ฉลองวัดแม่พระประจักษ์แห่งลูร์ด ลำปาง 2014

เมื่อ วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2014 คุณพ่อธนู กระทอง เจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์แห่งลู ร์ด ลำปาง ได้จัดฉลองวัดประจำปี 2014 โดยบิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคุณพ่อสุรสิทธิ์ ชุ่มศรีพันธุ์ คุณพ่อดุรงค์ฤทธิ์ กระบวนศิริ คุณพ่อเปียร์ลุยจี ซีวีเอโร คณะบาดหลวง คณะซิสเตอร์และสัตบุรุษร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ

Ampa Wannalert

อบรมผู้นำยุวธรรมทูตในเขตวัดแจ้ห่ม

วันที่ 23-26 มกราคม 2014 ณ แจ้ห่ม จ.ลำปาง อบรมผู้นำยุวธรรมทูตนอกโรงเรียน ระหว่างวันที่ 23-26 มกราคม 2014 ณ แจ้ห่ม ลำปาง เมื่อวันที่ 23-26 มกราคม 2014 ที่ผ่านมาซิสเตอร์เอลิซาเบ็ธ (เบทตี้) ผู้ซึ่งรับผิดชอบเกี่ยวกับยุวธรรมทูตนอกโรงเรียนได้จัดอบรมผู้นำเพื่อให้ความรู้ แบ่งปันประสบการณ์และดูงานในเขตวัดของแจ้ห่มซึ่งมีกลุ่มอยู่แล้วที่ซิสเตอร์ได้สร้างกลุ่มขึ้นมาได้แก่กลุ่มยุวธรรมทูตบ้านใหม่พัฒนา(หมู่บ้านม้ง) กลุ่มยุวธรรมทูตบ้านไร่กลาง(หมู่บ้านลาหู่) กลุ่มยุวธรรมทูตบ้านไร่เหนือ (กลุ่มคนเมือง) กลุ่มยุวธรรมทูตบ้านผาอาง (กลุ่มคนเมือง)

  ซึ่งแต่ละกลุ่มนั้นเป็นกลุ่มเล็กๆ 3 – 15 คน บางกลุ่มเป็นยุวธรรมทูตและบางกลุ่มกลายเป็นเยาวธรรมทูตแล้ว สำหรับความหมายของยุวธรรมทูตคือ ยุว หมายถึงยุวชน หรือเด็กที่ยังไม่ได้เป็นวัยรุ่นเต็มตัว ธรรม คือความดีหรือคำสอนของพระเยซูเจ้า และทูตคือ ตัวแทนหรือผู้แทน เมื่อเอามารวมกันแล้วหมายถึง กลุ่มตัวแทนยุวชนที่จะนำความดีและคำสอนของพระเยซูเจ้าไปเล่าให้คนอื่นฟังต่อไป สำหรับ เยาวธรรมทูตคือ เยาวชนหมายถึงเยาวชนหรือผู้เป็นมีอายุ 15 ปีบริบูรณ์และเป็นวัยรุ่นเต็มตัว ธรรมคือความดีหรือคำสอนของพระเยซูเจ้า และทูตคือ ตัวแทนหรือผู้แทน เมื่อมารวมกันแล้วหมายถึง ตัวแทนเยาวชนที่จะนำคำสอนและข่าวดีของพระเยซูเจ้าเพื่อจะไปแพร่ธรรมให้คนอื่นได้รับรู้กันต่อๆไป สโกแกนของยุวธรรมทูตคือ

“เพื่อนช่วยเพื่อน พาเพื่อนมารู้จักพระเยซู”

การทักทายของ ยุวธรรมทูตทั่วโลกคือ “เด็กๆทั่วโลก” ตอบ “เราเป็นเพื่อนกัน”

ในการอบรมผู้นำยุวธรรมทูตครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 8 คนจากตัวแทนครูคำสอน ซิสเตอร์และเยาวชน ระบบการอบรมมีทั้งซิสเตอร์และบรรดากลุ่มน้องยุวธรรมทูตได้เป็นวิทยากรร่วมกัน ได้รับทั้งทฤษฎีและได้เห็นภาคปฎิบัติซึ่งแต่ละหมู่บ้านนั้นก็ไม่ได้เป็นชนเผ่าเดียวกัน และน้องยุวธรรมทูตเองบางคนก็ไม่ได้เป็นคาทอลิกด้วยแต่สามารถทำกิจกรรมร่วมกันอย่างเต็มที่และมีความสุข

