มาถวายมิสซาที่ แจ้ห่ม

มาถวายมิสซาที่ แจ้ห่ม

หลังจากบวชสังฆานุกร  4 คน ที่วัดนักบุญเปาโล  ห้วยตอง จังหวัดเชียงใหม่  คุณพ่ออนุพงศ์  ดำรงอุษาศีล  กับผมเดินทาง บ่าย 2 โมง มาที่วัดราชินีแห่งสันติภาพ  อำเภอแจ้ห่ม  จังหวัดลำปาง   ใช้เวลาสามชั่วโมงกว่าๆ  พบคุณพ่อ  บรูโน  รอสซี  เจ้าอาวาส  และคุณพ่อ  ราฟาแอล  ผู้ช่วยเจ้าอาวาส  และคุณสเตฟาโน  อาสาสมัครชาวอิตาเลี่ยนอยู่เมืองไทย  เกือบ 10 ปี  แล้ว

            19.45  น. ร่วมสวดสายประคำกับเยาวชน 42 คน ที่ศูนย์คาทอลิกนี้

วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน

            เนื่องจากไวรัสโคโรน่าช่วงสัปดาห์ศักดิ์  ไม่สามารถจัดพิธี  ศีลล้างบาปได้  คุณพ่อบรูโนจึงจัดในวันนี้  มีผู้ใหญ่  เยาวชน  และเด็กๆ  รับศีลล้างบาป  ประมาณ  10 คน  ผู้ใหญ่  และเยาวชน  รับศีลล้างบาป  ศีลกำลัง  และศีลมหาสนิท  ประมาณ 50 คน  จากหลายหมู่บ้าน  ทั้งอาข่า  ปกาเกอะญอ  ลาหู่  เมี้ยน  ฯลฯ งดงามดี

            พิธีมิสซาเริ่ม  10.15 น. เนื่องจากกลัวพายุฝนฟ้าคะนอง  จึงจัดในห้องประชุม มีสัตบุรุษประมาณ 300 คน หลังมิสซามีมอบสร้อยไม้กางเขน  แก่ ผู้รับศีลฯ  เด็กหญิงจิราภรณ์  แซ่ลี  ชั้น ป.3 เป็นตัวแทนกล่าวขอบคุณ  น่ารักมากพร้อมกับ ยาย (แต่เธอเรียกว่า แม่) เป็นผู้มอบของทีระลึก

            คุณพ่อบรูโน  กล่าวขอบใจครูคำสอน  และซิสเตอร์ที่ช่วยสอนคำสอน  และแจก ต้นโกโก้  คนละ 1 ต้น  โอกาสปีเลาดาโตซี

            คุณพ่อราฟาแอล  เสนอให้มิสซังจัดทำเนื้อหาคำสอน แก่เด็ก  และเยาวชนในศูนย์คาทอลิกของเราให้มีเนื้อหาเดียวกัน…  ผมรับไว้พิจารณา  แต่ก็เสนอไปว่า  บรรดาพระสงฆ์เรียนมาเยอะ  น่าจะช่วยสอนคำสอนทุกสัปดาห์  ก็จะดีไม่น้อย  เพราะปัญหาเยาวชนห่างวัด  ซึมเศร้า  เราตามแก้… ป้องกันไม่ทัน

คุณสเตฟาโน  ซาเวญาโก  ชาวอิตาเลี่ยน  อายุ  57 ปี อาสาสมัครช่วยทำอาหาร  อยู่เมืองไทยมาแล้ว 10 ปี  ทำให้ผมเห็นว่าเราต้องสำรวจ  ชาวคาทอลิกต่างประเทศที่มาอยู่เชียงใหม่  มีเท่าไหร่จะได้ช่วยกัน  อภิบาลพวกเขาบ้าง

ฟ.วีระ  อาภรณ์รัตน์  รายงาน

สื่อมวลชนเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพอบรมผู้สื่อข่าวยุคดิจิตอล

