Update :

โครงการประกวดดนตรี DON BOSCO MUSIC CONTEST 1

โครงการประกวดดนตรี DON BOSCO MUSIC CONTEST 1

เพื่อเปิดโครงการให้เยาวชนได้แสดงความสามารถทางด้านดนตรีอย่างสร้างสรรค์ และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและเพื่อเป็นการต่อต้านความรุนแรงต่อเด็กและสตรี
ทางเยาวชนดอนบอสโก เชียงใหม่ (ดอยสะเก็ด) จึงขอเรียนเชิญเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 25 ปี เข้าร่วม 
โครงการประกวดดนตรี DON BOSCO MUSIC CONTEST 1
ในวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2554
ณ บ้านดอนบอสโก ดอยสะเก็ด 103 ม.10 ต.เชิงดอย อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่ 50220
โทร. 08-1034-7214 , 08-10304215
และ 5 วงตนตรีสุดท้ายที่ได้รับรางวัลจะได้เข้าร่วมอัดเสียง และออกอัลบั้ม วงจากบ้านดอนบอสโก

 

ดาวน์โหลดใบสมัครและโครงการ

 

ไฟล์โครงการประกวดดนตรี DON BOSCO MUSIC CONTEST 1

 Share your Social Network : กระจายข่าวหรือเนื้อหาในหน้านี้ให้ Social Networking ของคุณ

ข่าวสารล่าสุด

เว็บไซต์สังฆมณฑลเชียงใหม่ :เว็บไซต์ข้อมูลข่าวสารคริสตชนนิกายโรมันคาทอลิกในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน เชียงใหม่, เชียงราย, ลำพูน, ลำปาง, แพร่, น่าน, พะเยา และแม่ฮ่องสอน - ประเทศไทย

       
       

เบอร์โทรศัพท์ :+66 (053) 821 063 ถึง 5
+66 (053) 821 067 (Fax.)

catholic_cmd@hotmail.com
(Official Email - อีเมลของเว็บ)

kang_narongchai@hotmail.com

(คุณพ่อณรงค์ชัย หมั่นศึกษา)
kichinto@msn.com
(Webmaster's Email อนุวัฒน์)
ที่อยู่ : มิสซังโรมันคาทอลิกเชียงใหม่
5/3 ซ.12 ถ.เจริญประเทศ
ต.ช้างคลาน อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50100

Catholic Mission

5/3 Charoen Prathet Rd.,
Soi 12, Muang, Chiang Mai,
50100. THAILAND