สำหรับค่ำคืนวันที่ 25 มกราคม 2014 นั้นเป็นการฉลองปีใหม่ร่วมกันระหว่างกลุ่มคาทอลิกและกลุ่มพี่น้องนิกายเซเว่นเดย์ด้วย กิจกรรมที่ทำร่วมกันได้แก่การสวดภาวนาร่วมกัน การตกปลาเล่นเกม และการแลกของขวัญพร้อมกันรับประทานอาหารว่างร่วมกันซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสองนิกายนี้ด้วย

เป็นครั้งแรกที่ผมมีโอกาสได้รับรู้เกี่ยวกับกลุ่มยุวธรรมทูตในเขตวัด ซึ่งซิสเตอร์ได้แบ่งปันให้ฟังว่าปกติบางสังฆมณฑลจะมีกลุ่มยุวธรรมทูตในโรงเรียนและตามศูนย์ต่างๆแต่กลุ่มที่ผมไปสัมผัสมานั้นเป็นกลุ่มยุวธรรมทูตในเขตวัดและเป็นกลุ่มเล็กๆซึ่งน้องๆเองจะแบ่งปันกันและชักชวนเพื่อนๆมาร่วมกิจกรรม มาอ่านพระคัมภีร์ร่วมกัน เล่นด้วยกัน แบ่งปันซึ่งกันและกันและไม่อายที่จะเป็นผู้แพร่ธรรม

ขอขอบคุณ คุณพ่อบรูโน รอสซี่ คุณพ่อเจ้าอาวาส, คุณพ่อราฟาแอล ซันโดนา, ซิสเตอร์เอลิซาเบ็ธ (เบทตี้) และพี่แอร์ด้วยที่ให้การต้อนรับพวกเราอย่างอบอุ่นและดูแลพวกเราอย่างดีครับ

ประชาสัมพันธ์ : ฉลองวัดแม่พระประจักษ์แห่งลูร์ด ลำปาง 2014

ประชาสัมพันธ์ : ฉลองวัดแม่พระประจักษ์แห่งลูร์ด ลำปาง 2014

คุณพ่อเจมส์ ธนู กระทอง มีความยินดีเรียนเชิญทุกท่านร่วมโมทนาคุณพระเจ้าโอกาส
ฉลองวัดแม่พระประจักษ์แห่งลูร์ด ลำปาง

ในวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2014

พิธีเสก-เปิดอาคารอนุสรณ์ 50 ปี ร.ร.อรุโณทัย เวลา 09.30 น.
พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.00 น.

โดย บิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธานในพิธี

เสกวัดนักบุญมัทธิว บ้านแม่หมีใน เขตแจ้ห่ม

เมื่อ วันที่ 3 มกราคม ค.ศ. 2014 บิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ได้เดินทางไปเขตวัดแม่พระราชินีแห่งสันติภาพ แจ้ห่ม จ.ลำปาง และเดินทางต่อไปวัดนักบุญมัทธิว บ้านแม่หมีใน เพื่อเป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเสกและเปิดวัดใหม่หลังนี้ ซึ่งเป็นหมู่บ้านพี่น้องชาวปกาเกอะญอ มีคริสตชนจำนวน 8 ครอบครัว อยู่ในความดูแลและอภิบาลของบาดหลวงตรีเวเนโต มี คุณพ่อบรูโน รอสซี่ เจ้าอาวาสวัด คุณพ่อบรูโน ซอปเปลซา และคุณพ่อราฟฟาแอล ซันโดนา ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัด

นอกจากนี้มีคุณพ่อเจ้าอาวาสวัดในสังฆมณฑลปาดัว ประเทศอิตาลี ได้พาสัตบุรุษของวัดที่รับผิดชอบงานธรรมทูต มาร่วมงานเสกวัดวันนี้ด้วย ซึ่งก่อนหน้านี้ได้เดินทางไปหลายประเทศมาแล้ว จุดประสงค์เพื่อให้เข้าใจงานธรรมทูตในพื้นที่ต่างๆ ที่บาดหลวงตรีเวเนโตได้ไปแพร่ธรรม หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ รับประทานอาหารร่วมกันพร้อมชมการแสดงจากเยาวชนเขตวัด พระคุณเจ้า วีระ ได้จับฉลากแจกตุ๊กตาให้กับเด็กๆ และมีการสอยดาวเป็นไปอย่างคึกคัก

