ฉลอง 30 ปี บ้านเปียงหลวง

2 5 ธันวาคม ค.ศ. 2014 หลังจากที่พระคุณเจ้าวีระฉลองคริสต์มาสที่บ้านแม่ลาย เขตแม่เหาะ ได้เดินทางต่อไปยังหมู่บ้านเปียงหลวง เขตวัดนักบุญเซซีลีอา ห้วยต้นนุ่น อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อฉลองคริสต์มาสพร้อมฉลอง 30 ปี บ้านเปียงหลวง มีคุณพ่อจตุพงษ์ โชคบวรสกุล เจ้าอาวาสวัดเขตห้วยต้นนุ่น เมื่อพระคุณเจ้าไปถึง คุณพ่อจตุพงษ์และขบวนชาวบ้านต้อนรับและนำพระคุณเจ้าไปเสกถ้ำแม่พระ และรับประทานอาหารเย็น
19.00 น. เริ่มด้วยการฉายภาพเกี่ยวกับประวัติของหมู่บ้าน ต่อจากนั้นพิธีมิสซาพระคริสตสมภพ โดยมีคุณพ่อดุรงฤทธิ์ กระบวนสิริ เป็นประธานมิสซา ร่วมกับบรรดาบาดหลวง ซิสเตอร์ และชาวบ้านจากหมู่บ้านต่างๆ ก่อนจบมิสซาพระคุณเจ้ากล่าวเปิดงานและถวายพระพรชัยแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
งานในค่ำคืนนี้ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ ร่วมกับคณะกรรมการวัดตำบลแม่กิ๊ มีการจัดสอยดาว การแสดงของเด็กๆ เยาวชน จากโรงเรียนและหมู่บ้านต่างๆ หลายรายการ
26 ธันวาคม เวลา 09.00 น. เริ่มพิธีมิสซาฉลอง 30 ปี บ้านเปียงหลวง พระคุณเจ้าเป็นประธาน มีการกล่าวรายงานประวัติวัดพระแม่มารีย์ บ้านเปียงหลวง พระคุณเจ้ามอบของที่ระลึกให้กับผู้อาวุโสของหมู่บ้านที่ร่วมกับบุกเบิกพื้นที่แห่งนี้ จบพิธีรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน และเดินทางต่อไปอำเภอแม่แจ่ม

