เยี่ยมนักศึกษาคาทอลิก แม่ฮ่องสอน

เมื่อวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2020 ที่ผ่านมาตัวแทนเครือข่ายนักศึกษาคาทอลิกภาคเหนือ 7 คนได้ไปเยี่ยมนักศึกษาคาทอลิกที่แม่ฮ่องสอนเพื่อพบปะ พูดคุยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์และดูสถานการณ์นักศึกษาว่าเป็นอย่างเพื่อที่จะได้เชื่อมงานด้วยกันและมีอะไรที่จะสามารถช่วยเหลือกันได้
(ตัวแทนนักศึกษาเครือข่าย:บร.ปี่, พี่ธีร์,พี่ตอจี, โจ้,โชค,หมิโพ, นูและมิก)
(ตัวแทนนักศึกษาแม่ฮ่องสอน:น้องมิน,น้องลี,น้องกิ่ง,น้องขวัญ,น้องพิช,น้องมะนาว,น้องออน,น้องเป้)
Repoertd by Togy Yuthachai Ngeanla

เยี่ยมนักศึกษาคาทอลิก แม่ฮ่องสอน

เยี่ยมเยียน ค่ายจิตอาสาฯ วัดนักบุญเทเรซาแห่งกัลกัตตา ปาย

วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2020 คุณพ่อวินัย บุญลือ sj. พร้อมด้วยนักศึกษา รวมทั้งสามเณรและผู้สนใจฯจากศูนย์การศึกษาเซเวียร์ เชียงแสน (Xavier Learning Community) จำนวน 40 ท่าน มาเยี่ยมเยียนสรุปประเมินผลค่ายจิตอาสาฯและแบ่งปันฯ ณ วัดนักบุญเทเรซาแห่งกัลกัตตา ปาย

เยี่ยมเยียน ค่ายจิตอาสาฯ วัดนักบุญเทเรซาแห่งกัลกัตตา ปาย

โครงการฝึกอบรมหัวหน้าคริสตชน

วันศุกร์ที่ 6 เมษายน 2018

ศูนย์ประสานงานแพร่ธรรม โดยคุณครูจงดี ครูถาวร ครูอรัญญา และคุณพ่อศิริชัย ร่วมมือกัน จัดฝึกอบรมหัวหน้าคริสตชน 4 ครั้งในปีนี้ คือ 2 ครั้งที่ เขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน และ 2 ครั้งที่จังหวัดเชียงใหม่

ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 ระหว่าง 6-8 เมษายน ที่บ้านเซนต์คาเบรียล จอมทอง จ.เชียงใหม่ มีผู้ได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าคริสตชน จาก

เขตขุนแปะ 4 คน
แม่ปอน 5 คน
ห้วยตอง 6 คน
แม่แจ่ม บ้านดินขาว 4 คน
ป่าตึง 5 คน
ป่าฝาง 2 คน
รวม 26 คน

วิทยากร ก็คือ บาดหลวงในเขต ครับ สลับกันมา ดีใจที่วันนี้พบคุณพ่อติดคำ ใจเลิศฤทธิ์ ผู้ช่วยบิชอปฝ่ายอภิบาล และ คุณพ่อ ศิริชัย บุหงาสวรรค์ ผู้ช่วยบิชอปฝ่ายธรรมทูต อยู่ถวายมิสซาด้วยกัน

ครั้งหน้าจะเป็นที่ เขต แม่แตง โครงการนี้เป็น “ประกาศข่าวดีใหม่” ของเขตปกาเกอะญอ

ต้นเดือนพฤษภาคม จะเป็นของหัวคริสตชน ชาวม้ง ครับ

++++++++++
บิชอป วีระ อาภรณ์รัตน์
ภาพ Charoentham Siri

พิธีมอบวุฒิบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา บ้านมารีนา

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2018 ซิสเตอร์บ้านมารีนาเชียงใหม่ ได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่เยาวชนสตรี จำนวน 11 คน ที่ได้สำเร็จการศึกษาเย็บผ้า ที่บ้านมารีนาเป็นเวลา 2 ปี และได้รับเกียรติจากบิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รันต์ ประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม่ มอบวุฒิบัตร

จากนั้น ต่อด้วยกิจกรรม รับชมการแสดงของน้องเยาวชนหญิงในบ้านมารีนา ที่ได้ ร่วมแบ่งปันความสุข ความยินดีด้วยการแสดงต่างๆ ให้เพื่อนพี่น้องได้รับชมกัน บรรยากาศเต็มด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะที่ทุกคนได้มอบให้แก่กันและกัน

