ค่ายอาสาพัฒนาของวิทยาลัยแสงธรรม

มื่อวันที่ 20 – 27 มีนาคม 2558 คุณพ่อธรรมรันต์ เรือนงาม ผู้อำนวยการค่ายอาสาพัฒนาของวิทยาลัยแสงธรรมและเจ้าหน้าที่ ได้นำนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรมซึ่งประกอบด้วยสามเณรใหญ่หลายคณะและนักศึกษาคริสตศาสตร์ จำนวน 31 คน ได้ออกค่ายสาอาฯ ครั้งที่ 15 ที่หมู่บ้านแม่หมีใน และแม่หมีนอก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง โดยมีบิชอปฟรังซิส เซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ให้การต้อนรับและประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดการออกค่ายอาสาพัฒนาอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 เวลา 18.30 ณ ศูนย์คาทอลิกบ้านกล้วย โดยมี คุณพ่อบรูโน รอสซี ซึ่งเป็นเจ้าอาวาส ได้ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ พร้อมทั้งชาวบ้านทั้ง 2 หมู่บ้านก็ได้ให้การต้อนรับและแบ่งปันประสบการณ์แห่งความเชื่อแบบคริสตชนให้กับเหล่าสามเณรใหญ่และครูคำสอนที่ออกค่ายครั้งได้อย่างน่าประทับใจ

คุณพ่อวีรศักดิ์ ยงศรีปณิธาน
ผู้เขียนข่าว

สามเณรใหญ่กับนักศึกษาคริสนธรรม มาคำนับอวยพรพระคุณเจ้า

มื่อวันที่ 22 ธันวาคม คุณพ่อ วีรศักดิ์ ยงศรีปณิธาน ผู้ดูแลสามเณรใหญ่ ได้นำสามเณรใหญ่สังฆมณฑลเชียงใหม่ พร้อมกับนักศึกษาคริสนธรรม มาคำนับอวยพรพระคุณเจ้า บรรดาบาดหลวงและซิสเตอร์ที่ประจำอยู่ที่สำนักมิสซังเชียงใหม่ โอกาสนี้พระคุณเจ้าได้ให้โอวาท ให้บรรดาสามเณร โดยการขอบใจพวกเขาที่ตอบรักการเรียกของพระเจ้าในการมาเป็นเณรและให้พวกเขาได้ไวต่อการความยากลำบากของเพื่อนพีน้องในโอกาสที่ไปร่วมคริสตมาสตามที่ต่าง ๆ ด้วย

สงฆ์สังฆมณฑลเชียงใหม่เข้าเงียบประจำปี 2014

ฝ่าย บุคลาภิบาลและชีวิตสงฆ์ได้จัดให้มีการเข้าเงียบประสงฆ์สังฆมณฑลเชียงใหม่ประจำปีระหว่างวันที่ 10-15 พฤศจิกายน 2014 ที่บ้านเซนต์หลุยส์ธรรมสถาน ของคณะเซนต์คาเบรียล โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากคุณพ่อสมชัยสมชัย พิทยาพงศ์พร และคุณพ่อร็อค ชีวิน สุวดินทร์กูร สองอาจารย์ด้านชีวิตจิตสามเณราลัยแสงธรรม ได้ให้การฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับสมาธิในการภาวนาแบบของนักบุญเทเรซา เป็นที่ประทับใจของบรรดาคุณพ่อที่เข้ารับการฝึกปฏิบัติในครั้งนี้ และชั่วโมงสุดท้ายมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การภาวนาและแนวทางในการนำไปใช้กับพี่น้องสัตบุรุษที่วัดในโอกาสปีรณรงค์ BEC ต่อไป ปิดด้วยพระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับพระคัมภีร์ฉบับคาทอลิกที่ได้จัดพิมพ์เรียบร้อยแล้ว และให้บาดหลวงนำไปรณรงค์ให้กับพี่น้องสัตบุรุษตามเขตวัดต่างๆ ใช้พระคัมภีร์ฉบับคาทอลิกต่อไป

