Skip to content

พ่อ เดินทางมากรุงโรม ตั้งแต่คืนวันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ มาถึงโรมเช้าตรู่วันจันทร์ และมีคนมารอรับพามาที่ศูนย์มารีอาโปลี ใกล้ใกล้แตลกันดอลโฟ ประชุมบิชอป เพื่อนคณะโฟโคลาเร (ครั้งที่ 39) ระหว่างวันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ และวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ ไปเยี่ยมเมืองมารีอาโปลีถาวรที่ลอบเปียโน หัวข้อการประชุม Unity: gift, commitment and aim
วันอังคารภาคเช้า แนะนำตัว บิชอป 55 องค์ พระคาร์ดินัลเกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประธานได้กล่าวต้อนรับ และวัตถุประสงค์ หัวข้องาน คือพระประสงค์ของพระเยซูเจ้า จากยอห์น 17 ให้เราเป็นหนึ่งเดียวกัน แล้วฟังประสบการณ์ของบิชอป 2 องค์ ดูวีดีทัศน์ของบิชอป เคลาส์ เฮเมลเล ของอาเคิน เยอรมันนี ล่วงลับแล้ว และ การพบปะของพระอัยกาบาร์โธโลมิว แห่งกรุงคอนสตันติโนเปิล รับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ที่มหาวิทยาลัยโซเฟีย ลอบเปียโน ปีที่แล้ว กล่าวถึงโป๊ปฟรังซิส ว่าคือพี่น้องของข้าพเจ้า
ภาคบ่าย มีเฝ้าศีลมหาสนิทเวลา 14.00-15.30 น. แล้ว 16.00 น. พบกัมมารีอา โวเช่ ประธานคณะโฟโคลาเร มาแบ่งปันเรื่อง Unity จะเป็นไปได้รึไม่ในสังคม ตามเจตนารมณ์ของเคียร่า ลูบิค
ตอนหกโมงเย็น แบ่งกลุ่มละ 5 คน ตามภาษาที่ถนัด
เพื่อตอบตนเองว่า ในฐานะบิชอป จะดำเนินชีวิตสร้างเอกภาพในหมู่สงฆ์ และบุคคลรอบข้างอย่างไร
เช้าวันพุธ ไปมหาวิหารนักบุญเปโตร มิสซา 8.15 น. แล้วเข้าเฝ้าโป๊ปร่วมกับสัตบุรุษจากหลายประเทศ เรียนคำสอนกับพระองค์ คือฟังพระองค์สอนคำสอน

โดย บิชอป วีระ อาภรณ์รัตน์

ร่วมประชุมบิชอปเพื่อนคณะโฟโคลาเร  2
…………………………………….
วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์

หลังจากถวายมิสซาในมหาวิหารนักบุญเปโตร เรามานั่งรอเข้าเฝ้าโป๊ป 09.30 น. พระองค์ก็เสด็จมาทักทายสัตบุรุษที่จัตุรัสหน้ามหาวิหาร ทรงสอนคำสอน เรื่อง เมตตาธรรมในหนังสือพระคัมภีร์ วันนี้หัวข้อ เมตตาธรรมและอำนาจ

มีผู้อ่าน 1 พกษ 21 “ความหยิ่งและการใช้ผิดๆ ของผู้มีอำนาจ” หลายตอนพูดถึงผู้มีอำนาจของกษัตริย์ ของบรรดาผู้อยู่ในตำแหน่งสูง พูดถึงความหยิ่งและการใช้อำนาจผิด

ความร่ำรวยและอำนาจเป็นข้อเท็จจริง ซึ่งสามารถเป็นเรื่องดี มีประโยชน์เพื่อความดีส่วนรวมได้ หากใช้บริการช่วยเหลือคนจนและทุกคน ด้วยความยุติธรรมและความรัก แต่เมื่อใช้แบบอภิสิทธิ์ตามที่พบบ่อยๆ ใช้แบบเห็นแก่ตัว และเตรียมทางสู่อำนาจ มันก็เปลี่ยนเป็นเครื่องมือของการทุจริตคอรัปชั่นและความตาย ดังเช่นเรื่องสวนองุ่นของนาโบท ใน 1 พกษ 21 ที่วันนี้เราต้องทนทุกข์

