บาดหลวง เอเวราร์โด แบร์มูเดซ มาร์ตีเนซ

Rev.

คณะผู้ประกาศพระวาจาแห่งพระผู้ไถ่ (ธรรมทูตอิเดนเตส)
Identes Missionaries (M.Id.)
  • วันเกิด : 17 ตุลาคม ค.ศ. 1967
  • วันบวช : 13 พฤษภาคม ค.ศ. 2001