ต้อนรับคุณพ่อวีระศักดิ์ ยงศรีปณิธาน กลับบ้าน

วัน ที่ 19 สิงหาคม 2014 โอกาสประชุมบาดหลวงที่ทำงานในสังฆมณฑลเชียงใหม่ ที่ศูนย์สังฆมณฑลฯ พระคุณเจ้าได้มอบช่อดอกไม้เพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับคุณพ่อวีระศักดิ์ ยงศรีปณิธาน ที่ได้สำเร็จการศึกษามหาบัณฑิตสาขาปรัชญา จากอีตาลี กลับมาเพื่อเป็นอาจารย์สอนที่บ้านเณรใหญ่แสงธรรมต่อไป

โอกาสนี้คุณพ่อวีระศักดิ์ ได้กล่าวว่า ก่อนอื่นขอบคุณพระเป็นเจ้าที่ได้ประทานพระพร โดยผ่านทางการสนับสนุนจากพระคุณเจ้า และเป็นพิเศษบาดหลวงคณะตรีเวเนโต ที่ได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษา รวมทั้งที่พักอาศัยด้วย

ต้อนรับคุณพ่อวีระศักดิ์ ยงศรีปณิธาน

หลัง

จากสำเร็จการศึกษาด้านปรัชญา (ปริญญาโท) ที่มหาวิทยาลัยอูร์บานีอานา  กรุงโรม  อธิการบ้านเณรใหญ่วิทยาลัยแสงธรรมแนะนำให้ไปฝึกภาษาที่ประเทศอังกฤษ  และส่งไปเข้าคอร์สสำหรับผู้อบรม  ที่ลอบปีอาโน (อิตาลี)  ซึ่งมีทั้งหมด 24 คน (จากประเทศไทย 4 คน) วันที่ 18 สิงหาคม ค.ศ. 2014  คุณพ่อจะเดินทางถึงประเทศไทย  และวันที่ 1 กันยายน  จะไปอยู่วิทยาลัยแสงธรรม  สามพราน

บิชอป วีระ  อาภรณ์รัตน์  รายงาน
6 สิงหาคม 2014

คุณพ่อวีรศักดิ์ ยงศรีปณิธาน เรียนจบจากอิตาลี

สวัสดี

พี่น้องที่รัก จากคุณพ่อวีรศักดิ์ ยงศรีปณิธาน เมื่อปี 2011 พ่อได้รับความไว้วางใจจากผู้ใหญ่ของสังฆมณฑลเชียงใหม่ ให้ไปเรียนต่อวิชาปรัชญา เพื่อจะได้กลับมาสอนที่บ้านเณรใหญ่แสงธรรม นครปฐม โดยได้รับทุนสนันสนุนจาก Fidei donum ซึ่งเป็นโครงการที่ก่อตั้งมาประมาณ 20 กว่าปีแล้ว ที่บรรดาบาดหลวงสังฆมณฑลของสังฆมณฑลเวโนน่า (Verona) ซึ่งอยู่ทางเหนือของประเทศอิตาลี ได้ส่งบาดหลวงบางคนไปช่วยทำงานในสังฆมณฑลต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นเช่นประเทศคิว บราซิล เป็นต้น ซึ่งหนึ่งในประเทศเหล่านี้ คือ ประเทศไทย ซึ่งเป็นสังฆมณฑลเชียงใหม่นั่นเอง ปัจจุบัน บาดหลวงฟีเด โดนูม เหล่านี้ ทำงานอยู่ที่วัดแม่พระราชินีแห่งสันติภาพ แจ้ห่ม และวัดนักบุญ ฟรังซิส อัสซีซี ลำพูน ได้มอบทูนให้บาดหลวงสังฆมณฑลของเราบางคนไปเรียนต่อเพื่อจะได้กลับมาช่วยเหลือพระศาสนจักรท้องถิ่นต่อไป

