เชียงใหม่บวชบาดหลวงใหม่ 6 องค์ ฉลอง 25 ปี 2 องค์

โอกาสฉลองอาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่ ประจำปี วันที่ 29 มิถุนายน 2019 สำหรับพิธีฉลองปีนี้พิเศษกว่าทุกปี เนื่องด้วยอยู่ในช่วงโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 350 ปี มิสซังสยามและ 60 ปี สังฆมณฑลเชียงใหม่ด้วย ดังนั้นบาดหลวงประทีป กีรติพงษ์ อธิการวัดจึงจัดให้บรรยากาศเป็นแบบล้านนา และพร้อมกันนี้เขตศาสนปกครองเชียงใหม่ จึงได้จัดให้มีพิธีบวชบาดหลวงใหม่จำนวน 6 องค์ด้วยกัน โดยบิชอป ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ประมุขศาสนปกครอง เขตเชียงใหม่ เป็นประธาน และโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากบิชอป ยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม มุขนายกเขตศาสนปกครองเชียงรายมาร่วมด้วย พร้อมกับบรรดาบาดหลวง และนักบวชหญิง ชาย จำนวนมาก รวมทั้งพี่น้องสัตบุรุษจำนวนหลายพันคน ที่มาร่วมยินดีในครั้งนี้ สำหรับบาดหลวงใหม่ทั้ง 6 องค์ประกอบด้วย บาดหลวงเปาโล พัฒน์พงษ์ แซ่ฟรุ้ง สังกัดเขตศาสนปกครองเชียงใหม่ เป็นสัตบุรุษวัดพระชนนีพระเจ้า บ้านผาลาด เขตวัดแม่พระแห่งลูร์ด อำเภอเมืองลำปาง เป็นขาวเมี่ยน คนแรกของเชียงใหม่และประเทศไทยด้วย สังกัดคณะเยสุอิต [...]

บาดหลวง โทมัส หิรัญ กลิ่นบัวแก้ว – Rev.Hiran Klinbuakaew

Rev. Hiran Klinbuakaew คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งเบธาราม (SCJ) Congregation of the Sacred Heart of Jesus of Betharram วัดนักบุญเปาโล ห้วยตอง ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญเปาโล ห้วยตอง ......... ......... วันเกิด : ......... วันบวช : ......... เชื้อชาติ : ไทย สัญชาติ : ไทย มือถือ  : ....... Email : ........ ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

คำสั่งสังฆมณฑลเชียงใหม่ เรื่อง การแต่งตั้งโยกย้ายบาดหลวง….

คำสั่งสังฆมณฑลเชียงใหม่ ******************************************* เรื่อง การแต่งตั้งโยกย้ายบาดหลวงและสังฆานุกรเข้าดำรงตำแหน่งหน้าที่ คริสตศักราช 2019 ดาวน์โหลดไฟล์  แผ่นที่ 1   https://drive.google.com/file/d/1Qn_rWuU_q1RSyA13v0MYh3JSN1boWlNv/view?usp=sharing แผ่นที่ 2   https://drive.google.com/file/d/13-rCgzT6GXAUKUvcK7avxU1txAPjgQvT/view?usp=sharing แผ่นที่ 3   https://drive.google.com/file/d/1IJ4r2PDHfwm2SZUirr-zXJcjL1eB5rax/view?usp=sharing

เข้าเงียบประจำปีของบาดหลวงสังฆมณฑลเชียงใหม่

ระหว่างวันที่ 12-17 พฤศจิกายน 2015 แผนกบุคลาภิบาลสังฆมณฑลเชียงใหม่ได้จัดให้มีการเข้าเงียบประจำปีของบาดหลวงสังฆมณฑลเชียงใหม่ที่ศูนย์เรียนรนู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซี อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

บาดหลวง โจวันนี เรนโก – Rev. Giovanni Rengo

คุณพ่อโจวันนี เรนโก Rev. Giovanni Rengo ครอบครัวกลุ่มวิธีชุมชน - Families in Missio ad Gentes กลุ่มวิธีชุมชน ตำแหน่ง: มิสซังนารี อเจนเตส วันเกิด : 29 ธันวาคม ค.ศ. 1978, โรม วันบวช : 27 เมษายน ค.ศ. 2008, โรม เชื้อชาติ : อีตาลี สัญชาติ : อีตาลี มือถือ  : 091-8573525 Email : [email protected] Priest of New Catechumenal Way Position: Priest in Missio ad Gentes Born: 29 December 1978, Rome [...]