เยี่ยมคริสตชนบ้านแม่ต๋งและแม่ทา

เมื่อ วันที่ 3-5 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา คุณพ่อ บุญเลิศ สร้างกุศลในพสุธา พร้อมกับซิสเตอร์ลำดวน ซิสเตอร์ สุนีย์ คุณสิริ และน้อง ๆ ผู้สนใจคณะแม่ปอน 4 คน พากันไปเยี่ยมคริสตชนที่บ้านแม่ต๋งและบ้านแม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ที่นี่ (บ้านแม่ต๋ง) ห่างจากเชียงใหม่ไม่ถึง 50 กิโลเมตร แต่ถนนรถยนต์ยังไม่เข้ามา ไฟฟ้าก็ไม่มี คุณสิริก็พาพวกเราถึงปากทางหมู่บ้าน จากนั้นพวกเราก็เดินต่อไปอีก 5 กิโลเมตรจนถึงหมู่บ้าน มีคริสตชนจำนวน 5 ครอบครัวประมาณ 20 กว่าคน แต่เป็นเวลาเกือบ 2 ปีแล้วที่ไม่มีคุณพ่อไปเยี่ยม คริสตชนที่นี่ส่วนใหญ่ย้ายมาจากเขตแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ก่อนนั้นเป็นเขตรับผิดชอบของเขตวัดแม่ปอน แต่ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของอาสนวิหารพระหฤทัย หมู่บ้านนี้อาจจะแปลกกว่าที่อื่นเพราะมีป่าทึบติดบ้านเลย ที่อื่น ๆ นั้นส่วนใหญ่ป่าห่างจากบ้านเป็นกิโล บรรยากาศที่นี่ดีมาก กลางคืนเริ่มจะหนาวแล้ว เราเริ่มต้นคืนแรกด้วยการสวดสายประคำ และอธิบายถึงความสำคัญของการสวดสายประคำ และมีมิสซาเย็นวันเสาร์และเช้าวันอาทิตย์ และและหลังอาหารเช้าวันอาทิตย์เราก็เดินกลับมาที่จุดนัดพบและคุณสิริก็มารับอีกครั้ง จากนั้นก็ไปต่อที่หมู่บ้านแม่ทา มีคริสตชนอยู่ประมาณ 10 คน เราก็ทำพิธีมิสซาอีกครั้ง และหลังอาหารเที่ยงแล้วก็เดินทางกลับ

วันสื่อมวลชนสากลครั้งที่ 48 ที่เชียงใหม่

วันสื่อมวลชนสากลครั้งที่ 48
1-3 สิงหาคม ค.ศ. 2014 ณ มิสซังโรมันคาทอลิก สังฆมณฑลเชียงใหม่
โดยสื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลเชียงใหม่ ร่วมกับ สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

“สื่อมวลชนในการรับใช้วัฒนธรรมแห่งการเผชิญหน้ากัน”

“อินเทอร์เน็ต” (Internet) เปิดโอกาสมากมายให้กับการสัมผัสและความเป็นหนึ่งเดียวกัน นี่คือสิ่งที่ดีแท้ นี่คือของขวัญจากพระเจ้า

โอ กาสวันสื่อมวลชนสากลครั้งที่ 48 ประจำปี 2014 สังฆมณฑลเชียงใหม่ได้รับเกียรติจากสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยให้เป็นเจ้าภาพสถานที่จัดกิจกรรมประจำปีระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2014

สำหรับการจัดกิจกรรมวันสื่อมวลชนสากลครั้งที่ 48 นี้ทางทีมงานสื่อมวลชนสังฆมณฑลเชียงใหม่ ได้ปรับรูปแบบกิจกรรมเป็นการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างทีมงานสื่อมวลชนของสังฆมณฑลฯ โดยมีการจัดอบรมเรื่องการเขียนข่าวประกอบภาพถ่าย และการถ่ายภาพในรูปแบบต่างๆ ให้กับผู้เข้ารับการอบรมครั้งนี้จำนวน 86 คนด้วยกัน โดยในวันที่ 1 สิงหาคม 2014 ได้รับเกียรติจากสื่อมวลชนคาทอลิกส่วนกลาง ซึ่งนำโดยคุณพ่ออนุชา ไชยเดช ผู้อำนวยการสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยและทีมงาน ให้การอบรมเกี่ยวกับการเขียนข่าวในรูปแบบต่างๆ เช่น ข่าวเจาะลึก ข่าวกิจกรรม และการบรรยายภาพข่าวต่างๆ และทางทีมงานยังได้ประชาสัมพันธ์งานสิ่งพิมพ์อุดมสาร และงานเว็บไซต์ใหม่ของสื่อมวลชนฯ

