ขอให้เรากลับมาเข้าวัด

ในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา  คือ  ตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม  ถึงวันที่  7 มิถุนายน 2020 เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ทำให้เราต้องงดพิธีกรรม  ร่วมมือกับคำสั่งของรัฐบาลไทย  และฝ่ายปกครองท้องถิ่น  จนในที่สุดเมื่อสถานการณ์ดีขึ้น  เราจึงสามารถเปิดวัด  กลับมาร่วมพิธีกรรมได้  ตั้งแต่  วันอาทิตย์สมโภชพระจิตเจ้า  ที่ 31  พฤษภาคม ค.ศ. 2020  เป็นต้นไป  โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการ  และแนวทางภาคปฏิบัติ  ที่สภาประมุขบาทหลวงฯ ได้ประกาศ  ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของเจ้าอาวาส  เช่นอาสนวิหารพระหฤทัย  เชียงใหม่  เริ่มวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน

            ประสบการณ์ของการต้อง “กักตัว”  อยู่บ้าน  หยุดเชื้อ  เพื่อชาติ  และเคอร์ฟิว ทำให้หลายคน ศรัทธามากขึ้น  คือ ร่วมพิธีสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์  เทศกาลปัสกา ทางออนไลน์ สวดสายประคำตลอดเดือนพฤษภาคม  ตามคำเชิญชวนของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส  เ พื่อขอให้เราพ้นวิกฤติครั้งนี้   และกลับมาสู่วิถีชีวิตปกติใหม่

            ทำให้ธรรมชาติสะอาดขึ้น  (เพราะไม่มีนักท่องเที่ยว และงดการเดินทาง ทำให้อากาศสะอาด บริสุทธิ์  หาดทรายชายทะเล  สวยสดงดงาม-7ho

            ในสัปดาห์เลาดาโตซี  16-24  พฤษภาคม  2020  โอกาสครบ  5 ปีของสมเณสาสน์  ขอสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า  (Laudato  si ) เกี่ยวกับการดูแลรักษาโลก  บ้านที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน  สังฆมณฑลของเราร่วมมือเต็มที่  แม้จะเกิดปัญหาด้านเศรษฐกิจ  แต่เราก็ทวีขนมปัง ปันความช่วยเหลือ  กันและกัน 

            บ้านของเราเป็นวัดน้อยมากขึ้น  อย่างไรก็ดี  บัดนี้ขอเชิญพี่น้องกลับมาเข้าวัดสู่วิถีชีวิตปกติใหม่  …เพราะคิดถึงกันครับ

Recommended Posts