ประวัติการแพร่ธรรม

            ในปี ค.ศ. 1986 คุณพ่ออาเล็กซานโดร บอดิญอง เจ้าอาวาสวัดแม่พระเมืองลูร์ด ลำปาง ได้ส่งครูคำสอนสองท่านออกเยี่ยมเยือนชาวบ้าน คือ ครูมุดิ เจริญธรรม และ ครูแข่เชอ กุนุ๊ และได้มาเยี่ยมชาวบ้านที่บ้านแม่หมีใน  ต่อจากนั้นในปี ค.ศ. 1993 ได้มี 2 ครอบครัวแรกเข้าเป็นคาทอลิก คือ ครอบครัวของนายจอแก้ว ยาง และ ครอบครัวของนายนุ วัฒนาศักดิ์ดำรง  หลังจากนั้นไม่นานมีอีกหลายครอบครัวที่สนใจเข้ามาเป็นคาทอลิก

กลุ่มคริสตชนจึงร่วมกันสร้างวัดด้วยไม่ไผ่และมุงด้วยหญ้าคา เพื่อสวดภาวนาร่วมกันทุกวันอาทิตย์และเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมต่างๆ

ต่อมาในปี ค.ศ. 2000 สังฆมณฑลเชียงใหม่ได้แบ่งเขตแพร่ธรรมใหม่ คือ เขตวัดแม่พระราชินีแห่งสันติภาพ แจ้ห่ม หมู่บ้านแม่หมีในจึงอยู่ในความดูแลของเขตวัดแจ้ห่ม โดยมีคุณพ่อเปโตร เมลอตตอ เป็นเจ้าอาวาสในขณะนั้น

ปี ค.ศ. 2012 กลุ่มคริสตชนเห็นว่าวัดที่มีอยู่หลังเดิมได้ทรุดโทรมและผุพังไปมาก จึงได้ปรึกษากับ คุณพ่อบรูโน รอสซี่ เจ้าอาวาสวัด เพื่อของบประมาณในการก่อสร้างวัดหลังใหม่ คุณพ่อเห็นสมควรกลุ่มคริสตชนจึงได้ร่วมสมทบงบประมาณบางส่วนตามความสามารถของแต่ละครอบครัว จนก่อสร้างแล้วเสร็จในปี ค.ศ. 2013

ฟื้นฟูจิตใจสัตบุรุษวัดลำปาง

ฟื้นฟูจิตใจสัตบุรุษวัดลำปาง

คุณ สมศักดิ์ สุเมธ  และ ม.สุรเดช ประสาทพร เชิญชวนสัตบุรุษคาทอลิกวัดแม่พระแห่งลูร์ด จ.ลำปาง จำนวนประมาณ 50 คน มาฟื้นฟูจิตใจ วันเสาร์ที่  24 สิงหาคม 2013 ณ บ้านสวนพระหฤทัย ลำปาง

หัวข้อ“ความเชื่อของคริสตชนคาทอลิก สร้างสรรค์ครอบครัวและชุมชนให้เข้มแข็ง” เริ่มภาวนา 9.00 น. ต่อด้วยหัวข้อความเชื่อคืออะไร  ทำไมต้องฟื้นฟูความเชื่อของตน ในปีแห่งความเชื่อหลังจากรับประทานอาหารเที่ยง ดูวีดีทัศน์สรุปวันเยาวชนโลก ที่ริโอ เด จาไนโร (20 นาที)  Impossible Dream (ผู้หญิงฝันว่า 8 นาที) และสนทนาถึงกิจกรรมที่ช่วยฟื้นฟูความเชื่อในการดำเนินชีวิตปัจจุบัน  จากนั้นไตร่ตรอง  มีช่วงรับศีลอภัยบาป และพิธี มิสซา จึงแยกย้ายกันกลับบ้านประมาณบ่ายสี่โมงครึ่งบ้านสวนพระหฤทัย เป็นของคณะพระหฤทัยๆแห่งกรุงเทพๆ มีเด็กและเยาวชนหญิงเผ่าต่างๆประมาณ 70 คน

สรุปกิจกรรมงาน Bible Games สังฆมณฑลเชียงใหม่

17 สิงหาคม ลำปาง

งาน Bible Games เขต 3 (ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน) สังฆมณฑลเชียงใหม่

วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2013 ณ โรงเรียน อรุโณทัย ลำปาง