จากนั้นในวันที่ 2 สิงหาคม 2014 ช่วงเช้าได้มีการประชาสัมพันธ์ข่าวจากทีมงาน CBN Siam  เชียงใหม่ (http://www.cbnsiam.com) ในการให้ได้รับความรู้และทราบข่าวการเปิดตัว 3D Animation เรื่อง Superbook นำทีมโดยคุณคาเร็น คล่องตรวจโรค นิติโรจน์สกุล พร้อมทีมงานประชาสัมพันธ์การสั่งซื้อพร้อมทั้งฉาย Superbook ตอนเดวิดและโกลิอัท ต่อจากนั้นคุณพ่อณรงค์ชัยได้เชิญ ร.ศ. ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย แม่โจ้ และอาจารย์สมพร เกตุตะคุ ให้การบรรยายความรู้พื้นฐานการถ่ายรูปภาพอย่างไรให้เป็น ถ่ายรูปอย่างไรให้มีถูกต้องตามกระบวนการ พร้อมกันนี้ ดร.วิทยาฝึกถ่ายภาพในรูปแบบต่างๆให้เหมาะสมกับ

ส่วนตอนค่ำวันที่ 2 สิงหาคม 2014 และได้มีกิจกรรมเวทีเพลงเพื่อชีวิต สื่อสร้างสรรค์เพื่อประกาศข่าวดีที่โดมโรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ โดยเชิญศีลปินเพื่อชีวิต ชิ สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์ มาขับร้องบทเพลงพร้อมกับการแสดงของน้องๆ บ้านพรสวรรค์ และการแสดงชุดวิถีชีวิตชาวปกาเกอะญอจากศูนย์ประสานงานแพร่ธรรม ซึ่งนำโดยคุณถาวร กัมพลกูล และมีการสัมภาษณ์อาจารย์ ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย เกี่ยวกับบทบาทของสื่อต่อชีวิตและสังคมโดยคุณพ่ออนุชา ไชยเดช

วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2014 มีพิธีบูชาขอบพระคุณที่อาสนวิหารพระหทัย โดยพระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน และหลังพิธีมิสซาได้มีพิธีเปิดเว็บไซต์สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยอย่างเป็นทางการ คือเว็บไซต์ http://www.thaicatholicmedia.com โดยพระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์ พร้อมกับอาจารย์ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย ร่วมกับบรรดาคุณพ่อที่ร่วมในพิธีมิสซาในครั้งนี้ โอกาสนี้พระคุณเจ้าได้ให้ข้อคิดโดยสรุปข้อความจากพระสันตะปาปาฟรังซิสเกี่ยวกับวันสื่อมวลชนสากลว่า ขอให้เราใช้สื่อในทางสร้างสรรค์ ประกาศข่าวดี สื่อต้องเป็นตัวเชื่อมให้มนุษย์จะได้หันหน้าเข้าหากันพูดคุยกัน ให้กำลังใจ ให้ข่าวดีแก่กันและกันนั่นเอง สำหรับความเจริญก้าวหน้าของระบบสื่อสารมวลชนนั้นเป็นพระพรของพระเจ้าที่ประทานให้เรามนุษย์เพื่อใช้สำหรับประกาศข่าวดีและนำความรอดเป็นสื่อให้มนุษย์รู้จักพระองค์และใกล้ชิดพระองค์มากขึ้น

คณะโฟโคลาเรเชียงใหม่ ชวนพบปะครอบครัว

รูปภาพ1

โฟโคลาเรเชียงใหม่ มีความยินดีขอเชิญท่านร่วมกิจกรรม

วันเสาร์ที่ 26 – 27 กรกฎาคม 2014
เชิญชวน ครอบครัวของท่านพบปะ ซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งความยินดีที่เราจะใช้ชีวิตร่วมกันในครอบครัวใหญ่แห่งโฟโคลาเร เพื่อแบ่งปันประสบการณ์แห่ง

“ชีวิตความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และคุณค่าแห่งครอบครัว”

มีกิจกรรมพิเศษให้เด็กๆด้วย เริ่มการพบปะ วันเสาร์ที่ 26 เวลา 9 โมงเช้า ถึง วันอาทิตย์ เวลา บ่าย 2 โมง

