Skip to content

วิ่งเพื่อความเป็นหนึ่ง ออนไลน์

เด็กๆ Gen 3 ก็มาร่วมด้วย

น้องๆ เยาวชนก็ร่วมกันมาในกิจกรรมครั้งนี้ โดยได้นำอุปกรณ์จักรยาน พาหนะต่างๆ มาร่วมการวิ่งออนไลน์ครั้งนี้ด้วย

เทคโนโลยีกับมิตรภาพ

เมื่อเกิดสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโควิด ก็ไม่อาจหยุดเจตนารมณ์การต้องการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ไปได้

นำทีมเต้นหน้ากล้อง

นำโดยคุณดาวิน แห่งบ้านโฟโคลาเรชายเชียงใหม่ นำทีมเยาวชนเป็นตัวแทนประเทศไทย และเชียงใหม่ เต้นหน้ากล้อง

เยาวชนของคณะโฟโคลาเร ได้มีโอกาสจัดงานสัปดาห์เพื่อโลกที่เป็นหนึ่ง  กิจกรรมนี้เกี่ยวข้องกับสมาชิกทุกคนของคณะโฟโคลาเร ไม่ว่าจะเป็นเด็ก หรือผู้ใหญ่ กิจกรรมครั้งนี้เป็นครั้งที่พิเศษเพราะมีสถานการณ์โคโรน่าไวรัส 19 เข้ามา เราจึงจัดงานในรูปแบบออนไลน์ ในวันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคมที่ผ่านมา พวกเรากลุ่มเยาวชนที่เชียงใหม่มีโอกาสติดต่อกับกลุ่มเยาวชนที่ฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ไมตรีซึ่งกันและกัน และวันที่ 3 พฤษภาคม พวกเราในเขตโซนเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ได้มีโอกาสติดต่อกัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เต้นสด ร้องเพลง โดยผ่านทางวีดีโอ มีผู้คนจำนวนมากจาก 11 เมือง ใน 8 ประเทศในเขตโซนของเรา แต่ละกิจกรรมถูกถ่ายทอดโดยผ่านทาง Facebook Youtube Zoom และ Line เป็นภาพบรรยากาศที่สวยงามและเป็นการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันทั่วทุกภาคพื้นที่ในโลกมากยิ่งขึ้น  ในปัจจุบันพวกเราต่างเผชิญกับสถานการณ์โคโรน่าไวรัส ซึ่งทำให้พวกเราไม่สามารถทำกิจกรรมร่วมกันได้  แต่ความคิดสร้างสรรค์ของพวกเรา และเทคโนโลยีที่ช่วยให้พวกเราได้อยู่ใกล้ชิดกันมากขึ้น และเป็นการให้กำลังใจซึ่งกันและกัน และด้วยความรักของพวกเราที่พยายามสร้างให้โลกของเรามีความรักและเป็นหนึ่งเดียวกันมากขึ้น