ผนกพระคัมภีร์สังฆมณฑลเชียงใหม่ได้จัดงานไบเบิลเกมส์ เขต 3 ณ โรงเรียนอรุโณทัยลำปาง มีหน่วยงานที่เข้าร่วม 11 หน่วยงาน มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 200 คน กิจกรรมเริ่มด้วยวจนพิธีกรรม และการแห่พระคัมภีร์โดยมีนักเรียนฟ้อนรำถวายเกียรติแด่พระวาจาของพระเจ้า  ต่อด้วยกล่าวเปิดงานโดยอธิการคณะภคินีพระหฤทัยพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ ซิสเตอร์ประทุม   สิงห์มัจฉา  คุณพ่อเอกสิทธิ์ ทัฬหะกุลธร เป็นประธานในพิธี  และยังเป็นพิธีกรด้วยกันกับมาเซอร์ มารีอักเนส บัวทรัพย์ คณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร มีการแข่งขันระหว่างหน่วยงาน สลับกับการแข่งขันส่วนบุคคล ซึ่งในจำนวนเด็ก 40 คน ที่ได้สมัครแข่งขันรายบุคคล มี 16 คน ที่ได้คะแนนสูงสุด และอีกหลายคนที่ห่างแค่ 1-2 คะแนนเท่านั้น

การจัดงานในครั้งนี้คณะกรรมการแผนกพระคัมภีร์ฯ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้อำนวยการโรงเรียนอรุโณทัยลำปาง อธิการคณะพระหฤทัยพระเยซูเจ้า คุณพ่อเจ้าวัด และบุคคลกรครูจากโรงเรียนอรุโณทัยลำปางเป็นอย่างดี ทั้งในด้านการจัดสถานที่จัดงาน อาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ขอบคุณคุณพ่อ ซิสเตอร์ ครูคำสอน พี่เลี้ยง และผู้เข้าร่วมงานทุกๆ ท่านที่มีส่วนทำให้งานไบเบิลเกมส์ เขต 3 สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

หน่วยงานที่ชนะการแข่งขัน มีดังนี้
หน่วยงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ มี 2 หน่วยงานดังนี้
  1.    โรงเรียนอรุโณทัยลำปาง
  2.    บ้านสวนพระหฤทัยลำปาง
หน่วยงานที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง มี 2 หน่วยงานดังนี้
  1.    ศูนย์สงเคราะห์เนเมเซีย (แจ้ห่ม)
  2.    วัดนักบุญยอห์นอัครสาวก พะเยา
หน่วยงานที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง มี 1 หน่วยงานดังนี้
  1.    ศูนย์คาทอลิกแม่พระราชินีแห่งสันติภาพแจ้ห่ม
หน่วยงานที่ได้รับรางวัลชมเชย มี 1 หน่วยงาน ดังนี้
  1. วัดแม่พระแห่งภูเขาคาร์แมล งาว

24 สิงหาคม ขุนยวม
สรุปกิจกรรมงาน Bible Games สังฆมณฑลเชียงใหม่

งาน Bible Games เขต 5 แม่ฮ่องสอน สังฆมณฑลเชียงใหม่

วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2013 ณ ศูนย์คาทอลิกขุนยวม

ผนกเยาวชนได้ร่วมมือกับแผนกพระคัมภีร์ สังฆมณฑลเชียงใหม่ จัดงานไบเบิลเกมส์ ในเขต 5 แม่ฮ่องสอน ณ ศูนย์คาทอลิกขุนยวม มีคุณพ่อซิสเตอร์ และครูคำสอนจาก เขตวัดต่างๆ ได้นำนักเรียนและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 200 คน จาก 5 หน่วยงาน ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มแข่งขัน 8 กลุ่ม บรรยากาศของการจัดงานเต็มไปด้วยเนื้อหาพระคัมภีร์ ให้เด็กและเยาวชนตอบ ทั้งเป็นกลุ่มและรายบุคคล วิธีการนำเกมส์ของพิธีกรทำให้เด็กและเยาวชนสนุกกับการตอบคำถามและกิจกรรมต่างๆ ตลอดทั้งวัน

ขอขอบคุณเซอร์มารีย์อักแนส บัวทรัพย์ อธิการและผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม ซิสเตอร์พรรณี จารุวิภาค ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ จอมทองที่มาเป็นพิธีกร คุณ ยุทธชัย เงินหล้า เจ้าหน้าที่แผนกงานเยาวชนที่มาเป็นผู้นำกิจกรรมตลอดทั้งวัน และ คุณสิริ เจริญธรรม ที่ได้อำนวยความสะดวกหลายอย่างในการจัดงานอีกด้วย ขอขอบคุณ คุณพ่อทูน   ประภาสสันต์ เจ้าอาวาสวัดแม่พระแห่งลูกประคำ ขุนยวม และคุณพ่อประภาส สายธารวนาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาสและรับผิดชอบศูนย์ขุนยวม สำหรับความร่วมมือที่ดีเยี่ยม

ขอบคุณคุณพ่อจากเขตวัดต่างๆ ซิสเตอร์คณะแม่ปอน ครูคำสอน พี่เลี้ยง และผู้เข้าร่วมงานทุกๆ ท่านที่มีส่วนทำให้งานไบเบิลเกมส์ เขต 5 เป็นงานที่เด็กเยาวชนสนใจ และต้องการให้มีการจัดอีกต่อไป