อำนาจและการรับใช้
พระเยซูเจ้าทรงสอน มัทธิว 20:25-27 ให้เรารับใช้ ถ้าบรรดาผู้มีอำนาจรู้จักขอโทษจะงดงามเพียงใด เมตตาธรรมสามารถรักษาบาดแผลและเปลี่ยนเรื่องได้ ขอให้เราเปิดใจสู่เมตตาธรรม พระเมตตาเข้มแข็งกว่าบาปของมนุษย์ พระเยซูเจ้าเป็นกษัตริย์จริง บัลลังก์ของพระองค์ คือ ไม้กางเขน พระองค์มิได้มาเพื่อฆ่าทำลาย แต่มาเพื่อให้ชีวิต… พระองค์เสด็จมาเพื่อคนบาปได้รับพระหรรษทานและรับการอภัย นี่คือเมตตาธรรมของพระเจ้า

พระวาจาของวันพุธนี้ คือ “เพื่อโลกจะได้เชื่อ” มุ่งสู่พระศาสนจักรตามสมัชชาและประกาศข่าวดี ต้องออกไปสู่สังคม

บ่ายสี่โมง พระคาร์ดินัลลอเรนโซ บัลดีสเซรี เลขาธิการสมัชชาบิชอป พูดเรื่อง “สมัชชาบิชอป ตามความคิดและการปกครองของโป๊ปฟรังซิส”

ฟังพระคาร์ดินัลบัลดีสเซรีพูดชั่วโมงครึ่ง และให้ซักถามได้
ต่อด้วยการประชุมกลุ่มย่อย เพื่อแบ่งปันเรื่องราวที่ฟัง ประยุกต์เข้ากับชีวิตในสังฆมณฑล ช่วยให้เข้าใจมากขึ้นครับ
19.30 น. ทำวัตรเย็นด้วยกันในวัดน้อย

โดย พระคุณเจ้า วีระ อาภรณ์รัตน์

ร่วมประชุมบิชอปเพื่อนคณะโฟโคลาเร (3)
…………………………………….
วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ ที่ศูนย์มารีอาโปลี กรุงโรม

หัวข้อ “แต่ละคนควรพิจารณาผู้อื่นว่าอยู่เหนือตน” พระศาสนจักรก้าวไปด้วยกันในฐานะประชากรพระเจ้า (ความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสาร 87 ในขบวนคาราวานที่เป็นหนึ่งเดียวกัน)

เก้าโมงเช้าวันนี้ พิจารณาเรื่อง เอกภาพ (Unity) ตามทัศนะของเคียร่า ลูบิค เราต้องสุภาพเพื่อจะรักและรับใช้

จากนั้นมีฆราวาส 4 คนมาแบ่งปันประสบการณ์ชีวิต คนหนึ่งจบด้านสื่อสารมวลชน อีกคนจบอักษรฯ มาร่วมกันทำงาน สร้างความเป็นหนึ่ง

ดูวีดีทัศน์ (สั้นๆ) เกี่ยวกับวัดนักบุญยอแซฟ ที่เมืองบาเชล สวิตเซอร์แลนด์ คุณพ่อเจ้าวัดและสัตบุรุษพยายามต้อนรับผู้อพยพ เพื่อยืนยันว่าในสังคมที่เปราะบาง เราได้ช่วยกันสร้างเอกภาพและสะพานมากกว่าการขัดขวาง

10.40 น. คุณพ่อเฮซุส มอรัง ประธานฝ่ายชายของคณะฯ เป็นนักปรัชญาและเทววิทยา ได้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับพระศาสนจักรปัจจุบัน แนวทางสร้างเอกภาพกับพี่น้องต่างความเชื่อ

12.15 น. เราถวายมิสซาด้วยกัน

16.00 น. บิชอปมาร์เชลโล เซเมราโร่ ของสังฆมณฑลอัลบาโน มาแบ่งปันเรื่อง พระศาสนจักร (Lumen Gentium) ตามทัศนะของโป๊ปฟรังซิส

สภาสังคายนาวาติกันที่ 2 ได้เปิดมุมมองใหม่เรื่องพระศาสนจักรว่า
+ ประชากรของพระเจ้า
+ ฟังเสียงประชาชน
+ พระคริสต์ในความยากจน

โป๊ปพยายามให้อำนาจพระศาสนจักรท้องถิ่นมากขึ้น ในการบริหารอภิบาลพระศาสนจักรปัจจุบัน

17.15 น. คุณ Raimondo และ Maria รับผิดชอบครอบครัวใหม่ เป็นสามี-ภรรยากัน 43 ปี สามีเป็นนายแพทย์ ภรรยาเป็นนักการศึกษา มาแบ่งปันการสร้างความเป็นหนึ่งในครอบครัว ด้วยการรับรู้ความแตกต่างในด้านบวก การเข้าใจกันและการฟัง ด้วยความอ่อนโยนครับ
19.15 น. เราสวดทำวัตรเย็นด้วยกัน