ฉลองคริสต์มาสบ้านแม่ลาย

ช่ วงเช้าของวันที่ 24 ธันวาคม ค.ศ. 2014 บิชอป วีระ อาภรณ์รัตน์ พร้อมคุณพ่อบุญเลิศ สร้างกุศลในพสุธา ซิสเตอร์ 2 ท่าน และนักศึกษาซีซีแสงธรรม 2 คน เดินทางไปวัดนักบุญยอห์น อัครสาวก เขตแม่เหาะ ระหว่างการเดินทางถนนเส้น อ.ฮอด เกิดยางรั่วเนื่องจากมีหินเจาะยางรถยนต์ ต้องทำการเปลี่ยนยางเป็นไปอย่างลำบากเพราะมีของที่ท้ายรถเยอะ คุณพ่อบุญเลิศจึงโบกรถไปขอความช่วยเหลือจากตำรวจที่ป้อมซึ่งอยู่ไม่ห่างจากจุดที่จอดรถเท่าไร ได้รับความช่วยเหลือจากคุณตำรวจเป็นอย่างดี ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ จากนั้นได้เดินทางต่อและไปถึงแม่เหาะประมาณ 13.30 น. รับประทานอาหารเที่ยงและพักผ่อน
จากนั้นเวลา 17.00 น. คุณพ่อวศิน ฌานอรุณ เจ้าอาวาสวัดแม่เหาะ รับพระคุณเจ้าวีระ และซิสเตอร์เซซีลีอา ลาวา ปูลือ คุณแม่เจ้าคณะแม่ปอน ที่มาช่วยเตรียมงานคริสต์มาสก่อน เดินทางไปหมู่บ้านแม่ลาย ซึ่งปีนี้เป็นเจ้าภาพจัดงานคริสต์มาส รับประทานอาหารเย็นที่บ้านชาวบ้าน เวลาประมาณ 18.30 น. เริ่มละครศักดิ์สิทธิ์ ต่อด้วยพระคุณเจ้าเสกถ้ำพระกุมาร และชักดาวขึ้นสู่ยอดเสา และเริ่มพิธีมิสซาโดยพระคุณเจ้า วีระ เป็นประธาน ก่อนปิดพิธีมิสซา พระคุณเจ้าวีระมอบพระคัมภีร์คาทอลิกฉบับสมบูรณ์แก่ตัวแทนหมู่บ้านที่มีวัดประจำหมู่บ้าน
หลังพิธีมิสซาพระคุณเจ้าวีระกล่าวเปิดงานคริสต์มาส มีการแสดงต่างๆ จากเยาวชนศูนย์แม่ลาน้อย นำทีมมาโดยคุณพ่อธรรมนูญ จินดาดุจสายชล เจ้าอาวาสวัดนักบุญเปโตร แม่ลาน้อย และการแสดงจากเยาวชนหมู่บ้านต่างๆ ในเขตแม่เหาะ
บรรยากาศงานฉลองคริสต์มาสบ้านแม่ลายเป็นไปอย่างอบอุ่น แม้อากาศจะหนาวเย็นมาก แต่ชาวบ้านจากหมู่บ้านต่างๆ ในเขตแม่เหาะมาร่วมงานกันอย่างมากมาย
25 ธันวาคม เวลา 09.00 น. พระคุณเจ้าวีระเป็นประธานพิธีมิสซาฉลองพระคริสตสมภพที่บ้านแม่ลาย รับประทานอาหารเที่ยงที่หมู่บ้าน และไปเยี่ยมดูพื้นที่ที่จะสร้างวัดหมู่บ้านแม่กะไน เขตแม่เหาะ สวดภาวนาร่วมกัน จากนั้นเดินทางไปหมู่บ้านเปียงหลวง

“โอกาสแห่งการร่วมใจกัน สร้างสรรค์บรรยากาศแห่งความรักซึ่งกันและกัน

โอ กาสแห่งการร่วมใจกัน สร้างสรรค์บรรยากาศแห่งความรักซึ่งกันและกัน
สุข-สันติ ที่รวมเราเป็นครอบครัวเดียวกัน”
ประโยคนี้บอกถึงบรรยากาศแห่งการฉลองคริสต์มาส จัดขึ้นที่บ้านโฟโคลาเรหญิง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม 2014 ที่ผ่านมา โดยมีพี่น้องมาร่วมจาก เวียงป่าเป้า เชียงราย จอมทอง แม่วาง ดอยสะเก็ด สารภี ซึ่งเป็นพี่น้องกลุ่มอาข่า คะฉิ่น ลาฮู ลีซอ และ ปกาเกอะญอนอกจากนี้ยังมีเพื่อนๆมาจากอิตาลี เบลเยี่ยม จีน ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และครอบครัวจากเชียงใหม่เอง รวมแล้วประมาณ 200 กว่า คน นับว่าเป็นบรรยากาศแห่งครอบครัวอย่างแท้จริงเพราะ มีทั้งทารก เด็กๆ ยุวชน เยาวชน ผู้ใหญ่ และคุณตา คุณยายของบ้านที่เข้าร่วมด้วย
สัมผัสได้ว่าทุกคนมาร่วมกันสร้างสรรค์ความเป็นครอบครัวของพระเป็นเจ้าอย่างพร้อมใจกัน เรามีเกมส์ การแสดงของแต่ละเผ่า และที่ขาดไม่ได้ การแสดงประวัติการบังเกิดขององค์พระกุมารเยซู ที่พระองค์ทรงนำความรัก สันติสุขมาให้แก่พวกเราทุกๆคน บนโลกนี้

“LET’S CELEBRATE CHRISTMAS AS ONE FAMILY”
Being a family was the atmosphere of the Christmas celebration held at the Women’s Focolare Center on Sunday, December 21, 2014. Participants, guests and neighbors came from Chiang Mai of the main ethnic tribes from Akha, Kachin, Lahu, Lisu and Phuen Muang which were greatly represented. There were friends from Italy, Belgium, China (Student teachers from MCP) Philippines, Thailand and Vietnam which widened the circle of the family making it “Go International!”. There were more than 200 participants forming the family of God: babies, kids, youth, adults and grandparents gathered to celebrate the Season of Love.
Games and performances from each tribe and group added to the grand exchange of gifts. Everyone was invited to bring Jesus home for it is Him the reason of the celebrations!