ก่อนเริ่มเรียนปรัชญา พ่อได้เรียนภาษาอิตาเลียน 1 ปี ที่เวโรน่า แล้วพ่อเรียนที่กรุงโรม ในปีแรกนี้ พ่อพักที่วัดอัครสาวก เมืองเวโรน่า มีคุณพ่อเจ้าอาวาส ชื่อ คุณพ่อเอสซีโอ ฟาลาเวย่า ทั้งพ่อและครอบครัวของพ่อเขาได้ดูแลพ่อและคอยช่วยเหลือทุกอย่างไม่ว่า เรื่องเสื้อผ้าอาภรณ์หรืออาหารการกินทั้งหมด พ่อไม่เคยขาดอะไรเลยเวลาอยู่ที่นี่ พ่อไปเรียนภาษาที่โรงเรียน Lingua it เป็นโรงเรียนสอนภาษา มีเพื่อนมากมายจากทั่วยุโรปที่สนใจมาเรียนภาษาอิตาเลียนกัน

วันที่ 6 ตุลาคม ปี 2012 พ่อได้เดินทางเข้าสู่กรุงโรม เพื่อเรียนวิชาปรัชญาที่มหาวิทยาลัยอูร์บาเนียอานา ซึ่งบริหารโดยองค์กรแพร่ธรรมสู่พระศาสนจักรสากล หรือเรียกว่า โปรปากาดา ฟีเด เป็นที่ที่บาดหลวงและซิสเตอร์จากทั่วโลกมาเรียน มาศึกษาเพื่อกลับไปทำงานตามความเป็นของพระศาสนจักรท้องถิ่น พ่อเรียนที่นี่เป็นเวลา 2 ปี และ 6 เดือนต่อมาพ่อก็ทำวิทยานิพนธ์และป้องกันวิทยานิพนธ์ พ่อจบบริบูรณ์เมื่อวันอังคาร ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2014

เมื่อมาทบทวนชีวิตตลอด 3 ปีครึ่งที่อิตาลีนี้ พ่อบอกได้คำเดียวว่า เป็นช่วงเวลาแห่งพระพรและประสบการณ์แห่งความเชื่อทั้งหมด เพราะมีพระพรมากมายคอยเกื้อหนุนพ่อให้ทำหน้าที่นี้และเรียนรู้ถึงความอ่อนแอและความทุกข์ยากลำบากให้ชีวิตที่ไม่เคยประสบมาก่อน ประสบการณ์เหล่านี้ เรียกร้องความเชื่อและความไว้วางใจในพระเป็นเจ้าอย่างมาก พร้อมทั้งเป็นโอกาสในการเปิดมุมมองชีวิตของตนเองต่อผู้อื่นที่เดินทางและเรียนด้วยกัน พ่อมีเพื่อนสองคนจากทวีปอัฟริกา พระเป็นเจ้าได้เรียกกลับไปขณะที่กำลังหน้าที่ในฐานะนักศึกษาในคณะเดียวกับพ่อ ชีวิตที่นี่ เป็นชีวิตที่ท้าทายและรอให้เราเข้าเผชิญเสมอ

สุดท้ายนี้ ขอโมทนาคุณพระเป็นเจ้าที่ได้เรียกและเลือกพ่อให้ทำหน้าที่นี่ ผ่านทางเสียงของผู้ใหญ่ พ่อได้ตอบรับ ซึ่งพระพรของพระเป็นเจ้าเพียงพอสำหรับการเรียนของพ่อเสมอ ผ่านทางบุคคลมากมายที่คอยช่วยเหลือและให้กำลังใจ โดยเริ่มจากบิชอป วีระ อาภรณ์รัตน์ บรรดาเพื่อนบาดหลวงสังฆมณฑลเชียงใหม่ บรรดาบาดหลวงพื้นเมืองแห่งตรีเวเนโต้ บรรดาซิสเตอร์คณะต่าง ๆ รวมทั้งพี่น้องสัตบุรุตทุกคนที่คอยเป็นกำลังใจให้ไม่ว่าคำภาวนาและปัจจัยต่างๆ ขอพระเป็นเจ้าได้ตอบแทนน้ำใจดีของทุกคน ความสำเร็จและความยินดีที่พ่อได้รับนี้ ก็เป็นความสำเร็จและความยินดีของพี่น้องทุกคนเช่นเดียวกัน

ขอพระเป็นเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคน

เขียนโดยคุณพ่อวีรศักดิ์ ยงศรีปณิธาน ณ เวโรน่า