ประชุมบาดหลวงประจำเดือนสิงหาคม 2559

เมื่อวัน พุธ ที่ 10 สิงหาคม 2559 บาดหลวงสังฆมณฑลเชียงใหม่ มีการจัดการประชุมประจำเดือน พิธีบูชาขอบพระคุณ โดยคุณพ่อ เรสเตลลี อันตน (บาดหลวงคณะซาเลเซียน)
– คุณพ่อศราวุธ แฮทู แบ่งปันเกี่ยวกับ ข้อบัญญัติกฏหมายพระศาสนจักร ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปคดีที่เกี่ยวกับการเป็นโมฆะของการแต่งงาน
– คุณพ่อธรรมนูญ จินดาดุจสายชล แบ่งปันเกี่ยวกับการสัมมนาที่พัทยา เรื่อง “สิทธิของผู้พิการ”
– ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ตามด้วยวาระของพระคุณเจ้า

DSC02029

การชุมนุมเคารพศีลมหาสนิทนานาชาติ ครั้งที่ 51

การชุมนุมเคารพศีลมหาสนิทนานาชาติ ครั้งที่ 51
24-31 มกราคม 2016 ณ เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์

บทนำ

ศีลมหาสนิท คือชีวิตและพันธกิจของพระศาสนจักร ที่ทำให้พระศาสนจักรถือเกิดขึ้นผ่านทางการมาร่วมพิธีบิปังของคริสตชนในระยะเริ่มแรก อีกทั้ง หล่อเลี้ยงพระศาสนจักรให้เจริญเติบโตและเป็นปึกแผ่นมั่นคงอย่างในปัจจุบัน พระศาสนจักรจัดให้มี “การชุมนุมเคารพศีลมหาสนิทนานาชาติ (International Eucharistic Congress)” ทุกๆ 4 ปี โดยมีเป้าหมายเพื่อ ส่งเสริมจิตสำนึกเรื่องศีลมหาสนิทเป็นศูนย์กลางในชีวิตและพันธกิจของพระศาสนจักรคาทอลิก, ช่วยเหลือและพัฒนาความเข้าใจในการเฉลิมฉลองพิธีกรรม และสร้างความสนใจมิติด้านสังคมของศีลมหาสนิท

การชุมนุมเคารพศีลมหาสนิทนานาชาติ จัดขึ้นครั้งแรกที่เมืองลีล์ล (Lille) ประเทศฝรั่งเศสในปี ค.ศ. 1881 ในสมณสมัยของสมเด็จพระสันตะปาปา เลโอที่ 13 ในช่วงแรกจัดงานเป็นประจำเกือบทุกปีหรือทุก 2-3 ปี โดยจัดขึ้นในทวีปยุโรปถึง 26 ครั้ง จากนั้นจึงหมุนเวียนไปจัดในทวีปอื่น ในการจัดการชุมนุมแต่ละครั้งหากจัดขึ้นที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี สมเด็จพระสันตะปาปาจะเสด็จเป็นองค์ประธานด้วยพระองค์เอง ส่วนในประเทศอื่นพระองค์จะส่งพระคาร์ดินัลองค์หนึ่งเป็นตัวแทน

ประเทศฟิลิปปินส์เคยเป็นเจ้าภาพจัดงานชุมนุมเคารพศีลมหาสนิทนานาชาติมาแล้วในครั้งที่ 33 ปี ค.ศ. 1937 ที่กรุงมะนิลา และได้รับการบันทึกว่ามีชาวฟิลิปปินส์จำนวนมากมาร่วมเฉลิมฉลองการชุมนุมเคารพศีลมหาสนิทครั้งนั้น นอกนั้นยังมี 3 ประเทศในเอเชียที่เคยเป็นเจ้าภาพจัดงานชุมนุมศีลมหาสนิทนานาชาติ ได้แก่ อิสราแอล อินเดีย และเกาหลีใต้ ในการชุมนุมแต่ละครั้งมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ การเคารพศีลมหาสนิท การแห่ศีลมหาสนิท กิจกรรมทางวัฒนธรรม การเรียนคำสอน การบอกเล่าเป็นพยาน และการประชุมเชิงปฏิบัติการ