1521423950123

วันภาษาและวัฒนธรรม&การรณรงค์กองบุญข้าว

เมื่อ วันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2018 วันภาษาและวัฒนธรรม ได้มารวมจัดงานวันภาษาและวัฒนธรรม&การรณรงค์กองบุญข้าวประจำปี 2018 ณ เปียงหลวง ต.แม่กิ๊ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน โดยมี คุณพ่อ ดอมีนิกซาวีโอ สถิต สะอิ
เป็นเจ้าอาวาส โดยโอกาสการจัดงานครั้งนี้ บิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ได้มาเยี่ยมและเป็นกำลังใจให้กับสัตบุรุษในเขตวัดด้วย การจัดงานครั้งนี้มีบรรดาบาดหลวง นักบวช ชาย หญิง และมีผู้ใหญ่มีความรู้ประสบการณ์หลายท่าน มาแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องกองบุญข้าว Taj wif meiz taj geiz pgaz K’nyau (ข้าวอร่อย คนดี มีคุณธรรม) บุญที่ได้ในการจัดงานครั้งนี้จะไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือต่อไป ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านที่ร่วมงานรณรงค์กองบุญข้าวครั้งนี้ด้วย

ฉลองวัดนักบุญคามิลโล เชียงราย

วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2018
พ่อออกเดินทางตั้งแต่ 05.30 น. เพื่อไปฉลองวัดนักบุญคามิลโล บ้านศรีวิเชียร อ.เมือง จ.เชียงราย ถึงบ้านเณรคามิลเลียน เวลา 09.00 น. พบคุณพ่อยออากิม อธิการ คุณพ่อเอกชัย ผลวารินทร์ เจ้าอาวาส คุณพ่ออัครพันธ์ นันทวานิช คุณพ่อพงษ์ศิริ สังวาลย์เพชร ฉลอง 25 ปีแห่งชีวิตสงฆ์
09.30 น. แห่ไปที่วัด มีการแสดงจากเยาวชนของวัด และเยาวชนห้วยตอง
10.30 น. เริ่มมิสซา เด็กช่วยพิธีเป็นเด็กพิเศษ ระหว่างมิสซามีเยาวชนและผู้ใหญ่รับศีลกำลัง 15 คน
นักบุญคามิลโลเกิด 25 พฤษภาคม ค.ศ. 1550 ใช้ชีวิตเป็นทหาร ชอบการพนัน แต่กลับใจ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1575 “ทุ่มเทชีวิตเพื่อผู้ป่วย” สิ้นใจวันที่ 14 กรกฎาคม ค.ศ. 1614
ศูนย์คามิลเลียน บ้านศรีวิเชียร เชียงราย มีเด็ก-เยาวชน 225 คน สามเณรเล็ก 10 คน เด็กพิเศษ 36 คน ซิสเตอร์มารีอาบัมบีน่า ช่วยงานอภิบาล

ภาวนาเพื่อเอกภาพคริสตชน (คาทอลิกและโปรแตสแตนท์)

เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2018 เวลา 19.00 น คริสตชนคาทอลิกและโปรแตสแตนท์ ได้ภาวนาเพื่อเอกภาพคริสตชน ความเป็นหนึ่งเดียวกัน (คาทอลิกและโปรแตสแตนท์) หัวข้อ “พระหัตถ์ของพระเจ้าทรงพลานุภาพ” (เทียบ อพย.15:16) ณ อาสนวิหาร พระหฤทัยเชียงใหม่
มีบิชอป บรรดาบาดหลวง ศาสนจารย์และและสัตบุรุษ ได้แห่เข้ามาในโบสถ์เพื่อทำการเริ่มพิธีภาวนา มีบทเทศน์ และให้พรแก่สัตบุรุษ หลังพิธีมีอาหารว่างสำหรับทุกคนและได้พูดคุยกันในโอกาสนี้ก่อนที่จะแยกย้ายกันกลับบ้านต่อไป

0

คาร์ดินัลปาโรลินเลขาธิการแห่งสันตะสำนัก (นายกรัฐมนตรี……

คาร์ดินัลปาโรลินเลขาธิการแห่งสันตะสำนัก (นายกรัฐมนตรีของวาติกัน):
เพื่อที่คูเรียจะได้เป็นผู้ช่วยพระสันตะปาปาอย่างแท้จริง