สื่ อมวลชนสังฆมณฑลเชียงใหม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณและบุคลากรจากสภาบิชอปอีตาลี ส่งทีมงานสื่อมวลชนมืออาชีพให้การฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่สื่อมวลชนจากสังฆมณฑลต่างๆ ในประเทศไทย ที่ศูนย์สังฆมณฑลเชียงใหม่ โอกาสนี้มีคุณพ่อมาร์โก ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสื่อ Media และคุณพ่อเปาโล รับผิดชอบสื่อมวลชนของสังฆมณฑลเวโรนาและสภาบิชอปอีตาลี มาให้การอบรมและฝึกปฏิบัติทั้งเขียนบรรยายข่าว การถ่ายภาพ การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ การผลิตข่าวด้วยวีดีโอ ระหว่างวันที่ 1-6  มิถุนายน 2015เพื่อสร้างทีมงานนักสื่อมวลชนมื่ออาชีพให้กับสังฆมณฑลต่างๆ

สำหรับการจัดการอบรมครั้งนี้เป็นโครงการที่คุณพ่อบรูโน โรสซี บาดหลวงกลุ่มตรีเวเนโต เป็นผู้ประสานงานโครงการ มีตัวแทนจากสังฆมณฑลจันทบุรี สุราษฎร์ธานี และจากหน่วยงานในสังฆมณฑลเชียงใหม่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้  โครงการจะมีการอบรม 2 ช่วง คือในครั้งนี้ และครั้งที่สองในเดือนตุลาคม 2015

ค่ายอาสาพัฒนาของวิทยาลัยแสงธรรม

มื่อวันที่ 20 – 27 มีนาคม 2558 คุณพ่อธรรมรันต์ เรือนงาม ผู้อำนวยการค่ายอาสาพัฒนาของวิทยาลัยแสงธรรมและเจ้าหน้าที่ ได้นำนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรมซึ่งประกอบด้วยสามเณรใหญ่หลายคณะและนักศึกษาคริสตศาสตร์ จำนวน 31 คน ได้ออกค่ายสาอาฯ ครั้งที่ 15 ที่หมู่บ้านแม่หมีใน และแม่หมีนอก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง โดยมีบิชอปฟรังซิส เซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ให้การต้อนรับและประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดการออกค่ายอาสาพัฒนาอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 เวลา 18.30 ณ ศูนย์คาทอลิกบ้านกล้วย โดยมี คุณพ่อบรูโน รอสซี ซึ่งเป็นเจ้าอาวาส ได้ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ พร้อมทั้งชาวบ้านทั้ง 2 หมู่บ้านก็ได้ให้การต้อนรับและแบ่งปันประสบการณ์แห่งความเชื่อแบบคริสตชนให้กับเหล่าสามเณรใหญ่และครูคำสอนที่ออกค่ายครั้งได้อย่างน่าประทับใจ

คุณพ่อวีรศักดิ์ ยงศรีปณิธาน
ผู้เขียนข่าว

การเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อมวลชนฯ

web

เนื่อง จากในวันที่ 1 กันยายน ค.ศ. 2014 ได้มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหน้าที่เจ้าหน้าที่สื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลเชียงใหม่ (เว็บมาสเตอร์) เนื่องจากคุณอนุวัฒน์ ยินดี เจ้าหน้าที่ฯ คนเดิมได้ยื่นขอลาออกจากตำแหน่ง จึงส่งผลให้มีเจ้าหน้าที่คนใหม่มาทำงานแทนคือคุณอุทัย คล่องพนากุล ซึ่งได้มารับตำแหน่งงาน และประสานงานเป็นอย่างดีมาเป็นเวลา 1 เดือนแล้ว ในโอกาสนี้จึงขอชี้แจงให้ทุกท่านรับทราบ เกี่ยวกับช่องทางการส่งข่าวทาง Email ท่านสามารถส่งข่าวได้ตามปกติที่

Email อย่างเป็นทางการของเว็บไซต์สังฆมณฑลเชียงใหม่ ดูแลโดยเว็บมาสเตอร์  

[email protected]

ซึ่งเป็น Email หลักของเว็บไซต์ในการติดต่อ เพื่อแจ้งข่าวสาร การประกาศ ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับบาดหลวง นักบวชชายหญิง ฆราวาส วัด ศูนย์ หรือโรงเรียนในเครือคาทอลิก 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน

  • Email ส่วนตัวของคุณอุทัยคือ [email protected] ท่านก็สามารถติดต่อส่งข่าวในช่องทางนี้ได้เช่นเดียวกัน
  • Email : [email protected] ของคุณพ่อณรงค์ชัย หมั่นศึกษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสื่อมวลขนคาทอลิกฯ
  • Email : [email protected] ของคุณพ่อบรูโน รอสซี่ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อมวลขนคาทอลิกสังฆมณฑลเชียงใหม่
  • Email : [email protected][email protected] ของคุณอนุวัฒน์ เจ้าหน้าที่ฯ คนเดิม

