ฉลองวัด น.ยอแซฟ กรรมกร แม่ริม 2020

ฉลองวัด น.ยอแซฟ กรรมกร แม่ริม 2020

วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม ค.ศ. 2020

ตามปกติ การฉลองนักบุญ ยอแซฟ กรรมกร ตรงกับวันที่ 1 พฤษภาคม แต่สำหรับวัด น.ยอแซฟ กรรมกร ที่แม่ริม จ.เชียงใหม่ คุณพ่อสมชาย กิจนิชชี (คณะซาเลเซียน) เจ้าอาวาส และรับผิดชอบศูนย์คำสอนแม่ริม รอให้นักศึกษากลับมาที่ศูนย์ในปีการศึกษาใหม่จึงจัดวันนี้

มีพระสงฆ์มาหลายคน จากบ้านดอนบอสโกดอยสะเก็ด ซิสเตอร์และเด็กๆจากบ้านเยาวสตรี (คณะผู้รับใช้ฯ) บ้านพรสวรรค์ (คณะรักกางเขน ท่าแร่) และสัตบุรุษ รวมประมาณ 180 คน

            ระหว่างพิธีมิสซา มีโปรดศีลล้างบาปแก่เด็กเล็ก 3 คน

            หลังมิสซา รับประทานอาหารร่วมกัน สภาภิบาลของวัด ร่วมมือกันให้ชาวบ้าน และเพื่อนบ้าน นำอาหารคาว หวาน มาทำบุญ แม้เศรษฐกิจยังไม่ค่อยดี แต่ชาวบ้านใจดี นำอาหาร ลำไย และไอศกรีม มาร่วมฉลอง น่าประทับใจ

ข่าวเปิดเรียน ศูนย์คำสอน แม่ริม 2020

ข่าวเปิดเรียน ศูนย์คำสอน แม่ริม 2020

วันอาทิตย์ ที่  31 พฤษภาคม  สมโภชพระจิตเจ้า คุณพ่อสมชาย  กิจนิชชี  ผู้รับผิดชอบศูนย์คำสอนและ เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ  แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่   ได้ให้นักศึกษา  ปี 2 จำนวน 5 คน  กลับมาเตรียมบ้านสำหรับต้อนรับน้องใหม่  ปี 1 มี 6 คน  จากแม่สอดสังฆมณฑลนครสวรรค์  เป็นชาย 5  คน  และ จากวัดนักบุญเปโตร ขุนแม่ลา  เชียงใหม่  เป็นหญิง 1 คน  รวมเป็น 11 คน

มิสซาวันสมโภชพระจิต  วันเกิดของพระศาสนจักร  เวลา 9.00 น. มีสัตบุรุษมาร่วมพิธีประมาณ  40 คน  ก่อนจบพิธีมี  การมอบหนังสือพระคัมภีร์  เป็นสัญลักษณ์เปิดปีการศึกษา  เป็นคู่มือชีวิตนักศึกษา  ครูคำสอน และคุณมุกดา ประธานสภาภิบาลกล่าวต้อนรับ และแนะนำสมาชิกสภาวับางคนที่สามารถช่วยนักศึกษาได้

นักศึกษาทุกคน  รับการศึกษาอบรม  โดยมิได้เสียค่าใช้จ่ายอะไร  ขอให้ตั้งใจจริง  เท่านั้น

ขอบคุณคุณพ่อสายชล  คันยุไล (SJ) ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาไปเข้าเงียบที่สวนเจ็ดริน  วันเสาร์ที่  30 พฤษภาคม  และเลี้ยงอาหาร  เตรียมรับพระจิตเจ้า

ฟ.วีระ  อาภรณ์รัตน์  รายงาน

ข่าวเปิดเรียน ศูนย์คำสอน แม่ริม 2020

พิธีมอบวุฒิบัตร นักศึกษาศูนย์คำสอนแม่ริม เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม ค.ศ. 2017  ศูนย์คำสอนแม่ริม เชียงใหม่  ได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักศึกษา 7 คน รุ่นที่ 21 (เรียน 2 ปี) โดยบิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน มีนักบวกชาย หญิง ญาติพี่น้อง ศิษย์เก่า และ สัตบุรุษวัดนักบุญยอแซฟ  แม่ริม  มาร่วมให้กำลังใจกับผู้สำเร็จการศึกษา
จำนวนนี้มี นักศึกษา 5 คน ของสังฆมณฑลเชียงใหม่  อีก 2 คน จากสังฆมณฑลนครสวรรค์

