ชุมนุมผู้ปฏิบัติงานครอบครัวระดับชาติ

ขอต้อนรับบาดหลวง  คณะกรรมการแผนกครอบครัวระดับชาติ  ทั้ง  10  สังฆมณฑล  ตลอดจนพี่น้องส่งเสริมชีวิตครอบครัว (สชค) โฟโกลาเร่ Couples  For  Christ ผู้อภิบาลครอบครัว  ที่มาชุมนุมกันที่  อาสนวิหารพระหฤทัยเชียงใหม่  วันที่  24-26  พฤศจิกายน 2017

          พี่น้องเดินทางมาไกล  เพื่อส่งเสริมชีวิตครอบครัวตามพระดำรัสของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสในสมณลิขิตเตือนใจ ความปิติยินดีแห่งความรัก เกี่ยวกับความรักในครอบครัว  และสังฆมณฑลเชียงใหม่  นอกจากเน้นวิถีชุมชนวัด (BEC)  เราเน้นอภิบาลครอบครัว  ตลอด  3 ปี  2017-2019

ผู้ร่วมงานจาก  อุบล  27  คน  อุดร 2  สุราษฎร์ 11  จันทบุรี  36  ท่าแร่  14  ราชบุรี  7  นครสวรรค์ 14  นครราชสีมา  22  กรุงเทพฯ 50  โฟโคราเร่ 32  CFM 2  แผนกครอบครัว  9 และเชียงใหม่  50  คน  รวมๆประมาณ  276 คน

          ขอพระอวยพรทุกคนให้มีความสุขจากการมาร่วมงานชุมนุมครั้งนี้นะครับ

   ข่าว  ….บิชอป  วีระอาภรณ์รัตน์

ดูภาพ และ โหลดภาพขนาดใหญ่ได้ที่นี่
ชุมนุมผู้ปฏิบัติงานครอบครัวระดับชาติ    New

“ สตรีเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งที่สุดของพระเจ้า…

“ สตรีเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งที่สุดของพระเจ้า
ในการการรบสู้กับความชั่วร้าย”

วาติกัน ในวันพุธที่  16 กันยายน2015 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงสรุปคำสอนเรื่องครอบครัวว่า พระเจ้าทรงจัดโล่คุ้มครองสตรีทุกคนให้สามารถปกป้องลูกๆ จากความชั่ว (ของปีศาจ)และทำให้เป็นพันธมิตรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพระเจ้าในการรบสู้กับความชั่วร้าย

พระองค์ตรัสกับผู้มาจาริกแสวงบุญเพียงไม่กี่วันก่อนที่จะเสด็จไปคิวบา สหรัฐอเมริกา  เพื่อร่วมงานชุมนุมครอบครัวนานาชาติ

พระสันตะปาปา กล่าวว่า  เรื่องราวเกี่ยวกับความรักครั้งแรกของพระเจ้าต่อบุรุษและสตรีได้ถูกบันทึกในพระคัมภีร์ว่า“เราจะทำให้เจ้าและหญิงเป็นศัตรูกัน  ให้ลูกหลานของเจ้าและลูกหลานของนางเป็นศัตรูกันด้วย…” (ปฐก 3:15ก)

อาศัยพระวาจานี้ พระเจ้าชี้ว่าสตรีผู้นั้นเป็นผู้รบสู้กับความชั่วร้าย..หมายความว่าสตรีนั้นกำพระพรพิเศษ เพื่อปกป้องลูกจากปีศาจ เหมือนสตรีผู้นั้นในหนังสือวิวรณ์ ผู้ซ่อนลูกของเธอจากมังกร และพระเจ้าทรงปกป้องเธอ (เทียบ วว.12:6)

พระสันตะปาปา กล่าวถึงการแต่งงานและครอบครัว ว่าเป็นชุมชนมนุษย์พื้นฐานสำคัญ มีบทบาทส่งเสริมชีวิตสังคม  เศรษฐกิจ การเมือง  บทบาทนี้ถูกวิจารณ์มากในปัจจุบัน ในสังคมที่มุ่งเน้นเทคโนโลยี สร้างเมืองขึ้นด้านเศรษฐกิจ(เน้นเงิน) ที่ทำลายจริยธรรมโดยหันไปมุ่งเน้นผลกำไร

ความสัมพันธ์ของบุรุษและสตรีในการแต่งงานเป็นปมทองที่อุ้มชูอารยธรรมด้วยกัน ความเชื่อทำให้เราเห็นปรีชาญาณในสิ่งสร้างของพระเจ้า  พ่อขอฝากครอบครัวให้อยู่ในความเอาใจใส่ใกล้ชิดและถือว่า พระเจ้ามีแผนการทำให้โลกเป็นบ้านของเรา  พระคริสตเจ้าทรงบังเกิดจากสตรีผู้หนึ่ง พระองค์ทรงเป็นผู้รักษาบาดแผลและความผิดบาปของเรา พระเจ้าทรงรักเรา ทรงปราถนาให้เรามุ่งหน้าตามแผนการนี้และสตรีเป็นผู้ที่เข้มแข็งที่สุดในการทำให้แผนการนี้ก้าวหน้าได้

                                                                        จาก Aleteia, DianeMontagni, 17 กันยายน 2015
บิชอปวีระ อาภรณ์รัตน์ แปล
จาก http://aleteia.org/2015/09/17/pope-francis-woman-is-gods-strongest-ally-in-the-battle-against-evil/

..

สัมมนาฟื้นฟูชีวิตครอบครัว รุ่นที่ 90 สังฆมณฑลเชียงใหม่

เมื่อ วันที่ 18-20 กันยายน 2015 สังฆมณฑลเชียงใหม่ มีการจัดอบรม สัมมนาฟื้นฟูชีวิตครอบครัว รุ่นที่ 90 โดยมีคุณพ่อมีคาแอล ธงชัย สุวรรณใจ เป็นประธานในพิธีมิสซา การสัมมนาครั้งนี้ มีพิธีกรรุ่นพี่มาให้ความรู้และข้อคิดในการใช้ชีวิตครอบครัว และมีกิจกรรมแบ่งปันการใช้ชีวิตครอบครัวให้แก่กันและกัน เพื่อให้เป็นครอบครัวที่ดีในครอบครัวของพระเจ้า มีผู้เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ 22 คู่ จากหลายที่ หลายชนเผ่า จากเขตวัดในสังฆมณฑลเชียงใหม่

สังฆมณฑลเชียงใหม่ จัดสัมมนาฟื้นฟูชีวิตครอบครัว รุ่นที่ 88

เมื่อ วันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2014 แผนกครอบครัวของสังฆมณฑลเชียงใหม่ ได้จัดสัมมนาฟื้นฟูชีวิตครอบครัว รุ่นที่ 88 เพื่อพบปะกลุ่มและฟื้นฟูชีวิตครอบครัวคริสตชนเชียงใหม่ โอกาสนี้มีคุณพ่อมีคาแอลธงชัย สุวรรณใจได้มาเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ
มีผู้เข้าร่วมสัมมนาฟื้นฟูชีวิตครอบครัวครั้งนี้ จำนวน 15 คู่
ชนเผ่าปกากะญอ = 7 คู่
ชนเผ่าม้ง = 4 คู่
ชนพื้นเมือง = 4 คู่
รวม 15 คู่