การให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าววาติกัน:  สมณสาส์นเตือนใจ “ความชื่นชมยินดีแห่งความรัก(Amoris Laetitia)”เกิดจากความจริงใหม่ที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงนำเสนอด้วยความเฉลียวฉลาด พระศาสนจักรขอร้องคนหนุ่มสาวให้ช่วยกันเผยแพร่พระวรสาร

วันที่ 11มกราม 2018

พระคาร์ดินัลปีเอโตร ปาโรลิน

ในการให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าววาติกันในหลายๆเรื่อง ในประเด็นที่เกี่ยวกับการปฏิรูปโรมัน คูเรีย พระคาร์ดินัลปีเอโตร ปาโรลิน (เลขาธิการแห่งรัฐ) กล่าว่าเป้าหมายของการปฏิรูป คือ “เพื่อที่คูเรียจะได้กลายเป็น เครื่องมือในการช่วยสมเด็จพระสันตะปาปาได้อย่างเกิดผลแท้จริง”

เมื่อพูดถึงขั้นตอนที่ได้ทำไปแล้วเกี่ยวกับโครงการประชุม“C9” พระคาร์ดินัลพูดถึงการกลับใจพร้อมกับอธิบายว่า นี่คือ “จิตตารมย์ล้ำลึกที่ควรที่จะเป็นแรงบันดาลใจในการปฏิรูปทุกอย่าง” เฉกเช่นที่การกลับใจเป็น “มิติพื้นฐานแห่งชีวิตคริสตชน”

สำหรับเรื่องราวต่างๆที่มีการพูดถึงกันมากคือ สมณสาส์นเตือนใจความชื่นชมยินดีแห่งความรัก(Amoris Laetitia)ซึ่ง “เกิดจากความจริงใหม่ที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงนำเสนอด้วยความเฉลียวฉลาดและด้วยความมานะพากเพียร” เอกสารดังกล่าวเป็นการขอร้องให้มีการช่วยเหลือชีวิตครอบครัว “นอกเหนือไปจากที่ครอบครัวเป็นที่รักของพระศาสนจักรและครอบครัวกำลังเผชิญกับปัญหามากมายอยู่ในโลกขณะนี้” พระคาร์ดินัลปาโรลินได้กล่าว

นอกจากนี้แล้วเลขาธิการแห่งสันตะสำนัก นครรัฐวาติกันยังกล่าวด้วยว่าในปี ค.ศ.2018 นี้ พระศาสนจักรจะมุ่งเป้าไปที่บรรดาเยาวชน และจะกระทำด้วยวิธีการใหม่โดย “ขอร้องพวกเขาให้ทำสิ่งที่พวกเขาสามารถทำได้สำหรับพระศาสนจักรและพวกเขาสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างเพื่อการเผยแพร่พระวรสาร”

ในการสัมภาษณ์ดังกล่าวซึ่งจัดทำทางวีดีโอด้วยในเว็บไซต์ www.vaticannews.vaแต่การสัมภาษณ์ต้องหยุดชงักลงเพราะพระสันตะปาปาฟรังซิสกำลังจะเสด็จไปเยือนประเทศชิลีและเปรู  ตามคำบอกเล่าของพระคาร์ดินัลจะมีสิ่งท้าทายอยู่ 2 ประการที่พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงมีอยู่ในพระทัย นั่นคือ 1 บทบาทของชนพื้นเมืองและ 2 การต่อสู้กับคอรัปชั่น  ข้าพเจ้าคิดว่าการเยือนของพระสันตะปาปาครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดา แต่เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นท้าทายอย่างมาก” พระคาร์ดินัลปาโรลินสรุป

(วิษณุ ธัญญอนันต์ – เก็บเรื่องนี้มาฝากเพื่อการไตร่ตรอง)

ฉลองท่านบุญราศี นิโคลัส บุญเกิด กฤษบำรุง

เมื่อ วันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2018 เวลา 19.00 น. ณ อาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่ โดยบิชอป ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธานพิธี มีพี่น้องสัตบุรุษ เยาวชน นักเรียน นักศึกษา มาร่วมพิธีประมาณ 250 คน บรรยากาศพิธีเป็นไปอย่างเรียบง่ายแต่ชวนศรัทธา และอยู่ท่ามกลางอากาศที่ค่อนข้างเย็นกาย แต่คงอุ่นใจที่ได้รับพรจากท่านบุญราศีนิโคลัส คุณพ่อบุญเกิด กฤษบำรุง กันทุกคน

IMG_9221