มิสซาเปิดปีการศึกษา 2016 ของศูนย์แม่ริม

บิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษาประจำปี 2016 ของศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2016 โดยมีบาดหลวง นักบวช อาจารย์ สัตบุรุษ และเยาวชน มาร่วมภาวนาและให้กำลังใจประมาณ 150 คน

พระคุณเจ้าได้ให้ข้อคิดในมิสซาว่า “เวลาที่พ่อเป็นบราเดอร์เรียนปรัชญาศาสตร์ชั้นปีที่ 1 พ่อเคยคิดว่าการรับแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์นั้นไม่สำคัญมากนัก เพราะใครๆก็ไปอ่านพระคัมภีร์ในมิสซากันทั้งนั้น แต่พอถึงเวลาที่พ่อต้องรับการแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ พ่อจึงเข้าใจว่า มันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเพราะ ผู้ที่อ่านพระคัมภีร์ต้องเป็นผู้ที่มีความเชื่อด้วย ไม่ได้เป็นแค่การไปยืนอ่านเท่านั้น ในพระวรสารวันนี้พูดถึงความเชื่อของนายร้อยซึ่งเป็นคนต่างศาสนนา เขาเป็นคนใจดี รักลูกน้อง เพราะความเชื่อของเขาทำให้นายทหารนั้นหายเจ็บป่วย พระเยซูเจ้าทรงประทับใจในตัวเขา
พ่อได้อ่านคอลัมภ์หนึ่งในอุดมศานต์รายเดือน มีอาจารย์ท่านหนึ่งได้เขียนบทความโดยเล่าเรื่อง เศรษฐีคนหนึ่งเปิดการประกวด “คนโกหกเก่ง” (ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยดี) คนที่จะประกวดต้องเสียค่าสมัคร ยิ่งมีคนเห็นโครงการของเขาก็ยิ่งมีคนมาสมัครเยอะ เพราะอยากได้เงิน พ่อไม่อยากให้เราจำว่าเขาโกหกเรื่องอะไรบ้าง แต่คนหนึ่งที่มาสมัครนั้นได้บอกกับเศรษฐีคนนั้นว่า เศรษฐีติดเงินเขา 100,000 บาท ซึ่งเป็นการโกหกวิธีหนึ่ง ที่สุด เศรษฐีก็ยอมจำนนและต้องจ่ายเงินให้ชายนั้นไปเพราะเขาโกหกได้เก่งมาก
ที่พ่อเล่าเรื่องนี้ก็เพราะว่า การที่พวกเรามาเรียนที่นี่ ไม่ได้มาเรียนรู้การโกหกและคนที่มาสอนก็ไม่ได้สอนเรื่องไร้สาระ การเชื่อฟังเป็นสิ่งจำเป็น อย่างน้อยบาดหลวง นักบวช ครูบาอาจารย์ ก็อยากให้เราเชื่อฟัง
นักบุญเปาโลบอกเราว่าอย่าฟังเรื่องไร้สาระที่ไม่เกี่ยวกับพระเจ้า แต่ในความจริงของชีวิต เราส่วนใหญ่ชอบฟังแต่เรื่องไร้สาระ ไร้สาระสำหรับเราคืออะไร? ถ้าเราเชื่อว่า คุณพ่อ ซิสเตอร์ ครูอาจารย์ สอนเราเรื่องของพระเจ้า ไม่ใช่เรื่องไร้สาระ เราก็ควรจะเชื่อฟัง ตัวอย่างเรื่องที่ไม่ไร้สาระ เช่น พระเป็นเจ้าทรงรักเรา, ผู้ที่ฟังพระวาจาและปฏิบัติตามเป็นเหมือนผู้ที่มีปรีชาฉลาดสร้างบ้านไว้บนศิลา, การรับศีลมหาสนิทจะทำให้เรามีชีวิต , ที่ใดมี 2-3 คนภาวนา พระเจ้าจะประทานพระพรให้ เป็นต้น พ่อขอแสดงความยินดีกับทุกคนที่มาฟังพระวาจาของพระเจ้าในวันนี้ อยากให้เราแข่งกัน แข่งกันในความเรียบง่าย ซึ่งเป็นพระพรที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จ ความสุขในชีวิต และเมื่อเรามีความบกพร่อง ให้เราเริ่มต้นใหม่อย่างดี ให้เราเปิดใจ ยอมรับความเรียบง่ายในชีวิตของเรา”