ค่าลงทะเบียน ผู้ใหญ่ 400 บาท เด็กอายุ 3-12 ปี 150 บาท

ณ บ้านมารีนิรมล ต. ดอยแก้ว อ. จอมทอง เชียงใหม่
(เราเชื่อในความรักของพระเจ้าที่คอยดูแลเรา เมื่อเราแสวงหาพระอาณาจักรของพระองค์เป็นสิ่งแรก ฉะนั้น ขออย่าให้ค่าลงทะเบียนเป็นอุปสรรค ในการเข้าร่วมการพบปะในครั้งนี้ และขอให้แน่ใจได้ว่า เมื่อเราได้ตอบรับต่อพระองค์แล้ว เราจะไม่รู้สึกเสียดาย ในการทีเราจะได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ กับอีกหลายๆ ครอบครัว)
มีรถบริการไปจอมทอง รถออก เวลา 7.30 น.

ณ บ้านโฟโคลาเรหญิง (หมู่บ้านเวียงทอง ซอย 1)
ติดต่อ: *ประนอม : 053-270-725/094-720-9808 *ซานต้า : 086-915-7427 *ดาร์วิน : 089-555-9952

สัตบุรุษวัดนักบุญยวงบัปติสตา ปางอุ๋ง ร่วมสร้างถ้ำแม่พระ

สัตบุรุษวัดนักบุญยวงบัปติสตา ปางอุ๋ง ร่วมสร้างถ้ำแม่พระ

ข่าว ส่งต่อมาจากคุณพ่อชูชาติ ศรีวิชัยรัตน์ ว่าเมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม 2014 สัตบุรุษวัดนักบุญยวงบัปติสตา บ้านปางอุ๋ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างถ้ำแม่พระ โดยงบประมาณที่ร่วมกันบริจาค ซึ่งถ้ำแม่พระนี้สร้างขึ้นในบริเวณข้างวัดปางอุ๋ง เพื่อเป็นสัการสถานสำหรับสวดภาวนาสายประคำ และคำนับแม่พระอันเป็นที่รักของเราชาวคาทอลิกเป็นอย่างดี

โครงการ “ฟ้าใสแผ่นดินใหม่”

วัด แม่พระบังเกิด เชียงราย ได้สร้างบ้านให้แก่ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว คุณแก้วภา ใจอุ่น 40 ม. 10 ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย โครงการนี้ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย.2557 ที่ผ่านมา โดยได้รับการสนับจากผู้ที่มีน้ำใจดีโดยเฉพาะพี่น้องสัตบุรุษวัดพระมหาไถ่ กรุงเทพฯ ด้วยน้ำจิตน้ำใจอันงดงามของท่านก่อให้เกิดผลงานที่เป็นรูปธรรมดังนี้

