ฉลองวัดแม่พระแห่งลูร์ด ลำปาง

8 กุมภาพันธ์ คุณพ่อธนู กระทอง และสภาภิบาลวัดแม่พระประจักษ์ที่ลูร์ด จ.ลำปางจัดฉลองวัด เชฺิญบิชอปไปเป็นประธาน เวลา 9.30 น. แห่แม่พระ หลังบทเทศน์มีอวยพรและเจิมผู้อาวุโสและผู้ป่วยประมาณ 40 คน หลังมิสซามีรับประทานอาหารและการแสดงของเด็ก เยาวชน 4 รายการ
คุณพ่อเจ้าอาวาสนำทะเบียนศีลศักดิ์สิทธิ์มาให้บิชอปตรวจ
คุณพ่อเอเตียง กรางซ์ MEP เป็นเจ้าอาวาสองค์แรก และสร้างโรงเรียนอรุโณทัย เมื่อ 60 กว่าปีมาแล้ว บาดหลวงคณะปีเม มาอภิบาลและเป็นนธรรมทูตต่ออีก 40 ปี ปัจจุบันเป็นคณะพระมหาไถ่รับผิดชอบ และคณะซิสเตอร์พระหฤทัยฯ บริหารโรงเรียน

ฉลองวัดแม่พระประจักษ์แห่งลูร์ด ลำปาง 2014

เมื่อ วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2014 คุณพ่อธนู กระทอง เจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์แห่งลู ร์ด ลำปาง ได้จัดฉลองวัดประจำปี 2014 โดยบิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคุณพ่อสุรสิทธิ์ ชุ่มศรีพันธุ์ คุณพ่อดุรงค์ฤทธิ์ กระบวนศิริ คุณพ่อเปียร์ลุยจี ซีวีเอโร คณะบาดหลวง คณะซิสเตอร์และสัตบุรุษร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ

Ampa Wannalert

ฉลองวัดแม่พระบังเกิด เชียงราย 2013

วัน เสาร์ที่  7 กันยายน 2013 คุณพ่อพงษ์ศักดิ์  นารินรักษ์  คณะพระมหาไถ่  เจ้าอาวาสวัดแม่พระบังเกิด  จ.เชียงราย  ซึ่งมีวัดสาขาอยู่  16 แห่ง  ได้เชิญบิชอป วีระ อาภรณ์รัตน์ ไปเป็นประธานฉลองวัด  แม้ฝนจะตกเพราะมีพายุดีเปรสชั่น  แต่ก็ไม่เป็นอุปสรรค์ให้สัตบุรุษจากทุกหมู่บ้านมาร่วมฉลองแม่พระบังเกิด

มีตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสันติวิทยา ได้ต้อนรับพร้อมสัตบุรุษมาทักทายหน้าวัดก่อนเริ่มพิธี และมีนักเรียนรับศีลกำลังประมาณ 75 คน และผู้ใหญ่จากหมู่บ้านต่างๆ อีก  35 คน  โดยมีคุณพ่อธนู กระทอง ได้ช่วยโปรดศีลกำลัง และระหว่างรับประทานอาหารเที่ยง มีการแสดงของนักเรียนมัธยม 2 ชุด เณรเล็กที่ช่วยทนร้อง  8 เพลง  นับเป็นโฉมหน้าใหม่ของเณรของเรามีการแข่งฟุตบอลระหว่าง  บาดหลวง กับ ครูโรงเรียนสันติวิทยา  และคู่เณรพื้นเมือง กับ เณรคามิลเลี่ยน เวียงป่าเป้า

ใน วันที่ 8 กันยายน พระคุณเจ้าวีระ และคุณพ่อการ์โล ลุสซี่ ไปร่วมฉลองวัดแม่พระบังเกิด ของพี่น้องชาวอาข่า เลยวัดนักบุญเทเรซา เวียงป่าเป้า เดินทางไปประมาณ 10 กม. เป็นชุมชนใหม่ มีเด็กๆ และเยาวชนหลายคน ที่นี่ซิสเตอร์คณะมารีอาบัมบีนา มาตั้งสถานเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนในปีนี้ และวันนี้เป็นวันฉลององค์อุปถัมภ์ของคณะ เราจึงมีโอกาสรับประทานอาหารเที่ยงกับสมาชิกที่เวียงป่าเป้าด้วย

บิชอป วีระ อาภรณ์รัตน์ รายงาน