31 สิงหาคม พาน
สรุปกิจกรรมงาน Bible Games สังฆมณฑลเชียงใหม่

งาน Bible Games เขต 4 เชียงราย สังฆมณฑลเชียงใหม่

วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2013 วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ พาน เชียงราย

ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่ นำโดยคุณพ่อ เอกสิทธิ์ ทัฬหะกุลธร ร่วมมือกับแผนกพระคัมภีร์ฯ จัดงานไบเบิลเกมส์ในเขต 4 ที่วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ อำเภอพาน ในวันเสาร์ ที่ 31 สิงหาคม 2013 มีเด็ก เยาวชน มาร่วมกิจกรรม 261 คน จาก 13 หน่วยงาน และมีคุณพ่อ ซิสเตอร์ พี่เลี้ยง รวมเป็นทั้งหมด 341 คน

โดยมีการแข่งขันเป็นกลุ่มระหว่าง 16 กลุ่ม และการแข่งขันรายบุคคล มีคนสมัครทั้งหมด 50 คน ทำให้มีบรรยากาศแห่งความกระตือรือร้นของเด็กในการร่วมกิจกรรม คณะกรรมการแผนกพระคัมภีร์ประทับใจในความร่วมมือของ คุณพ่อวิบูรณ์ ลิขิตธรรม บราเดอร์ไวพจน์ บุญสวัสดิ์รักษา และสามเณรเล็กสังฆมณฑลเชียงใหม่ ที่ได้เตรียมทุกอย่างอย่างดี เริ่มตั้งแต่การวางแผน เตรียมสถานที่ ซ้อมบทเพลงที่ช่วยสร้างบรรยากาศในการสวดภาวนาในการแห่พระคัมภีร์และในพิธีมิสซา และยังคอยบริการทุกคนที่มาร่วมงานด้วยความเอาใจใส่ และด้วยใจรัก

ขอบคุณคุณพ่อดุรงค์ฤทธิ์ กระบวนศิริ เจ้าอาวาสวัดแม่พระองค์อุปถมภ์ พาน คุณพ่อสันติ ยอเปย ผู้อำนวยการโรงเรียน คุณพ่อ ซิสเตอร์ ครูคำสอน พี่เลี้ยง ที่พาเยาวชนมาร่วมงานทุกท่าน ทำให้เยาวชนสามารถร่วมงานอย่างมีความสุข

เกี่ยวกับโครงการ

“เพื่อท่านจะได้รู้ว่าคำสอนที่ได้รับมานั้นเป็นความจริง” (ลก1:4)

กิจกรรมปีแห่งความเชื่อจัดโดยแผนกพระคัมภีร์สังฆมณฑลเชียงใหม่

เกี่ยวกับโครงการ
แผนกพระคัมภีร์สังฆมณฑลเชียงใหม่ ออกโครงการ Bible Games สัญจร ในพระวรสารนักบุญลุกา โดยแบ่งกิจกรรมเป็น 3 ประเภทและช่วงเวลาดังนี้

1. กิจกรรมภายในหน่วยงานที่ร่วมโครงการ

เป็นการศึกษาพระวรสารนักบุญลูกาตามเอกสารแนะนำที่คณะกรรมการฯจัดเตรียมให้ซึ่งเริ่มตั้งแต่เมื่อเคือน พ.ค. 2013

2. การจัดงาน Bible Games ทั้งรายบุคคลและระดับหน่วยงาน ทั้ง 5 เขตของสังฆมณฑลเชียงใหม่
ซึ่งอยู่ในระหว่างการดำเนินงานและมีลำดับการจัดงาน Bible Games ในแต่ละเขตดังนี้:

เขต 3: ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน     ในวันที่ 17 สิงหาคม 2013
เขต 5:  แม่ฮ่องสอน                      ในวันที่ 24 สิงหาคม 2013
เขต 4: เชียงราย                          ในวันที่ 31 สิงหาคม 2013
เขต 2: จอมทอง                         ในวันที่ 07 กันยายน 2013
เขต 1:  เชียงใหม่                       ในวันที่ 7 ธ.ค. 2013

3. การจัดงาน Bible Games รอบสุดท้าย ทั้งรายบุคคล และระหว่างหน่วยงานที่ได้คะแนนที่ดี    ที่สุดของทุกเขต ซึ่งจะจัดขึ้นตอนบ่ายในวันที่ 7 ธ.ค. 2013 ที่เชียงดาว