ขอร่วมยินดีกับคณะพระมหาไถ่

ขอร่วมยินดีกับคณะพระมหาไถ่

24 ตุลาคม 2020

แม้ในช่วงปีที่ผ่านมา  สงฆ์อาวุโสของคณะพระมหาไถ่ต้องจากไปถึง  3 คน  แต่วันนี้มี  พระสงฆ์ใหม่ 2 คน  คือ

  • คุณพ่อ โจเซฟ ธนพงษ์  สว่างธรรมกุล      (จังหวัดแม่ฮ่องสอน)
  • คุณพ่อ เจมส์  พีรพัทร  วิจิตรวงศ์              (จังหวัดนครสวรรค์)

พิธีมิสซา  เวลา 10.00 น. ณ  วัดพระมหาไถ่  กรุงเทพ

นักบุญอัลฟอนโซ ตั้งคณะพระมหาไถ่ 288 ปี  และมิชชั่นนารี่  4 ท่าน  มากับเรือ  จากรัฐแคลิฟอร์เนีย  ถึงท่าเรือเกาะสีชัง  วันที่ 19 พฤษภาคม ค.ศ. 1948 (72 ปี) วันนี้มีสมาชิกประมาณ  55 คน  ในประเทศไทย

ผมมีโอกาสไปคุกเข่าต่อหน้าตู้ศีลมหาสนิท  และรูปพระเยซูเจ้ากางแขนสู่ฟ้า  เตือนใจให้เราต้องรักศีลมหาสนิทยิ่งขึ้น  และอธิฐานภาวนามากขึ้น  “เพราะ ข้าวที่จะเกี่ยวมีมากแต่ คนงานมีน้อย”

ขอบคุณพระเจ้า  ขอบคุณทุกคนที่มีส่วนสนับสนุนให้มีกระแสเรียกในประเทศไทย

ท่านเป็นสงฆ์นิรันดร์

เพื่อดำเนินชีวิตอยู่ในโลก

โดยมิได้ปรารถนาหาความสุขแบบโลก

เป็นสมาชิกของแต่ละครอบครัว

แต่มิได้เป็นของครอบครัวใด

เพื่อร่วมความทุกข์  กับทุกคน

เพื่อเจาะถึงความลับทุกประการ

เพื่อเยียวยารักษาทุกบาดแผล

เพื่อนำมนุษย์ไปหาพระเจ้า

และถวายคำภาวนาของพวกเขา  แด่พระองค์

เพื่อนำพระพรจากพระเจ้ากลับมาให้มนุษย์

เพื่อนำการอภัย   และความหวัง

โดยมีหัวใจ  ที่รัก เมตตา

และหัวใจที่รักษาความบริสุทธิ์

เพื่อสั่งสอน  และเพื่อให้อภัย

ให้กำลังใจ  และอวยพรเสมอ

ช่างเป็นชีวิตที่รุ่งโรจน์…ของท่าน

พระสงฆ์ของพระเยซูคริสตเจ้า

(ฟ.วีระ  อาภรณ์รัตน์)
ขอขอบคุณรูปถ่ายของคุณ Chaiyo Kitkrailard

เชียงใหม่บวชสังฆานุกร 2 คณะ 4 คน

เชียงใหม่บวชสังฆานุกร 2 คณะ 4 คน

วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2020 สังฆมณฑลเชียงใหม่ โดยคณะพระหฤทัยพระเยซูเจ้าแห่งเบธาราม และคณะภารดาน้อยกาปูชิน ได้จัดให้มีพิธีบวชสังฆานุกรของคณะจำนวน 4 คนด้วยกัน ที่วัดนักนักบุญเปาโล ห้วยต้อง ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 4 คน เป็นลูกวัดสัตบุรุษสังฆมณฑลเชียงใหม่ สังกัดคณะพระหฤทัยพระเยซูเจ้าแห่งเบธาราม 2 คน และคณะภารดาน้อยกาปูชิน 2 คน โดยบิชอฟ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ มุขนายกเขตศาสนปกครอง เชียงใหม่ เป็นประธาน โอกาสนี้มีพี่น้องสัตบุรุษจากหมู่บ้านต่างๆ โดยเฉพาะเขตบนดอยเข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก ซึ่งโอกาสนี้ตัวแทนสัตบุรุษอาวุโส ของเขตวัดนักบุญเปาโล บ้านห้วยตอง ในฐานะเจ้าภาพสถานที่กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติของหมู่บ้านที่เป็นเจ้าภาพสถานที่ในการจัดงานครั้งนี้ แม้เป็นหมู่บ้านบนดอยก็ตาม และรู้สึกยินดีและขอบคุณมากที่พระเจ้าประทานพระพรแก่พระศาสนจักรในสังฆมณฑลเชียงใหม่ที่ได้มีลูกหลานสัตบุรุษถวายตนเป็นนักบวชพระสงฆ์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สำหรับสังฆานุกรทั้ง 4 ประกอบด้วย

