ฉลองวัดนักนักบุญยอแซฟกรรมการ แพร่

นั กบุญ ยอแซฟ คือกรรมกรที่สุภาพถ่อมตัว แต่ว่ายิ่งใหญ่ แห่งเมืองนาซาเร็ธ

ตั้งแต่วันที่ วันที่ 29-30 เมษายน -1 พฤษภาคม 2558 คุณพ่อสันติ ยอเปย ได้เชิญคุณพ่อชูชาติ ศรีวิชัยรัตน์ มาเทศน์ตรีวาร 3 คืน ให้กับคริสตชนวัดนักนักบุญยอแซฟกรรมการ แพร่
และวันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2558 พระคุณเจ้า ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานฉลองวัดนักนักบุญยอแซฟกรรมการ แพร่ มีบาดหลวง นักบวช สามเณร คุณครู และคริสตชนบริเวณใกล้เคียงได้มาร่วมยินดีด้วยอย่างคับคั่ง

ในโอกาสฉลองวัดนักนักบุญยอแซฟกรรมการ แพร่ ครั้งนี้ คุณพ่อเจ้าอาวาส ซิสเตอร์ บุคลากรในโรงเรียนและสัตบุรุษวัดนักนักบุญ ยอแซฟกรรมการ แพร่ ขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมฉลองวัดในครั้งนี้ ขอให้นักบุญ ยอแซฟกรรมกร ตอบแทนความรัก น้ำใจดีให้กับทุกท่านอย่างเต็มเปี่ยมและนำเรามุ่งไปหาพระคริสตเจ้า พระผู้ใถ่ของมนุษยชาติ พระบุตรพระเจ้าด้วยเทอญ

สงฆ์สังฆมณฑลเชียงใหม่เข้าเงียบประจำปี 2014

ฝ่าย บุคลาภิบาลและชีวิตสงฆ์ได้จัดให้มีการเข้าเงียบประสงฆ์สังฆมณฑลเชียงใหม่ประจำปีระหว่างวันที่ 10-15 พฤศจิกายน 2014 ที่บ้านเซนต์หลุยส์ธรรมสถาน ของคณะเซนต์คาเบรียล โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากคุณพ่อสมชัยสมชัย พิทยาพงศ์พร และคุณพ่อร็อค ชีวิน สุวดินทร์กูร สองอาจารย์ด้านชีวิตจิตสามเณราลัยแสงธรรม ได้ให้การฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับสมาธิในการภาวนาแบบของนักบุญเทเรซา เป็นที่ประทับใจของบรรดาคุณพ่อที่เข้ารับการฝึกปฏิบัติในครั้งนี้ และชั่วโมงสุดท้ายมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การภาวนาและแนวทางในการนำไปใช้กับพี่น้องสัตบุรุษที่วัดในโอกาสปีรณรงค์ BEC ต่อไป ปิดด้วยพระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับพระคัมภีร์ฉบับคาทอลิกที่ได้จัดพิมพ์เรียบร้อยแล้ว และให้บาดหลวงนำไปรณรงค์ให้กับพี่น้องสัตบุรุษตามเขตวัดต่างๆ ใช้พระคัมภีร์ฉบับคาทอลิกต่อไป

