ฉลอง 30 ปี บ้านเปียงหลวง

2 5 ธันวาคม ค.ศ. 2014 หลังจากที่พระคุณเจ้าวีระฉลองคริสต์มาสที่บ้านแม่ลาย เขตแม่เหาะ ได้เดินทางต่อไปยังหมู่บ้านเปียงหลวง เขตวัดนักบุญเซซีลีอา ห้วยต้นนุ่น อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อฉลองคริสต์มาสพร้อมฉลอง 30 ปี บ้านเปียงหลวง มีคุณพ่อจตุพงษ์ โชคบวรสกุล เจ้าอาวาสวัดเขตห้วยต้นนุ่น เมื่อพระคุณเจ้าไปถึง คุณพ่อจตุพงษ์และขบวนชาวบ้านต้อนรับและนำพระคุณเจ้าไปเสกถ้ำแม่พระ และรับประทานอาหารเย็น
19.00 น. เริ่มด้วยการฉายภาพเกี่ยวกับประวัติของหมู่บ้าน ต่อจากนั้นพิธีมิสซาพระคริสตสมภพ โดยมีคุณพ่อดุรงฤทธิ์ กระบวนสิริ เป็นประธานมิสซา ร่วมกับบรรดาบาดหลวง ซิสเตอร์ และชาวบ้านจากหมู่บ้านต่างๆ ก่อนจบมิสซาพระคุณเจ้ากล่าวเปิดงานและถวายพระพรชัยแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
งานในค่ำคืนนี้ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ ร่วมกับคณะกรรมการวัดตำบลแม่กิ๊ มีการจัดสอยดาว การแสดงของเด็กๆ เยาวชน จากโรงเรียนและหมู่บ้านต่างๆ หลายรายการ
26 ธันวาคม เวลา 09.00 น. เริ่มพิธีมิสซาฉลอง 30 ปี บ้านเปียงหลวง พระคุณเจ้าเป็นประธาน มีการกล่าวรายงานประวัติวัดพระแม่มารีย์ บ้านเปียงหลวง พระคุณเจ้ามอบของที่ระลึกให้กับผู้อาวุโสของหมู่บ้านที่ร่วมกับบุกเบิกพื้นที่แห่งนี้ จบพิธีรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน และเดินทางต่อไปอำเภอแม่แจ่ม

แม่พระเป็นที่พึ่งทางใจของคริสตชน

วัน ที่ 7 กันยายน 2014 คริสตชนเขตวัดแม่พระบังเกิดอมก๋อย มีคุณพ่อประภาส สายธารวนาวาส เป็นพ่อเจ้าอาวาส และวัดนักบุญเปาโลนาเกียน คุณพ่อธงชัย วิวัฒน์เชาว์พันธ์ เป็นพ่อเจ้าอาวาส ซึ่งทั้งสองวัดเคยเป็นเขตวัดเดียวกัน ส่วนใหญ่เป็นคริสตชนโพล่ง ทั้งสองวัดได้ร่วมการจัดฉลองวัดแม่พระบังเกิดอมก๋อยขึ้น มีคริสตชนจาก จากวัดนักบุญเปาโลแม่สะเรียง ห้วยนักบุญเซซีลีอาห้วยต้นนุ่น และลูกๆจากศูนย์ต่างๆ ได้มาร่วมงานฉลองวัดครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงกันอย่างศรัทธาต่อแม่พระ ซึ่งแม่พระทรงบังเกิดมาเพื่อคริสตชนจริงๆ ขอให้แม่พระทางคุ้มครองดูแลเราให้เป็นคริสตชนที่มีความความกระตือรือร้นในความเชื่อและมีความเชื่อที่มั่นคง และได้คุณพ่อคุณพ่อสุธน คีรีวัฒนสกุล มาเป็นประธานในพิธี และคุณพ่ออีก 4 ท่าน มีคุณพ่ออนุพงศ์ ดำรงอุษาศีล คุณพ่อจตุพงษ์ โชคบวรสกุล คุณพ่อศราวุฒิ แฮทู และ คุณพ่อศศิน โหม่โพ