การชุมนุมเคารพศีลมหาสนิทนานาชาติ ครั้งที่ 51

การชุมนุมเคารพศีลมหาสนิทนานาชาติ ครั้งที่ 51 ระหว่างวันที่ 24-31 มกราคม2016 จัดขึ้นที่เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ แหล่งกำเนิดของคริสตศาสนาในฟิลิปปินส์และตะวันออกไกล เพราะเซบูเป็นที่คุณพ่อเปโดร วัลเดอร์รามา (Fr. Pedro Valderrama) คณะเอากุสติเนียนที่มาพร้อมกับเฟอร์ดินานด์ มาเจลลัน (Ferdinand Magellan) ได้โปรดศีลล้างบาปแรกแก่ชาวพื้นเมืองของฟิลิปปินส์ในปี ค.ศ. 1521 ซึ่งอีก 5 ปีข้างหน้าพระศาสนจักรในฟิลิปปินส์จะฉลองครอบรอบ 5 ศตวรรษแห่งความเชื่อและการแพร่ธรรม

หัวข้อที่ใช้ในการชุมนุมครั้งนี้คือ “พระคริสตเจ้าทรงดำรงอยู่ในท่าน ทรงเป็นความหวังเพื่อให้ท่านได้รับความรุ่งเรือง (Christ in you, our hope of glory)” โดยเน้นถึงศีลมหาสนิทซึ่งเป็นแหล่งที่มาและเป้าหมายของพันธกิจของพระศาสนจักร (เทียบ คส 1:24-29) ที่แสดงถึงความเชื่อมโยงกันระหว่างศีลมหาสนิท พันธกิจ และความหวังของคริสตชนโดยหวังให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีประสบการณ์และความเข้าใจเกี่ยวกับศีลมหาสนิท พบการเปลี่ยนแปลงกับองค์พระผู้เป็นเจ้าในพระวาจาและยัญบูชาของพระองค์ เพื่อเราจะได้มีชีวิตที่ครบบริบูรณ์ (เทียบ ยน 10:10)

นอกนั้น ยังมุ่งหวังให้เป็นโอกาสสำหรับการค้นพบทางความเชื่อที่กล้าหาญและแน่วแน่ยิ่งขึ้น ในอันที่จะปฏิบัติพันธกิจคริสตชนในโลกและสังคมที่มีความแตกต่าง สวนทางกับความเชื่อและค่านิยมพระวรสาร การพบปะกับพระคริสตเจ้าในศีลมหาสนิทสามารถเป็นแหล่งความหวังสำหรับโลก เมื่อเราได้เปลี่ยนแปลงตัวเราให้เป็นเหมือนกับพระองค์ มีความกระตือรือร้นที่จะนำผู้อื่นให้ได้รับการอภัย การบำบัดรักษา ความรักและความครบบริบูรณ์อย่างที่เราได้รับและมีประสบการณ์

การชุมนุมเคารพศีลมหาสนิทนานาชาติ ครั้งที่ 51 มีพิธีเปิดด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณโดย พระคาร์ดินัลชาร์ลส์ มอง โบ (Card. Chales Maung Bo, SDB) ผู้แทนพระสันตะปาปาจากอัครสังฆมณฑลย่างกุ้ง ประเทศพม่า ที่จัตุรัสอิสรภาพ (Plaza Independenzia) ของเมืองเซบู เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม ค.ศ. 2016 หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นของเซบู “ซันสตาร์” ลงข่าวว่ามีผู้เข้าร่วมพิธีเปิดประมาณ 350,000 คน เต็มพื้นที่ของจัตุรัสและยาวไปตามถนนประมาณครึ่งกิโลเมตร มีผู้แทนจากประเทศต่างๆ 73 ประเทศ ประมาณ 15,000 คน (รวมผู้แทนจากประเทศไทย 40 คน)

