พิธีนพวารและฉลองแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ

เมื่อ วันที่ 5-13  สิงหาคม 2013 ได้มีพิธีนพวารเตรียมจิตใจให้กับครูและนักเรียน และในวันที่ 14 สิงหาคม  2013 คณะซิสเตอร์  ผู้บริหาร   ครู  นักเรียน และเจ้าหน้าที่  ได้ร่วมพิธีบูชามิสซาขอบพระคุณ   ฉลองแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ  ซึ่งเป็นนามของโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2013   โดยมีบาดหลวงชูชาติ  ศรีวิชัยรัตน์ มาเป็นประธานในพิธี ณ อาคารอนุสรณ์ 80 ปี  โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย  เชียงใหม่

ฉลองวัดแม่พระบังเกิด เชียงราย 2013

วัน เสาร์ที่  7 กันยายน 2013 คุณพ่อพงษ์ศักดิ์  นารินรักษ์  คณะพระมหาไถ่  เจ้าอาวาสวัดแม่พระบังเกิด  จ.เชียงราย  ซึ่งมีวัดสาขาอยู่  16 แห่ง  ได้เชิญบิชอป วีระ อาภรณ์รัตน์ ไปเป็นประธานฉลองวัด  แม้ฝนจะตกเพราะมีพายุดีเปรสชั่น  แต่ก็ไม่เป็นอุปสรรค์ให้สัตบุรุษจากทุกหมู่บ้านมาร่วมฉลองแม่พระบังเกิด มีตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสันติวิทยา ได้ต้อนรับพร้อมสัตบุรุษมาทักทายหน้าวัดก่อนเริ่มพิธี และมีนักเรียนรับศีลกำลังประมาณ 75 คน และผู้ใหญ่จากหมู่บ้านต่างๆ อีก  35 คน  โดยมีคุณพ่อธนู กระทอง ได้ช่วยโปรดศีลกำลัง และระหว่างรับประทานอาหารเที่ยง มีการแสดงของนักเรียนมัธยม 2 ชุด เณรเล็กที่ช่วยทนร้อง  8 เพลง  นับเป็นโฉมหน้าใหม่ของเณรของเรามีการแข่งฟุตบอลระหว่าง  บาดหลวง กับ ครูโรงเรียนสันติวิทยา  และคู่เณรพื้นเมือง กับ เณรคามิลเลี่ยน เวียงป่าเป้า ใน วันที่ 8 กันยายน พระคุณเจ้าวีระ และคุณพ่อการ์โล ลุสซี่ ไปร่วมฉลองวัดแม่พระบังเกิด ของพี่น้องชาวอาข่า [...]