และเว็บมาสเตอร์จึงขอใช้โอกาสนี้เช่นเดียวกันในการบอกเล่า ประวัติเว็บไซต์สังฆมณฑลเชียงใหม่โดยสังเขป ตามที่ได้รับทราบข้อมูลมา เพื่อเป็นประโยชน์ในการบันทึกประวัติเว็บไซต์ต่อไป ดังนี้คือ

ช่วงก่อนปี ค.ศ. 2006 (ยังไม่ทราบเวลาที่ชัดเจน) เว็บไซต์สังฆมณฑลเชียงใหม่ได้ก่อตั้งขึ้นโดยคำแนะนำจากบิชอปกิตติคุณยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์ และได้มอบหมายให้คุณพ่อณรงค์ชัย หมั่นศึกษา จัดหาเจ้าหน้าที่ในการดูแลเว็บไซต์สังฆมณฑลเชียงใหม่ โดยตั้งชื่อ Domain Name ชื่อว่า “http://www.chiangmaidiocese.org” และได้รับการดูแลเว็บไซต์โดยเจ้าหน้าที่สื่อมวลชนฯ ในช่วงเวลานั้นคือคุณอรินัน สว่างใจ และคุณวีรวรรณ ขันทะโฮม ตามลำดับช่วงเวลาโดยประมาณ

จนกระทั่งในช่วงปี 2007 คุณอนุวัฒน์ ได้ติดต่อขอเข้าทำงานกับคุณพ่อณรงค์ชัย ในขณะนั้นคุณพ่อเพิ่งเข้ามารับตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดนักบุญไมเกิ้ลการีกอยส์ เชียงดาว คุณอนุวัฒน์ได้ทำงานในตำแหน่ง Part Time โดยวิธีการคือคุณพ่อณรงค์ชัย หมั่นศึกษา จะรวบรวมข่าวและเอกสารไปส่งให้ถึงที่บ้านพักโดยตรง จนกระทั้งอีกหลายเดือนต่อมาคุณพ่อณรงค์ชัย และพระคุณเจ้าสังวาลย์ฯ เห็นสมควรที่จะให้มีเจ้าหน้าที่สื่อมวลชนฯทำงานประจำที่มิสซังโรมันคาทอลิก เพื่ออำนวยความสะดวกในการประสานงานต่อไป และในปี 2009 เว็บไซต์ได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “http://www.cmdiocese.org” ในช่วงเวลาการประชุมระดับโลก SIGNIS World Congress 2009 และเป็นช่วงเวลาที่บิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เพิ่งเข้ามารับตำแหน่งบิชอปไม่นาน การเปลี่ยนชื่อเว็บไซต์นี้เพื่อความสะดวกในการพิมพ์ชื่อเว็บให้สั้นลง และจดจำง่าย และเป็นชื่อเว็บไซต์ที่ใช้อยู่จวบถึงปัจจุบัน

และเว็บมาสเตอร์ขอใช้โอกาสนี้ในการอธิบายแนวคิดการออกแบบ และเทคนิคคร่าวๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านในการเป็นแรงบันดาลใจ และเริ่มศึกษาหาข้อมูลเพื่อนำทักษะความสามารถนั้นมาใช้ในงานแพร่ธรรมกับหน่วยงานของตนต่อไป

เว็บไซต์ก่อนปี 2006

ใช้เทคนิค HTML4, PHP (ในช่วงเวลาที่ดูแลเว็บไซต์โดยคุณอรินัน สว่างใจ และคุณวีรวรรณ ขันทะโฮม)

การเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อมวลชนฯ

เว็บไซต์ปี 2007

ใช้เทคนิค CMS (Content Managment System) : Engine Mambo ด้วยแนวคิดการออกแบบโดยใช้ Graphic ที่ส่วนมากทำจากโปรแกรม Adobe Firework และเพิ่มเติมการตกแต่ง Animation จาก Adobe Flash สำหรับ Gallery แนวคิดของเว็บคือความสวยงามทางด้าน Graphic ที่ดึงให้ Content โดดเด่นมีลูกเล่นที่แปลกใหม่

การเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อมวลชนฯ

เว็บไซต์ปี 2009

ใช้เทคนิค CMS : Joomla เป็นการปรับแนวความคิดใหม่ให้ดีขึ้นจากการจัดการระบบเนื้อหา ให้เป็นหมวดหมู่ แยกย่อยให้ง่ายต่อการแบ่งมากขึ้น เว็บไซต์ในปีนี้เน้นไปที่การจัดการ แต่ก็ยังคงการออกแบบ Graphic ให้เข้ากับช่วงเทศกาลต่างๆ ใน Theme หน้าหลักของเว็บไซต์ สามารถปรับให้เป็นช่วงโทนสว่างหรือเข้มได้ พร้อมทั้งยังมีหมวดแปลข่าวเป็นภาษาอังกฤษด้วย ท่านสามารถเข้าเยื่ยมชนเว็บไซต์เดิมได้ที่ http://www.cmdiocese.org/th/_

การเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อมวลชนฯ

เว็บไซต์ปี 2014

ใช้เทคนิค CMS : WordPress, HTML5, Java Script เป็นการรื้อโครงสร้างเว็บใหม่อีกครั้ง โดยเลือกใช้ Theme ให้เข้ากับอุปกรณ์ไร้สาย และเทคโนโลยีเว็บ Browser ใหม่ให้รับชมได้สะดวกขึ้นทั้งทาง Tablet มือถือ หรือแม้จอใหญ่อย่าง iMac หรือ iPad Retina Display โดยเว็บไซต์ใหม่นี้จะไม่เน้น Graphic มากเหมือนก่อนแต่จะเป็นGraphicแนวกรอบสี่เหลี่ยม วงกลม และการตกแต่งตัวอักษรมากกว่า โดยจะเน้นแสดงรูปภาพถ่ายสวยๆ ใหญ่ๆ เพื่อรอการปรับให้เข้ากับทุกขนาด Responsive ได้ง่าย แต่ถ้าเข้าระบบมือถือหน้าจอเล็ก จะมีการตัด Feature บางส่วนของเว็บออกไปเพื่อความสะดวกในการใช้งาน และเนื้อหาก็มีการเพิ่ม Tags เข้ามาเพื่อสะดวกในการแยกหมวดหมู่ย่อยมากขึ้น เพื่อการแยกหมวดของแต่ละฝ่ายให้สะดวกมากขึ้น

การเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อมวลชนฯ

ส่วนข่าวสารของเว็บไซต์ที่ได้รับมาต่างๆ นั้นได้มีผู้ส่งต่อข่าวมา เป็นบุคคลต่างๆ ดังที่ส่วนมากได้เขียนกำกับไว้ท้ายข่าวว่าให้ความช่วยเหลือบอกกล่าว ส่งต่อข้อมูลข่าวสารเป็นอย่างดี จึงทำให้เว็บไซต์สังมณฑลเชียงใหม่ มีข่าวสารดังที่ท่านได้อ่านอย่างดีจนถึงทุกวันนี้ ซึ่งเทคนิคต่างๆที่ได้บอกข้างต้นนี้จะไม่มีความสำคัญเลยถ้าขาดเนื้อหาสาระที่มาจากแหล่งข่าวพวกเขาเหล่านี้ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงต่อทุกๆ ท่านด้วยที่ให้ความร่วมมือประสานงานเพื่อให้งานของมิสซังโรมันคาทอลิกเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป

การเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อมวลชนฯ
การเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อมวลชนฯ
การเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อมวลชนฯ
การเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อมวลชนฯ
การเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อมวลชนฯ
faith_small

วันสื่อมวลชนสากลครั้งที่ 48 ที่เชียงใหม่

วันสื่อมวลชนสากลครั้งที่ 48
1-3 สิงหาคม ค.ศ. 2014 ณ มิสซังโรมันคาทอลิก สังฆมณฑลเชียงใหม่
โดยสื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลเชียงใหม่ ร่วมกับ สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

“สื่อมวลชนในการรับใช้วัฒนธรรมแห่งการเผชิญหน้ากัน”

“อินเทอร์เน็ต” (Internet) เปิดโอกาสมากมายให้กับการสัมผัสและความเป็นหนึ่งเดียวกัน นี่คือสิ่งที่ดีแท้ นี่คือของขวัญจากพระเจ้า