พระคาร์ดินัลมอง โบ ผู้แทนพระสันตะปาปา ได้บอกกับผู้มาร่วมพิธีว่าสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงรักพวกท่านมาก พร้อมกับเรียกร้องให้ผู้มาร่วมการชุมนุมเคารพศีลมหาสนิท ครั้งที่ 51 ให้ยื่นมือช่วยเหลือคนจน “นี่คือการเรียกให้อุทิศตนเพื่อความยุติธรรมในโลก ศีลมหาสนิทเรียกให้ประกาศสงครามโลกครั้งที่ 3 เป็นการประกาศสงครามกับความยากจนและกับการผลิตอาวุธมากมายของโลก ขณะที่คนมากกว่าครึ่งพันล้านไม่มีอาหารเพียงพอ” อีกทั้งได้แนะนำชาวฟิลิปปินส์ให้แสดงออกถึงความยืดหยุ่นและความเชื่อในการเผชิญหน้ากับภัยธรรมชาติ และท้าทายประชาสัตบุรุษทั้งมวลที่ไม่เพียงเคารพศีลมหาสนิท แต่ต้องทำให้ผู้อื่นได้สัมผัสกับความรักของพระเจ้า

สถานที่หลักในการจัดงานครั้งนี้คือโถงขนาดใหญ่ (IEC Pavilion) ในบริเวณบ้านเณรใหญ่ซานคาร์ลอส (San Carlos) ที่สร้างเพื่องานนี้โดยเฉพาะ สามารถจุผู้คนได้มากกว่าหมื่นคน ชั้นล่างเป็นสถานที่แจกอาหารและบูธขายของที่ระลึก หนังสือและศาสนภัณฑ์ ชั้นที่ 1 เป็นห้องประชุมใหญ่ มีชั้นลอยโดยรอบที่สามารถรองรับผู้มาร่วมงานได้อีก และวัดน้อยซึ่งมีการตั้งศีลมหาสนิทเพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้เฝ้าพระเยซูเจ้าในศีลมหาสนิท อีกทั้งจัดให้มีผู้เฝ้าศีลมหาสนิทเพื่องานนี้ และมีบาดหลวงคอยบริการศีลอภัยบาปสำหรับผู้ที่ต้องการคืนดีกับพระเจ้า

คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์
[email protected]

อ้างอิง  : http://dondaniele.blogspot.com/2016

มิสซาขอพระพรปีใหม่ของบาดหลวงเชียงใหม่

โอ กาสประชุมบาดหลวงที่ทำงานในสังฆมณฑลเชียงใหม่ครั้งแรกในวันที่ 6 มกราคม 2016 ที่ศูนย์สังฆมณฑลฯ โอกาสนี้พระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์ ได้ขอให้คุณพ่อซีริล นิพจน์ เทียนวิหาร เป็นประธานในการถวายมิสซาครั้งนี้ เนื่องในโอกาสที่คุณพ่อบวชครบ 41 ปี และเป็นบาดหลวงสังฆมณฑลองค์แรก ร่วมกับคุณพ่อเจริญ นันทการ โอกาสครบรอบบวช 25 ปี และคุณพ่อสมพงษ์ กัมพลกูล
โอกาสนี้คุณพ่อนิพนจ์ ได้ให้ข้อคิดว่า พระเยซูเจ้าได้มาอยู่ท่ามกลางมนุษยชาติเพื่อไถ่บาปมนุษย์ พระองค์แพร่ธรรมอยู่ท่ามกลางชุมชนและสวดภาวนา การทำงานแพร่ธรรมในสังคมปัจจุบันจะต้องทวนกระแสสังคมที่กำลังเผชิญกับปัญหาสังคมทั้งด้านความเป็นปัจเจกบุคคล การตามกระแสสังคมบริโภค จนทำลายธรรมชาติ การแพร่ธรรมของเราไม่ใช่ให้เขามาเป็นคริสตชนเท่านั้น แต่ให้เขาละทิ้งปีศาจไม่ต้องกลัวผีปีศาจอีกต่อไปแต่ขณะเดียวกันให้เขาได้พบกับความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าในวัฒนธรรมชุมชน ในธรรมชาติสิ่งแวดล้อมต่างๆ ด้วย ขอให้เราได้เห็นพระเยซูเจ้าเป็นพระเจ้าของเราไม่ใช่เป็นผีเป็นอย่างอื่นเหมือนกับบรรดาสาวกที่เห็นพระเยซูเจ้าเดินบนน้ำแล้วคิดว่าเป็นผี แต่พระเยซูเจ้าตรัสว่า “อย่ากลัวเป็นเราเอง” แม้การแพร่ธรรมของเราปัจจุบันจะมีปัญหาอุปสรรคต้องทวนกระแสสังคมก็ตามแต่พระองค์อยู่กับเราเสมอ ดังนั้น “ทำใจดีๆ ไว้อย่ากลัวเป็นเราเอง”
ในช่วงเวลาร่วมรับประทานอาหารด้วยกัน ได้มีการจับฉลากแลกของขวัญในบรรดาบาดหลวงด้วยกันในโอกาสปีใหม่ แบบพี่แบบน้องกันเอง