หลังพิธี บรรดาครูอาจารย์ได้ผูกข้อมืออวยพรให้กับนักศึกษา จากนั้นมีการรับประทานอาหารและชมการแสดงต่างๆ ในบรรยากาศครอบครัว

0

ค่ายคำสอนภาคฤดูร้อน “ค่ายสุขแท้ที่เมตตา 2016”

ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่นำนักศึกษาของศูนย์ร่วมจัดค่ายคำสอนภาคฤดูร้อนตามหลักสูตรของการฝึกอบรมเตรียมตัวเป็นครูคำสอน ภายใต้ชื่อ “ค่ายสุขแท้ที่เมตตา 2016” ณ วัดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านห้วยบง อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม ถึงวันที่ 7 เมษายน 2016 โดยมีสมาชิกค่ายประกอบไปด้วย คณะกรรมการและนักเรียนรวมจำนวนทั้งสิ้น 165 คน ในค่ายมีกิจกรรมต่างๆ มากมายซึ่งช่วยให้นักเรียนได้รู้จักและรักพระเยซูเจ้ามากขึ้น อีกทั้งได้ฝึกดำเนินชีวิตคริสตชนที่เข้มข้น
ในระหว่างการจัดค่ายคือวันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2016 สมาชิกชาวค่ายคำสอนได้ต้อนรับบิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ซึ่งมาเยี่ยมและเป็นประธานในพิธีรับศีลมหาสนิทครั้งแรกของเด็กในค่ายจำนวน 15 คน และรับศีลกำลังจำนวน 22 คน โอกาสนี้คุณพ่ออูโก โดนินี เจ้าอาวาสพร้อมสัตบุรุษได้ต้อนรับอย่างเป็นกันเอง จบค่ายนี้ทุกคนต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า มาเรียนคำสอนในครั้งนี้ได้ประสบการณ์มากมายและเรียนคำสอนสนุก ทำให้รักพระเป็นเจ้ามากยิ่งขึ้น
อนึ่ง สถิติการจัดค่ายคำสอนของสังฆมณฑลเชียงใหม่ในแต่ละปี มีจำนวนประมาณ 70 ค่าย มีเด็กและเยาวชนมาร่วมค่ายคำสอนประมาณ 6,000 คน

เปิดรับสมัคร นักศึกษาศูนย์คำสอนแม่ริม

ศูนย์คำสอนแม่ริมเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจทั้งชายและหญิงที่อยากเป็นครูคำสอน โดยมีคุณสมบัติคือ อายุ 18 ปีขึ้นไป ประพฤติดี อยากเป็นครูคำสอน จบอย่างน้อย ม.3 ขึ้นไป สนใจสมัครตามเอกสารที่ส่งมาให้นี้ครับ (มีการพบผู้สมัครเพื่อสัมภาษณ์ ซึ่งตกลงวันเวลากับผู้อำนวยการศูนย์)

ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่รุ่นที่ 22 ประจำปี 2559-2561 หลักสูตรประกาศนียบัตร 2 ปี รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 15 พฤษภาคม 2559 คุณสมบัติ 1. คาทอลิก ชาย/หญิง อายุ 18 ปี ขึ้นไป 2. สนใจเป็นครูคำสอน รักงานแพร่ธรรม 3.สุขภาพแข็งแรงด้านร่างกายและจิตใจ 4. จบการศึกษาอย่างน้อย ชั้น ม.3

วัดนักบุญยอแซฟกรรมกร แม่ริม

ที่อยู่ : 124 ม.3 ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5329-7010
: 088-731-0532

พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาของนักศึกษาศูนย์คำสอนแม่ริมรุ่นที่ 20

ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558 ให้กับนักศึกษาที่จบหลักสูตร 2 ปี รุ่นที่ 20 จำนวน  9 คนโดยมี บิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม สภาบิชอปฯ และประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณและพิธีมอบประกาศนียบัตร  บาดหลวง เอกสิทธิ์ ทัฬหะกุลธร ผู้อำนวยการศูนย์ เป็นผู้กล่าวรายงานฯ และอ่านรายนามนักศึกษาที่รับประกาศนียบัตรในวันนี้ ท่ามกลางบาดหลวง นักบวช พ่อแม่พี่น้อง ศิษย์เก่าและแขกผู้มีเกียรติมาร่วมแสดงความยินดี ประมาณ 400 คน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม  2016 ณ ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

รายนามนักศึกษารุ่นที่ 20 ที่สำเร็จการศึกษา มีดังนี้
1.นางสาวบรียิต  ธัญรัตน์   ลำแพนไพรี                            (สังฆมณฑลเชียงใหม่)
2.นางสาวแบร์นาแด๊ต  นพวรรณ    สดศรีจำปา                            (สังฆมณฑลเชียงใหม่)
3.นางสาวลูซีอา  ทิวา    วนาผาติกุล                            (สังฆมณฑลนครสวรรค์)
4.นางสาวเยโนเวฟา  สานิการ์    สามารถผดุงศิลป์  (สังฆมณฑลเชียงใหม่)
5.นางสาวเทเรซา อาหมี่    ตาแช                                      (สังฆมณฑลเชียงใหม่)
6.นายยอห์น สุชาติ ปัญญาฤทธิรงค์                    (สังฆมณฑลเชียงใหม่)
7.นายยอห์น  บุญมี    จรูญสาคร                              (สังฆมณฑลนครสวรรค์)
8.นายเปาโล เจษฎากร โศภาสายสุทธิ                       (สังฆมณฑลเชียงใหม่)
9.นาย เปโตร  ตระการ    เสริมประชา                           (สังฆมณฑลเชียงใหม่)

ในระหว่างพิธีได้มีพิธีการแต่งตั้งเป็นครูคำสอนอย่างเป็นทางการและมอบกางเขนเป็นที่ระลึก พระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์ ได้ให้ข้อคิดในพิธีบูชาขอบพระคุณความตอนหนึ่งว่า “พระวรสารในวันนี้กล่าวถึงหญิงคนบาปซึ่งจะถูกทุ่มหิน ช่วยเตือนใจเราว่า เราเองแต่ละคนก็เป็นคนบาปด้วยเช่นกัน พระเยซูเจ้าทรงแสดงความเมตตาและให้อภัยหญิงนั้น เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเราได้ปฎิบัติตาม ส่วนในบทอ่านที่ 2  นักบุญเปาโลเขียนเตือนใจเราด้วยถ้อยคำที่น่าประทับและมีความหมายที่ดีมากในทุกประโยค นั่นคือ’ประโยชน์ล้ำค่าคือการรู้จักพระคริสตเยซู…ข้าพเจ้าเห็นว่าทุกสิ่งเป็นสิ่งปฎิกูลเพื่อจะได้องค์พระคริสตเจ้ามาเป็นกำไร’ คำว่าประโยชน์ล้ำค่านี้ ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า Supreme good ซึ่งหมายถึงความดีสูงสุด ไม่มีความดีใดสูงกว่านี้แล้ว นักศึกษาที่มาเรียนเป็นครูคำสอนได้เลือกทำในสิ่งที่มีคุณค่าสูงสุดในชีวิต ขอพระเป็นเจ้าซึ่งเป็นบ่อเกิดแห่งพลังจะได้ช่วยเราทุกคนให้ทำหน้าที่ของเราอย่างดี”

นอกจากพิธีมอบประกาศนียบัตรแล้ว พระคุณเจ้าได้โปรดศีลกำลังให้กับเด็กๆจากบ้านพรสวรรค์จำนวน 7 คน ด้วย พิธีการต่างๆ จบลงด้วย พิธีการส่งนักศึกษาออกไปประกาศข่าวดี หลังพิธีได้มีการรับประทานอาหารและชมการแสดงต่างๆ ในบรรยากาศแบบครอบครัว