วันคริสตมาสที่บ้านแม่ต๋ง

มื่อวันที่ 22 ธันวาคมที่ผ่าน คุณพ่อ บุญเลิศ ซิสเตอร์ สังฆานุกร และเจ้าหน้าที่เยาวชนสังฆมณฑลเชียงใหม่ ได้ร่วมกันไปจัดวันที่คริสตมาสที่บ้านแม่ต๋ง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นคริสตมาสครั้งแรกในหมู่บ้านนี้ในรอบ 20 ปี โอกาสนี้ได้เอาผ้าห่ม ซึ่งได้รับบริจาคจากซิสเตอร์ มาลีรัตน์ บุญอนันตบุตร โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา ไปแจกให้กับชาวบ้านได้ครบทุกคน นอกจากนั้นยังได้มีหน่วยงาน อบต. เจ้าหน้าที่ภาครัฐก็เข้ามาร่วมงานด้วย สำหรับการเดินทาง ช่วงแรกเดินทางด้วยรถยนต์ ช่วงที่ 2 เดินเท้า และช่วงที่ 2 นั่งรถมอเตอร์ไซค์ บรรยากาศหนาวมาก น่าจะต่ำกว่า 5 องศา ทำให้น้ำที่นั่นไร้ความหมายไปเลย แต่ทุกคนมีความสุข

สมโภชพระคริสตสมภพ มิสซากลางคืน 24 ธันวาคม 2014

สมโภชพระคริสตสมภพ มิสซากลางคืน  24 ธันวาคม 2014

สมโภชพระคริสตสมภพ มิสซากลางคืน 24 ธันวาคม 2014

บทอ่าน อสย 9:1-6 ; ทต 2:11-14 ; ลก 2:1-14
พระวรสารสัมพันธ์กับ คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก (CCC) 333, 437, 448, 486, 515, 525, 559, 695, 725
จุดเน้น พระเจ้าทรงรู้ว่ามนุษย์ต้องการพระผู้ไถ่ เราชื่นชมยินดีที่พระเจ้าได้ทรงไถ่กู้เรา โดยอาศัยพระเยซูคริสตเจ้า