พระคุณเจ้าถวายมิสซาที่วัดพระมารดาแห่งพระเมตตา บ้านเวียงคำฟ้า เขตเชียงแสน

หลัง จากพระคุณเจ้าวีระได้เสกและเปิดวัดนักบุญมาระโก บ้านรุ่งเจริญ ได้เดินทางต่อไปศูนย์คาทอลิกเชียงแสนเพื่อค้างคืนที่นั่น โดยมีคุณพ่ออนุรักษ์ ประจงกิจ เจ้าอาวาส และคุณพ่อประสิทธิ์ ตันเจริญ รองเจ้าอาวาส ให้การต้อนรับ วันรุ่งขึ้น วันอาทิตย์ที่ 25 พฤษภาคม ได้เดินทางไปยังวัดแม่พระแห่งพระเมตตา บ้านเวียงคำฟ้า เพื่อถวายมิสซาร่วมกับสัตบุรุษบ้านเวียงคำฟ้าและสัตบุรุษจากหมู่บ้านในเขตเชียงแสน และมีการรับมอบที่ดิน หมู่บ้านเวียงคำฟ้า เป็นหมู่บ้านจัดสรรเพื่อพี่น้องชนเผ่า เปิดใหม่ในปี ค.ศ. 2011 โดยมูลนิธิราชพลีเวียงคำฟ้า ในอาณาเขตพื้นที่ประมาณ 5,700 ไร่ ตั้งอยู่ในเขตตำบลดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย โดยมี ดร.บัณฑิต แสงเสรีธรรม เป็นผู้จัดการโครงการ ซึ่ง ดร. บัณฑิต เป็นคริสตชนเชื้อสายม้ง (นามสกุลเดิม แซ่ซ่ง) ที่เคยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขต อ.ปง จ.เชียงราย มีความตั้งใจที่จะมอบที่ดินจำนวนประมาณ 8 ไร่ ให้กับพระศาสนจักรเพื่อสร้างวัด หรือทำประโยชน์อื่นๆ ในงานแพร่ธรรม ปัจจุบันกลุ่มคริสตชนเติบโตขึ้นเป็น 28 ครอบครัว และยังมีครอบครัวคริสตชนใหม่เพื่อขึ้นเฉลี่ยเดือนละ 2 ครอบครัว ซึ่งบางส่วนเป็นคริสตชนดั้งเดิมที่ย้ายมาจากหมู่บ้านอื่น บางส่วนเป็นพี่น้องคริสเตียนที่ต้องการมาเป็นคาทอลิก บางส่วนเป็นพี่น้องที่นับถือประเพณีบรรพบุรุษที่ต้องการมาเป็นคริสตชน กลุ่มคริสตชนหมู่บ้านเวียงคำฟ้ามีจำนวนคริสตชนทั้งหมด 110 คน จำแนกเป็นชาติพันธุ์ม้ง 4 ครอบครัว อาข่า 24 ครอบครัว รับศีลล้างบาปแล้ว 65 คน เป็นผู้สมัครเตรียมตัวรับศีลล้างบาป 45 คน

ค่ายคำสอน วัดนักบุญนิโคลัส บ้านขุนกลาง

คุณ พ่อชูชาติ ศรีวิชัยรัตน์ เจ้าอาวาสวัดในเขตศูนย์โม้งคาทอลิก จัดให้มีการสอนคำสอน สำหรับสัตบุรุษของวัดนักบุญนิโคลัส บ้านขุนกลาง(ดอยอิทนนท์) เด็กและผู้ใหญ่ จำนวน 62 คน มีซิสเตอร์กรรณิการ์ เอี่ยมไธสง บรรดาซิสเตอร์คณะพระหฤทัยแห่งกรุงเทพฯ ผู้ฝึกหัด บราเดอร์คณะพระมหาไถ่ เป็นผู้นำการอบรม เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความสัมพันธ์กับพระเยซูเจ้า ทั้งในด้านศีลศักดิ์ พิธีกรรมและการภาวนา บรรดาผู้เข้ารับการอบรมต่างยินดีที่บรรดาซิสเตอร์ใด้มาอยู่ร่วมกับพวกเขาและได้ให้ความรู้ต่าง ๆ โดยมีครูคำสอนและนักศึกษาของศูนย์โม้งคาทอลิกร่วมให้การบริการ

ค่ายแม่บ้าน เขตวัดพระมหาไถ่ ศูนย์โม้งคาทอลิกเชียงใหม่

ค่ายคำสอน วัดนักบุญนิโคลัส บ้านขุนกลาง

วันที่ 27-30 มีนาคม 2014 คุณพ่อชูชาติ ศรีวิชัยรัตน์ จัดให้การอบรมกลุ่มแม่บ้านในเขตวัดของศูนย์โม้งคาทอลิก เพื่อฟื้นฟูจิตใจของบรรดาแม่บ้านให้เข้าใจในเรื่องศีลศักดิ์สิทธิ์ โดยเฉพาะศีลอภัยบาปและศีลสมรส และเพื่อให้เข้าใจบทบาทการเป็นผู้นำของวิถีชุมชนวัด และช่วยกระตุ้นให้บรรดาแม่บ้านตื่นตัว ไม่ปล่อยชีวิตตามความเฉื่อยชาของโลกวัตถุปัจจุบัน ซึ่งทุกคนดีใจที่มีโอกาสเข้ารับการอบรม พบปะสังสรรค์และพูดคุยกันถึงปัญหาต่าง ๆ นำทีมอบรมโดย คุณพ่อชาคริต แซ่ท้าว ครูคำสอน และนักศึกษาของศูนย์ฯ มีแม่บ้านเข้ารับการอบ จำนวน 54 คน ณ บ้านเรยีนา ดอยสุเทพ