อนึ่ง ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่ อ.แม่ริม ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2523/1980 เพื่อส่งเสริมฆราวาสกลุ่มชาติพันธุ์และผู้สนใจเป็นนักบวชให้ศึกษาด้านคริสตศาสนธรรม โดยมีหลักสูตร 2 ปี  หรือ 4 ภาคการศึกษา ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีนักศึกษาที่ได้รับการอบรมในสถาบันแห่งนี้ทั้งจากสังฆมณฑลเชียงใหม่ สังฆมณฑลนครสวรรค์ สังฆมณฑลราชบุรี สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี และจากสถาบันนักบวช ซึ่งนอกจากผู้รับการอบรมจะได้รับความรู้ด้านคริสตศาสนธรรมแล้ว พวกเขาจะได้ฝึกดำเนินชีวิตคริสตชนที่เข้มข้นเป็นหมู่คณะ และได้รับประสบการณ์งานแพร่ธรรม อาศัยการจัดกิจกรรมกับเด็กๆ และเยาวชน การจัดค่ายคำสอน ทัศนศึกษา การแบ่งปันพระวาจาและร่วมกิจกรรมของพระศาสนจักรในระดับท้องถิ่น ระดับสังฆมณฑลและระดับประเทศ ตามโอกาสที่เหมาะสมด้วย ตั้งแต่ปี 2004 คณะนักบวชซาเลเซียนได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่บริหารศูนย์แห่งนี้ ปัจจุบัน คุณพ่อเอกสิทธิ์ ทัฬหะกุลธรทำหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ฯ, ภราดาประสาท หอมสนิท เป็นรองผู้อำนวยการ  พร้อมกับคณาจารย์และทีมงานเจ้าหน้าที่ของศูนย์ ที่ร่วมกันอบรมนักศึกษา มีนักศึกษาจบจากสถาบันแห่งนี้แล้วทั้งหมด 20 รุ่น รวมจำนวน 281 คน

ในโอกาสนี้ขอขอบคุณพระเป็นเจ้าที่โปรดให้มีกระแสเรียกการเป็นครูคำสอนและมีนักศึกษาที่กำลังเตรียมตัวเป็นครูคำสอน เพื่อทำงานแพร่ธรรมในพระศาสนจักร และขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณที่สนับสนุนงานคำสอนของสังฆมณฑลเชียงใหม่ทุกท่านด้วย

สัมมนาเตรียมค่ายคำสอน “สุขแท้ที่เมตตา”

ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่นำโดยคุณพ่อเอกสิทธิ์ ทัฬหะกุลธร ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้จัดสัมมนาเตรียมค่ายคำสอนภาคฤดูร้อนของสังฆมณฑลครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2016 ที่ศูนย์มิสซังเชียงใหม่ มีผู้ร่วมสัมมนาจำนวน 90 คน การสัมมนาครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อการจัดค่ายคำสอนในสังฆมณฑลเชียงใหม่จะได้ดำเนินไปในทิศทางเดียวกันและสามารถจัดค่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีหัวข้อการอบรมและฝึกปฎิบัติดังนี้ คือ 1. นำเสนอหัวข้อและแนวทางในการจัดค่ายคำสอนประจำปี 2016 ภายใต้ชื่อค่าย “สุขแท้ที่เมตตา” โดยคุณพ่อเอกสิทธิ์ ทัฬหะกุลธร เป็นวิทยากร 2. อบรมหัวข้อ “ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรมและศีลอภัยบาป” โดยคุณพ่อวิชา หิรัญการ เป็นวิทยากร 3. อบรมหัวข้อ “สื่อและอุปกรณ์การสอนคำสอนโดยบิชอปวีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นวิทยากร 4. อบรมหัวข้อ “การใช้พระคัมภีร์และเทคนิคในการสอนคำสอน” โดยคุณศิริลักษณ์ เบญจภุมริน และคุณภูวดล กลิ่นสวัสดิ์ เป็นวิทยากร ในวันแรกของการสัมมนาพระคุณเจ้าวีระ อาภรณรัตน์ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานและได้กล่าวเปิดการสัมมนา อีกทั้งเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณด้วย การสัมมนาดำเนินไปด้วยดีตามวัตถุประสงค์ และเต็มด้วยบรรยากาศของความเป็นพี่น้องกัน ทุกคนได้รับความรู้และได้ฝึกปฏิบัติจริง จบการสัมมนาในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2016 ด้วยการขอบคุณพระเป็นเจ้าร่วมกันในพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยคุณพ่อเอกสิทธิ์ ทัฬหะกุลธร เป็นประธานในพิธี ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและทำให้การสัมมนาบรรลุวัตถุประสงค์อย่างดี

