การรับไม้กางเขนในพิธีแต่งงาน

ตามประเพณีของชาวโครเอเชีย  เมื่อคู่บ่าวสาวแต่งงาน  พระสงฆ์ไม่บอกเขาว่าจะพบคนที่สมบูรณ์แบบ  แต่จะกล่าวว่า  “ท่านได้พบไม้กางเขนของท่านแล้ว  คือไม้กางเขนที่จะรัก  ที่คุณจะต้องแบก  ไม่ใช่ขว้างทิ้ง  แต่ต้องสงวนไว้เป็นของล้ำค่า”

            ในประเทศเฮเซโกวีน่า  (ใช้ภาษาโครเอเชีย)  ไม้กางเขนเป็นเครื่องหมายถึงความรักยิ่งใหญ่ที่สุด  และไม้กางเขนเป็นสมบัติล้ำค่าในบ้าน

            เมื่อเจ้าสาวและเจ้าบ่าวเข้าวัดในวันพิธีแต่งงาน  พวกเขาถือไม้กางเขน  พระสงฆ์อวยพรไม้กางเขน  เมื่อถึงเวลาสัญญาต่อกัน  เจ้าสาวเอามือขวาจับไม้กางเขนนั้น  และเจ้าบ่าวเอามือขวากุมมือของเจ้าสาว  เพื่อทั้งสองเชื่อมกันบนไม้กางเขน

            พระสงฆ์เอาสโตลา (ผ้าคล้องคอพระสงฆ์ในพิธีกรรม) ปกคลุมมือของทั้งสอง  ขณะที่พวกเขากล่าวแลกเปลี่ยนคำมั่นสัญญาตามพิธีของพระศาสนจักร ว่าจะซื่อสัตย์ต่อกัน  ทั้งยามสุขและยามทุกข์  ทั้งในเวลาป่วยและเวลาสบาย…จนกว่าชีวิตจะหาไม่

            แทนที่จะจูบกัน  ทั้งเจ้าสาวและเจ้าบ่าวจูบไม้กางเขน  ผู้ร่วมพิธีเข้าใจว่า  ถ้าใครละทิ้งใคร  ก็หมายความว่าละทิ้งพระคริสตเจ้าบนกางเขน

            หลังพิธี  คู่แต่งงานใหม่นำกางเขนนี้กลับบ้าน  ตั้งไว้ในที่มีเกียรติ  เป็นที่ระลึกถึงวันแต่งงานและเป็นสถานที่สวดภาวนาในครอบครัว  ในเวลาประสบความลำบาก  ครอบครัวไม่ไปหาทนายความ  หรือจิตแพทย์  แต่จะคุกเข่าด้วยกันต่อหน้าไม้กางเขน  วอนขอความช่วยเหลือจากพระเยซูคริสตเจ้า  คุกเข่าด้วยกันและบางครั้งก็ร้องไห้  เปิดใจขอพระเจ้าทรงให้อภัย  และขออภัยต่อกัน  ทั้งสองจะไปนอนอย่างมีสันติสุข

            สามีและภรรยาจะสอนลูกๆ ให้จูบไม้กางเขนทุกวันก่อนเข้านอน  โดยขอบคุณพระเยซูเจ้า  เพราะรู้ว่าพระองค์กำลังโอบกอดพวกเขา  จึงไม่ต้องกลัวสิ่งใด

เขียนโดย “แม้ปีศาจก็กลัวพระนางมารีย์”

แปลโดย ฟ.วีระ  อาภรณ์รัตน์
20 /7/2020

Recommended Posts