ค่ายพ่อบ้าน เขตวัดพระมหาไถ่ ศูนย์โม้งคาทอลิกเชียงใหม่

ค่ายคำสอน วัดนักบุญนิโคลัส บ้านขุนกลาง

วันที่ 7-10 เมษายน 2014 คุณพ่อชูชาติ ศรีวิชัยรัตน์ คณะครูคำสอน นักศึกษา ได้จัดการอบรมพ่อบ้านของเขตวัดศุนย์โม้งคาทอลิก เพื่อฟื้นฟูคำสอน  จิตใจ  และสร้างแนวทางผู้นำของวิถีชุมชนวัด กระตุ้นให้พวกเขาตื่นตัว ในเรื่องจิตวิญญาณมากขึ้น โดยมีคุณพ่อชาคริต  แซ่ท้าว นำทีมอบรมที่บ้านมงฟอร์ต ดอยสุเทพ มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 48 คน

ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาของศูนย์คำสอนแม่ริม

ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาของศูนย์คำสอนแม่ริม

เมื่อ วันที่ 15 มีนาคม 2014 ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่ได้จัดประชุมพบปะผู้ปกครองของนักศึกษา เพื่อเป็นโอกาสให้คณะผู้ใหญ่ของศูนย์ได้รู้จักและพบปะพูดคุยกับผู้ปกครอง อีกทั้งเป็นการให้ผู้ปกครองได้เข้าใจถึงระบบการอบรมที่บุตรหลานของตนกำลังรับการฝึกอบรมและภาคภูมิใจในกระแสเรียกที่บุตรหลานได้รับในฐานะที่จะเป็นครูคำสอนในอนาคต โดยในงานได้มีการแนะนำบุคคลากรของศูนย์  ชมวีดีทัศน์สรุปกิจกรรมของศูนย์ตลอดปีที่ผ่านมา รับประทานอาหารเย็นด้วยกัน มีการนำเสนอถึงชีวิตครูคำสอนของสังฆมณฑลเชียงใหม่ และมีการแบ่งปันประสบการณ์ของศิษย์เก่ารวมท้ังฟังความในใจของตัวแทนผู้ปกครองที่กล่าวถึงความรู้สึกของตนที่มีต่อลูกๆ ที่เตรียมตัวเป็นครูคำสอน

ประชุมศิษย์เก่าแม่ริมรุ่นที่ 15-17

ศิษย์ เก่าของศูนย์คำสอนแม่ริมรุ่นที่ 15-17 จำนวน 20 คนมาประชุมพบปะกันประจำปี ณ ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15-16 มีนาคม 2014 เริ่มตั้งแต่ในภาคเช้ามีการบรรยายถึงหัวข้อ “ปีผู้รับพระพรแห่งความเชื่อ 2014” โดยคุณพ่อเอกสิทธิ์ ทัฬหะกุลธร จากนั้นมีการแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตครูคำสอนของแต่ละคน ในภาคบ่าย บรรดาศิษย์เก่าได้ประชุมวางแผนงานและร่างโครงการที่จะทำร่วมกันในปี 2014  และในวันที่ 16 มีนาคม 2014 ศิษย์เก่าได้ร่วมงานปิดปีการศึกษาของรุ่นน้องและได้ร่วมเป็นเจ้าภาพเลี้ยงสังสรรค์แสดงความยินดีกับรุ่นน้องในตอนค่ำอีกด้วย

ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาของศูนย์คำสอนแม่ริม

อบรมฟื้นฟูจิตใจ กลุ่มกิจกรรมคาทอลิกฆราวาส 2014

วัน เสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2014 ผู้แทนสภาภิบาลและกลุ่มกิจกรรมคาทอลิกฆราวาสระดับวัดและเจ้าหน้าที่สังฆมณฑลเชียงใหม่ ได้เข้ารับการอบรมฟื้นฟูจิตใจ ณ มิสซังโรมันคาทอลิกเชียงใหม่ จุดประสงค์เพื่อเพิ่มประสบการณ์ความเชื่อ เรียนรู้ประวัติ แนวปฏิบัติ จิตตารมณ์และบทบาทหน้าที่ของแต่ละกลุ่มฯ ในการแพร่ธรรม ฝึกทำงานแบบองค์รวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อส่งเสริมปีผู้รับพระพรแห่งความเชื่อและวิถีชุมชนวัดให้เข้มแข็ง โดยมีวิทยากรที่มาให้ความรู้ คือ พระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์, คุณพ่อชูชาติ ศรีวิชัยรัตน์ และคุณพ่อธงชัย สุวรรณใจ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม ชาย-หญิงจำนวน 35 คน