ฉลองวัดแม่พระปฏิสนธินิรมล เมืองงาม

เมื่อ วันที่ 5-6 ธันวาคม 2558 คุณพ่อเจ้าอาวาส เยาวชนและพี่น้องสัตบุรุษได้เตรียมฉลองวัดเนื่องในโอกาสสมโภชแม่พระปฏิสนธินิรมล ซึ่งแม่พระปฏิสนธินิรมลได้ป็นองค์อุปถัมภ์ของวัด โดยได้รับเกียรติจากบิชอปฟรังซิสเซเวียร์วีระ อาภรณ์รัตน์เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ

เนื่องด้วยวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในค่ำคืนวัน 5 ทางวัดได้จัดพิธีวันพ่อเช่นเดียวกัน ในเวลา 17:00 น รับประธานอาหารด้วยกันเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันพ่อ เวลา 18:30 น เริ่มพิธีบูชาขอบพระคุณสุขสำราญแด่คุณพ่อทุกท่าน เป็นภาพบรรยากาศที่น่าประทับใจมากๆซึ่งสัตบุรุษได้มาร่วมพิธีเต็มวัด

หลังจากนั้น ได้จัดพิธีจุดเทียนถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีการแสดงบนเวทีของนักเรียนและเยาวชนบ้านเมืองงาม และในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากคุณครูนาฏศิลป์ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา แม่อายได้ส่งการแสดงที่ได้รับชัยชนะจากการประกวดระดับประเทศมาให้ชมด้วย และการแสดงของเด็กๆเยาวชนของเมืองงาม ในโอกาสวันพ่อแห่งชาตินี้พระคุณเจ้าได้มอบเกียรติบัตรแด่คุณพ่อดีเด่น คุณพ่อดีเด่นในปีนี้ได้แก่  คุณครูปีโอ สนอง เจริญธรรม

ในวันที่ 06 ธันวาคม 2558 เจ้าอาวาสร่วมกับพี่น้องสัตบุรุษ ได้จัดฉลองวัดประจำปีในโอกาสฉลองวัดแม่พระปฏิสนธินิรมล โดยได้รับเกียรติจากพระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ มาเป็นประธานในพิธี พร้อมกับบาดหลวงร่วมในพิธีกว่าสิบองค์ นอกจากนั้นโอกาสนี้ได้มีพิธีโปรดศีลกำลังแก่เด็กและเยาวชนจำนวน 25คน และมีพี่น้องสัตบุรุษร่วมฉลองเป็นจำนวนมากจนล้นออกมานอกวัดทีเดียว หลังพิธีมิสซาแล้วบรรดายาวชนได้เตรียมของที่ระลึกให้กับบาดหลวงทุกองค์  ซึ่งเป็นงานฝีมือของพี่น้องสัตบุรุษในหมู่บ้านเอง

50 ปีซิสเตอร์แม่ปอน และ 50 ปีเจ้าคณะ

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2015 ซึ่งตรงกับวันสมโภชพระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล และเป็นธรรมเนียมของซิสเตอร์แม่ปอน หรือชื่อทางการ คือ “ซิสเตอร์คณะภคินีแพร่ธรรมแห่งพระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล” ถือเป็นวันก่อตั้งคณะด้วย และปีนี้เป็นโอกาสครบรอบ 50 ปีของการก่อตั้งคณะโดยพระคุณเจ้าแบร์นาร์ด ลูเซียน ลากอสต์ (คณะเบธาราม) และครบรอบ 50 ปีของการถวายตนในชีวิตนักบวชของซิสเตอร์ซีซีลีอา ลาวา ปูลือ เจ้าคณะ ซึ่งเป็นสมาชิกคนแรกของคณะด้วย ดังนั้นปีนี้ทางคณะจึงจัดให้มีการฉลองเป็นพิเศษกว่าทุกปีที่วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ แม่ปอน ซึ่งเป็นบ้านแรกเริ่มของคณะ โดยได้รับเกียรติจากพระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน

โอกาสนี้มีบาดหลวงนักบวชทั้งชาย-หญิง และพี่น้องสัตบุรุษร่วมโมทนาคุณพระเจ้าและยินดีกับซิสเตอร์เป็นจำนวนมาก พร้อมกันนี้ มีสมาชิกคณะอีก 2 คนปฏิญาณตนตลอดชีพคือ ซิสเตอร์ มารีโยเซฟ เนาวนิต ก้อยงามเลิศ และซิสเตอร์ เซซีลีอา สายทอง เต็มอรุณรุ้ง ปัจจุบันซิสเตอร์แม่ปอนมีสมาชิกคณะทั้งหมด 55 คน ทำงานรับใช้พระศาสนจักรในเขตสังฆมณฑลเชียงใหม่ตามวัดต่างๆ และสังฆมณฑลนครสวรรค์ด้วย และยังมีอีกหลายเขตวัดที่ต้องการซิสเตอร์ไปอยู่ประจำเพื่อช่วยสอนคำสอนและงานแพร่ธรรม เรียกว่าผลิตเท่าไหร่ก็ยังไม่พอ ดังนั้นในโอกาสอันน่ายินดีนี้ขอเชิญร่วมกันสวดภาวนาเพื่อกระแสเรียกในการติดตามพระคริสตเจ้ารับใช้เพื่อนมนุษย์ในฐานะนักบวชให้มีจำนวนมากๆ ครับ

ชุมนุมเยาวชนเมืองงาม

ชุมนุมเยาวชนเมืองงาม
วันที่ 10-11 กรกฎาคม 2015
ณ บ้านเมืองงาม ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

คุณพ่อศศิน โหม่โพ เจ้าอาวาสบ้านเมืองงาม ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์ประสานงายเยาชนคาทอลิกสังฆมณฑลเชียงใหม่ได้ร่วมกันจัดชุมนุมเยาวชนเมืองงาม ระหว่างวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2015 ณ บ้านเมืองงาม ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ในหัวข้อ “ผู้ใดมีใจเมตตาย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับพระเมตตา” มธ 5:7 มีเยาวชนเข้าร่วมประมาณ 60 คน เพื่อเตรียมเยาวชนเข้าสู่ค่ายระดับชาติในช่วงเดือนตุลาคมนี้ ทางประธานเยาวชนเมืองงามเองได้มีความกระตือรือร้นอย่างยิ่งกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นโดยการให้มีการรวมตัวกันของกลุ่มเยาวชนในหมู่บ้านก่อนผ่านทางกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากนี้ได้มีการอุดหนุนเสื้อเยาวชนในจำนวนหนึ่งถึงแม้อาจจะไม่ได้มาร่วมค่ายระดับชาติในเดือนตุลาคมนี้กันทุกคนแต่พวกเขารู้ตื่นเต้นและมีชีวิตชีวา

กิจกรรมภาพรวมในคืนวันที่ 10 กรกฎาคม 2015 เป็นการลงทะเบียนและนันทนาการเพื่อให้แต่ละคนได้รู้จักกันมากขึ้นโดยการเล่นเกม การร้องเพลง การเต้นประกอบเพลงเป็นต้น

กิจกรรมภาพรวมภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2015 ช่วงเช้ามีกิจกรรมสองช่วงคือการแบ่งปันพระวาจาหัวข้อ “ผู้ใดมีใจเมตตาย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับพระเมตตา” มธ 5:7และการระดมความคิดในหัวข้อบทบาทหน้าที่ของเยาวชนคาทอลิกซึ่งก่อนเริ่มกิจกรรมได้มีการสวดแบบบีบรีโอดราม่าและการสวดพระเมตตาเพื่อให้เยาวชนได้คุ้นเคยกับการสวดในรูปแบบต่างๆในตอนบ่ายมีกิจกรรมพื้นบ้านและเล่นกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์กันภายในกลุ่มให้แนบแฟ้มยิ่งๆขึ้นและหลังมิสซามีการสวดภาวนาแบบเทเซ่ด้วยการปิดการชุมนุมเยาวชนเมืองงามในครั้งนี้