โดย บิชอป วีระ อาภรณ์รัตน์

ร่วมประชุมบิชอปเพื่อนคณะโฟโคลาเร (4)
…………………………………….
วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ ณ ศูนย์มารีอาโปลี กัสแตลกันดอลโฟ กรุงโรม

หัวข้อ “จงออกไปทั่วโลก” ช่วยสร้างวัฒนธรรมแห่งการพบปะ และแห่งเมตตาธรรม
08.45 น. เราเริ่มด้วยทำวัตรเช้า รำพึงบทเทศน์ของบิชอปเคลาส์ เฮเมเลอร์

09.20 น. พระคาร์ดินัลเกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ได้แบ่งปันว่า บรรดาบิชอปเป็นผู้ประสานงานเพื่อเอกภาพ (unity) ตามพระบัญญัติใหม่ของพระเยซูเจ้า “เรารักท่านอย่างไร จงรักกันอย่างนั้นเถิด” (ยน 15:12-13)

09.40 น. บิชอปโยเซฟ เปตรอสกี้ แห่งสังฆมณฑลอาควีลา อิตาลี แบ่งปันหัวข้อพระนางมารีย์ มารดาแห่งเมตตาธรรมและเอกภาพ ในชีวิตบรรดาบิชอปปัจจุบัน ใน Pastores dabo vobis กล่าวถึง บิชอปมีพันธกิจเพื่อโลกจะได้เชื่อ ฉะนั้น ในทุกกิจการ ในงานอภิบาล พิธีกรรม พระเจ้ามอบหมาย insieme… (CCC) ให้เราร่วมมือกัน

พระแม่มารีย์ ใน LG กล่าวว่า
– ทุกกระแสเรียกต้องเลียนแบบแม่พระสู่ความศักดิ์สิทธิ์
– แม่พระน้อมรับพระวาจามาบังเกิดเป็นมนุษย์ และประกาศพระวาจา
– หลังพระเยซูกลับคืนพระชนม์ แม่พระอยู่กับคณะอัครสาวก
– แม่พระแห่งปัสกา อยู่กับคณะอัครสาวกรับพระจิตเจ้า นอกจากพระเยซูเจ้าอยู่ท่ามกลางเรา แม่พระก็อยู่ท่ามกลางเราในการประกาศข่าวดี
– เราคริสตชนต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีในพระศาสนจักร เพื่อโลกจะได้เปลี่ยนแปลง

ช่วงซักถาม – แสดงความเห็น
1. บิชอปปากีสถาน กล่าวว่า มี communion และ unity ไม่ได้ หากขาดการสื่อสารที่ดี
2. จากเอธิโอเปีย กล่าวว่า เรามีคำสอนดี แต่ทำไมวัดของเราไม่กระตือรือร้น ไปเรื่อยๆ
3. ต่อกรณีปัญหาไอซิส เรามีคำสอนแบบเดิมไม่พอ

วิทยากรตอบ ผู้คนต้องการเห็นพระเยซูมารับสภาพมนุษย์ ผู้คนต้องการสัมผัสพระเยซู อย่างไรเราต้องปรึกษากัน

12.15 น. มิสซา โดยพระคาร์ดินัลเกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธาน หลังบทเทศน์มีการรื้อฟื้นสัญญาแห่งความรักช่วยเหลือกันระหว่างบิชอป

16.00 น. มีเปิดใจ ประเมินผลการพบปะกัน บรรดาบิชอปประทับใจ ได้กำลังใจจากการมาพบปะกันแบบนี้

การมาพบปะบรรดาบิชอปแบบนี้เป็นการฟื้นฟูจิตใจแบบหนึ่งครับ เพราะมีจุดประสงค์สร้างเอกภาพ (unity) แห่งความรักตามที่พระเยซูเจ้าสอน

ทำให้มีโอกาสพบบิชอปจากปากีสถาน อิรัก ซีเรีย เลบานอน ฯลฯ ที่กำลังประสบความลำบาก เบียดเบียน
ทำให้ต้องสนใจงานคริสตศาสนสัมพันธ์ และศาสนสัมพันธ์มากขึ้น

วันเสาร์ – อาทิตย์ นี้ไปเมืองมารีอาโปลีถาวร ลอบเปียโน ครับ อยู่เขตฟลอเรนซ์ นั่งรถไปประมาณ 3 ชั่วโมง (เหมือนเชียงใหม่ไปแม่สะเรียงเลย)

