บาทหลวง ดอมินิก อาทิตย์ เกษตรสุขใจ-min
บาทหลวง ดอมินิก อาทิตย์ เกษตรสุขใจ <br> Rev. Dominic Athit Kasetsuchai

Rev. Dominic Athit Kasetsuchai

คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งเบธาราม (SCJ)
Congregation of the Sacred Heart of Jesus of Betharram

ตำแหน่ง :

 • เจ้าอาวาสวัดพระวิสุทธิวงศ์ ห้วยบง

วันเกิด : 29 พฤษภาคม 1983
วันบวช : 28 มิถุนายน 2014

เชื้อชาติ : ไทย
สัญชาติ : ไทย

คติพจน์ในชีวิต

จงขอบพระคุณพระเจ้าในทุกกรณี  (1 ธส-5 :7)

ประวัติโดยสังเขป
 • เกิดวันที่ : 29 พฤษภาคม 1983 (2526)
 • ชื่อบิดา : นายเกลอะติ เกษตรสุขใจ
 • ชื่อมารดา : นาง สุบุญ เกษตรสุขใจ
 • จำนวนพี่น้อง 3 คน พี่ชาย 1 น้องสาว 1 คน เป็นบุตรคนที่ 2
 • ที่อยู่ : 50 ม.10 บ้าน ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 50360
กระแสเรียก
 • เข้าบ้านเณรปี 2000 โดยคุณพ่อ เปียร์แอร์ กาเซต
 • บ้านเณรเล็กเบธารามสามพราน 3 ปี
 • โปสตุลันต์ เมือง Mangalore ประเทศอินเดีย 1 ปี
 • โนวิส เมือง Bangalore ประเทศอินเดีย 1 ปี
 • ปฎิญาณตนครั้งแรก 11 พฤษภาคม 2005
 • รับแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ ปี 2010
 • รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม ปี 2011
 • ปฎิญาณตนตลอดชีพ  27 กรกฎาคม 2013
 • บวชบาทหลวง 28 มิถุนายน 2014 อาสนวิหารพระหฤทัยเชียงใหม่ โดยบิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
จบการศึกษา
 • ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยตอง
 • มัธยมตอนต้น โรงเรียนบ้านห้วยตอง
 • มัธยมตอนปลาย โรงเรียน ยอแซฟอุปถัมภ์ จ.นครปฐม
 • จบชั้นปริญญาตรี คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาปรัญชาและศาสนา วิทยาลัยแสงธรรม ปี 2009
 • จบชั้นปริญญาตรี คณะศาสนศาสตร์ สาขาเทววิทยา วิทยาลัยแสงธรรม ปี 2013
 • เข้ารับการอบรม จิตตารมณ์และชีวิตจิตคณะพระหฤทัยพระเยซูเจ้าแห่งเบธาราม “โครงการเดินตามรอย นักบุญมีคาแอล การีกอยส์” ประเทศฝรั่งเศส ปี 2012