คุณพ่อศศิน โหม่โพ เจ้าอาวาสบ้านเมืองงามได้ฝากข้อคิดถึงเยาวชนว่า “เราเป็นเยาวชนเราต้องรู้จักบทบาทและหน้าที่ของตนเองและทำหน้าที่ของตนเองนั้นให้ดีและเต็มที่”

กำหนดการต้อนรับพระธาตุนักบุญยอห์น ปอลที่ 2 และนักบุญยอห์น ที่ 23 ………

กำหนดการต้อนรับพระธาตุนักบุญยอห์น ปอลที่ 2 และนักบุญยอห์น ที่ 23 พระสันตะปาปา มีดังนี้ครับ

1 กรกฎาคม 2015
10.00 น. ขบวนแห่อย่างสง่าจากสำนักมิสซังฯ มายังอาสนวิหารพระหฤทัย โดยจะประกอบวจนพิธีกรรม ณ เวทีลานอเนกประสงค์ (โดม) โรงเรียนพระหฤทัย และหลังจากการเคารพพระธาตุแล้ว ขบวนแห่เชิญพระธาตุเข้าเก็บรักษาในอาสนวิหาร
19.00 น. บูชาขอบพระคุณ และรับพระคุณการุณย์ฯ บริเวณหน้าอาสนวิหารฯ โดยพระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์

2 กรกฎาคม 2015
08.15 น. เชิญพระธาตุไปยังโรงเรียนเรยีนาเชลี

3 กรกฎาคม 2015
08.00 น. เชิญพระธาตุไปยังโรงเรียนมงฟอร์ต (ประถม)
19.30 น. เชิญพระธาตุไปยังบ้านมารีน่า

4 กรกฎาคม 2015
เชิญพระธาตุไปยังบ้านดอนบอสโก ดอยสะเก็ด  (09.00 น.-17.00 น.)

5 กรกฎาคม 2015
08.30 น. ขบวนแห่จากอาสนวิหารพระหฤทัยไปยังวัด นักบุญยอเซฟ แม่ริม และมีพิธีบูชาขอบพระคุณที่วัดแม่ริมเวลา 10.00 น.

6 กรกฎาคม 2015
เวลา 19.30 น. ภาวนาเทเซ่ และรับศีลอภัยบาป

7 กรกฎาคม 2015
เวลา 19.30 น. สวดสายประคำพระเมตตาและพิธีบูชาขอบพระคุณ

8 กรกฎาคม 2015 เช้า
8.30 น. เดินทางเคลื่อนขบวนอัญเชิญพระธาตุไปยังวัดน.ไมเกิ้ล การีกอยส์ อ.เชียงดาว
10.00 น. พิธีส่งมอบพระธาตุ
10.30 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ

การอบรมสัมมนาเรื่องพิธีกรรมกลุ่มบาดหลวงและนักบวช

มื่อวันที่ ๑๑-๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ศูนย์สังฆมณฑลเชียงใหม่ แผนกพิธีกรรม นำโดยคุณพ่อศศิน โหม่โพ หัวหน้าแผนกฯ ได้จัดการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับพิธีกรรมแก่กลุ่มบาดหลวงและนักบวชในสังฆมณฑล โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ๒ ท่านมาให้การอบรมแบ่งปันความรู้ ได้แก่ คุณพ่อสำราญ วงศ์เสงี่ยม อดีตอาจารย์วิทยาลัยแสงธรรม ปัจจุบันเป็นเจ้าอาวาสวัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ ดอนเชียงคูณ สังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง และคุณพ่ออันโตนีโอ วาลแชกกี เลขาธิการคณะกรรมการคาทอลิเพื่อพิธีกรรม เรื่องที่ให้การอบรมแบ่งปันประกอบด้วย พิธีบูชาขอบพระคุณ ปีพิธีกรรม สัญลักษณ์ในพิธีกรรม และการประยุกต์พิธีกรรมเข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่น นอกจากการบรรยายแล้ว จัดให้มีการแบ่งกลุ่มศึกษากรณีตัวอย่างพิธีสมรสตามประเพณีวัฒนธรรมของคนเมือง โม้ง และปกาเกอะญอ เพื่อการนำมาปรับเข้าสู่พิธีกรรมศีลสมรสคาทอลิก และช่วงสุดท้ายมีการอภิปรายซักถามประเด็นข้อสงสัย ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนามีความชัดเจนมากขึ้นกับข้อสงสัยในหลากหลายเรื่องที่เกี่ยวกับพิธีกรรม การอบรมสัมมนาครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 46 คน