พนักงานดับเพลิงรีบมาที่บ้านที่กำลังไฟไหม้ และช่วยสตรีคนหนึ่งที่ติดอยู่ในบ้าน บรรดาคนงานหน่วยกู้ชีพช่วยเด็กคนหนึ่งออกจากซากตึกจากแผ่นดินไหว เจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยนำอาหารไปแจกจ่ายให้ประชาชนที่กำลังหิวโหย เมื่อได้ยินเรื่องวีรกรรมเหล่านี้ เราประทับใจในความกล้าหาญของบรรดาผู้เสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยคนอื่น แต่สำหรับบรรดาผู้ที่ได้รับการไถ่กู้ ชายหญิงเหล่านั้น คือ ผู้ไถ่ พวกเขาจะกตัญญูรู้คุณต่อผู้ไถ่ของเขา ร้องชมสรรเสริญ และเป็นหนี้ชีวิตต่อพวกเขา
วันนี้พระคริสตเจ้าพระผู้ไถ่ของเราทรงบังเกิด ชื่อเด่นของพระเยซูเจ้า คือ พระผู้ไถ่ ในพระคัมภีร์มีบันทึกชื่อของพระเมสสิยาห์ ประกาศกอิสยาห์กล่าวถึงพระเมสสิยาห์ในความหมายเป็นพระผู้ไถ่ เช่น “ประชากรที่เดินในความมืดแลเห็นความสว่างยิ่งใหญ่” (9:1) “นานาชาติจะเห็นว่าพระเจ้าทรงปลดปล่อยเจ้า” (62:2) “…พระผู้กอบกู้ของเจ้ามาถึงแล้ว” (62:11) “เขาประกาศสันติภาพ นำข่าวดี ประกาศความรอดพ้น” (52:7) “ท่านจงตั้งชื่อบุตรนั้นว่าเยซู เพราะเขาจะช่วยประชากรของเขาให้รอดพ้นจากบาป” (มธ 1:21) และทูตสวรรค์ได้กล่าวแก่คนเลี้ยงแกะว่า “วันนี้ ในเมืองของกษัตริย์ดาวิด พระผู้ไถ่ประสูติเพื่อท่านแล้ว พระองค์คือพระคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้า” (ลก 2:11) พระศาสนจักรสมัยแรกๆ ได้เห็น และได้ประกาศว่าพระเยซูเจ้า คือ พระผู้ไถ่
แต่พระเยซูเจ้าทรงไถ่กู้เราจากอะไร บรรดาประกาศก ผู้นิพนธ์พระวรสาร และบรรดาอัครสาวก ได้ประกาศชัดเจนว่า พระเยซูเจ้าทรงไถ่กู้เราจากบาป บาปก่อให้เกิดความตาย บาป คือ การปฏิเสธพระเจ้า ปฏิเสธกฎบัญญัติและคำสอน ปฏิเสธชีวิตหนึ่งเดียวกับพระเจ้าผู้ทรงเป็นบ่อเกิดแห่งชีวิต พระเจ้าได้ทรงสัญญาจะช่วยเรา พระองค์จึงทรงส่งพระบุตรเยซูมารับสภาพมนุษย์เหมือนเรา ทรงรับบาปทุกอย่างของเราไปตกอยู่กับพระองค์ หลังจากทรงจ่ายค่าของบาป ยอมรับความตาย พระองค์ทรงชนะอำนาจของบาป ความตาย และกลับคืนพระชนมชีพ
เราสามารถรับรู้และสัมผัสประสบการณ์ความชื่นชมยินดีคริสต์มาส ด้วยการรับรู้และยอมรับว่าพระเยซูเจ้า คือ พระผู้ไถ่ของเรา พระองค์คือพระผู้ไถ่ของโลก แต่ชัดเจนว่า คนนั้นต้องรับรู้และยอมรับพระเยซูเจ้าเป็นพระผู้ไถ่
สำหรับหลายคน พี่น้องคริสตชน ความชื่นชมยินดีคริสต์มาสทำให้เน้นครอบครัวมารวมกัน มอบของขวัญ รับประทานอาหารเครื่องดื่ม ฟังเพลง และประดับบ้านให้สวยงาม เป็นประเพณีที่ดี แต่จะผิวเผินและผ่านไป (ไร้ความหมาย) ถ้าเราไม่ฉลองจริงๆ ที่พระเจ้าทรงไถ่กู้เรา โดยอาศัยพระเยซูคริสตเจ้า เราอาจต้องมองพระเยซูเจ้าใหม่ว่าเป็นพระผู้ไถ่ พระองค์ คือ พนักงานดับเพลิงคนนั้นที่ช่วยเราจากไฟนรก พระองค์ คือ ผู้ช่วยชีวิตเราที่ฉุดเราออกจากซากปรักหักพังของบาป พระองค์เป็นปังทรงชีวิต เมื่อเรากำลังหิวโหย นี่เป็นถ้อยแถลงจริงทุกประการเกี่ยวกับชีวิตของเรา
วันนี้ พระผู้ไถ่ทรงบังเกิดแล้ว เมื่อเราเห็นพระคริสตเจ้าอย่างที่พระองค์ทรงเป็นจริงๆ คริสต์มาส (วันพระคริสตสมภพ) ก็เป็นวันฉลองที่มีชีวิตชีวา และชื่นชมยินดี ให้กำลังใจและความหวังที่ไม่มีวันจบสิ้น

บิชอปวีระ อาภรณ์รัตน์ แปล
จาก Homilies โดย Catholic Diocese of Lansing,
(ตุลาคม – ธันวาคม 2014), หน้า 541 – 543.

“พระสัญญา” สาส์นอวยพรจากพระคุณเจ้า โอกาสพระคริสตสมภพและสวัสดีปีใหม่ ค.ศ. 2015

merrychristmas