โดย บิชอป วีระ อาภรณ์รัตน์

ร่วมประชุมบิชอปเพื่อนคณะโฟโคลาเร (5)
…………………………………….
ลอบเปียโน่

ตั้งแต่แรกของคณะโฟโคลาเร ช่วง ค.ศ. 1950 ในฤดูร้อนสมาชิกจะมาอยู่ร่วมกัน พักผ่อน ทำกิจกรรมด้วยกัน ในที่สุดก็เกิดความคิดว่ามีหมู่บ้านถาวร มีแม่พระเป็นศูนย์กลาง ดำเนินชีวิตตามจิตตารมณ์ของคณะ

ค.ศ. 1964 สมาชิกของคณะชื่อ Eletto Folonari ได้บริจาคที่ดินที่ Loppiano ใกล้เมืองฟลอเรนซ์ ซึ่งอยู่เหนือกรุงโรม หากขับรถก็ประมาณสามชั่วโมง

ลอบเปียโน่เป็นสถานที่ฝึกอบรมสมาชิกใหม่ของคณะ ทั้งชายหญิงให้ดำเนินชีวิตตามคำสอนในพระวรสาร แบ่งปันประสบการณ์ ในเวลาเดียวกันก็เป็นประจักษ์พยานชีวิตพระวรสาร ให้ชุมชนเห็นว่าถ้าทุกคนพยายามดำเนินชีวิตตามคำสอนของพระเยซูเจ้าแล้วจะเป็นอย่างไร

ลอบเปียโน่ยังเป็นเมืองแห่งการเสวนา (Dialogue) ที่พระศาสนจักรคาทอลิกสอนตั้งแต่ประชุมสภาสังคายนาวาติกัน ที่ 2 ให้สร้างสะพานกันพี่น้องต่างความเชื่อ ต่างศาสนา และผู้ไม่เชื่อในศาสนา แต่มีน้ำใจดี

ทุกคนที่มาอยู่รับการฝึกอบรม พวกเขาจะกลับไปยังชุมชน ยังประเทศของเขา เพื่อสร้างอารยะธรรมแห่งความรัก

บ้านอบรมเพื่อสร้างความเป็นเอกภาพ

มีบ้านอบรม 12 แห่ง ในลอบเปียโน่ โดยใช้ระยะเวลา 3 เดือน ถึง 2 ปี เพื่ออยู่ด้วยกัน ศึกษาหาความรู้ ทำงานตามกระแสเรียกของสมาชิกแต่ละคน เช่น

– บ้านโฟโคลาเร ชาย-หญิง
– บ้านสำหรับบาทหลวง สามเณร
– บ้านนักบวชชาย (Claritas) นักบวชหญิง (Emmaus)
– บ้านครอบครัว Loreto
– บ้านอาสาสมัคร ชาย-หญิง
– บ้านเจน สำหรับเยาชน ชาย-หญิง
– บ้านนักดนตรีชาย Gen Rosso บ้านนักดนตรีหญิง Gen Verde
– บ้านศิลปะ ผลิตผลงานศิลป์
– มหาวิทยาลัยโซเฟีย ซึ่งเพิ่งเริ่มและสันตะสำนักรับรองเมื่อ 7 ธันวาคม ค.ศ. 2007

วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์

พ่อมีโอกาสไปเยี่ยมบ้านบาทหลวง – สามเณร มีบาทหลวง 11 สามเณร 10 จากหลายประเทศ และมหาวิทยาลัยโซเฟีย พบอาจารย์และนักศึกษามาจากหลายประเทศ ทั้งคาทอลิก โปรเตสแตนท์ “สำหรับผู้ที่กระหายปรีชาญาณ”

วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์

หลังจากสวดเช้า ชมวีดีทัศน์เกี่ยวกับลอบเปียโน่ นั่งรถชมเมืองลอบเปียโน่ เพราะฝนตกนิดๆ และประหยัดเวลาด้วย แล้วไปชมวัด Maria Theotokos และร่วมมิสซาตอนเที่ยง มีเยาวชนมาร่วมด้วย 600 คน พระคาร์ดินัลเกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธานมิสซา

เราแต่ละคนเป็นลูกของพระ มีลักษณะ มีวัฒนธรรม มีกระแสเรียก ซึ่งเป็นพระพรต่อกัน ลอบเปียโน่จึงเป็นเมืองสำหรับอบรมประสบการณ์ของพระศาสนจักรคาทอลิก ให้มีความสัมพันธ์ แบบครอบครัว พยายามสร้างเอกภาพ โดยตระหนักว่าพระเยซูเจ้าอยู่ท่ามกลางเรา

โดย บิชอป วีระ อาภรณ์รัตน์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง