Skip to content

ซิสเตอร์ทิพย์กนก ประสพโชคชัย โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เชียงใหม่ ได้พาคุณมาร์กาเร็ต ชาวจีนไต้หวัน พร้อมกับนางสาวนันทการ นางสาวนรัฐพร และนายลินฟง ครูอาสาสมัครชาวมาเลเชีย มาเยี่ยมชมกิจการของโรงเรียนเรยีนา และมาพบพ่อที่สำนักมิสซัง วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ เวลา 15.30 น.
คุณมาร์กาเร็ต อายุ 72 ปี มารับงานโรงเรียนหวยหลง ที่บ้านเทิดไทย อ.แม่สาย จ.เชียงราย ตั้งแต่ ค.ศ. 2002 มีนักเรียน 18 คน จนปัจจุบันมีนักเรียน 650 คน มีครูประมาณ 20 คน
ในตอนแรกไม่ได้คิดบริหารโรงเรียน แต่ได้ติดต่อกับซิสเตอร์ท่านหนึ่ง (ปัจจุบันอายุ 90 ปี) อยากให้ช่วยอบรมเยาวชน
นักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวไทใหญ่ อาข่า จีน มีชาวม้ง ลีซอ และลาหู่ด้วย
ปัจจุบันคุณมาร์กาเร็ตอายุมากแล้ว ปรารถนาจะหานักบวชคณะหนึ่งมาบริหารงานนี้ต่อไป

โดย บิชอป วีระ อาภรณ์รัตน์
9 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2016