ฉลองวัดนักบุญเปโตร ขุนแม่ลา

ฉลองวัดนักบุญเปโตร ขุนแม่ลา
13 -14  ธันวาคม 2019

วันที่ 13-14 ธันวาคม มีงานชุมนุมผู้อาวุโส  เขต 4  จ.แม่ฮ่องสอน  โอกาสฉลอง 350 ปี มิสซังสยามมีบรรดาผู้อาวุโส  มาร่วมงานประมาณ 150 คน

คุณพ่อ  คำมา  อำไพพิพัฒน์   เจ้าอาวาส   คุณพ่อสิทธิชัย  สัญญานที   ผู้ช่วยเจ้าอาวาส คุณพ่อศราวุธ  แฮทู  และคุณประภา  วงศ์จอมพร แผนกผู้สูงอายุ  เป็นเจ้าภาพจัดงาน
วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม  เวลา 19.00 น. มิสซา โดยคุณพ่อศราวุธ  เป็นประธาน  วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม มีอาหารเช้า 07.30 น.  มีโปรดศีลอภัยบาป  และบริการตรวจสุขภาพแก่ผู้
9.00 – 10.00 น. บิชอปพบผู้อาวุโส
11.00 น. มิสซาฉลองวัด
หลังมิสซามีมอบเกียรติบัตร  แก่ ผู้อาวุโสแบบอย่างคริสตชน ที่มาวัดสม่ำเสมอ  มีสตรี 2 คน  ใน 24 คน
คุณพ่อบุญเลิศ  สร้างกุศลในพสุธา  อุปมุขนายก  เป็นประธานมิสซา  เสาร์ที่ 27 เมษายน 2019 ในงานชุมนุมเยาวชน  เขต 4  โปรดศีลกำลัง  และเสกวัด  (พ่อติดประชุม CBF 50 ปี  ทีกรุงโรม)
ขอบคุณพระเจ้าที่โปรดให้มีผู้ช่วยบริจาค  และสร้างวัดที่สวยงาม  เหมาะกับสัตบุรุษขุนแม่ลา

 

                                                                                                       ฟ.วีระ  อาภรณ์รัตน์  รายงาน

ฉลองวัดแม่พระปฏิสนธินิรมล เมืองงาม

8 ธันวาคม 2019

บ่ายวันเสาร์เดินทางจากป่าตึงไปถึงเมืองงามเวลา 19.00 น. ประมาณ 5 – 6 ชั่วโมง อากาศหนาวครับ พักที่บ้านคุณพ่อมงคล – สิริ เจริญธรรม

คุณพ่อโชคดี ดำรงอนุรักษ์ เป็นเจ้าอาวาส (ซิสเตอร์แม่ปอนเข้าเงียบประจำปี จึงไม่สามารถอยู่ได้) มีสวดตอนทุ่มหนึ่ง 19.30 น. พ่อโชคดี และครู เป็นพิธีกรนำการแสดงบนเวที(ใหม่)ข้างวัด

แม่บ้านคนหนึ่งมาขับบททา ขอบคุณพระเจ้าที่ให้เธอมีสุขภาพดี มีคนให้ 200 บาท เธอบอกเยอะเกินไป ให้หมาก ให้กำลังใจ มีการแสดงของเด็กๆ เยาวชน กะเหรี่ยงคอยาว ถึงสามทุ่ม ก็จบการแสดง

วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม สัปดาห์ที่ 2 เตรียมรับเสด็จคริสต์มาส มิสซา 10.00 น. มีบาดหลวงจากฝาง จากห้วยบง คามิลเลี่ยน และเยสุอิต ประมาณ 8 คน ชาวบ้านจากห้วยงู ฯลฯ ประมาณ 400 คน

ชาวบ้านขับร้องเพลงวัดดีมากๆ นำหนังสือเพลงจากบ้านมากันเอง มีร้านขายรูปพระ ขายดี (ปีหน้า จะฉลอง 60 ปีชุมชนวัด ) หลังรับประทานอาหาร เราแวะไปสวดที่สุสาน ภาวนาให้โรซา หน่อเอ๊ เจริญธรรม ผู้ล่วงลับ มารดาของคุณพ่อมงคล – สิริ

