เสกป่าต้นน้ำที่ฮากเกี๊ยะ ต.ดอยแก้วและแม่ยะน้อย ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง

วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม เจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคมสังฆมณทลเชียงใหม่ไปร่วมงานสัปดาห์เลาดาโต ซี โดยเสกป่าต้นน้ำสองแห่ง ในเขตอำเภอจอมทอง ทั้งคุณพ่อ พระภิกษุ ซิสเตอร์ ชาวบ้าน

Recommended Posts