  • สังฆานุกร ยอแซฟ ธีนาภัทร นภาพิทยาเลิศ สังกัดคณะภารดาน้อยกาปูชิน เป็นบุตรของนาย เปาโล บุญชัย และนาง อันนา สุพิน นภาพิทยาเลิศ เป็นสัตบุรุษเขตวัดนักบุญยอห์นบัปติสต์ แม่โถ อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซิสเตอร์ปรียะจิตต์ ชูนิตย์ธนกุล (คณะพระหฤทัยพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ) เป็นผู้รับรองส่งเข้าบ้านเณร

 

  • สังฆานุกร อันเดร ทวีเดช สวรรค์เผ่าพันธุ์ สังกัดคณะภารดาน้อยกาปูชิน เป็นบุตรของนาย อัลเบิร์ต ตุน่า และนาง อันนนา หน่ออิ สวรรค์เผ่าพันธุ์ เป็นสัตบุรุษ เขตวัดนักบุญยอห์นบัปติสต์ แม่โถ อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน คุณพ่อสถิต สะอิ เป็นผู้รับรองส่งเข้าบ้านเณร

 

  • สังฆานุกร ยากอบ ธนิช ปันมณีกุล สังกัดคณะพระหฤทัยพระเยซูเจ้า แห่งเบธาราม เป็นบุตรของนาย ยอแซฟ ส่วยคำ และนาง มารีอามักดาเลนา แอ๊ะแหละ ปันมณีกุล สัตบุรุษเขตวัดนักบุญโรซารีโอ บ้านปางตอง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เขตวัดนักบุญยอแซฟ เด่นฮ่อม อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ คุณพ่อการ์โลส โรดริเกซ ไซซ์ เป็นผู้รับรองส่งเข้าบ้านเณร

 

  • สังฆานุกร เปโตร ระวี เพิ่มพูนวิชา สังกัดคณะพระหฤทัยพระเยซูเจ้า แห่งเบธาราม เป็นบุตรของนาย ฟิลิป ประดิษฐ์ และนางอันเจลา ชึลึ เพิ่มพูนวิชา สัตบุรุษเขตวัดพระมารดานิจานุเคราะห์ บ้านดินขาว อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ คุณพ่อชาญชัย เต็มอรุณรุ้ง เป็นผู้รับรองส่งเข้าบ้านเณร

(คุณพ่อณรงค์ชัย หมั่นศึกษา)

พิธีบวชบาดหลวงคณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า แห่งเบธาราม สังฆมณฑลเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2018 พิธีบวชบาดหลวงสังฆมณฑลเชียงใหม่ จำนวน 2 ท่าน
คุณพ่อฟอนโซ ประเสริฐ  พิทักษ์คีรีบูน          คติพจน์ “พระองค์ทรงรักเราถึงเพียงนี้” (1 ยน 4:10)
และ คุณพ่อยอห์น บอสโก สมหมาย  โสภาโอภาส       คติพจน์ “เรารู้จักเจ้าตั้งแต่ก่อนที่เราจะปั้นเจ้าในครรภ์มารดา” (ยรม 1:5)

โอกาสพิธีบวชบาดหลวงคณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า แห่งเบธาราม  โดย บิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธานในพิธี
ณ อาสนวิหารพระหฤทัยเชียงใหม่ เวลา 10.00 น.