โอ กาสวันสื่อมวลชนสากลครั้งที่ 48 ประจำปี 2014 สังฆมณฑลเชียงใหม่ได้รับเกียรติจากสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยให้เป็นเจ้าภาพสถานที่จัดกิจกรรมประจำปีระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2014

สำหรับการจัดกิจกรรมวันสื่อมวลชนสากลครั้งที่ 48 นี้ทางทีมงานสื่อมวลชนสังฆมณฑลเชียงใหม่ ได้ปรับรูปแบบกิจกรรมเป็นการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างทีมงานสื่อมวลชนของสังฆมณฑลฯ โดยมีการจัดอบรมเรื่องการเขียนข่าวประกอบภาพถ่าย และการถ่ายภาพในรูปแบบต่างๆ ให้กับผู้เข้ารับการอบรมครั้งนี้จำนวน 86 คนด้วยกัน โดยในวันที่ 1 สิงหาคม 2014 ได้รับเกียรติจากสื่อมวลชนคาทอลิกส่วนกลาง ซึ่งนำโดยคุณพ่ออนุชา ไชยเดช ผู้อำนวยการสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยและทีมงาน ให้การอบรมเกี่ยวกับการเขียนข่าวในรูปแบบต่างๆ เช่น ข่าวเจาะลึก ข่าวกิจกรรม และการบรรยายภาพข่าวต่างๆ และทางทีมงานยังได้ประชาสัมพันธ์งานสิ่งพิมพ์อุดมสาร และงานเว็บไซต์ใหม่ของสื่อมวลชนฯ

จากนั้นในวันที่ 2 สิงหาคม 2014 ช่วงเช้าได้มีการประชาสัมพันธ์ข่าวจากทีมงาน CBN Siam  เชียงใหม่ (http://www.cbnsiam.com) ในการให้ได้รับความรู้และทราบข่าวการเปิดตัว 3D Animation เรื่อง Superbook นำทีมโดยคุณคาเร็น คล่องตรวจโรค นิติโรจน์สกุล พร้อมทีมงานประชาสัมพันธ์การสั่งซื้อพร้อมทั้งฉาย Superbook ตอนเดวิดและโกลิอัท ต่อจากนั้นคุณพ่อณรงค์ชัยได้เชิญ ร.ศ. ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย แม่โจ้ และอาจารย์สมพร เกตุตะคุ ให้การบรรยายความรู้พื้นฐานการถ่ายรูปภาพอย่างไรให้เป็น ถ่ายรูปอย่างไรให้มีถูกต้องตามกระบวนการ พร้อมกันนี้ ดร.วิทยาฝึกถ่ายภาพในรูปแบบต่างๆให้เหมาะสมกับ

ส่วนตอนค่ำวันที่ 2 สิงหาคม 2014 และได้มีกิจกรรมเวทีเพลงเพื่อชีวิต สื่อสร้างสรรค์เพื่อประกาศข่าวดีที่โดมโรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ โดยเชิญศีลปินเพื่อชีวิต ชิ สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์ มาขับร้องบทเพลงพร้อมกับการแสดงของน้องๆ บ้านพรสวรรค์ และการแสดงชุดวิถีชีวิตชาวปกาเกอะญอจากศูนย์ประสานงานแพร่ธรรม ซึ่งนำโดยคุณถาวร กัมพลกูล และมีการสัมภาษณ์อาจารย์ ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย เกี่ยวกับบทบาทของสื่อต่อชีวิตและสังคมโดยคุณพ่ออนุชา ไชยเดช

วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2014 มีพิธีบูชาขอบพระคุณที่อาสนวิหารพระหทัย โดยพระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน และหลังพิธีมิสซาได้มีพิธีเปิดเว็บไซต์สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยอย่างเป็นทางการ คือเว็บไซต์ http://www.thaicatholicmedia.com โดยพระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์ พร้อมกับอาจารย์ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย ร่วมกับบรรดาคุณพ่อที่ร่วมในพิธีมิสซาในครั้งนี้ โอกาสนี้พระคุณเจ้าได้ให้ข้อคิดโดยสรุปข้อความจากพระสันตะปาปาฟรังซิสเกี่ยวกับวันสื่อมวลชนสากลว่า ขอให้เราใช้สื่อในทางสร้างสรรค์ ประกาศข่าวดี สื่อต้องเป็นตัวเชื่อมให้มนุษย์จะได้หันหน้าเข้าหากันพูดคุยกัน ให้กำลังใจ ให้ข่าวดีแก่กันและกันนั่นเอง สำหรับความเจริญก้าวหน้าของระบบสื่อสารมวลชนนั้นเป็นพระพรของพระเจ้าที่ประทานให้เรามนุษย์เพื่อใช้สำหรับประกาศข่าวดีและนำความรอดเป็นสื่อให้มนุษย์รู้จักพระองค์และใกล้ชิดพระองค์มากขึ้น