วันครูคำสอนไทยสังฆมณฑลเชียงใหม่

เมื่อ วันที่ 16 ธันวาคม 2015 แผนกคำสอนได้จัดงานวันครูคำสอนไทยที่ศูนย์สังฆมณฑลเชียงใหม่ โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากครูโรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกประถมและมัธยม) โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา เจ้าหน้าที่แพร่ธรรมและจากศูนย์คำสอนแม่ริมรวม 90 คน มีกิจกรรมต่างๆ เริ่มในช่วงบ่ายเวลา 16.00 น ด้วยวจนพิธีกรรมเปิดงานวันครูคำสอน จากนั้นคุณครูร่วมกิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์ในหัวข้อ “ครูคำสอนกับความท้าทายในการเป็นเครื่องหมายแห่งความเมตตาของพระเจ้าในโลกปัจจุบัน” ต่อด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณโดยบิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์เป็นประธานในพิธี จากนั้นทุกคนรับประทานอาหารเย็นด้วยกันในบรรยากาศเป็นกันเอง พร้อมกับมีการจับฉลากแจกรางวัลในโอกาสพิเศษนี้. ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนทำให้งานในวันนี้ดำเนินไปด้วยดี

กีฬานักศึกษาคาทอลิกสัมพันธ์ครั้งที่ 7

เครือ ข่ายนักศึกษาคาทอลิกเชียงใหม่ นำโดยนายกฤษดา ตะบิ ประธานชมรมและคณะกรรมการได้จัดกีฬานักศึกษาคาทอลิกสัมพันธ์ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2015 ที่สวนเอเดน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ มีจุดประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาคาทอลิกจากชมรมต่างๆ โดยมีกีฬาเป็นตัวเชื่อม อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้มีสุขภาพที่แข็งแรง และช่วยสร้างความสามัคคี มีนักศึกษามาร่วมกิจกรรมประมาณ 200 คน สำหรับกิจกรรมที่จัดประกอบไปด้วยการแข่งขันกีฬาฟุตบอล วอลเลย์บอล เซปัคตระกร้อ และเปตอง ในช่วงเย็น มีกิจกรรมสันทนาการ การแสดง และการภาวนาร่วมกัน ในพิธีเปิดวันที่ 14 พฤศจิกายน 2015 ได้รับเกียรติจากคุณพ่อเอกสิทธิ์ ทัฬหะกุลธร จิตตาภิบาลเยาวชนสังฆมณฑลเชียงใหม่เป็นประธานในพิธี กิจกรรมจบลงในวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2015 ด้วยมิสซาปิดเพื่อขอบพระคุณพระเจ้าร่วมกัน กิจกรรมทั้งหมดนี้มีการสอดแทรกความรู้และข้อคิดเพื่อให้ทุกคนที่มาร่วมงานได้ไตร่ตรองและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเกิดประโยชน์ต่อไปด้วย

กลุ่มนักศึกษาและเยาวชนที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบไปด้วย
1. เครือข่ายนักศึกษาคาทอลิกเชียงใหม่
2. ชมรมนักศึกษาคาทอลิกแม่โจ้
3. ชมรมนักศึกษาคาทอลิกมหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย
4. นักศึกษาคาทอลิกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5. ชมรมนักศึกษาคาทอลิกเชียงราย
6. นักศึกษาคาทอลิกสถาบันการพละศึกษาเชียงใหม่
7. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
8. บ้านดอนบอสโกเชียงใหม่
9. บ้านอารูเป
10. บ้านเอ็มมาอูส
11. เยาวชนห้วยตอง