วัดเมืองงามเป็นวัดใหญ่ ชาวบ้านและเยาวชนเข้มแข็ง มีกระแสเรียกเป็นบาดหลวง นักบวชพอควร

++++++++++
ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์ รายงาน

พิธีการอำลาส่งเสด็จ ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน 6

ฉลองวัดแม่พระลูกประคำ ขุนยวม

ปกติฉลองแม่พระลูกประคำ   ตรงวันที่  7  ตุลาคม  แต่เราเลื่อนมาวันอาทิตย์ที่  17  พฤศจิกายน ตรงวันฉลอง  60 ปีมิสซังเชียงใหม่พอดี พระคุณเจ้าพิบูลย์  มาพบชาวบ้านคืนวันเสาร์เพื่อตั้งกลุ่มอาสาสมัครโคเออร์  และมิสซา เวลา 19.15  น.  เน้นจิตตารมณ์  ยากจน  ซื่อสัตย์  และสุภาพ

20.15 -21 .00 พ่อสนทนากับเยาวชนของศูนย์ประมาณ 40 คน  ระดับ ม.1-ม.5

เช้าวันอาทิตย์  มีชาวบ้านจากห้วยต้นนุ่น  ขุนแม่ลา  เมียนมา (23 คน)  และหมู่บ้านใกล้เคียง ประมาณ 450 คน มาร่วมฉลองวัด
9.30 น.  ฉายวีดีทัศน์  60 ปี แห่งพระมิสซังเชียงใหม่   หลังมิสซามีตัวแทน  กล่าวขอบคุณ  ทั้งภาษาไทย  และภาษาอังกฤษด้วย  เพราะมีบาดหลวงเมียนม่า  เพื่อนคุณพ่อธรรมนูญ  (เคยเรียนด้วยกัน  9 ปีที่แล้วที่ฟิลิปปินส์)  มาร่วมมิสซา
ท่านพิบูลย์  กล่าวชมพี่น้องปกาเกอะญอว่ามีกระแสเรียกมากในปัจจุบัน  ขอให้มีลูกมากขึ้นอย่าเหมือนคนในเมืองที่มีลูกน้อย

หลังมิสซารับประทานอาหารร่วมกัน   การมาฉลองวัดนี้  เตือนใจเราว่า  แม่พระรักลูกทุกคน  ขอให้สวดสายประคำทุกวัน  และภาวนาเพื่อการเสด็จประเทศไทยของโป๊ปฟรังซิสให้ราบรื่น  นำสันติ  และความ สัมพันธ์ที่ดีระหว่างพี่น้องต่างความเชื่อ  กำลังใจแก่บรรดาเยาวชน

อบรมฟื้นฟูชีวิตครอบครัวขึ้น

เขตวัดแม่พระนิจจานุเคราะห์ดินขาว โดยคุณพ่อมีชัย อุดมเดช คุณพ่ออินที ใสสว่าง และคุณพ่อบำรุง แสนซื่องาม พร้อมด้วยคณะเซอร์ ครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่แจ่ม ได้จัดอบรมฟื้นฟูชีวิตครอบครัวขึ้น ระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2019 มีวิทยากรจากอุดรธานี อาจารย์มนัส พาพิจิตร และอาจารย์สุนิษา พาพิจิตร มีผู้เข้าร่วมฟื้นฟูจำนวน 20 คู่

เสกสุสานพระหฤทัย เชียงใหม่

เมื่อวันเสาร์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2019  บิชอป ฟรังซิส เซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณระลึกถึงผู้ล่วงลับ-เสกสุสาน อาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่ โดยมีบรรดาบาดหลวง นักบวช และญาติพี่น้องของผู้ล่วงลับมาร่วมเป็นจำนวนมาก

ฉลองวัดนักบุญเทเรซา บ้านปะ อ.จอมทอง

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2019 วัดนักบุญเทเรซา บ้านปะ อ.จอมทอง มีการฉลองวัด โดยคุณพ่ออนุพงศ์ ดำรงอุษาศีล เป็นประธานในพิธี คุณพ่อจีรภัทร รักสีขาว เป็นเจ้าอาวาส โอกาสนี้มีพี่น้องสัตบุรุตและเด็กศูนย์เข้าร่วมจำนวนมาก

 