และขอเรียนเชิญร่วมโมทนาคุณพิธีมิสซาแรก
วันจันทร์ที่15 มกราคม ค.ศ. 2018  ณ วัดนักบุญลูกา บ้านห้วยหอย ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
บ้านเกิด  คุณพ่ออัลฟอนโซ ประเสริฐ พิทักษ์คีรีบูน

วันอังคารที่ 16 มกราคม ค.ศ. 2018 ณ วัดแม่พระเสด็จเยี่ยมนางเอลิซาเบธ บ้านพุยใต้ ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
บ้านเกิด  คุณพ่อยอห์น บอสโก สมหมาย โสภาโอภาส

1

เชียงใหม่ฉลองอาสนวิหารพระหฤทัย บวชบาดหลวงใหม่ 3 องค์ และสังฆานุกร 2 คน

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2017 โอกาสฉลองอาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่ โดยพระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน  พร้อมกันนี้ได้มีพิธีบวชบาดหลวงใหม่ 3 องค์ สังกัดสังฆมณฑลเชียงใหม่ 2 องค์ คือคุณพ่อมีคาแอล สิทธิชัย สัญญานที เป็นสัตบุรุษ เขตวัดนักบุญเปโตร แม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และคุณพ่อยอแซฟ ชูพงษ์ เชวงชาติตระกูล สัตบุรุษวัดนักบุญยอห์นบัปติสต์ แม่โถ อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน  และคุณพ่ออันแซล์ม อนุชิต สมบูรณ์พูนเพิ่ม สังกัดคณะภารดาน้อยคาปูชิน และเป็นชาวปกาเกอะญอองค์แรกของคณะด้วย เป็นสัตบุรุษวัดนักบุญปาตริก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันคณะภารดาน้อย กาปูชิน ได้มาทำงานในสังฆณฑลเชียงใหม่ และได้รับมอบหมายให้ดูแลงานแพร่ธรรมและอภิบาลที่เขตวัดแม่พระแห่งเหริยญอัศจรรย์ แม่แตง ซึ่งมีพี่น้องสัตบุรุษทั้งชาวพื้นราบ ปกาเกอะญอ อาขา และลาหู่ ด้วย โดยมีคุณพ่อสิริพงษ์ และคุณพ่อสมยศ สองสงฆ์หนุ่มช่วยกันแพร่ธรรมและอภิบาล

และพร้อมกันนี้ก่อนพิธีบวชบาดหลวงใหม่ ได้มีพิธีบวชสังฆานุกร 2 ท่าน สังกัดคณะพระหฤทัย พระเยซูเจ้าแห่งเบธาราม คือสังฆานุกร อัลฟอนโซ ประเสริฐ พิทักษ์คีรีบูน สัตบุรุษวัดนักบุญเปาโล ห้วยตอง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ และสังฆานุกร ยอห์นบอสโก สมหมาย โสภาโอภาส สัตบุรุษวัดแม่พระนิจานุเคราะห์ ดินขาว อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งสองเป็นชาวปกาเกอะญอ

โอกาสนี้มีพี่น้องสัตบุรุษ และนักบวชชาย หญิง ร่วมในพิธีเป็นจำนวนมากเป็นพิเศษ ทั้งจากพื้นราบและบนดอยหลากหลายชนเผ่า ถ้าพูดถึงกระแสเรียกในการเป็นบาดหลวงนักบวชแล้ว โดยสถานการณ์กระแสเรียกในการเป็นบาดหลวงนักบวชดูจะลดลงอย่างมาก แต่สำหรับสังฆมณฑลเชียงใหม่นั้น ต้องขอบคุณพระเจ้าที่ยังพอมีกระแสเรียกอยู่พอสมควรทั้งสังกัดสังฆมณฑลฯ และคณะนักบวชต่างๆ ทั้งชายและหญิง และโดยเฉพาะในปีนี้ได้มีบาดหลวงสังกัดคณะภารดาน้อยคาปูชินองค์แรก และคงจะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคตจากการที่ยังมีสามเณรตามบ้านเณรคณะต่างๆ และที่สำคัญและพวกเราจะลืมไม่ได้นั่นคือ การเข้ามาแพร่ธรรมและส่งเสริมกระแสเรียกที่เริ่มจากคณะมิชชันนารีที่ปัจจุบันท่านเหล่านั้นค่อยๆ มีจำนวนลดลงเรื่อยๆ และเมล็ดพันธุ์แห่งความเชื่อและกระแสเรียกที่พวกท่านเหล่านั้นได้หว่านลงไปเมื่อกว่า 60 ปีมาแล้วตามบนดอยและกว่า 80 ปีมาแล้วในภาคเหนือนี้กำลังเริ่มออกดอกผลในปัจจุบันนั่นเอง

