Skip to content

วันเด็กที่ผาเบี้ยว อมก๋อย

เมื่อ วันที่ 10-11 มกราคม 2014 ศิษย์เก่าของศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่ (แม่ริม) รวมตัวกันเฉพาะกิจโดยมีตัวแทนรุ่นที่ 9 นำโดย ภราดาสุธี ปิยพันธ์อุดม (คณะพระมหาไถ่) และครูคำสอนศิษย์เก่ารุ่นที่ 15-17 นอกนั้นยังมีเยาวชนคาทอลิกในเขตวัดอีก 3 คนรวมตัวกันไปจัดงานวันเด็กที่หมู่บ้านผาเบี้ยว เขตวัดแม่พระบังเกิด อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ โดยได้รับการต้อนรับอย่างดีจากคุณพ่ออุทัย พาแฮ เจ้าอาวาส มีเด็กที่ร่วมกิจกรรมจำนวน 160 คน กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่ศิษย์เก่าศูนย์แม่ริมวางแผนร่วมกันเพื่อเป็นโอกาสไปเยี่ยมและเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆครูคำสอนที่ทำงานอยู่ในพื้นที่ห่างไกล

วันเด็กหมู่บ้านสบแม่สะต๊อป อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

เมื่อ วันที่ 10-11  มกราคม 2014 ที่ผ่านมาชมรมนักศึกษาคาทอลิก สวนเจ็ดริน นำโดยนายนพพร มัตถกศีร ประธานของชมรมนักศึกษาคาทอลิกสวนเจ็ดริน ได้จัดวันเด็กให้กับน้องๆที่ ณ การเรียนรู้ชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง บ้านสบแม่สะต๊อบ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่โดยใช้ชื่อว่า “วันเด็ก คลายหนาวให้น้อง”  มีนักศึกษาทั้งหมด 36 คนในการเดินทางออกค่ายในครั้งนี้ โดยค่ำวันที่ 10 มกราคม 2557 ได้ฉายภาพยนตร์ให้กับน้องๆได้ชมกัน และในวันที่ 11 มกราคม 2557 ในภาคเช้าได้มีการจัดกิจกรรมให้กับน้องๆรวมทั้งบรรดาผู้ปกครองด้วยรวมทั้งหมด 100 คน

วันเด็กโรงเรียนโป่งสา อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

เมื่อ วันที่ 10-11  มกราคม 2014 ที่ผ่านมา ชมรมนักศึกษาคาทอลิก มมร. วิทยาเขตล้านนาและเอกวิชาภาษาไทยและร่วมกับเจ้าหน้าที่แผนกเยาวชนสังฆมณฑลเชียงใหม่ได้ร่วมกันจัดงานวันเด็กให้กับน้องๆที่โรงเรียนบ้านโป่งสา อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน โดยใช้ค่ายชื่อว่า “รอยยิ้มสู่น้อง”และ “สร้างรอยยิ้มให้น้อง” มีนักศึกษาทั้งหมด 37 คนในการร่วมเดินทางครั้งนี้และในโอกาสนี้คุณพ่อชาญชัย เต็มอรุณรุ้ง ได้ถวายมิสซาให้กับคณะครูและนักเรียนร่วมทั้งพี่น้องสัตบุรุษที่มาร่วมงานในวันนี้ด้วย คุณพ่อได้ตอกย้ำถึงคำขวัญปีนี้อีกว่า เราเป็นเด็กต้อง  “กตัญญู รู้หน้าที่ เป็นเด็กดี มีวินัย สร้างไทยให้มั่งคง” หลังจากมิสซาขอบพระคุณเจ้าแล้วทางผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งสาได้กล่าวรายงานแก่นายกอบต.เพื่อเปิดกิจกรรมในวันนี้

ในภาคเช้าเป็นการแสดงบนเวทีทั้งหมด 12 รายการพร้อมกับได้มีการแจงของรางวัลให้กับน้องๆนักแสดงและน้องๆทุกคนที่มาร่วมงานในวันนี้ สำหรับผู้ปกครองบางส่วนก็ได้ไปคัดเลือกเสื้อผ้าต่างๆที่สามารถนำไปใช้ได้อยู่ที่ตึกอนุบาล และในภาคบ่ายเป็นกิจกรรมสันทนาการและกีฬาพื้นบ้านสำหรับน้องๆทุกคน นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานของธกส. หน่วยงานรักษาความปลอดภัยของทหารและมีหน่วยงานเทศบาลที่มาให้รอยยิ้มกับน้องๆในวันนี้ด้วย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ประมาณ 450 คน