เยี่ยมคริสตชนอาข่า ที่แม่พร้าว จ.แพร่

บ่าย วันศุกร์ที่ 12 กันยายน คุณพ่อบุญเลิศ สร้างกุศลในพสุธา พาเดินทางจากเชียงใหม่ไปวัดนักบุญยอแซฟกรรมกร จ.แพร่ พบคุณพ่อสันติ ยอเปย เจ้าอาวาส ถวายมิสซาเวลา 18.30 น. พร้อมกับซิสเตอร์ ชาวบ้านประมาณ 20 คน และเด็กหอพักประมาณ 20 คน
เช้าวันเสาร์ที่ 13 กันยายน ซิสเตอร์กฤษดี ชื่นชมน้อย ครูใหญ่โรงเรียนเทพพิทักษ์ ร่วมเดินทาง 2 ชั่วโมง (100 กว่ากิโลเมตร) ขึ้นเหนือไปที่บ้านแม่พร้าว วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ พบคุณอมร อมรสิริวิวัฒน์ และชาวบ้านให้การต้อนรับ มีคริสตชนคาทอลิก 22 ครอบครัว 90 คน มีพี่น้องคริสเตียน 6 ครอบครัว และศาสนาดั้งเดิม 20 ครอบครัว ชุมชนแห่งนี้มีครูอาเจ อมรสิริวิวัฒน์ สมัยคุณพ่ออันเยโล กัมปาโญลี มาแพร่ธรรม ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 เราถวายมิสซา 11.00 น. หลังมิสซามีการแสดงของชาวบ้านด้วย
ชาวบ้านตอบรับมิสซาเป็นภาษาอาข่า มีโรงเรียนของหมู่บ้าน มีเด็ก 38 คน มีมิสซาเดือนละครั้ง แต่ชาวบ้านสวดด้วยกันทุกอาทิตย์ หากมีครูคำสอนอาข่าน่าจะดีมาก

การเรียนรู้สิทธิมนุษยชนและสันติภาพ ที่ศิริมาตย์เทวี

วันที่ 22-23 มกราคม 2014 องค์กรสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ ได้จัดกิจกรรมอบรมให้กับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 พร้อมทั้งคณะคุณครูที่เกี่ยวข้องในวิชาความรู้ด้านนี้ ได้ร่วมกิจกรรมความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชน และสันติภาพ ที่โรงเรียนศิริมาตย์เทวี อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นอธิบายภาพ จากโจทย์ที่วิทยากรได้นำเสนอหัวข้อมา ซึ่งตัวแทนกลุ่มนักเรียนได้แสดงความรู้ที่ตนมีเป็นอย่างดี ทั้งนี้ขอขอบคุณ คุณพ่อสันติ ยอเปย และคุณพ่อวิบูรณ์ ลิขิตธรรม ที่อำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นอย่างดี

สรุปกิจกรรมงาน Bible Games สังฆมณฑลเชียงใหม่

17 สิงหาคม ลำปาง

งาน Bible Games เขต 3 (ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน) สังฆมณฑลเชียงใหม่

วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2013 ณ โรงเรียน อรุโณทัย ลำปาง

ผนกพระคัมภีร์สังฆมณฑลเชียงใหม่ได้จัดงานไบเบิลเกมส์ เขต 3 ณ โรงเรียนอรุโณทัยลำปาง มีหน่วยงานที่เข้าร่วม 11 หน่วยงาน มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 200 คน กิจกรรมเริ่มด้วยวจนพิธีกรรม และการแห่พระคัมภีร์โดยมีนักเรียนฟ้อนรำถวายเกียรติแด่พระวาจาของพระเจ้า  ต่อด้วยกล่าวเปิดงานโดยอธิการคณะภคินีพระหฤทัยพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ ซิสเตอร์ประทุม   สิงห์มัจฉา  คุณพ่อเอกสิทธิ์ ทัฬหะกุลธร เป็นประธานในพิธี  และยังเป็นพิธีกรด้วยกันกับมาเซอร์ มารีอักเนส บัวทรัพย์ คณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร มีการแข่งขันระหว่างหน่วยงาน สลับกับการแข่งขันส่วนบุคคล ซึ่งในจำนวนเด็ก 40 คน ที่ได้สมัครแข่งขันรายบุคคล มี 16 คน ที่ได้คะแนนสูงสุด และอีกหลายคนที่ห่างแค่ 1-2 คะแนนเท่านั้น

การจัดงานในครั้งนี้คณะกรรมการแผนกพระคัมภีร์ฯ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้อำนวยการโรงเรียนอรุโณทัยลำปาง อธิการคณะพระหฤทัยพระเยซูเจ้า คุณพ่อเจ้าวัด และบุคคลกรครูจากโรงเรียนอรุโณทัยลำปางเป็นอย่างดี ทั้งในด้านการจัดสถานที่จัดงาน อาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ขอบคุณคุณพ่อ ซิสเตอร์ ครูคำสอน พี่เลี้ยง และผู้เข้าร่วมงานทุกๆ ท่านที่มีส่วนทำให้งานไบเบิลเกมส์ เขต 3 สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