1

พิธีบวชบาดหลวง ของสังฆานุกร ราฟาแอล ทนงศักดิ์ บิโข่

.... …………………………………

ฉลองวัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์แม่ปอน

เมื่อคืนวันที่ 19 สิงหาคม 2016 เวลา 1 ทุ่ม   ที่ศูนย์อบรมเด็กชาวไทยภูเขาแม่ปอน ได้จัดวันฉลองวัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์แม่ปอน ประธานในพิธีโดย คุณพ่อใหม่ คุณพ่อ นิรุตจ์ วงศ์แจ่ม

DSC02260

พิธีบวชบาดหลวง คุณพ่อกาเบรียล ทินกร ลาทู

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2016  ณ วัดแม่พระปฎิสนธินิรมล เมืองงาม มีพิธีบวชบาดหลวง ของคุณพ่อกาเบรียล ทินกร ลาทู  โดยบิชอปฟรังซิสเซเวียร์วีระ อาภณณ์รัตน์ มาเป็นประธานในพิธี มีบรรดาบาดหลวง ซิสเตอร์ และสัตบุรุษมาร่วมงานอย่างมากมาย

ประวัติส่วนตัว
คุณพ่อกาเบรียล ทินกร ลาทู
วัน/เดือน/ปีเกิด    9 กันยายน ค.ศ. 1982 (พ.ศ.2525)
สถานที่เกิด                          บ้านปางตอง 27 หมู่ 7 ต.โป่งสา อ.ปาย
จ.แม่ฮ่องสอน
รับศีลล้างบาปที่วัด              แม่พระลูกประคำ (โรซารีโอ) บ้านปางตอง
สัตบุรุษเขตอภิบาลวัด         นักบุญยอแซฟ  สะเมิง
ชื่อบิดา                                  นายสุชาติ             ลาทู
ชื่อมารดา                              นางอำพร              ลาทู
จำนวนพี่น้องในครอบครัว 4 คน (เป็นคนที่สอง)    กระแสเรียก
ได้มารู้จักกับคณะโดยผ่านทางการแนะนำของคุณพ่อคมกฤช อนามนารถ ซึ่งเป็นสมาชิกคนแรกของคณะที่เป็นคนไทยในขณะที่ทำงานกับคุณพ่อ  ณ   เวลานั้น  ที่วัด น.เทเรซา แห่งพระกุมารเยซู  เวียงป่าเป้า  และใน
ปี ค.ศ. 2003 จึงตัดสินใจเข้ามาเป็นผู้ฝึกหัดของคณะ
ปฏิญาณตนครั้งแรก             วันที่ 25 กรกฎาคม ค.ศ. 2005
ในปี ค.ศ. 2008 ทางคณะได้ส่งบราเดอร์ไปเรียนต่อที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี
ปฏิญาณตนตลอกชีพ           วันที่ 28 มิถุนายน 2015 ที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี
รับศีลบวชเป็นสังฆนุกร วันที่ 4 ตุลาคม 2015
คติพจน์  “ไม่มีความรักยิ่งใหญ่กว่าการเสียสละชีวิตของตนเพื่อมิตรสหาย” (ยอห์น 15:13)
การศึกษาอบรม
ระดับประถมศึกษา                  โรงเรียนปางตองประชาสรรค์   (จ.แม่ฮ่องสอน)
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   โรงเรียนบ้านแม่แว (จ.เชียงใหม่)
ระดับอาชีวะศึกษา                   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน  (จ.ลำพูน)
ระดับอุดมศึกษา                       ปรีญญาตรี สาขาปรัชญา มหาวิทยาลัย ลาเตรัน               (ประเทศอิตาลี)
ปรีญญาตรี                                สาขาเทวศาสตร์ มหาวิทยาลัย ลาเตรัน                           (ประเทศอิตาลี)