25 ปีชีวิตสงฆ์คุณพ่อดอมินิกซาวีโอ สมพงษ์ กัมพลกูล

มื่อ14-15 พฤษภาคม 2015 วัดอัครเทวดามีคาแอล บ้านขุนแปะ ได้จัดฉลองครบรอบบวช 25 ของคุณพ่อสมพงษ์ กัมพลกูล ซึ่งเป็นลูกวัดบ้านขุนแปะ โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากพระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน พร้อมกับบาดหลวง 33 องค์ นักบวชและพี่น้องสัตบุรุษทั้งในหมู่บ้านและจากเขตวัดต่างๆ ที่คุณพ่อเคยทำงานมาร่วมยินดีเป็นจำนวนมาก พร้อมกับเพื่อนร่วมรุ่นเช่น คุณพ่อพงษ์เทพ ประมวลพร้อม คุณพ่อเปโตร ปิยะชาติ มะกรครรภ์ จากอัครสังฆมณลกรุงเทพฯ คุณพ่อเสกสม กิจมลคง จากสัฆมณฑลจันทร์บุรี มาร่วมด้วย

คืนก่อนฉลองได้มีมิสซาเพื่อเตรียมจิตใจโดยคุณพ่อณรงค์ชัย หมั่นศึกษา พร้อมกับเพื่อนบาดหลวงทั้งสังฆมณฑลและเบธาราม หลังมิสซามีการแสดงบนเวทีมีศีลปินเพื่อชีวิตโดยดิปุนุ๊ สร้างความสนุกสนานให้กับชาวบ้านและผู้มาร่วมงาน คุณพ่อได้ให้ข้อคิดว่า “วันที่ 14 เป็นวันฉลองนักบุญมัทธีอัส ซึ่งได้รับเรียกจากพระเยซูเจ้า และบทอ่านได้พูดถึงพระเยซูเจ้าตรัสว่าพระบิดาเจ้าได้รับพระสิริรุ่งโรจน์จากการที่พระเยซูเจ้าพระบุตรได้ปฏิบิติภารกิจที่พระบิดาได้มอบให้จนสำเร็จบริบูรณ์ พี่น้องหมู่บ้านขุนแปะก็เช่นกันได้ทำให้พระบิดาเจ้าได้รับพระสิริรุ่งโรจน์ก็โดยการยอมรับความเชื่อและปฏิบัติความเชื่ออย่างเข้มแข็งจนมีลูกหลานได้เข้าบวชเป็นทั้งบาดหลวงและนักบวชในคณะต่างๆ ด้วย แต่ภารกิจของเรายังไม่จบยับต้องออกไปเพื่อประกาศข่าวดีนี้ให้กับผู้ที่ยังไม่มีโอกาสอีกจำนวนมาก โดยพระเยซูเจ้าสัญญาว่าจะอยู่กับเราเสมอและตลอดไป

วันที่ 15 มิสซา 10.00 น. โดยพระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน ตอนหนึ่งของบทเทศน์ พระคุณเจ้าได้ให้ข้อคิดว่า หมู่บ้านขุนแปะ ได้รับความเชื่อโดยการเข้ามาแพร่ธรรมของคณะเบธารามประมาณ 50 กว่าปี มีลูกวัดเป็นบาดหลวง 4 องค์ และมีซิสเตอร์ที่ไปบวชในคณะต่างๆ รวมทั้งลูกหลานที่ออกไปเป็นผู้นำชุมชน หน่วยงานองค์กรต่างๆ จำนวนมาก ซึ่งแสดงถึงพระพรของพระเจ้าและความเชื่อความศรัทธาของพี่น้องที่นี่ วันนี้เรายินดีกับคุณพ่อสมพงษ์ที่ครบรอบบวชเป็นสงฆ์ 25 ปี แต่จริงๆ แล้วไม่ใช่เพียงฉลองพ่อสมพงษ์เท่านั้น เป็นเป็นการฉลองของหมู่บ้านที่ได้รับพระพรจากพระองค์และพี้น้องก็ได้ตอบรับความเชื่อและข่าวดีโดยผ่านทางมิสชันนารีนี้