อบรมผู้นำยุวธรรมทูตในเขตวัดแจ้ห่ม

วันที่ 23-26 มกราคม 2014 ณ แจ้ห่ม จ.ลำปาง อบรมผู้นำยุวธรรมทูตนอกโรงเรียน ระหว่างวันที่ 23-26 มกราคม 2014 ณ แจ้ห่ม ลำปาง เมื่อวันที่ 23-26 มกราคม 2014 ที่ผ่านมาซิสเตอร์เอลิซาเบ็ธ (เบทตี้) ผู้ซึ่งรับผิดชอบเกี่ยวกับยุวธรรมทูตนอกโรงเรียนได้จัดอบรมผู้นำเพื่อให้ความรู้ แบ่งปันประสบการณ์และดูงานในเขตวัดของแจ้ห่มซึ่งมีกลุ่มอยู่แล้วที่ซิสเตอร์ได้สร้างกลุ่มขึ้นมาได้แก่กลุ่มยุวธรรมทูตบ้านใหม่พัฒนา(หมู่บ้านม้ง) กลุ่มยุวธรรมทูตบ้านไร่กลาง(หมู่บ้านลาหู่) กลุ่มยุวธรรมทูตบ้านไร่เหนือ (กลุ่มคนเมือง) กลุ่มยุวธรรมทูตบ้านผาอาง (กลุ่มคนเมือง)

  ซึ่งแต่ละกลุ่มนั้นเป็นกลุ่มเล็กๆ 3 – 15 คน บางกลุ่มเป็นยุวธรรมทูตและบางกลุ่มกลายเป็นเยาวธรรมทูตแล้ว สำหรับความหมายของยุวธรรมทูตคือ ยุว หมายถึงยุวชน หรือเด็กที่ยังไม่ได้เป็นวัยรุ่นเต็มตัว ธรรม คือความดีหรือคำสอนของพระเยซูเจ้า และทูตคือ ตัวแทนหรือผู้แทน เมื่อเอามารวมกันแล้วหมายถึง กลุ่มตัวแทนยุวชนที่จะนำความดีและคำสอนของพระเยซูเจ้าไปเล่าให้คนอื่นฟังต่อไป สำหรับ เยาวธรรมทูตคือ เยาวชนหมายถึงเยาวชนหรือผู้เป็นมีอายุ 15 ปีบริบูรณ์และเป็นวัยรุ่นเต็มตัว ธรรมคือความดีหรือคำสอนของพระเยซูเจ้า และทูตคือ ตัวแทนหรือผู้แทน เมื่อมารวมกันแล้วหมายถึง ตัวแทนเยาวชนที่จะนำคำสอนและข่าวดีของพระเยซูเจ้าเพื่อจะไปแพร่ธรรมให้คนอื่นได้รับรู้กันต่อๆไป สโกแกนของยุวธรรมทูตคือ

“เพื่อนช่วยเพื่อน พาเพื่อนมารู้จักพระเยซู”

การทักทายของ ยุวธรรมทูตทั่วโลกคือ “เด็กๆทั่วโลก” ตอบ “เราเป็นเพื่อนกัน”

ในการอบรมผู้นำยุวธรรมทูตครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 8 คนจากตัวแทนครูคำสอน ซิสเตอร์และเยาวชน ระบบการอบรมมีทั้งซิสเตอร์และบรรดากลุ่มน้องยุวธรรมทูตได้เป็นวิทยากรร่วมกัน ได้รับทั้งทฤษฎีและได้เห็นภาคปฎิบัติซึ่งแต่ละหมู่บ้านนั้นก็ไม่ได้เป็นชนเผ่าเดียวกัน และน้องยุวธรรมทูตเองบางคนก็ไม่ได้เป็นคาทอลิกด้วยแต่สามารถทำกิจกรรมร่วมกันอย่างเต็มที่และมีความสุข

