บาดหลวง อัตตีลีโอ  เด บัตติสตี – Rev. Attilio De Battisti

Rev. Attilio De Battisti

คณะสงฆ์อิตาลี
Triveneto

ตำแหน่ง :

  • ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซี ลำพูน
  • วันเกิด : 30 กันยายน  ค.ศ. 1963
  • วันบวช : 12 มิถุนายน ค.ศ. 1988
  • เชื้อชาติ : อิตาลี
  • สัญชาติ : อิตาลี
  • มือถือ  08-4328-5233
  • Email : [email protected]