หน่วยงานที่ชนะการแข่งขัน มีดังนี้
หน่วยงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ มี 2 หน่วยงานดังนี้
  1.    โรงเรียนอรุโณทัยลำปาง
  2.    บ้านสวนพระหฤทัยลำปาง
หน่วยงานที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง มี 2 หน่วยงานดังนี้
  1.    ศูนย์สงเคราะห์เนเมเซีย (แจ้ห่ม)
  2.    วัดนักบุญยอห์นอัครสาวก พะเยา
หน่วยงานที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง มี 1 หน่วยงานดังนี้
  1.    ศูนย์คาทอลิกแม่พระราชินีแห่งสันติภาพแจ้ห่ม
หน่วยงานที่ได้รับรางวัลชมเชย มี 1 หน่วยงาน ดังนี้
  1. วัดแม่พระแห่งภูเขาคาร์แมล งาว

24 สิงหาคม ขุนยวม
สรุปกิจกรรมงาน Bible Games สังฆมณฑลเชียงใหม่

งาน Bible Games เขต 5 แม่ฮ่องสอน สังฆมณฑลเชียงใหม่

วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2013 ณ ศูนย์คาทอลิกขุนยวม

ผนกเยาวชนได้ร่วมมือกับแผนกพระคัมภีร์ สังฆมณฑลเชียงใหม่ จัดงานไบเบิลเกมส์ ในเขต 5 แม่ฮ่องสอน ณ ศูนย์คาทอลิกขุนยวม มีคุณพ่อซิสเตอร์ และครูคำสอนจาก เขตวัดต่างๆ ได้นำนักเรียนและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 200 คน จาก 5 หน่วยงาน ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มแข่งขัน 8 กลุ่ม บรรยากาศของการจัดงานเต็มไปด้วยเนื้อหาพระคัมภีร์ ให้เด็กและเยาวชนตอบ ทั้งเป็นกลุ่มและรายบุคคล วิธีการนำเกมส์ของพิธีกรทำให้เด็กและเยาวชนสนุกกับการตอบคำถามและกิจกรรมต่างๆ ตลอดทั้งวัน

ขอขอบคุณเซอร์มารีย์อักแนส บัวทรัพย์ อธิการและผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม ซิสเตอร์พรรณี จารุวิภาค ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ จอมทองที่มาเป็นพิธีกร คุณ ยุทธชัย เงินหล้า เจ้าหน้าที่แผนกงานเยาวชนที่มาเป็นผู้นำกิจกรรมตลอดทั้งวัน และ คุณสิริ เจริญธรรม ที่ได้อำนวยความสะดวกหลายอย่างในการจัดงานอีกด้วย ขอขอบคุณ คุณพ่อทูน   ประภาสสันต์ เจ้าอาวาสวัดแม่พระแห่งลูกประคำ ขุนยวม และคุณพ่อประภาส สายธารวนาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาสและรับผิดชอบศูนย์ขุนยวม สำหรับความร่วมมือที่ดีเยี่ยม

ขอบคุณคุณพ่อจากเขตวัดต่างๆ ซิสเตอร์คณะแม่ปอน ครูคำสอน พี่เลี้ยง และผู้เข้าร่วมงานทุกๆ ท่านที่มีส่วนทำให้งานไบเบิลเกมส์ เขต 5 เป็นงานที่เด็กเยาวชนสนใจ และต้องการให้มีการจัดอีกต่อไป

31 สิงหาคม พาน
สรุปกิจกรรมงาน Bible Games สังฆมณฑลเชียงใหม่

งาน Bible Games เขต 4 เชียงราย สังฆมณฑลเชียงใหม่

วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2013 วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ พาน เชียงราย

ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่ นำโดยคุณพ่อ เอกสิทธิ์ ทัฬหะกุลธร ร่วมมือกับแผนกพระคัมภีร์ฯ จัดงานไบเบิลเกมส์ในเขต 4 ที่วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ อำเภอพาน ในวันเสาร์ ที่ 31 สิงหาคม 2013 มีเด็ก เยาวชน มาร่วมกิจกรรม 261 คน จาก 13 หน่วยงาน และมีคุณพ่อ ซิสเตอร์ พี่เลี้ยง รวมเป็นทั้งหมด 341 คน

โดยมีการแข่งขันเป็นกลุ่มระหว่าง 16 กลุ่ม และการแข่งขันรายบุคคล มีคนสมัครทั้งหมด 50 คน ทำให้มีบรรยากาศแห่งความกระตือรือร้นของเด็กในการร่วมกิจกรรม คณะกรรมการแผนกพระคัมภีร์ประทับใจในความร่วมมือของ คุณพ่อวิบูรณ์ ลิขิตธรรม บราเดอร์ไวพจน์ บุญสวัสดิ์รักษา และสามเณรเล็กสังฆมณฑลเชียงใหม่ ที่ได้เตรียมทุกอย่างอย่างดี เริ่มตั้งแต่การวางแผน เตรียมสถานที่ ซ้อมบทเพลงที่ช่วยสร้างบรรยากาศในการสวดภาวนาในการแห่พระคัมภีร์และในพิธีมิสซา และยังคอยบริการทุกคนที่มาร่วมงานด้วยความเอาใจใส่ และด้วยใจรัก

ขอบคุณคุณพ่อดุรงค์ฤทธิ์ กระบวนศิริ เจ้าอาวาสวัดแม่พระองค์อุปถมภ์ พาน คุณพ่อสันติ ยอเปย ผู้อำนวยการโรงเรียน คุณพ่อ ซิสเตอร์ ครูคำสอน พี่เลี้ยง ที่พาเยาวชนมาร่วมงานทุกท่าน ทำให้เยาวชนสามารถร่วมงานอย่างมีความสุข

เกี่ยวกับโครงการ

“เพื่อท่านจะได้รู้ว่าคำสอนที่ได้รับมานั้นเป็นความจริง” (ลก1:4)

กิจกรรมปีแห่งความเชื่อจัดโดยแผนกพระคัมภีร์สังฆมณฑลเชียงใหม่

เกี่ยวกับโครงการ
แผนกพระคัมภีร์สังฆมณฑลเชียงใหม่ ออกโครงการ Bible Games สัญจร ในพระวรสารนักบุญลุกา โดยแบ่งกิจกรรมเป็น 3 ประเภทและช่วงเวลาดังนี้

1. กิจกรรมภายในหน่วยงานที่ร่วมโครงการ

เป็นการศึกษาพระวรสารนักบุญลูกาตามเอกสารแนะนำที่คณะกรรมการฯจัดเตรียมให้ซึ่งเริ่มตั้งแต่เมื่อเคือน พ.ค. 2013

2. การจัดงาน Bible Games ทั้งรายบุคคลและระดับหน่วยงาน ทั้ง 5 เขตของสังฆมณฑลเชียงใหม่
ซึ่งอยู่ในระหว่างการดำเนินงานและมีลำดับการจัดงาน Bible Games ในแต่ละเขตดังนี้:

เขต 3: ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน     ในวันที่ 17 สิงหาคม 2013
เขต 5:  แม่ฮ่องสอน                      ในวันที่ 24 สิงหาคม 2013
เขต 4: เชียงราย                          ในวันที่ 31 สิงหาคม 2013
เขต 2: จอมทอง                         ในวันที่ 07 กันยายน 2013
เขต 1:  เชียงใหม่                       ในวันที่ 7 ธ.ค. 2013

3. การจัดงาน Bible Games รอบสุดท้าย ทั้งรายบุคคล และระหว่างหน่วยงานที่ได้คะแนนที่ดี    ที่สุดของทุกเขต ซึ่งจะจัดขึ้นตอนบ่ายในวันที่ 7 ธ.ค. 2013 ที่เชียงดาว