กระแสเรียก….ที่ไม่มีวันหมดอายุ
        เมื่อสิบสามปีที่แล้วคุณพ่อคมกฤชได้บอกผมว่า…พ่อคิดว่าเธอมีกระแสเรียกนะ แล้วผมก็ตอบด้วยความไม่ลังเลใจทันที่ว่า… พ่อผมอายุมากแล้วคงเป็นไปไม่ได้หรอก แต่พ่อคมกฤชก็ตอบมาด้วยความมั่งใจว่า……กระแสเรียกไม่มีวันหมดอายุหรอก และนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตนักบวชของผม

สิบสามปีที่ผ่านมาเป็นการย้ำเตือนให้ผมเสมอว่าพระเป็นเจ้าไม่เคยเปลี่ยนพระทัยเลยในการเรียกผมให้มาเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ และเสียงเรียกนี้ยังคงดังอยู่ในใจผมตลอดมา

ขอขอบคุณพ่อเฟร์นันโด เรียโล ปาล์ดา ผู้ก่อตั้งคณะ ที่ทำให้จิตรมณ์นี้เป็นแนวทางชีวิตของผม ขอบคุณคุณพ่อคมกฤช อนามนารถ ที่ได้แนะนำให้ผมมารู้จักกับคณะ ขอบคุณพ่อเอดูอาร์โด ที่เป็นอธิการที่ปลูกฝังและสั่งสอนให้ผมมีวันนี้ ขอบคุณสมาชิกทุกคนและทุกคนที่ได้ภาวนาให้กับผมมาตลอดเวลา และสุดท้ายขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่เลี้ยงดูผมและอบรมสั่งสอนผมให้เป็นคนดีส่งเสริมให้ผมได้ศึกษาเล่าเรียน และบ่มเพาะความเชื่อให้กับผม ที่สำคัญยอมรับในการตัดสินใจของผมในการเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าและเป็นกำลังใจให้ผมเสมอมา

DSC09282

พิธีบวชสังฆานุกร แต่ตั้งผู้ช่วยพิธีกรรม และผู้อ่านพระคัมภีร์

ประกาศสังฆมณฑลเชียงใหม่ อนุญาตให้รับศีลบวชบาดหลวง

ปฏิญาณตนครั้งแรกของซิสเตอร์แบร์นาแด๊ต กนกพร เมอแล

ณะธรรมทูตแห่งพระหฤทัยพระเยซูเจ้าและพระนางมารีอา  “ซิสเตอร์บ้านมารีนา” ได้มีพิธีปฏิญาณตนครั้งแรกของซิสเตอร์แบร์นาแด๊ต กนกพร เมอแล ที่วัดนักบุญยอห์น ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา เมื่อวันศุกร์ ที่ 1 พฤษภาคม 2558โดยบิชอปฟรังซิส เซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ประมุขมิสซังเชียงใหม่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ พร้อมกับมีบาดหลวง นักบวช คณะต่างๆได้มาร่วมยินดีด้วยเช่นกัน ตลอดจนบรรดา เพื่อนพี่น้องสัตบุรุษวัดพะเยา วัดพระหฤทัยเชียงใหม่ และบรรดาศิษย์เก่าบ้านมารีนามากหน้าหลายตามาร่วมชื่นชมยินดีกับซิสเตอร์ใหม่ ทำให้งานปฏิญาณตนครั้งแรกของสมาชิกในคณะน้อยๆ นี้ เต็มไปด้วยความสุข ความชื่นชมยินดีกันถ้วนหน้า ทางคณะซิสเตอร์บ้านมารีนาขอขอบพระคุณทุกๆท่าน ที่มีส่วนช่วยเหลือให้งานแห่งความยินดีนี้ผ่านไปด้วยดี ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดตอบแทนความรัก น้ำใจดีให้กับทุกท่านอย่างเต็มเปี่ยมด้วยเทอญ