้มีภาพลักษณ์ของพระองค์เอง และทรงมอบหน้าที่ให้ดูแลสิ่งสร้างทั้งหมดของพระองค์ พระองค์ได้อวยพรแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย โดยอาศัยดวงอาทิตย์ น้ำ และแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์ เพื่อว่าทุกสิ่งจะได้รับการบำรุงเลี้ยง

🙏โปรดเปิดจิตใจ และสัมผัสหัวใจของข้าพเจ้าทั้งหลาย🙏

เพื่อข้าพเจ้าทั้งหลาย ดูแลของประทานแห่งสิ่งสร้างจากพระองค์ โปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้ตระหนักว่า บ้านส่วนรวมของเรา มิได้เป็นของเราเท่านั้น แต่เป็นของทุกสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างขึ้น และชนทุกรุ่นในอนาคต และเป็นความรับผิดชอบของเราที่จะต้องปกปักรักษาไว้ โปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายช่วยเหลือ แต่ละคนให้มั่นใจว่า จะมีอาหาร และทรัพยากรที่จำเป็น

🙏โปรดประทับอยู่กับบรรดาคนขัดสน ในยามถูกทดลอง เป็นพิเศษคนยากจนที่สุด และผู้ที่เสี่ยงถูกทิ้งไว้ข้างหลัง โปรดเปลี่ยนความกลัว และความรู้สึกโดดเดี่ยว ให้มีความหวังและภราดรภาพ เพื่อข้าพเจ้าทั้งหลายมีประสบการณ์การกลับใจที่แท้จริง

🙏โปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายปฏิบัติความเป็นปึกแผ่นหนึ่งเดียวกันที่สร้างสรรค์ ต่อผลที่ตามมาจากการแพร่ระบาดทั่วโลกครั้งนี้ โปรดทำให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย กล้ายอมรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่จำเป็น เพื่อความดีส่วนรวม ปัจจุบันนี้ยิ่งกว่าก่อน ข้าพเจ้าทั้งหลายรู้สึกว่าข้าพเจ้าทั้งหลายสัมพันธ์กัน และขึ้นต่อกัน โปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้สามารถรับฟัง และตอบสนองเสียงร้องคร่ำครวญของโลก และเสียงร้องคร่ำครวญของคนยากจน โปรดให้ความทุกข์ปัจจุบัน ช่วยให้เกิดโลกที่รู้สึกเป็นพี่น้องกัน และช่วยเหลือกันมากยิ่งขึ้น

🙏ภายใต้สายตาแห่งความรัก ของพระนางมารีย์ ความช่วยเหลือของบรรดาคริสตชน ข้าพเจ้าทั้งหลายภาวนา อาศัยพระคริสตเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย อาแมน

++++++++++

(ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์ แปล 24/6/2020 )