ประวัติคุณพ่อสมพงษ์ กัมพลกูล เกิดเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2498 ที่บ้านผาดำ Leisooklov เดิมชื่อภาษาปกาเกอะญอว่า ส่านูพอ บิโข่
ประวัติการศึกษา ระดับชั้นประถมปีที่ 1-3 โรงเรียนบ้านแม่ปอน
ประถม 4- ม.ศ. 3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
พ.ศ. 2517-2518 ศึกษาที่วิทยาลัยครูเชียงใหม่
พ.ศ. 2519-2521 เป็นครูสอนที่โรงเรียนบ้านแม่ปอน
พ.ศ. 2522 ศึกษาที่ศูนย์ศาสนธรรม อำเภอสามพราน ศูนย์ซีซี
พ.ศ. 2523-2514 เป็นครูคำสอนประจำศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่
พ.ศ. 2525 ตัดสินใจเข้าบ้านเณรและเตรียมตัวที่บ้านเณรกลางโคราช
พ.ศ. 2526 – พ.ศ. 2532 ศึกษาที่วิทยาลัยแสงธรรม
บวชเป็นบาดหลวงวันที่ 24 พฤษภาคม 2533 ที่วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ แม่ปอน

ประวัติการทำงานหลังบวชเป็นบาดหลวง

พ.ศ. 2533-2539 เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญเปาโล แม่สะเรียง
พ.ศ. 2540 เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญปาตริก บ้านป่าตึง (แม่แจ่ม)
พ.ศ. 2541-2545 เป็นเจ้าอาวาสวัดนักบุญเซซีลีอา ห้วยต้นนุ่น และผู้อำนวยการศูนย์คาทอลิกขุนยวม
พ.ศ. 2546-2551 เป็นเจ้าอาวาสวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ แม่ฮ่องสอน
พศ.. 2552 ทำงานบุกเบิกงานแพร่ธรรมกับพี่น้องชาวปกาเกอะญอที่อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
พ.ศ. 2553 เป็นเจ้าอาวาส วัดนักบุญยอห์นบัปติสต์ แม่โถ อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
พ.ศ. 2554- ปัจจุบัน เป็นเจ้าอาวาสเขตวัดนักบุญเปโตร ขุนแม่ลา อำเถอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

แผนกพิธีกรรมจัดการอบรมเรื่องพิธีกรรมแก่เด็กและเยาวชน

ะหว่างวันที่ 8 – 10 เมษายน 2558 ณ ศูนย์มิสซังเชียงใหม่ แผนกพิธีกรรม สังฆมณฑลเชียงใหม่ได้จัดการอบรมเรื่องพิธีกรรมแก่เด็กและเยาวชนจากเขตวัดต่างๆ จำนวน 77 คน โดยแบ่งเป็นสองเรื่อง คือ “ผู้ช่วยพิธีกรรม” เด็กและเยาวชนเข้าร่วมจำนวน 43 คน มีคุณพ่อศศิน โหม่โพ หัวหน้าแผนกพิธีกรรมและคุณพ่อชาคริต แซ่ท้าว กรรมการแผนกพิธีกรรมเป็นวิทยากร และ “ผู้อ่านพระคัมภีร์” เด็กและเยาวชนเข้าร่วมจำนวน 34 คน มีบิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ คุณพ่อชาญชัย ศรีสุทธิจรรยา และซิสเตอร์ศรีจันทร์ เจริญศิลป์เป็นวิทยากร การอบรมมีผลให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับพระคัมภีร์เบื้องต้น การหาบทอ่านประจำวัน วิธีการอ่านพระคัมภีร์อย่างถูกต้อง ทั้งรูปแบบการอ่านและกริยาท่าทาง การรู้จักขั้นตอนการช่วยพิธีมิสซา ของถวาย วิธีการโยนกำยาน อุปกรณ์ การตกแต่งพระแท่น เป็นต้น