50 ปี ชุมชนแห่งความเชื่อ เขตวัดนักบุญเปโตร แม่ลาน้อย

ระ หว่างวันที่ 27-28 ธันวาคม ค.ศ. 2013 บิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ได้รับเชิญจากคุณพ่อธรรมนูญ จินดาดุจสายชล เจ้าอาวาสวัดนักบุญเปโตร แม่ลาน้อย ให้เป็นประธานฉลองคริสต์มาสในวันที่ 27 ธันวาคม และฉลอง 50 ปี ชุมชนแห่งความเชื่อ เขตวัดนักบุญเปโตร แม่ลาน้อย ในวันที่ 28 ธันวาคม

ในวันที่ 27 ธันวาคม สัตบุรุษจากเขตและหมู่บ้านต่างๆ เดินทางมาถึงวัดนักบุญเปโตร แม่ลาน้อย เพื่อร่วมงานอย่างต่อเนื่อง ภายในงานมีการขายของต่างๆ เช่น ศาสนภัณฑ์ หนังสือ – วีซีดี ปกาเกอะญอ เสื้อ จากฝ่ายเยาวชน และกองบุญข้าว อีกทั้งมีจำหน่ายของที่ระลึก 50 ปี แม่ลาน้อย เป็นเสื้อและวีซีดีเพลง มีการจัดนิทรรศการประวัติความเป็นมาของเขตแม่ลาน้อย และเวลาประมาณ 17.00 น. พระคุณเจ้าวีระ ได้เดินทางมาถึงวัดนักบุญเปโตรแม่ลาน้อย ได้ทักทายสัตบุรุษและชมนิทรรศการ และร่วมรับประทานอาหารเย็น

เวลา 19.00 น. พระคุณเจ้าวีระ บรรดาบาดหลวง เจ้าอาวาสวัดพุทธในหมู่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น และสัตบุรุษ ร่วมกันจุดเทียนชัยถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จากนั้นมีการนำเสนอประวัติความเป็นมา 50 ปี แม่ลาน้อย ต่อด้วยการแสดงละครศักดิ์สิทธิ์จากเยาวชนบ้านมารีนาเชียงใหม่ ประมาณ 25 คน และเวลา 20.00 น. พระคุณเจ้าวีระ บรรดาบาดหลวงนมัสการพระกุมาร และชักดาวขึ้นสู่ยอดเสา และเริ่มพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองคริสต์มาส

เวลา 21.30 น. พระคุณเจ้าวีระ เจ้าอาวาสวัดพุทธ และบรรดาผู้นำท้องถิ่น ร่วมตีฆ้องเปิดงานฉลองคริสต์มาส ตามด้วยการจุดพลุ การแสดงจากกลุ่มแม่บ้าน บรรดาเด็ก – เยาวชนจากหมู่บ้านต่างๆ นักดนตรีมากมายมาร่วมฉลองกันอย่างครึกครื้น การแสดงกว่า 10 รายการ ในวันนี้มีสัตบุรุษมาร่วมงานกว่า 2,000 คน

วันที่ 25 ธันวาคม เวลา 09.00 น. มีการแห่ฉลองสมโภช 50 ปี ชุมชนแห่งความเชื่อ เขตวัดนักบุญเปโตร แม่ลาน้อย จากทางเข้าหมู่บ้านมาที่วัดนักบุญเปโตรอย่างยิ่งใหญ่ และเริ่มพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภช 50 ปี แม่ลาน้อย ในเวลา 10.00 น. โดยพระคุณเจ้าวีระ เป็นประธานในพิธี ร่วมกับบรรดาบาดหลวงและพี่น้องสัตบุรุษ

กว่า 50 ปี ของเขตแม่ลาน้อย แสดงให้เห็นถึงพระพรและพระหรรษทานแห่งความเชื่อ ที่เป็นผลจากการแพร่ธรรมของบรรดามิสชันนารีคณะพระหฤทัยพระเยซูเจ้าแห่งเบธาราม ที่ได้เอาใจใส่พี่น้องปกาเกอะญอตามหมู่บ้านต่างๆ ด้วยความรักเอาใจใส่ตามแบบฉบับของพระเยซูเจ้านายชุมพาบาล จากคนสู่คน จากคนสู่หมู่บ้าน และจากหมู่บ้านสู่อีกหมู่บ้านหนึ่ง จนแพร่ขยายความเชื่อกลายเป็นชุมชนแห่งความเชื่อจนถึงปัจจุบัน