สำหรับค่ำคืนวันที่ 25 มกราคม 2014 นั้นเป็นการฉลองปีใหม่ร่วมกันระหว่างกลุ่มคาทอลิกและกลุ่มพี่น้องนิกายเซเว่นเดย์ด้วย กิจกรรมที่ทำร่วมกันได้แก่การสวดภาวนาร่วมกัน การตกปลาเล่นเกม และการแลกของขวัญพร้อมกันรับประทานอาหารว่างร่วมกันซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสองนิกายนี้ด้วย

เป็นครั้งแรกที่ผมมีโอกาสได้รับรู้เกี่ยวกับกลุ่มยุวธรรมทูตในเขตวัด ซึ่งซิสเตอร์ได้แบ่งปันให้ฟังว่าปกติบางสังฆมณฑลจะมีกลุ่มยุวธรรมทูตในโรงเรียนและตามศูนย์ต่างๆแต่กลุ่มที่ผมไปสัมผัสมานั้นเป็นกลุ่มยุวธรรมทูตในเขตวัดและเป็นกลุ่มเล็กๆซึ่งน้องๆเองจะแบ่งปันกันและชักชวนเพื่อนๆมาร่วมกิจกรรม มาอ่านพระคัมภีร์ร่วมกัน เล่นด้วยกัน แบ่งปันซึ่งกันและกันและไม่อายที่จะเป็นผู้แพร่ธรรม

ขอขอบคุณ คุณพ่อบรูโน รอสซี่ คุณพ่อเจ้าอาวาส, คุณพ่อราฟาแอล ซันโดนา, ซิสเตอร์เอลิซาเบ็ธ (เบทตี้) และพี่แอร์ด้วยที่ให้การต้อนรับพวกเราอย่างอบอุ่นและดูแลพวกเราอย่างดีครับ

กิจกรรมต้อนรับปีใหม่พี่น้องชาวลาหู่ปี 2014

เมื่อ วันที่ 17-18 มกราคม 2014 ที่ผ่านมา คุณพ่อแสงชัย ไอ่จาง ร่วมกับคุณพ่อมาร์โก ริโบลินี ที่เพิ่งได้มารับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระคริสต์แสดงองค์ ฝาง แทนคุณพ่อเกลาดีโอ โกร์ตี ได้จัดงานวันปีใหม่ลาหู่ ที่สนามกีฬาโรงเรียนพระหฤทัย ข้างอาสนวิหารพระหฤทัยเชียงใหม่ ซึ่งปกติตามธรรมเนียมแล้วทุกๆปีจะจัดกิจกรรมนี้ขึ้นที่บริเวณวัดฝาง แต่ปีนี้เป็นปีพิเศษที่คุณพ่อต้องการเชิญชวนบรรดาที่น้องชาวลาหู่ที่ทำงานอยู่ในเมืองได้เดินทางอย่างสะดวกเพื่อมาร่วมงานนี้ เป็นการสร้างสัมพันธภาพและกระชับไมตรีจิตต่อพี่น้องชาวลาหู่ในเขตวัดฝางและในเมืองให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

สำหรับปีนี้มีสัตบุรุษชาวลาหู่ซึ่งได้เดินทางจากหมู่บ้านต่างๆ มาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ได้มีการแสดงเต้นรำแบบวัฒนธรรมชนเผ่าลาหู่รอบๆ กางเขน, ต้นสนประดับไฟคริสต์มาส แล้วหลังจากนั้นจึงมีการรดน้ำดำหัวบรรดาคุณพ่อ วันรุ่งขึ้นวันที่ 18 มกราคม จึงจัดพิธีบูชาขอบพระคุณสำหรับขอพระพรจากพระเป็นเจ้าเพื่อให้พี่น้องชาวลาหู่ดำเนินชีวิตต่อไปในพระหรรษทานในปีนี้อย่างดี

โดยกิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจากพระคุณเจ้า มาธีอาโซ บิชอปแห่งสังฆมณฑลปาดัว ประเทศอิตาลี และพระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์ พร้อมทั้งคุณพ่อ โยวันนี ซิมบัลดี, คุณพ่อแสงชัย ไอ่จาง, คุณพ่อบรูโน รอสซี่, คุณพ่อบรูโน ซอปเปลซา, คุณพ่ออัตตีลีโอ เด บาตติสตี, คุณพ่อราฟาแอล ซันโดนา, คุณพ่อเจริญ นันทการ,คุณพ่อธงชัย วิวัฒน์เชาว์พันธ์ และนักบวชหญิง มาร่วมในพิธีรดน้ำดำหัวเพื่อเป็นสิริมงคลและได้รับการอวยพรจากพระเจ้าผ่านทางผู้ใหญ่ด้วย