ไปวัดราชินีแห่งสันติภาพ แจ้ห่ม

อาทิตย์ที่  27  ตุลาคม  2019

คุณพ่อบรูโน  รอสซี่  เจ้าอาวาสวัดราชินีแห่งสันติภาพ  แจ้ห่ม  จ.ลำปาง  ได้เชิญพ่อไปถวายมิสซาวันอาทิตย์  เวลา  10.30  น.  โปรดศีลกำลัง  แก่เยาวชน  และผู้ใหญ่  13  หมู่บ้าน  จำนวน  72  คน

พ่อออกเดินทาง  6.30  น.  ไปกับคุณพ่ออนุพงศ์  ดำรงอุษาศีล ไปถึงแจ้ห่ม  ประมาณ  8.30 น. พบเจ้าอาวาสคุณพ่อบรูโน  รอสซี่ และคุณพ่อราฟาแอล  ผู้ช่วยเจ้าอาวาส  มีชาวบ้านมาร่วมพิธีมิสซา  ประมาณ  200 คน

ทราบว่า  เยาวชนมาค้างคืน  2 วัน  ส่วนผู้ใหญ่มาตอนเช้า  และซ้อมพิธี  สัตบุรุษมาจากหมู่บ้านแม่จอกฟ้า  บ้านแม่ช่อฟ้า  บ้านแม่ต๋อม  บ้านแม่หมี   บ้านแม่ยาง  บ้านแม่โป่ง  บ้านห้วยบง  บ้านป่าม่วง  บ้านไร่กลาง  บ้านแม่แมะ  บ้านทุ่งยาง  บ้านแม่ขะต่าน  และบ้านห้วยวาด  มีคุณพ่ออนุพงศ์  ช่วยฟังแก้บาปแก่พี่น้องสัตบุรุษชาวปกาเกอะญอ

คุณพ่อมีอาสาสมัคร 1 คนจากอิตาลี  มา 2 เดือน ช่วยสอนภาษาอังกฤษแก่เด็กๆในศูนย์  ประมาณ  55 คน  คุณพ่อช่วยชาวบ้าน เรื่อง กาแฟ  ชา  และช็อคโกแลต  เลี้ยงแกะ   40 ตัว

หลังพิธีมอบสายประคำให้ผู้รับศีลกำลังทุกคน และรับประทานอาหารด้วยกัน

ขอบใจครูคำสอน  ซิสเตอร์  และคุณพ่อที่  ดูแล  24  วัดสาขา  และสอนคำสอนเตรียมพิธีศีลกำลังวันนี้

 

                                                                                    ฟ.วีระ  อาภรณ์รัตน์  รายงาน

“ ฟื้นฟูจิตใจสมาชิกพระเมตตา เชียงใหม่”

23  ตุลาคม  2019  สมาชิก  “พระเมตตา”  เชียงใหม่  โดยดี  คุณพ่อประทีป  กีรติพงศ์  คุณพ่อ  แสงชัย  ไอ่จาง  คุณพ่อโจงชอว์  แก้วมา  คุณพ่อวิชาญ  กิจเจริญ(ราชบุรี -จิตตาธิการคณะคุร์ซิลโลประเทศไทย) คุณพ่อ  อันเด  ไชยเผือก  (จันทบุรี)  คุณบัญชา  อภิชาตวรกุล (เชียงราย) คุณพ่ออุดม  ดีเลิศประดิษฐ์  (อุดร) กรรมการจากกรุงเทพ 6 คน สัตบุรุษเชียงใหม่รวมประมาณ 100 คน  มารับการฟื้นฟูจิตใจที่หอประชุม  อาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่  ตั้งแต่  9.00 – 16.00 น.  หัวข้อ  พระเมตตา..ทุกยุคทุกสมัย

คุณพ่อวิชาญ  กิจเจริญ  ประธานคูร์ซิลโล่ประเทศไทยนำคณะกรรมการ  10  คน  มาเยี่ยมเชียงใหม่  ได้ประชุมต่อ เวลา  16.00 -17.00  น.  ปรึกษากันจะจัดติดตามสมาชิกที่เคยรับการอบรมของเชียงใหม่  มาพบกันปลายเดือนกุมภาพันธ์  ค.ศ. 2020

 

ประกาศสังฆมณฑลเชียงใหม่ เรื่อง สถานที่แสวงบุญเพื่อรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์