Skip to content

ระหว่าง วันที่ 14-15 มีนาคม 2014 คุณพ่อชาญชัย เต็มอรุณรุ้ง ได้เชิญพระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธานเสกวัด 3 หลัง ในหมู่บ้านคริสตชนชาวปกาเกอะญอที่อยู่ในเขตอภิบาลของเขตวัดแม่พระเหรียญอัศจรรย์ แม่แตง ประกอบด้วยวันที่ 14 มีนาคม 2014 เสกวัดนักบุญเทเรซา บ้านป่าข้าวหลาม, วัดนักบุญยอห์น นอยมัน บ้านป่ากล้วย และวันที่ 15 มีนาคม 2014 เสกวัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ บ้านแม่หมาใน

และเนื่องจากทั้งสามหมู่บ้านนี้ยังไม่มีทางรถยนต์ ดังนั้นบางหมู่บ้านพระคุณเจ้าต้องขี่ช้าง และบางหมู่บ้านต้องใช้รถจักรยานยนต์วิ่งไปตามไหล่เขาที่ชาวบ้านช่วยกันขุดถนนเองพอที่รถจักรยานยนต์วิ่งได้ จึงเป็นภาพประทับใจชาวบ้านที่เห็นพระคุณเจ้าขี่ช้างเข้าในหมู่บ้าน แต่คงสร้างความหวาดเสียวให้กับพระคุณเจ้าพอสมควรโดยเฉพาะเวลาที่นั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์วิ่งไต่ไหล่เขาที่สูงขันและขดเคี้ยวต่างๆ นี่แหละชีวิตนายชุมพาบาลของเชียงใหม่ครับ

และยังมีสัตบุรุษจากอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ผู้ช่วยเหลือ และอุปถัมภ์วัดต่างๆได้เดินทางมาพร้อมกันกับ คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร และคณะนักศึกษาชาวญี่ปุ่น โดยการนำของซิสเตอร์โยโกะ ก็ได้เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีในการเสก-ฉลอง วัดบนดอยในครั้งนี้ด้วย

เขตวัดแม่พระเหรียญอัศจรรย์ แม่แตง เสกวัด 3 หลัง
เสกวัดนักบุญเทเรซา บ้านป่าข้าวหลาม 14 มีนาคม 2014
เขตวัดแม่พระเหรียญอัศจรรย์ แม่แตง เสกวัด 3 หลัง
วัดนักบุญยอห์น นอยมัน บ้านป่ากล้วย 14 มีนาคม 2014
เขตวัดแม่พระเหรียญอัศจรรย์ แม่แตง เสกวัด 3 หลัง
เสกวัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ บ้านแม่หมาใน 15 มีนาคม 2014