เสกวัดนักบุญมัทธิว บ้านแม่หมีใน เขตแจ้ห่ม

เมื่อ วันที่ 3 มกราคม ค.ศ. 2014 บิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ได้เดินทางไปเขตวัดแม่พระราชินีแห่งสันติภาพ แจ้ห่ม จ.ลำปาง และเดินทางต่อไปวัดนักบุญมัทธิว บ้านแม่หมีใน เพื่อเป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเสกและเปิดวัดใหม่หลังนี้ ซึ่งเป็นหมู่บ้านพี่น้องชาวปกาเกอะญอ มีคริสตชนจำนวน 8 ครอบครัว อยู่ในความดูแลและอภิบาลของบาดหลวงตรีเวเนโต มี คุณพ่อบรูโน รอสซี่ เจ้าอาวาสวัด คุณพ่อบรูโน ซอปเปลซา และคุณพ่อราฟฟาแอล ซันโดนา ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัด

นอกจากนี้มีคุณพ่อเจ้าอาวาสวัดในสังฆมณฑลปาดัว ประเทศอิตาลี ได้พาสัตบุรุษของวัดที่รับผิดชอบงานธรรมทูต มาร่วมงานเสกวัดวันนี้ด้วย ซึ่งก่อนหน้านี้ได้เดินทางไปหลายประเทศมาแล้ว จุดประสงค์เพื่อให้เข้าใจงานธรรมทูตในพื้นที่ต่างๆ ที่บาดหลวงตรีเวเนโตได้ไปแพร่ธรรม หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ รับประทานอาหารร่วมกันพร้อมชมการแสดงจากเยาวชนเขตวัด พระคุณเจ้า วีระ ได้จับฉลากแจกตุ๊กตาให้กับเด็กๆ และมีการสอยดาวเป็นไปอย่างคึกคัก

ประวัติการแพร่ธรรม

            ในปี ค.ศ. 1986 คุณพ่ออาเล็กซานโดร บอดิญอง เจ้าอาวาสวัดแม่พระเมืองลูร์ด ลำปาง ได้ส่งครูคำสอนสองท่านออกเยี่ยมเยือนชาวบ้าน คือ ครูมุดิ เจริญธรรม และ ครูแข่เชอ กุนุ๊ และได้มาเยี่ยมชาวบ้านที่บ้านแม่หมีใน  ต่อจากนั้นในปี ค.ศ. 1993 ได้มี 2 ครอบครัวแรกเข้าเป็นคาทอลิก คือ ครอบครัวของนายจอแก้ว ยาง และ ครอบครัวของนายนุ วัฒนาศักดิ์ดำรง  หลังจากนั้นไม่นานมีอีกหลายครอบครัวที่สนใจเข้ามาเป็นคาทอลิก

กลุ่มคริสตชนจึงร่วมกันสร้างวัดด้วยไม่ไผ่และมุงด้วยหญ้าคา เพื่อสวดภาวนาร่วมกันทุกวันอาทิตย์และเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมต่างๆ

ต่อมาในปี ค.ศ. 2000 สังฆมณฑลเชียงใหม่ได้แบ่งเขตแพร่ธรรมใหม่ คือ เขตวัดแม่พระราชินีแห่งสันติภาพ แจ้ห่ม หมู่บ้านแม่หมีในจึงอยู่ในความดูแลของเขตวัดแจ้ห่ม โดยมีคุณพ่อเปโตร เมลอตตอ เป็นเจ้าอาวาสในขณะนั้น

ปี ค.ศ. 2012 กลุ่มคริสตชนเห็นว่าวัดที่มีอยู่หลังเดิมได้ทรุดโทรมและผุพังไปมาก จึงได้ปรึกษากับ คุณพ่อบรูโน รอสซี่ เจ้าอาวาสวัด เพื่อของบประมาณในการก่อสร้างวัดหลังใหม่ คุณพ่อเห็นสมควรกลุ่มคริสตชนจึงได้ร่วมสมทบงบประมาณบางส่วนตามความสามารถของแต่ละครอบครัว จนก่อสร้างแล้วเสร็จในปี ค.ศ. 2013