อ่านต่อ
บทเทศน์บทรำพึง
อาทิตย์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า ปี B
ร่วมงาน ชุมนุมผู้สูงอายุ เขต 4
ประชุมการประกาศข่าวดีในวัฒนธรรม
24 พฤศจิกายน
ระลึกถึง นักบุญอันดรูว์ ดุง-ลัก พระสงฆ์และเพื่อนๆมรณสักขีชาวเวียดนาม
การนมัสการศีลมหาสนิท
รวมประกาศ เกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆ ในช่วงนี้
วิดีโอที่น่าสนใจ
รายการ chiangmai diocese (เยาวชน) EP.2 ตอนที่ 19
รายการ chiangmai diocese (เยาวชน) EP.2 ตอนที่ 19
กิจกรรมวันอาทิตย์แพร่ธรรมสากล 18 ตุลาคม 2020 มิสซังคาทอลิกเชียงใหม่ (8 นาที)
กิจกรรมวันอาทิตย์แพร่ธรรมสากล 18 ตุลาคม 2020 มิสซังคาทอลิกเชียงใหม่ (8 นาที)
รายการ chiangmai diocese ข่าวคราวพระศาสนจักรทั่วไป EP5 ตอนที่ 19
รายการ chiangmai diocese ข่าวคราวพระศาสนจักรทั่วไป EP5 ตอนที่ 19
รายการ chiangmai diocese ครอบครัว EP4 ตอนที่ 18
รายการ chiangmai diocese ครอบครัว EP4 ตอนที่ 18
รายการ chiangmai diocese (ข่าวคราวพระศาสนจักรทั่วไป) EP.4 ตอนที่ 17
รายการ chiangmai diocese (ข่าวคราวพระศาสนจักรทั่วไป) EP.4 ตอนที่ 17
5 ข้อคิดสำคัญในสมณสาส์น "ทุกคนพี่น้องกัน" (5 นาที) พากย์ไทย  6 ตุลาคม 2020
5 ข้อคิดสำคัญในสมณสาส์น "ทุกคนพี่น้องกัน" (5 นาที) พากย์ไทย 6 ตุลาคม 2020
รายการ chiangmai diocese ครอบครัว EP 3 ตอนที่ 16
รายการ chiangmai diocese ครอบครัว EP 3 ตอนที่ 16
บทภาวนาเพื่อสิ่งสร้างของพระเจ้า Pray for the creation of God
บทภาวนาเพื่อสิ่งสร้างของพระเจ้า Pray for the creation of God
อะแมซอนที่รัก โดยอาจารย์ อัจฉรา สมแสงสรวง (ฉบับเต็ม) 23/9/63
อะแมซอนที่รัก โดยอาจารย์ อัจฉรา สมแสงสรวง (ฉบับเต็ม) 23/9/63
รายการ chiangmai diocese (เรื่องเล่ามิสซัง) EP.3 ตอนที่ 15
รายการ chiangmai diocese (เรื่องเล่ามิสซัง) EP.3 ตอนที่ 15
bishop_vira

Bishop Francis Xavier Vira Arpondratana

บิชอป

ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์

สังฆมณฑลเชียงใหม่

เว็บไซต์ข้อมูลข่าวสารคริสตชนนิกายโรมันคาทอลิกในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
เชียงใหม่, ลำพูน, ลำปาง และแม่ฮ่องสอน

ปี 2020 
 พระเจ้า
นำพระวาจาพระเจ้า มาดำเนินใช้ในชีวิตประจำวัน

ระลึกถึง วิญญาณในไฟชำระ

2 พฤศจิกายน ค.ศ. 2020

สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
พระคัมภีร์ที่ฉันรัก ตอนที่ 48/2020 (29-11-2020)
พระคัมภีร์ที่ฉันรัก ตอนที่ 48/2020 (29-11-2020)
23:19
ข่าวพระศาสนจักรคาทอลิก 25-11-2020 “ความรักคือธรรมล้ำลึกแห่งรากเหง้าชีวิต”
ข่าวพระศาสนจักรคาทอลิก 25-11-2020 “ความรักคือธรรมล้ำลึกแห่งรากเหง้าชีวิต”
06:23
"พ่อมาบ้านเรา: พระกรณียกิจวัดนักบุญเปโตร" รายการ Power of Love พลังรักสร้างพลังคุณ ตอนที่ 47 ปี 2020
"พ่อมาบ้านเรา: พระกรณียกิจวัดนักบุญเปโตร" รายการ Power of Love พลังรักสร้างพลังคุณ ตอนที่ 47 ปี 2020
23:06
ข่าวพระศาสนจักรคาทอลิก 22-11-2020 “เข้าสู่อาณาจักรพระเจ้าผ่านการรับใช้ที่อ่อนน้อม”
ข่าวพระศาสนจักรคาทอลิก 22-11-2020 “เข้าสู่อาณาจักรพระเจ้าผ่านการรับใช้ที่อ่อนน้อม”
08:21
รายการ แสงธรรม ปี 2020 ตอนที่ 24
รายการ แสงธรรม ปี 2020 ตอนที่ 24
26:04
ข่าวพระศาสนจักรคาทอลิก 22-11-2020 สมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล : มอบสัญลักษณ์วันเยาวชนโลก
ข่าวพระศาสนจักรคาทอลิก 22-11-2020 สมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล : มอบสัญลักษณ์วันเยาวชนโลก
06:52